“Tanrı herkesin her şeyi olsun” (1. KOR. 15:28).

1. ‘Büyük kalabalığı’ nasıl bir gelecek bekliyor?

ADİL, şefkatli ve güçlü bir yöneticinin yönetiminin bin yıl boyunca insanlar için neler yapabileceğini hayal edin. İşte “büyük kalabalık” şu anki kötü ortamın sona ereceği “büyük sıkıntıdan” sağ geçtikten sonra böyle harika bir geleceğe sahip olacak (Vah. 7:9, 14).

2. İnsanlar son 6.000 yıldır neler yaşıyor?

2 İnsanlık tarihi boyunca, yani 6.000 yıldır insanın kendi kendini yönetmesi dünyada büyük sıkıntı ve acıya yol açtı. Kutsal Kitap uzun zaman önce şöyle demişti: “İnsanın insana egemen olması hep insanın zararına olmuştur” (Vaiz 8:9). Bugünkü durum nedir? Savaşların ve ayaklanmaların yanı sıra yoksulluk, hastalıklar, çevrenin tahribatı ve iklim değişikliği gibi birçok büyük sorun var. Hükümet yetkilileri eğer dünyaya zarar vermeyi sürdürürsek sonucun bir felaket olacağını söylüyor.

3. Bin Yıllık Hükümdarlık sayesinde hangi vaat gerçekleşecek?

3 Kral İsa Mesih ve 144.000 kişinin yönetimindeki Tanrı’nın Krallığı insanlara ve yeryüzüne verilen tüm zararı adım adım telafi edecek. Bin Yıllık Hükümdarlık Yehova Tanrı’nın şu rahatlatıcı vaadinin gerçekleşmesini sağlayacak: “İşte, Ben yeni gökler ve yeni bir yer yaratıyorum. Önceki şeyler hatırlanmayacak, akla gelmeyecek” (İşa. 65:17). Bizi hangi muazzam nimetler bekliyor? Tanrı’nın Sözünün yardımıyla bu “görünmeyen” harika şeylere göz atalım (2. Kor. 4:18).

 ‘EVLER YAPACAKLAR VE BAĞLAR KURACAKLAR’

4. Bugün birçok kişi nasıl koşullarda yaşıyor?

4 Şüphesiz herkes ailesiyle birlikte kendini güvende hissedebileceği, kendine ait bir evde yaşamak ister. Fakat günümüzde konut yetersizliği ciddi bir sorun. İnsanlar kalabalık şehirlere doluşmuş durumdalar. Birçoğu gecekondu mahallelerinde ya da derme çatma evlerde yaşıyor. Kendi evlerine sahip olmak onlar için sadece bir hayal.

5, 6. (a) İşaya 65:21 ve Mika 4:4 ayetleri nasıl gerçekleşecek? (b) Bu vaatlerden yararlanabilmek için ne yapmalıyız?

5 Krallık yeryüzünde hüküm sürmeye başlayınca herkesin kendi evine sahip olma arzusu yerine gelecek, çünkü Tanrı İşaya aracılığıyla şu vaatte bulunmuştu: “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar; bağlar kuracaklar, meyvesini yiyecekler” (İşa. 65:21). Fakat ev sahibi olmakla tüm sorunlar çözülmüyor. Sonuçta bugün bazı insanlar kendi evlerinde, hatta bahçeli büyük evlerde ya da malikânelerde yaşıyorlar. Ama onlar da ekonomik sıkıntı yüzünden evlerini kaybetmekten veya hırsızların evlerine girmesinden korkuyorlar. Krallığın yönetimi altında her şey çok farklı olacak! Mika peygamber şöyle yazmıştı: “Herkes kendi asmasının, kendi incir ağacının altında oturacak; onları korkutan olmayacak” (Mika 4:4).

