İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Büyük Çömlekçinin Sizi Şekillendirmesine İzin Verin

Büyük Çömlekçinin Sizi Şekillendirmesine İzin Verin

“Öğüdünle yol gösterirsin; sonra da beni onurlandırırsın” (MEZM. 73:24).

1, 2. (a) Yehova ile aramızda yakın bir ilişki olması için neler yapmamız gerekir? (b) Geçmişte bazı bireylerin ve toplumların Tanrı’nın terbiyesine verdiği karşılığı incelemekten nasıl yarar görebiliriz?

MEZMUR YAZARI, Yehova’ya duyduğu güveni şu sözlerle dile getirdi: “Benim için en doğrusu Tanrı’ya yaklaşmak. Ulu Rab Yehova’ya sığındım” (Mezm. 73:28). Onun bu doğru sonuca varmasına ne yol açtı? Daha önce kötü insanların huzur içinde olduğunu gördüğünde önce kederlenmiş ve şöyle yakınmıştı: “Yüreğimi boşuna temizlemişim, ellerimi suçsuzluk suyunda boşuna yıkamışım” (Mezm. 73:2, 3, 13, 21). Fakat “Tanrı’nın yüce mabedine” gitmesi, onun düşünüş tarzını düzeltmesine ve Tanrı’yla yakın ilişkisini sürdürmesine yardım etti (Mezm. 73:16-18). Böylece Tanrı korkusuna sahip bu adam şu önemli dersi aldı: Bir kişinin Yehova’yla değerli ilişkisini sürdürebilmesi için O’nun toplumunda kalması, öğütlerini kabul etmesi ve uygulaması gerekir (Mezm. 73:24).

2 Biz de gerçek Tanrı ile yakın bir ilişkiye sahip olmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için Yehova’nın öğüt ve terbiye ile bizi şekillendirmesine izin vermemiz çok önemlidir, böylece O’nun gözünde doğru kişiler haline gelebiliriz. Geçmişte, Tanrı merhametinin bir göstergesi olarak bireylere ve toplumlara terbiyesinden yararlanma fırsatı tanıdı. Onların Yehova’nın terbiyesine verdiği karşılığı Kutsal Kitaptan okuyabiliriz. Bu sözler, “eğitilmemiz için” ve “ortamların sonunun eşiğinde olan bizlere uyarı” olması için yazıldı (Rom. 15:4;1. Kor. 10:11). Bu kayıtları dikkatle inceleyerek Yehova’yı daha yakından tanıyacağız ve bizi şekillendirmesine izin vermekten nasıl yarar görebileceğimizi öğreneceğiz.

 ÇÖMLEKÇİ YETKİSİNİ NASIL KULLANIYOR?

3. İşaya 64:8 ve Yeremya 18:1-6 ayetlerinde Yehova’nın insanlar üzerindeki yetkisi nasıl anlatılıyor? (Makalenin başındaki resme bakın.)

3 İşaya 64:8 ayeti, Yehova’nın bireyler ve toplumlar üzerinde sahip olduğu yetkiyi bir benzetmeyle şöyle anlatıyor: “Ey Yehova, Sen bizim Babamızsın. Bizler balçığız, Sen ise çömlekçimizsin; hepimiz Senin elinin eseriyiz.” Bir çömlekçi, elindeki balçıkla istediği şekilde bir kap yapabilir. Balçık kendisine biçim verene “Ne yapıyorsun?” diyemez. İnsanlarla Tanrı arasındaki durum da böyledir. Balçık kendisine şekil veren çömlekçiye nasıl karşı gelemezse, biz de Tanrı’ya karşı gelemeyiz (Yeremya 18:1-6’yı okuyun).

