‘Efendinin evin hizmetkârlarının başına atadığı sadık ve sağgörülü hizmetkâr gerçekten kimdir?’ (MAT. 24:45).

1, 2. İsa bugün bizi hangi kanal aracılığıyla ruhen besliyor? Bu kanalın kimliğini bilmemiz neden çok önemlidir?

“SEVGİLİ kardeşler, ihtiyacım olan konuları tam ihtiyacım olan zamanda ele aldığınız makaleler o kadar çok ki saymakla bitiremem.” Bir hemşire dünya merkez büromuzda hizmet eden biraderlere yazdığı bir mektupta minnettarlığını bu sözlerle dile getirdi. Siz de bu hemşirenin duygularını paylaşıyor musunuz? Aslında çoğumuz bu duyguları paylaşıyoruz ve bu gayet doğal.

2 Vaktinde aldığımız ruhi gıda, cemaatin başı olan İsa’nın bizi ruhen besleyeceğine dair verdiği sözü tuttuğunun kanıtıdır. Peki İsa bunu kimin aracılığıyla yapıyor? O hazır bulunuşunun alametinden bahsederken, evin hizmetkârlarına “yiyeceklerini vaktinde” vermek için ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârı’ kullanacağını söylemişti * (Matta 24:45-47’yi okuyun). Bu sadık hizmetkâr, İsa’nın içinde bulunduğumuz son günlerde gerçek takipçilerini ruhen beslemek için kullandığı kanaldır. Sadık hizmetkârı kimlerin oluşturduğunu bilmemiz çok önemlidir. Çünkü ruhi sağlığımız ve Tanrı’yla ilişkimiz bu kanala bağlıdır (Mat. 4:4; Yuhn. 17:3).

3. Daha önce yayınlarımızda sadık hizmetkâr örneği hakkında neler söylenmişti?

3 Öyleyse İsa’nın sadık hizmetkârla ilgili örneğini nasıl anlamalıyız? Daha önce yayınlarımızda bu konuda şunlar söylenmişti: İsa evin hizmetkârlarının başına sadık hizmetkârı MS 33 yılının Pentekost gününde atadı. Hizmetkâr, o günden itibaren herhangi bir zamanda yeryüzünde bulunan tüm meshedilmiş Hıristiyanları bir grup olarak temsil eder. Evin hizmetkârları bireyler olarak meshedilmişlere atfeder. İsa “bütün mallarının”, yani yeryüzünde Krallıkla bağlantılı her şeyin sorumluluğunu 1919’da sadık  hizmetkâra verdi. Ancak konuyu daha dikkatle incelediğimizde ve dua ederek derin düşündüğümüzde, İsa’nın sadık ve sağgörülü hizmetkâr hakkındaki sözleriyle ilgili anlayışımızın düzeltilmesi gerektiğini fark ediyoruz (Özd. 4:18). Şimdi bu örneği inceleyelim ve ister gökte ister yerde yaşama ümidimiz olsun bizi nasıl yakından ilgilendirdiğini görelim.

ÖRNEĞİN GERÇEKLEŞME ZAMANI

4-6. İsa’nın sadık hizmetkâr örneğinin 1914’ten sonra gerçekleşmeye başladığı sonucuna neden varabiliriz?

4 Sadık ve sağgörülü hizmetkârla ilgili örneğin bağlamı, bu sözlerin MS 33 yılının Pentekost gününde değil son günlerde gerçekleşmeye başladığını gösterir. Şimdi Kutsal Yazıların bu sonuca varmamıza nasıl yardım ettiğine bakalım.

5 Sadık hizmetkâr örneği, İsa’nın ‘hazır bulunuşunun ve bu ortamın sonunun alametiyle’ ilgili peygamberlik sözlerinin bir kısmıdır (Mat. 24:3). Peygamberlik sözlerinin Matta 24:4-22’de kayıtlı ilk kısmının iki gerçekleşmesi vardır. Bu sözler ilk olarak MS 33 ile 70 yılları arasındaki dönemde gerçekleşti, ikinci olarak da çok daha kapsamlı şekilde günümüzde gerçekleşiyor. Peki bu, İsa’nın sadık hizmetkârla ilgili sözlerinin de iki gerçekleşmesi olduğu anlamına mı gelir? Hayır.