6 Önümüzde böyle güzel bir gelecek olduğuna göre bugün ne yapmalıyız? Elbette hepimizin kalacak bir yere ihtiyacı var. Yine de hayallerimizdeki eve şimdi sahip olmak için uğraşmak ve ağır borçlar altına girmek yerine Yehova’nın vaatlerine odaklanmamız daha akıllıca olmaz mı? İsa’nın kendisi hakkında ne dediğini hatırlayın: “Tilkilerin inleri, gökteki kuşların tüneyecek yerleri var; fakat İnsanoğlunun başını yaslayacak bir yeri yok” (Luka 9:58). İsa isteseydi bir insanın sahip olabileceği en güzel evi inşa edebilir ya da satın alabilirdi. Peki bunu neden yapmadı? Belli ki o herhangi bir şeyin dikkatini dağıtmasını ya da Krallığı ilk plana koymasına engel olmasını istemiyordu. Biz de onu örnek alıp maddi kaygılardan uzak, basit bir yaşam sürebilir miyiz? (Mat. 6:33, 34).

“KURTLA KUZU BİRLİKTE OTLAYACAK”

7. Yehova insanlarla hayvanlar arasında nasıl bir ilişki olmasını amaçlamıştı?

7 Yehova son olarak yaratılışın doruk noktası olan insanı yarattı. O, yanında usta olarak çalışan Oğluna insanı yaratma amacını şöyle açıkladı: “Bizi yansıtan, bize benzeyen insan yapalım. Denizin balıklarına, gökte uçan kanatlılara, evcil hayvanlara, tüm yeryüzüne, yeryüzündeki diğer tüm canlılara hâkim olsun” (Başl. 1:26). Dolayısıyla Âdem ve Havva, sonra da tüm insanlar hayvanlara hâkim olma yetkisine sahip olacaktı.

8. Bugün hayvanlar nasıl davranıyor?

8 Peki insanların tüm hayvanlara hâkim olması ve onlarla barış içinde yaşaması gerçekten mümkün mü? Birçok insan, kedi köpek gibi evcil hayvanlarla yakın bir ilişki kuruyor. Peki vahşi hayvanlarla da böyle bir ilişki kurulabilir mi? Hayvanlar âlemiyle ilgili bir kitap şöyle diyor: “Vahşi hayvanlarla beraber yaşayan ve onları inceleyen bilim insanları tüm memelilerin duygusal canlılar olduğunu fark etti.” Hayvanların bir tehlike karşısında korkup vahşileştikleri doğru olsa da acaba gerçekten sevgi ve şefkat gösterebilirler mi?  Kitap şöyle devam ediyor: “Memeliler yavrularını büyütürken en önemli özellikleri ortaya çıkıyor: şefkat göstermek konusundaki büyük kapasiteleri.”

9. Hayvanlarla ilgili nasıl değişiklikler olacak?

9 Dolayısıyla Kutsal Kitapta insanlarla hayvanlar arasında barış olacağını okuduğumuzda şaşırmamalıyız (İşaya 11:6-9; 65:25’i okuyun). Nuh ve ailesi Tufandan sonra gemiden çıkınca Yehova onlara şöyle demişti: “Yerin her . . . . hayvanı, sizden korkup çekinmeye devam edecek” (Başl. 9:2, 3). Bu, hayvanların kendini koruması içindi. Fakat Yehova başlangıçtaki amacını gerçekleştirmek için onlardaki bu korkuyu bir ölçüde kaldırabilir (Hoş. 2:18). O zaman yeryüzünde yaşayacak olan kişileri gerçekten de harika bir dönem bekliyor!

“GÖZLERİNDEN BÜTÜN GÖZYAŞLARINI SİLECEK”

10. İnsanlar bugün neden sık sık gözyaşı döküyor?

10 Süleyman şöyle yakınmıştı: “Güneş altında yapılan onca baskıya dönüp baktım, ezilenlerin gözyaşlarını gördüm, onları teselli eden yok” (Vaiz 4:1). Bugün de durum pek farklı değil. Hangimiz herhangi bir nedenle gözyaşı dökmedik ki? Bazen sevinçten ağladığımız zamanlar olsa da gözyaşlarımız genellikle yüreğimizdeki acıyı ifade eder.