4. Yehova bireyleri ya da toplumları gelişigüzel mi şekillendirir? Açıklayın.

4 Yehova insanlara bir çömlekçi gibi şekil verebileceğini İsrailoğullarının döneminde gösterdi. Fakat Yehova ile sıradan bir çömlekçi arasında belirgin bir fark vardır. Bir çömlekçi yeteneğine ve isteğine bağlı olarak elindeki balçıkla herhangi bir kap yapabilir. Acaba Yehova bireyleri ya da toplumları şekillendirirken gelişigüzel davranıp bazılarını iyi, bazılarını kötü mü yapar? Kutsal Kitap böyle olmadığını söyler. Yehova insanlara çok değerli bir hediye olan özgür iradeyi vermiştir. O sahip olduğu sınırsız yetkiyi kullanırken vermiş olduğu bu hediyeyi göz ardı etmez. İnsanlar Yaratıcıları Yehova tarafından şekillendirilmeyi kendileri seçmelidir (Yeremya 18:7-10’u okuyun).

5. Yehova sahip olduğu yetkiyi O’nun tarafından şekillendirilmeyi reddedenler üzerinde nasıl kullanır?

5 İnsanlar dik başlılık ederek Büyük Çömlekçi tarafından şekillendirilmeyi reddederse ne olur? Böyle bir durumda Yehova yetkisini nasıl kullanır? Şunu düşünün: Bir çömlekçi elindeki balçığın, arzu ettiği kap için uygun olmadığına karar verirse ne yapar? Ya bu balçıktan başka bir kap yapar ya da onu çöpe atar. Fakat balçığın işe yaramaz hale gelmesi genelde çömlekçinin hatasıdır. Büyük Çömlekçi Yehova ise asla hata yapmaz (Tekr. 32:4). Bir kişi Yehova’nın çarkında şekil almıyorsa, bu o kişinin hatasıdır. Yehova O’na verdiğimiz karşılığa bağlı olarak bizi şekillendirir. Uygun olan karşılığı verenler Yehova’nın istediği gibi şekillenir ve bundan yarar görürler. Örneğin, Yehova “merhamet kapları” olan meshedilmişleri ‘onurlu bir işte kullanmak üzere’ şekillendirir. Diğer yandan, dik başlılık edip Tanrı’ya karşı koyan “gazap kapları” sonunda yok edilecekler (Rom. 9:19-23).

6, 7. Davut ve Saul Yehova’nın öğüdüne nasıl karşılık verdiler?

 6 Yehova’nın insanları şekillendirmek için kullandığı bir yol öğüt ya da terbiyedir. O’nun bir çömlekçi olarak yetkisini nasıl kullandığını görmek için İsrail’in ilk iki kralı Saul ve Davut’un yaşamını ele alalım. Kral Davut’un Bat-şeba’yla zina yapması hem onu hem de başkalarını olumsuz yönde etkiledi. Davut o sırada kral olsa da, Yehova onu terbiye etmekten geri durmadı. Peygamberi Natan aracılığıyla ona çok etkili bir uyarıda bulundu (2. Sam. 12:1-12). Davut nasıl karşılık verdi? Yaptıklarına çok pişman oldu ve tövbe etti. Bunun sonucunda Tanrı’dan merhamet gördü (2. Samuel 12:13’ü okuyun).

 7 Diğer yandan, Davut’tan önce kral olan Saul aldığı öğüde olumlu karşılık vermedi. Yehova, peygamberi Samuel aracılığıyla Saul’a şu net emri vermişti: Tüm Amalekoğullarını ve hayvanlarını tamamen yok et. Saul Tanrı’nın bu emrini yerine getirmedi; Kral Agag’ı ve hayvanların en iyilerini sağ bıraktı. Neden?  Bunun bir nedeni kendini yüceltmek istemesiydi (1. Sam. 15:1-3, 7-9, 12). Saul öğüt aldığında yüreğini yumuşatmalı ve Büyük Çömlekçinin onu şekillendirmesine izin vermeliydi. Ancak, o değişmeyi reddetti ve kendini haklı gördü. Sağ bıraktığı hayvanların kurban olarak kullanılabileceğini söyleyerek mazeretler ileri sürdü ve Samuel’in öğüdünü küçümsedi. Yehova onu kral olarak reddetti. Saul bu olaydan sonra Yehova’yla ilişkisini hiçbir zaman düzeltmedi (1. Sam. 15:13-15, 20-23’ü okuyun).