6 Matta 24:29’dan itibaren İsa özellikle günümüzde olacak olaylar üzerinde durdu (Matta 24:30, 42, 44’ü okuyun). Büyük sıkıntı sırasında yaşanacaklardan bahsederken, insanların ‘İnsanoğlunun göklerin bulutları üzerinde geldiğini göreceğini’ söyledi. Sonra, son günlerde yaşayanları uyanık kalmaları için uyararak şöyle dedi: “Efendinizin hangi gün geleceğini bilmiyorsunuz”; “İnsanoğlu ummadığınız bir saatte gelecek.” * İsa sadık hizmetkâr örneğini bu bağlamda, yani son günlerde gerçekleşecek olaylardan söz ederken anlattı. Dolayısıyla sadık hizmetkârla ilgili sözlerinin 1914’te son günler başladıktan sonra gerçekleşmeye başladığı sonucuna varabiliriz. Peki bu sonuca varmamız neden yerindedir?

7. Hasat dönemi başladığında hangi önemli soru doğdu? Neden?

7 Şu soru üzerinde biraz düşünelim: “Sadık ve sağgörülü hizmetkâr gerçekten kimdir?” Birinci yüzyılda böyle bir soru sormaya gerek yoktu. Önceki makalede gördüğümüz gibi elçiler mucizeler yapabiliyor, hatta kutsal ruhun verdiği yetenekleri başkalarına aktarabiliyorlardı ve bunlar Tanrı’nın desteğine sahip olduklarını kanıtlıyordu (Elçi. 5:12). Bu nedenle kimsenin ‘Acaba Mesih önderlik etmesi için kimi tayin etti?’ diye sormasına gerek yoktu. Ancak 1914’e gelindiğinde durum çok farklıydı. O yıl hasat dönemi başladı. Sonunda deliceleri buğdaydan ayırma zamanı gelmişti (Mat. 13:36-43). Dolayısıyla şu çok önemli soru doğdu: İsa’nın gerçek takipçisi olduğunu iddia eden bunca sahte Hıristiyan varken, buğdayla simgelenen gerçek Hıristiyanlar nasıl saptanabilir? Sadık hizmetkâr örneği buna bir yanıt sağladı. Kimler ruhen iyi besleniyorsa İsa’nın meshedilmiş takipçileri onlardı.

SADIK VE SAĞGÖRÜLÜ HİZMETKÂR KİMDİR?

8. Sadık hizmetkârın meshedilmiş Hıristiyanlardan oluşması neden yerindedir?

8 Öncelikle, sadık hizmetkâr yeryüzündeki meshedilmiş Hıristiyanlardan oluşmalıdır. Bu kişiler “kraliyet kâhinliği” olarak adlandırılır ve görevleri onları ‘karanlıktan Kendi muhteşem ışığına çağıranın “üstün niteliklerini her yerde bildirmektir”’ (1. Pet. 2:9). Bu nedenle “kraliyet kâhinliği” üyelerinin, iman kardeşlerine hakikati öğretmekte doğrudan  pay sahibi olması çok yerindedir (Mal. 2:7; Vah. 12:17).