11. Sizi özellikle hangi Kutsal Kitap kaydı yürekten etkiliyor?

11 Kutsal Kitaptaki birçok duygusal sahneyi düşünün. Sara 127 yaşında öldüğünde “İbrahim çadıra girdi ve onun için yas tutup ağladı” (Başl. 23:1, 2). Naomi iki dul gelinine veda ederken onlar “hıçkırarak ağlamaya başladılar” ve sonra “daha çok ağlayıp feryat ettiler” (Rut 1:9, 14). Kral Hizkiya hastalanıp ölümün eşiğine geldiğinde Tanrı’ya dua edip “hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı” ve bu Yehova’yı etkiledi (2. Kral. 20:1-5). Kutsal Kitaptaki bir diğer etkileyici sahne de elçi Petrus’un İsa’yı inkâr ettiğinde yaşananlardır. Petrus horozun öttüğünü duyunca “dışarıya çıkıp acı acı ağladı” (Mat. 26:75).

12. Krallık insanlara nasıl rahat bir nefes aldıracak?

12 İnsanların, başlarına gelen tüm bu üzücü olaylardan kurtulup rahat bir nefes almaya ihtiyaçları var. Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlık döneminde şu sözler gerçekleşecek: “[Tanrı] gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak” (Vah. 21:4). Matemin, feryadın ve acının ortadan kaldırılacak olması gerçekten harika bir ümit! Üstelik Tanrı insanların en büyük düşmanı olan ölümü de ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Peki bu nasıl olacak?

‘MEZARLARDA OLAN HERKESİN ÇIKACAĞI ZAMAN GELİYOR’

13. Âdem’in günah işlemesinden beri ölüm insanları nasıl etkiliyor?

13 Âdem’in günah işlemesinden beri ölüm insanlık üzerinde bir kral gibi hüküm sürüyor. Ölüm günahkâr insanlar için kaçınılmaz bir son, yenilmez bir düşman ve dayanılmaz acıların kaynağıdır (Rom. 5:12, 14). Aslında milyonlarca kişi ‘tüm yaşamları boyunca ölüm korkusuyla köleliğe boyun eğer’ (İbr. 2:15).

14. Ölüm sona erdirildiğinde ne olacak?

14 Kutsal Kitap ‘son düşman olarak ölümün sona erdirileceği’ bir zamandan söz eder (1. Kor. 15:26). Bundan  iki grup yararlanacak. Şu anda yaşayan “büyük kalabalık” yeni dünyaya sağ geçerek sonsuza dek yaşama fırsatına sahip olacak. Ölüme yenik düşmüş olan milyarlarca insan ise diriltilecek. Hayatta olanların dirilenleri karşılayacağı zaman yaşanacak sevinci ve heyecanı hayal edebiliyor musunuz? Kutsal Kitapta insanların diriltildiğini anlatan bazı kayıtlara bakmak o zaman neler yaşanacağı hakkında fikir edinmemize yardımcı olabilir (Markos 5:38-42 ve Luka 7:11-17’yi okuyun).

15. Sevdiğiniz birinin diriltildiğini görseydiniz nasıl tepki verirdiniz?

15 “Sevinçten çılgına döndüler” ve ‘Tanrı’ya şükretmeye başladılar’ ifadelerine dikkat edin. O kişilerin diriltilişine tanık olsaydınız muhtemelen siz de aynı duyguları hissederdiniz. Ölmüş olan sevdiklerimize yeniden kavuştuğumuzda tarifsiz bir sevinç yaşayacağız ve gördüklerimize inanamayacağız. İsa şöyle demişti: “Mezarlarda olan herkesin onun sesini işitip çıkacağı zaman geliyor” (Yuhn. 5:28, 29). Hiçbirimiz böyle bir şeye tanık olmadıysak da, şu anda “görünmeyen şeyler” arasında olan dirilme kuşkusuz en etkileyici olaylardan biri olacak.

TANRI “HERKESİN HER ŞEYİ” OLACAK

16. (a) Henüz görmediğimiz nimetler hakkında neden konuşmalıyız? (b) Pavlus iman kardeşlerini teşvik etmek için ne dedi?

