“Tanrı’yı tanıdınız” (GAL. 4:9).

1. Pilotlar neden kalkıştan önce kontrol listesini gözden geçirirler?

EN İYİ uçakları kullanan pilotların, uçuş öncesi gözden geçirdikleri, 30’dan fazla maddeyi içeren bir kontrol listesi vardır. Pilotlar, her kalkıştan önce bu kontrol listesini dikkatle gözden geçirmezlerse kaza riskini artırmış olurlar. Sizce, özellikle hangi pilotların bu listeyi her zaman gözden geçirmesi gerekir? Çok tecrübeli olanların! Tecrübeli bir pilot kolaylıkla kendine güvenebilir ve uçuştan önce bu listeyi her ayrıntısıyla kontrol etmeyi ihmal edebilir.

2. Hıristiyanların nasıl bir kontrol listesine ihtiyaçları var?

2 Tıpkı temkinli bir pilot gibi siz de zor zamanlarda bile imanınızın zayıflamayacağından emin olmak için benzer bir liste kullanabilirsiniz. İster yeni vaftiz edilmiş ister Tanrı’ya uzun yıllardır hizmet ediyor olun, imanınızın derinliğini ve Tanrı’ya ne kadar bağlı olduğunuzu düzenli olarak kontrol etmeniz yaşamsaldır. Eğer bunu düzenli bir şekilde ve gayretle yapmazsanız, ruhi açıdan yıkıma uğrayabilirsiniz. Kutsal Kitap, “Ayaktayım diyen sakınsın, düşmesin” diyerek hepimizi uyarır (1. Kor. 10:12).

3. Galatya’daki Hıristiyanların ne yapması gerekiyordu?

3 Galatya’daki Hıristiyanlar, imanlarının derinliğini kontrol etmeli ve sahip oldukları ruhi özgürlüğe değer vermeliydi. İsa fidye sayesinde, kendisine iman edenlerin Tanrı’yı bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde tanımalarına olanak sağladı: Onlar Tanrı’nın oğulları olabilecekti (Gal. 4:9). Galatyalıların, kendilerine muazzam nimetler sağlayacak bu ilişkiyi korumaları için Yahudilik taraftarlarının öğretilerini reddetmesi gerekiyordu; çünkü onlar Musa Kanununu uygulamak konusunda ısrar ediyordu. Üstelik cemaatlerdeki diğer milletlere mensup kişiler bugüne kadar hiç Musa Kanunu altında yaşamamıştı! Hem Yahudilerin  hem de diğer milletlerden olanların ruhen ilerlemesi gerekiyordu. Onlar, Tanrı’nın gözünde doğru sayılmak için artık Kanunu uygulamaya gerek kalmadığını fark etmemişti.

TANRI’YI TANIMAK İÇİN ATILAN İLK ADIMLAR

4, 5. Pavlus Galatyalılara hangi öğüdü verdi? Bu bizim için neden önemlidir?

4 Elçi Pavlus, Yehova’nın ilhamıyla Galatyalılara yazdığı mektupta, tüm Hıristiyanlara bir öğüt verdi; onlara öğrendikleri Kutsal Kitap hakikatlerini terk etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Bizler, geride bıraktığımız şeylere asla bakmamalıyız. Galatyalılara yazılan mektup İsa’nın tüm takipçilerinin sadık kalmasına yardım edebilir.

5 O halde, hepimizin nasıl ruhi kölelikten kurtulup Yehova’nın Şahidi olduğumuzu hatırlaması gerekir. Bunun için şu sorular üzerinde düşünün: Vaftiz adayı olmak için hangi adımları attığınızı hatırlıyor musunuz? Tanrı’yı nasıl tanıdığınızı, O’nun tarafından nasıl tanındığınızı ve ruhi özgürlüğe kavuştuğunuzda neler hissettiğinizi zaman zaman düşünüyor musunuz?

6. Hangi listeyi gözden geçireceğiz?

6 Hakikate geldiğimizde hepimiz temel olarak dokuz adım attık.  “Vaftize Giden Adımlar ve Devam Eden Süreç” başlıklı çerçevede sıralanan bu adımlar bizim için bir kontrol listesi gibidir. Bu dokuz adımı düzenli olarak kendimize hatırlatmak, bu dünyaya ait şeylere geri dönüp bakmamak konusunda bizi güçlendirecek. Nasıl ki tecrübeli fakat tedbirli bir pilot, güvenli bir yolculuk için uçuştan önce kontrol listesini gözden geçirirse, bizim de hizmetimizi sadakatle sürdürebilmemiz için listemizi kontrol etmemiz gerekir.