Saul aldığı öğüdü küçümsedi ve şekillendirilmek istemedi! ( 7. paragrafa bakın)

Davut öğüdü kabul etti. Tanrı’nın onu şekillendirmesine izin verdi. Ya siz? ( 6. paragrafa bakın)

TANRI TARAF TUTMUYOR

8. İsrailoğullarının Yehova’ya verdiği karşılıktan hangi dersi çıkarabiliriz?

8 Büyük Çömlekçimiz sadece bireylere değil, toplumlara da şekillenme fırsatı verir. Yehova, MÖ 1513’te İsrailoğullarını Mısır’daki kölelikten kurtardı ve onlarla bir ahit yaptı. Onlar artık Yehova’nın seçilmiş toplumuydu ve Büyük Çömlekçinin çarkında şekillenme ayrıcalığına sahipti. Fakat bu halk ısrarla Yehova’nın gözünde kötü olanı yapmaya devam etti, hatta çevredeki ulusların tanrılarına tapındı. Yehova akılları başına gelsin diye tekrar tekrar peygamberlerini gönderdi fakat O’nu dinlemediler (Yer. 35:12-15). Bu inatçı tutumları yüzünden Yehova onları sert bir şekilde terbiye etti. Yok edilmeye hazır bir kap gibi olan kuzeydeki İsrail krallığı Asurlular tarafından, güneydeki Yahuda krallığı da Babilliler tarafından yıkıldı. Bu olaylardan etkileyici bir ders çıkarabiliriz. Yehova’nın bizi şekillendirmesini ve bundan yarar görmeyi istiyorsak O’na olumlu karşılık vermeliyiz.

9, 10. Nineve halkı Tanrı’nın uyarısına nasıl karşılık verdi?

 9 Ayrıca, Yehova Asur’un başkenti Nineve’de yaşayan halkı uyarmış ve onlara değişmeleri için fırsat tanımıştı. Yunus’a şöyle demişti: “Kalk, büyük şehir Nineve’ye git; onlara kötülüklerinin huzuruma kadar eriştiğini duyur.” Evet, insanların kötülüğü yüzünden Nineve yıkılacaktı (Yun. 1:1, 2; 3:1-4).

10 Bununla birlikte Yunus’un bildirdiği yıkım mesajını işittiklerinde “Nineve halkı Tanrı’ya iman etmeye başladı; oruç ilan ettiler, en büyüğünden en küçüğüne kadar hepsi çula sarındı. . . . . kral tahtından kalktı, kraliyet giysisini çıkardı ve çula sarınıp külde oturdu.” Görüldüğü gibi Nineve halkı Yehova’nın onları şekillendirmesine izin verdi ve tövbe etti. Bu nedenle Tanrı onların başına getireceğini söylediği felaketten vazgeçti (Yun. 3:5-10).

11. Yehova’nın İsrail ve Nineve halkına davranış tarzına baktığımızda hangi niteliği ön plana çıkıyor?

11 İsrailoğulları seçilmiş bir millet olsalar da terbiye edilmekten muaf değillerdi. Diğer yandan Nineve halkı Tanrı’yla bir ahit ilişkisi içinde değildi. Yine de, Yehova onlara Yunus’u göndererek yıkım mesajını önceden duyurdu. Şekillenmeye hazır olduklarını gösterdiklerinde ise onlara merhamet etti. Ele aldığımız bu iki örnek Yehova’nın “taraf tutmayan” bir Tanrı olduğunu gösteriyor (Tekr. 10:17).

YEHOVA MAKUL VE ESNEK BİR TANRI

12, 13. (a) Yehova insanlarla ilgili tutumunu hangi durumlarda değiştirir? (b) Saul ve Nineve ile ilgili olaylarda Yehova’nın tutumunu değiştirmesi ne anlama gelir?