16 Bu çetin dönemde Yehova’ya sadık kalanları gerçekten de harika bir gelecek bekliyor! Sahip olacağımız muhteşem nimetleri henüz göremesek de bunları zihnimizde canlı tutarsak gerçekten önemli olan şeylere  odaklanabileceğiz ve şu anki ortamın geçici zevklerinin dikkatimizi dağıtmasına engel olacağız (Luka 21:34; 1. Tim. 6:17-19). İman kardeşlerimizle, ilgi gösteren ya da Kutsal Kitabı tetkik eden kişilerle sohbetlerimizde ve aile ibadetimizde harika ümidimiz hakkında konuşalım. Bu, beklediğimiz muhteşem nimetleri zihnimizde ve yüreğimizde canlı tutmamıza yardım edecek. Elçi Pavlus iman kardeşlerini teşvik ederken tam böyle yapmıştı. O bir anlamda onları Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığının sonuna götürdü. Pavlus’un bu sözlerinin ne anlama geldiğini hayal etmeye çalışın (1. Korintoslular 15:24, 25, 28’i okuyun).

17, 18. (a) İnsanlık tarihinin başında Yehova hangi anlamda ‘herkesin her şeyiydi?’ (b) İsa insanlarla Tanrı arasındaki birliği ve uyumu yeniden sağlamak için ne yapacak?

17 “Tanrı herkesin her şeyi olsun” sözleri o zamanı gerçekten çok güzel tarif ediyor. Peki bu söz ne anlama gelir? Âdem ve Havva’nın Aden’de Yehova’nın barış dolu ve birlik içindeki evrensel ailesinin bir kısmı olduğu zamanı düşünün. Melekler ve insanlar Evrenin Egemeni Yehova’nın yönetimindeydi. Onlar Yehova’yla doğrudan iletişim kurabiliyor, O’na ibadet edebiliyor ve O’nun verdiği nimetleri tadabiliyorlardı. Yehova ‘herkesin her şeyiydi.’

İsa Kral olarak görevlerini tamamladığında Krallığı alçakgönüllülükle Babasına teslim edecek

18 İnsanlar Şeytan’ın etkisiyle Yehova’nın egemenliğine isyan edince bu uyumlu ilişki bozuldu. Fakat Mesih’in yönetimindeki Krallık 1914’ten beri bu birliği ve uyumu yeniden sağlamak için adımlar atıyor (Efes. 1:9, 10). Bin Yıllık Hükümdarlık sırasında şu anda “görünmeyen” muhteşem şeyler olacak. Ardından Mesih’in Bin Yıllık Hükümdarlığının sonu gelecek. Sonra ne olacak? İsa ‘gökte ve yerde bütün yetkiye’ sahip olsa da hırslı değildir ve Yehova’nın yerine geçmeyi kesinlikle amaçlamıyor. Bu eşsiz konumunu ve yetkisini ‘Tanrı’yı yüceltmek’ için kullanacak ve zamanı geldiğinde alçakgönüllülükle “krallığı Babası olan Tanrı’ya teslim edecek” (Mat. 28:18; Filip. 2:9-11).

19, 20. (a) Krallığın yönetimi altındakiler Yehova’nın egemenliğini kabul edip etmediklerini nasıl gösterecekler? (b) Bizi hangi harika gelecek bekliyor?

19 O gün geldiğinde Krallığın yönetimi altındaki tüm insanlar kusursuzluğa erişmiş olacak. Onlar İsa’yı örnek alarak Yehova’nın egemenliğini alçakgönüllülükle ve istekle kabul edecekler. Son bir sınavla karşılaştıklarında bu kararlarını kanıtlama fırsatına sahip olacaklar (Vah. 20:7-10). Sonrasında insan ya da melek olsun tüm isyan edenler sonsuza dek yok edilecek. O zaman gerçekten de çok sevinçli ve mutlu bir dönem başlayacak! Yehova’nın evrensel ailesi O’nu sevinçle yüceltecek, Yehova da ‘herkesin her şeyi olacak’ (Mezmur 99:1-3’ü okuyun).

20 Krallığın sağlayacağı bu muhteşem nimetler üzerinde düşündüğünüzde tüm dikkatinizi ve enerjinizi Tanrı’nın isteğine odaklama arzusu duymuyor musunuz? Şeytan’ın dünyasının sunduğu sahte ümitlerin ve rahatlığın dikkatinizi dağıtmasını önlüyor musunuz? Yehova’nın egemenliğini destekleme kararlılığınızı güçlendirecek misiniz? Bunu sonsuza dek yapmak istediğinizi davranışlarınızla gösterin. Böylece bin yıl boyunca ve sonsuza dek barışa ve refaha sahip olacaksınız!