9. Sadık hizmetkâr yeryüzündeki tüm meshedilmiş Hıristiyanlardan mı oluşur? Açıklayın.

9 Peki sadık hizmetkâr yeryüzündeki tüm meshedilmiş kişilerden mi oluşur? Hayır. Tanrı’nın dünya çapındaki hizmetçilerine ruhi gıda sağlama işinde meshedilmişlerin hepsi rol oynamaz. Elbette buğdayla simgelenen grubun içinde yerel cemaatlerde hizmet görevlisi ya da ihtiyar olarak hizmet eden meshedilmiş biraderler de vardır. Onlar evden eve hizmetinde ve cemaatlerde öğretim verir ve merkez büronun kararlarını vefayla desteklerler. Fakat dünya çapındaki kardeşler topluluğuna ruhi gıda sağlama işinde rol oynamazlar. Meshedilmiş kişiler arasında alçakgönüllü hemşirelerimiz de vardır ve onlar cemaate öğretim verme sorumluluğunu asla üstlenmeye çalışmazlar (1. Kor. 11:3; 14:34).

10. Sadık ve sağgörülü hizmetkâr kimdir?

10 Öyleyse sadık ve sağgörülü hizmetkâr kimdir? Hatırlarsanız İsa kalabalıkları hep birkaç kişi aracılığıyla beslemişti. Bununla uyumlu olarak hizmetkâr, Mesih’in hazır bulunuşu sırasında ruhi gıdanın hazırlanıp dağıtılmasında doğrudan payı olan meshedilmiş biraderlerin oluşturduğu küçük bir gruptur. Son günlerin başından beri, sadık hizmetkârı oluşturan meshedilmiş biraderler merkez büroda birlikte hizmet etmektedir. Bu grup Yehova’nın Şahitlerinin Yönetim Kuruludur. Bununla birlikte, dikkat ettiyseniz İsa “hizmetkâr” sözcüğünü tek bir kişiden söz ediyormuş gibi tekil kullandı. Yönetim Kurulunun üyeleri de tek bir kişi gibi birlikte çalışır ve birlikte karar alırlar.

EVİN HİZMETKÂRLARI KİMLERDİR?

11, 12. (a) Hizmetkâr örneğinde hangi iki farklı atamadan söz edilir? (b) İsa sadık hizmetkârı evin hizmetkârlarının başına ne zaman atadı, kimleri seçti?

11 Örnekte İsa’nın hizmetkârla ilgili iki farklı atamadan söz etmesi dikkat çekicidir. Hizmetkâr önce evin hizmetkârlarının başına atanır, sonra da ona efendinin bütün mallarının sorumluluğu verilir. Bu örnek sadece son günlerde gerçekleştiğine göre, iki atama da İsa’nın 1914’te krallık yetkisiyle hazır bulunuşu başladıktan sonra yapılmalıdır.

12 İsa sadık hizmetkârı ne zaman evin hizmetkârlarının başına atadı? Bu soruyu cevaplamak için 1914’e, yani hasat döneminin başına dönmeliyiz. Daha önce  öğrendiğimiz gibi o sırada Hıristiyan olduğunu iddia eden pek çok grup vardı. Acaba İsa onlardan hangisini seçip sadık hizmetkâr olarak atayacaktı? İsa Babasıyla birlikte, tapınma düzenlemesini simgeleyen ruhi mabede gelip 1914’ten 1919’un başlarına kadar süren denetleme işini yaptıktan sonra bu soru cevaplandı * (Mal. 3:1). Küçük bir grup olan Mukaddes Kitap Tetkikçilerinin Yehova’ya ve Sözüne yürekten bağlı olduklarını görmek onları mutlu etti. Yine de bu grubun bir ölçüde arıtılmaya ihtiyacı vardı. Onlar kısa süren bir sınanma ve arınma döneminde gereken değişiklikleri yapmayı alçakgönüllülükle kabul ettiler (Mal. 3:2-4). Bu sadık Mukaddes Kitap Tetkikçileri buğdayla simgelenen gerçek Hıristiyanlardı. Ruhi bir canlanma zamanı olan 1919’da, İsa onların arasından yeterli durumdaki meshedilmiş erkekleri sadık ve sağgörülü hizmetkâr olarak seçti ve evin hizmetkârlarının başına atadı.