12 Yehova’nın bizi şekillendirme tarzı O’nun makul ve esnek bir Tanrı olduğunu gösteriyor. Geçmişte yaşanan bazı olaylarda görüldüğü gibi, Yehova adil hükmünü uygulamaya karar verdikten sonra bile, insanların olumlu yönde değiştiğini görürse hükmünü uygulamaktan vazgeçer. Kutsal Yazılar İsrail’in ilk kralı Saul’la ilgili olarak Yehova’nın ‘onu kral yaptığına üzüldüğünü’ söyler (1. Sam. 15:11). Ayrıca Kutsal Kitapta, Nineve halkının tövbe edip kötü yollarından döndüğünü okuruz. Bunun üzerine “Tanrı başlarına getireceğini söylediği felaketten vazgeçti; onu yapmadı” (Yun. 3:10).

13 Bireyler ya da toplumlar aldıkları uyarıya olumlu karşılık verdiğinde, Tanrımız onlarla ilgili tutumunu ya da kararını değiştirir. Yehova bir zamanlar Saul’u onaylamıştı, fakat itaatsizlik yaptığını gördüğünde onunla ilgili tutumunu değiştirdi ve onu reddetti. Elbette Yehova Saul’u kral olarak seçtiğinde bir hata yapmamıştı. Onunla ilgili tutumunu değiştirmesinin nedeni Saul’un sonradan imansızlık etmesiydi. Nineve halkı tövbe ettiğinde, Yehova onlarla ilgili kararını da değiştirdi ve yaşamalarına izin verdi. Çömlekçimiz Yehova kişilerin yaptığı olumlu değişiklikler karşısında değişmeye isteklidir. O’nun makul, esnek, bağışlayıcı ve merhametli olduğunu bilmek gerçekten çok rahatlatıcı.

YEHOVA’NIN TERBİYESİNİ REDDETMEYİN

14. (a) Yehova bugün bizi nasıl şekillendiriyor? (b) Yehova’nın bizi şekillendirmesine nasıl karşılık vermeliyiz?

14 Yehova bugün bizleri öncelikle Sözü olan Kutsal Kitap ve teşkilatı aracılığıyla şekillendiriyor (2. Tim. 3:16, 17). O’nun bu yollarla verdiği öğüt ya da terbiyeyi seve seve kabul etmemiz gerekmez mi? İster uzun zaman önce vaftiz edilmiş olalım, ister birçok hizmet ayrıcalığına sahip olalım Yehova’nın verdiği öğütlere uygun davranmayı sürdürmeliyiz. Böylece O bizi onurlu bir amaçla kullanmak üzere şekillendirebilir.

15, 16. (a) Terbiye edilmek bir hizmet ayrıcalığını kaybetmemizi gerektirirse ne gibi olumsuz duygular yaşayabiliriz? Örnek verin. (b) Olumsuz duyguların üstesinden gelmemize ne yardım edebilir?

 15 Yehova bizi nasıl terbiye eder? Bunu düşünüşümüzü düzelterek ve isteklerini öğreterek yapar. Bazen de, yanlış bir davranışta bulunduğumuz için daha ciddi şekilde terbiye edilmemiz gerekebilir. Böyle durumlarda bazı hizmet ayrıcalıklarımızı kaybedebiliriz. Dennis * biraderin yaşadıklarına bakalım. O cemaatinde bir ihtiyar olarak hizmet ediyordu. İş konusundaki hikmetsiz seçimleri yüzünden yaptığı ciddi bir hata nedeniyle yanlışı düzeltildi. Dennis, cemaatte artık bir ihtiyar olarak hizmet etmeyeceği ilan edildiğinde neler hissetti? Şöyle anlatıyor: “Hüsrana uğradım. Geçen 30 yıl boyunca birçok hizmet ayrıcalığına sahip olmuştum. Daimi öncülük yapmış, Beytel’de hizmet etmiş, hizmet görevlisi olmuş, sonra da ihtiyar olarak tayin edilmiştim. Ayrıca, kısa bir süre önce de ilk kez bir bölge ibadetinde konuşma yapmıştım. Birden hepsini kaybettim. Kendimden utanıyor ve bu teşkilatta artık yerimin olmadığını düşünüyordum.”