TANRI’NIN TANIDIĞI KİŞİLER OLARAK RUHEN GELİŞMEYE DEVAM EDELİM

7. Hangi “örneği” izlemeliyiz? Neden?

7 Bir pilotun kontrol listesi ona, her uçuştan önce yapması gereken bazı rutin şeyleri hatırlatır. Biz de, kendimizi ve vaftiz edildiğimiz günden beri hakikatte ne kadar ilerlediğimizi düzenli olarak gözden geçirebiliriz. Pavlus Timoteos’a şöyle yazdı: “Mesih İsa yolunda iman ve sevgi gösterirken, benden duyduğun sağlıklı sözlerdeki örneği izlemeye devam et” (2. Tim. 1:13). Burada bahsedilen “sağlıklı sözler” Tanrı’nın Sözünde bulunur (1. Tim. 6:3). Bir ressamın yaptığı eskiz nasıl resmin genel hatlarını ortaya çıkarırsa, “sağlıklı sözler” de Yehova’nın taleplerini genel hatlarıyla anlamamıza yardım eder. O halde şimdi, vaftizimizden önce attığımız adımları gözden geçirelim ve “sağlıklı sözlerdeki örneği” ne kadar yakından izlediğimizi kontrol edelim.

8, 9. (a) Neden bilgide ve imanda gelişmeye devam etmeliyiz? (b) Ruhi gelişimin neden önemli ve devam eden bir süreç olduğunu örnekleyin.

8 Kontrol listemizde bakmamız gereken ilk nokta bilgidir; bilgi sayesinde imana sahip oluruz. Ancak, her iki konuda da gelişmeye devam etmeliyiz (2. Sel. 1:3). Gelişmek sözcüğü, adım adım bir dizi değişiklik yapmayı içerir. Bu kelime ‘ilerlemek’, ‘büyümek’ anlamlarına gelir. Dolayısıyla, büyümemizin durmaması için vaftiz edildikten sonra da ruhen gelişmeye devam etmeliyiz.

Tıpkı bir ağaç gibi, İsa’nın bir takipçisi de büyümeye devam etmelidir

9 Ruhi gelişimimizi bir ağacın büyümesine benzetebiliriz. Bir ağaç, özellikle de kökü toprağın derinlerine ve geniş bir alana yayıldığında muazzam boyutlara ulaşabilir. Örneğin bazı görkemli Lübnan sedirleri 12 katlı bir binanın boyuna erişir ve bu ağaçların toprağın derinlerine kadar inen güçlü kökleri vardır. Ayrıca bazılarının gövdelerinin çevresi 12 metreyi bulabilir (Ezgi. 5:15). Böyle bir ağaç ilk  başta çok hızlı büyür. Ağacın büyümesi sonra da devam eder ancak bu durum önceki kadar belirgin olmaz. Yıllar geçtikçe, ağacın gövdesi genişler ve kökü toprağın derinlerine inerek daha geniş bir alana yayılır. Tüm bunların sonucunda ağaç çok sağlam bir hale gelir. Aynı şey İsa’nın bir takipçisinin ruhi gelişimi için de geçerlidir. Kutsal Kitabı ilk incelediğimizde ruhen çok hızlı gelişebilir ve ardından vaftiz edilebiliriz. Genelde bu gelişim cemaattekiler tarafından kolaylıkla fark edilir. Hatta sonradan öncülük yapabilir veya başka hizmet ayrıcalıklarına erişebiliriz. Sonraki yıllarda ise ruhi gelişimimiz önceki kadar kolay fark edilmeyebilir. Yine de, “yetişkin insan durumuna, tam Mesih’in boyuna erişinceye dek” imanda ve bilgide gelişmeye devam etmemiz gerekir (Efes. 4:12). Böylece küçücük bir filizken, giderek gelişip güçlenen sağlam bir ağaç gibi oluruz.