13. Evin hizmetkârları arasında kimler vardır, neden?

13 Peki evin hizmetkârları kimlerdir? Kısaca söylemek gerekirse, ruhi gıdayı alan herkestir. Son günlerin başında evin hizmetkârlarının hepsi meshedilmiş kişilerdi. Sonradan evin hizmetkârlarına başka koyunlar da dahil oldu. Bugün Mesih’in önderliğindeki ‘tek sürünün’ büyük çoğunluğunu başka koyunlar oluşturuyor (Yuhn. 10:16). Her iki grup da sadık hizmetkârın vaktinde sağladığı aynı ruhi gıdadan yararlanır. Peki ya bugün sadık ve sağgörülü hizmetkârı oluşturan Yönetim Kurulunun üyeleri için ne denebilir? O biraderlerin de ruhen beslenmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla, onlar bireyler olarak İsa’nın diğer gerçek takipçileri gibi evin hizmetkârları olduklarını alçakgönüllülükle kabul ederler.

İster gökte ister yerde yaşama ümidimiz olsun hepimiz evin hizmetkârlarıyız ve aynı ruhi gıdaya ihtiyacımız var

14. (a) Sadık hizmetkâra hangi sorumluluk verilmiştir? Bunun kapsamına neler girer? (b) İsa sadık ve sağgörülü hizmetkâra hangi uyarıda bulundu? (“Kötü Hizmetkâr” başlıklı çerçeveye bakın.)

14 İsa sadık ve sağgörülü hizmetkâra ağır bir sorumluluk verdi. Kutsal Kitap devirlerinde güvenilir bir hizmetkâr ya da kâhya tüm evin idaresinden sorumlu olurdu (Luka 12:42). Aynı şekilde sadık ve sağgörülü hizmetkâr da tüm Hıristiyan cemaatinin idaresinden sorumludur. Bunun kapsamına maddi olanakların ve mal varlıklarının, duyuru faaliyetinin, büyük ibadet programlarının gözetimi girer. Ayrıca tarla hizmetinde, kişisel  incelemede ve cemaat ibadetlerinde kullanılacak Kutsal Kitaba dayalı yayınların hazırlanması da hizmetkârın sorumluluğundadır. Sadık hizmetkârın sağladığı tüm ruhi gıda evin hizmetkârları için yaşamsaldır.

BÜTÜN MALLARIN SORUMLULUĞUNUN VERİLME ZAMANI

15, 16. İsa hizmetkâra bütün mallarının sorumluluğunu ne zaman verecekti?

15 İsa hizmetkâra “bütün mallarının sorumluluğunu” ne zaman verecekti? Şöyle demişti: “Efendisi gelip onu işinin başında bulursa, ne mutlu o hizmetkâra! Emin olun, Efendisi bütün mallarının sorumluluğunu ona verecektir” (Mat. 24:46, 47). Dikkat ettiyseniz İsa gelip hizmetkârı “işinin başında”, yani sadakatle ruhi gıda sağlarken bulduktan sonra ona bütün mallarının sorumluluğunu verir. Öyleyse, iki atama arasında belli bir zaman geçmelidir. İsa’nın hizmetkâra bütün mallarının sorumluluğunu nasıl ve ne zaman vereceğini anlamak için şu iki şeyi bilmeliyiz: İsa ne zaman gelecekti? Mallarının kapsamına neler girer?

16 İsa ne zaman gelecekti? Cevabı örneğin bağlamında buluyoruz. Hatırlarsanız İsa’nın önceki ayetlerde sözü edilen ‘gelişi’ onun bu ortamın sonunda hüküm vermek için geleceği zamana atfetmektedir * (Mat. 24:30, 42, 44). Dolayısıyla İsa’nın sadık hizmetkâr örneğindeki ‘gelişi’ de büyük sıkıntı sırasında gerçekleşecektir.

17. İsa’nın malları neleri kapsar?