16 Dennis aldığı öğütlere olumlu karşılık vererek yanlış davranışını düzeltti. Peki yaşadığı olumsuz duyguların üstesinden gelmesine ne yardım etti? Şöyle anlatıyor: “Ruhi faaliyetlere düzenli olarak katılmaya kararlıydım. Ayrıca, kardeşlerin desteği ve yayınlardan aldığım teşvik de çok önemliydi. 15 Ağustos 2009 tarihli Gözcü Kulesi’nde çıkan ‘Eski Hizmet Ayrıcalığınızı Yeniden Kazanabilir misiniz?’ makalesi dualarıma karşılık bana yazılmış bir mektup gibiydi. Makale şöyle diyordu: ‘Cemaatte ek sorumluluklarınızın olmadığı bu dönemde başlıca hedefiniz ruhen güçlenmek olsun.’ Bu öğüt benim için çok faydalı oldu.” Dennis, Yehova’nın terbiyesinden nasıl yarar gördü? Aradan birkaç yıl geçtikten sonra şöyle dedi: “Yehova beni tekrar hizmet görevlisi olarak hizmet etme ayrıcalığıyla ödüllendirdi.”

17. Cemaatten çıkarma düzenlemesi günah işleyen birine nasıl yardımcı olur? Örnek verin.

17 Cemaatten çıkarma düzenlemesi de Yehova’nın terbiye etme yollarından biridir. Bu düzenleme cemaati kötü etkilerden korur ve günah işleyen kişinin tövbe etmesine yardım eder (1. Kor. 5:6, 7, 11). Kutsal Kitap cemaatten çıkarılanlarla görüşmeyi kesmemizi, hatta onlara selam bile vermememizi söyler. Cemaatten çıkarılmış olan Robert’ın durumunu düşünelim. Anne babası ve kardeşleri onun cemaatin dışında olduğu yaklaşık 16 yıl boyunca Tanrı’nın Sözünde kayıtlı bu talimata sıkıca bağlı kaldılar. Robert birkaç yıl önce cemaate geri alındı ve şimdi ruhen ilerliyor. Bu kadar uzun zaman sonra Yehova’ya ve O’nun toplumuna dönmesinin nedeni sorulduğunda, Robert ailesinin tutumundan çok etkilendiğini şu sözlerle ifade ediyor: “Ailem benimle birazcık olsun iletişim kursaydı, mesela halimi hatırımı sorsalardı, o ufacık ilgi bile özlemimi gidermeye yeterdi ve herhalde Yehova’yla ilişkimi düzeltmek üzere harekete geçmezdim.”

18. Büyük Çömlekçinin ellerinde ne tür bir balçık olmak istiyorsunuz?

18 Belki bizim bu şekilde terbiye edilmemize gerek olmayabilir, yine de kendimize şunları soralım: Büyük Çömlekçimizin ellerinde ne tür bir balçığız? Bizi şekillendirmeye çalıştığında O’na nasıl karşılık vereceğiz? Saul gibi mi yoksa Davut gibi mi davranacağız? En büyük çömlekçi olan Yehova bizim Babamızdır. Şunu hiçbir zaman unutmayalım: “Bir baba hoşnut olduğu oğluna nasıl yanlışını gösterirse, Yehova da sevdiğine öyle yapar.” Bu nedenle, ‘Yehova’nın verdiği terbiyeyi reddetmeyin’, O size yanlışınızı gösterdiğinde bunu seve seve kabul edin (Özd. 3:11, 12).

^ p. 15 İsimler değiştirilmiştir.