10. Neden olgun bir Hıristiyanın bile gelişmeye devam etmesi gerekir?

10 Ancak ruhi gelişimimiz devam etmelidir. Tanrı’nın Sözü hakkındaki bilgimiz ve imanımız, bizi güçlü ve sarsılmaz tutan köklere benzer. Bu köklerin güçlenmeye devam etmesi gerekir (Özd. 12:3). İsa’nın takipçilerinin cemaatinde bunu yapan birçok birader ve hemşire var. Örneğin, 30 yıldan uzun bir süredir ihtiyar olarak hizmet eden bir birader ruhi gelişiminin hâlâ devam ettiğini söyledi. Şöyle dedi: “Tanrı’nın Sözüne olan takdirim giderek artıyor. Kutsal Kitaptaki ilkeleri ve kanunları farklı şekilde uygulamak için her zaman yeni fırsatlar buluyorum. Ayrıca hizmete duyduğum takdir de artmaya devam ediyor.”

TANRI’YLA DOSTLUĞUNUZU GÜÇLENDİRİN

11. Yehova’yı zamanla nasıl daha iyi tanıyabiliriz?

11 Ruhi gelişimimizin kapsamına Dostumuz ve Babamız olan Yehova’ya yaklaşmak da girer. Yehova, O’nun tarafından kabul edildiğimizi ve sevildiğimizi, ayrıca güvende olduğumuzu bilmemizi istiyor. Dolayısıyla kendimizi, anne babasının kollarında sevildiğini ve güvende olduğunu hisseden bir çocuğa ya da güvenilir bir dostunun yanındaki birine benzetebiliriz. Elbette, Yehova’ya bu şekilde yakın olmak bir gecede gerçekleşmez. Yehova’yı tanımak ve sevmek için zaman gerekir. Bu nedenle O’nun nasıl biri olduğunu daha iyi öğrenmek için, Kutsal Kitabı her gün okumak üzere kararlı olun. Bunun yanı sıra, Gözcü Kulesi ve Uyanış! dergilerinin her sayısını, ayrıca Kutsal Kitaba dayalı diğer yayınları da okuyun.

12. Yehova’nın bizi tanıması için ne yapmamız gerekir?

 12 Tanrı’nın dostları, içten dualar ederek ve iyi arkadaşlıklar kurarak ruhen gelişirler (Malaki 3:16’yı okuyun). Yehova’nın “kulakları onların yakarışına açıktır” (1. Pet. 3:12). Tıpkı sevgi dolu bir anne baba gibi Yehova, yardım feryatlarımızı dikkatle dinler. Bu nedenle ‘duayı hiç bırakmamamız’ gerekir (Rom. 12:12). Tanrı’nın yardımı olmadan “yetişkin” bir Hıristiyan olarak yaşamaya devam edemeyiz. Bu ortamın baskıları, kendi gücümüzle karşı koyamayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz kadar büyüktür. Eğer ısrarla dua etmezsek, Tanrı’nın bize vermeye istekli olduğu güçten kendimizi mahrum bırakırız. Dualarınızın kalitesi sizi tatmin ediyor mu? Yoksa bu konuda gelişmeniz mi gerekiyor? (Yer. 16:19).

13. İman kardeşlerimizle bir araya gelmek ruhi gelişimimiz için neden çok önemlidir?

13 Yehova, “Kendisine sığınanları” gördüğünde çok mutlu olur; bu nedenle Tanrı’yı tanıdıktan sonra bile, O’nu tanıyan diğer kişilerin bulunduğu cemaat ibadetlerine düzenli olarak katılmaya devam etmeliyiz (Nahm. 1:7). Cesaretsizliğin böylesine yaygın olduğu bir dünyada, çevremizde bize cesaret veren kardeşlerimizin olması çok yararlı olacaktır. Cemaatte, bizi “sevgi ve iyi işler için” teşvik eden kişiler bulacağız (İbr. 10:24, 25). Kardeşlerimizle vakit geçirmediğimiz sürece, Pavlus’un İbranilere verdiği öğüdü uygulamamız mümkün değildir. O halde kontrol listenizdeki ‘ibadetlere aktif bir şekilde katılmak’ kısmını düzenli olarak işaretleyin.