17 İsa’nın “bütün malları” neleri kapsar? İsa, mallarının yeryüzündeki şeylerle sınırlı olduğunu söylemedi. Aslında o gökte muazzam bir yetkiye sahiptir. Şöyle demişti: “Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi” (Mat. 28:18; Efes. 1:20-23).  Onun mallarının kapsamına 1914’ten beri ona ait olan ve meshedilmiş takipçileriyle paylaşacağı Krallık da dahildir (Vah. 11:15).

18. İsa neden bütün mallarının sorumluluğunu hizmetkâra vermekten sevinç duyacak?

18 Tüm bunların ışığında hangi sonuca varabiliriz? İsa büyük sıkıntı sırasında hüküm vermeye geldiğinde, sadık hizmetkârı işinin başında, evin hizmetkârlarına ruhi gıdayı vaktinde sağlarken bulacak. O zaman ikinci atamayı yaparak bütün mallarının sorumluluğunu ona vermekten sevinç duyacak. Sadık hizmetkârı oluşturanlar gökte ödüllerini alarak Mesih’le birlikte hüküm sürmeye başladıklarında bu atama yapılmış olacak.

19. Sadık hizmetkâr gökte meshedilmişlerin geri kalanından daha büyük bir ödül mü alacak? Açıklayın.

19 Öyleyse sadık hizmetkâr gökte meshedilmişlerin geri kalanından daha büyük bir ödül mü alacak? Hayır. Küçük bir gruba vaat edilen bir ödülden daha sonra başkaları da pay alabilir. Örneğin İsa’nın, ölümünden önceki gece 11 sadık elçisine neler söylediğini düşünelim (Luka 22:28-30’u okuyun). İsa o küçük gruba sadakatlerinden ötürü harika bir ödül vaat etmişti. Onlar İsa’nın krallık yetkisini paylaşacaklardı. Fakat yıllar sonra İsa 144.000 kişinin hepsinin tahtlara oturacağını ve kendisiyle birlikte hüküm süreceğini açıkladı (Vah. 1:1; 3:21). Benzer şekilde, Matta 24:47’de belirtildiği gibi, İsa yine küçük bir gruba –sadık hizmetkârı oluşturan meshedilmiş biraderlere– bütün mallarının sorumluluğunu vermeyi vaat etti. Ancak onun gökteki muazzam yetkisini 144.000 kişinin hepsi paylaşacak (Vah. 20:4, 6).

İsa’nın gökteki muazzam yetkisini 144.000 kişinin hepsi paylaşacak (19. paragrafa bakın)

20. İsa sadık hizmetkârı neden atadı? Neye kararlısınız?

20 İsa yine birinci yüzyıldaki yöntemini kullanıyor ve kalabalıkları birkaç kişi, yani sadık ve sağgörülü hizmetkâr aracılığıyla besliyor. İsa’nın sadık hizmetkârı atamasının amacı, meshedilmişlerden ve başka koyunlardan oluşan gerçek takipçilerinin son günler boyunca düzenli olarak ruhi gıda almasını sağlamaktır. Öyleyse sadık ve sağgörülü hizmetkârı oluşturan meshedilmiş biraderleri vefayla destekleyerek minnettarlığımızı göstermeye kararlı olalım (İbr. 13:7, 17).

 

^ p. 2 2. paragraf: İsa daha önce de benzer bir örnek vermiş, ‘hizmetkârdan’ “kâhya”, ‘evin hizmetkârlarından’ “hizmetçiler” olarak söz etmişti (Luka 12:42-44).

^ p. 6 6. paragraf: Mesih’in ‘gelişi’ (Yunanca erkhomai) onun ‘hazır bulunuşundan’ (parousia) farklıdır. Görünmez hazır bulunuşu, hüküm vermek için gelişinden önce başladı.

^ p. 12 12. paragraf: Bu dergideki “Her Zaman Sizin Yanınızda Olacağım” başlıklı makalenin 5-8. paragraflarına bakın.

^ p. 16 16. paragraf: Bu dergideki “Bize Söyler misin, Bu Olaylar Ne Zaman Olacak?” başlıklı makalenin 14-18. paragraflarına bakın.