14. Tövbe etmek ve dönmek neden devam eden bir süreçtir?

14 İsa’nın bir takipçisi olduğumuzda tövbe ettik ve döndük, yani günahlarımızdan uzaklaştık. Bununla birlikte tövbe devam eden bir süreçtir. Kusurlu insanlar olduğumuz için günah, avını ısırmaya hazır bir yılan gibi içimizde pusuda bekliyor (Rom. 3:9, 10; 6:12-14). O halde gözümüzü dört açalım ve hatalarımızı görmezden gelmeyelim. Zayıflıklarımıza direnmek ve gerekli olan değişiklikleri yapmak üzere içtenlikle çaba harcarken Yehova bize karşı sabır gösterecektir (Filip. 2:12; 2. Pet. 3:9). Vaktimizi ve gücümüzü bencil uğraşlara harcamaktansa, Yehova’nın hizmeti için kullanalım. Bir hemşire şöyle diyor: “Hakikatte büyümeme rağmen Yehova’yla ilgili çoğu kişiden farklı bir görüşe sahiptim. O’nu, çok korkulması gereken biri olarak görürdüm ve asla memnun edemeyeceğimi düşünürdüm.” Zamanla bu hemşire yaptığı bazı hatalar yüzünden “ruhen bocalamaya” başladı. Sözlerine şöyle devam ediyor: “Bunun nedeni Yehova’yı sevmemem değil, O’nu gerçek anlamda tanımamamdı. Ancak yıllarca hararetle dua ettim ve ardından bazı değişiklikler yapmaya başladım. Yehova bir çocuk gibi beni elimden tuttu; yapmam gerekenleri bana göstererek engelleri bir bir aşmama her zaman şefkatle yardım etti.”

15. İsa ve Babası neyi gözlemliyor?

15 İyi haberi insanlara “anlatmaya devam edin.” Petrus ve diğer elçiler hapishaneden mucizevi şekilde kurtulduktan sonra, Tanrı’nın meleği onlara bu sözleri söylemişti (Elçi. 5:19-21). Evet, haftalık tarla hizmetine katılmak kontrol listemizdeki diğer bir noktadır. İsa ve Babası, hem imanımıza hem de sunduğumuz hizmete dikkat ediyor (Vah. 2:19). Daha önce değindiğimiz, ihtiyar olarak hizmet eden birader şöyle diyor: “Tarla hizmeti bizi biz yapan şeydir.”

16. Yehova’ya adağımız üzerinde neden sık sık düşünmeliyiz?

16 Sık sık adağınız üzerinde düşünün. Sahip olduğumuz en değerli şey, Yehova’yla olan kişisel ilişkimizdir. O, Kendine ait olanları tanır (İşaya 44:5’i okuyun).  Yehova’yla ilişkinizin kalitesini ve derinliğini dua ederek gözden geçirin. Bununla bağlantılı olarak, vaftiz edildiğiniz tarihi unutmayın. Bu sayede, vaftizinizin hayatınız boyunca verebileceğiniz en önemli kararı simgelediğini hep hatırlayacaksınız.

YEHOVA’YA YAKIN KALMAK İÇİN TAHAMMÜL ETMELİYİZ

17. Yehova’ya yakın kalmak için neden tahammüle ihtiyacımız var?

17 Pavlus, Galatyalılara yazdığı mektupta tahammülün önemini vurguladı (Gal. 6:9). Tahammül, İsa’nın bir takipçisi için bugün de çok önemli bir niteliktir. Hepimiz sınavlarla karşılaşacağız ancak Yehova bize yardım edecek. Tanrı’nın kutsal ruhu için dua etmeye devam edelim. Yehova’nın yardımıyla acımız ve kederimiz sevince dönüştüğünde çok rahatlayacağız (Mat. 7:7-11). Şöyle düşünelim: Eğer Yehova kuşlarla bile ilgileniyorsa, O’nu çok seven ve yaşamlarını O’na adayan biz kullarıyla çok daha fazla ilgilenmez mi? (Mat. 10:29-31). Yehova tarafından tanındığımız için gerçekten pek çok nimete sahibiz. O halde nasıl bir baskıyla karşılaşırsak karşılaşalım, asla geri adım atmayalım, asla vazgeçmeyelim.

18. Tanrı’yı tanıyan herkes şimdi ne yapmalıdır?

18 Yehova’yı kısa bir zaman önce tanıdıysanız ve vaftiz edildiyseniz, şimdi ne yapmalısınız? Yehova’yı daha da iyi tanımaya çalışarak, ruhen olgunlaşmaya devam edin. Peki uzun yıllardır hakikatte olanlar için ne denebilir? Siz de Yehova hakkındaki bilginizi derinleştirmeye ve artırmaya devam etmelisiniz. Tanrı’yla ilişkimizde asla ‘bu yeterli’ demeyelim. Aksine, hepimiz sevgi dolu Babamız, Dostumuz ve Tanrımız Yehova’yla ilişkimizi sürekli güçlendirdiğimizden emin olmak için kontrol listemizi düzenli olarak gözden geçirelim (2. Korintoslular 13:5, 6’yı okuyun).