İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Olağanüstü Bir Element

Olağanüstü Bir Element

Bir kaynağa göre “Yaşam için karbon kadar gerekli başka bir element yoktur” (Nature’s Building Blocks). Karbonun benzersiz özellikleri, onun karbon molekülleriyle ve diğer birçok kimyasal elementle bağ oluşturmasını sağlar. Bu sayede karbon milyonlarca bileşik oluşturabilir, bunlardan çoğu hâlâ keşfediliyor veya yenileri sentezleniyor.

Bu makalede ele alınan örneklerin de gösterdiği gibi karbon atomları zincir, piramit, halka, levha ve silindir gibi birçok farklı şekilde bir araya gelebilir. Karbon gerçekten de mucize bir elementtir.

ELMAS

Karbon atomları tetrahedral, yani piramit şeklinde bir araya gelerek son derece sağlam bir yapı oluştururlar; bu nedenle elmas doğada bilinen en sert maddedir. Kusursuz bir elmas karbon atomlarından oluşan tek bir moleküldür.

GRAFİT

Birbirine güçlü bağlarla bağlanan karbon atomlarının oluşturduğu katmanlar, aralarında zayıf bağlar kurarak grafiti oluşturur ve tıpkı üst üste yığılmış kâğıtlar gibi bu katmanlar da birbiri üzerinde kayabilir. Bu özelliklerinden dolayı grafit, hem iyi bir yağlayıcıdır hem de kurşunkalemlerin temel maddesidir. *

GRAFEN

Grafen, karbon atomlarının altıgen oluşturacak şekilde, yani bal peteği yapısında birbirlerine bağlanmaları sonucu oluşan tek katmanlı bir maddedir. Grafenin gerilme direnci çelikten kat kat güçlüdür. Kurşun kalemin bıraktığı izde az miktarda, tek veya çok katmanlı grafen bulunabilir.

 FULLEREN

Fullerenler, içi boş karbon molekülleridir; mikroskobik küreler ve nanotüp denen silindirik moleküller gibi yapılarda olabilirler. Bu moleküller nanometre (metrenin milyarda biri) cinsinden ölçülür.

CANLI ORGANİZMALAR

Bitkiler, hayvanlar ve insanları oluşturan hücrelerin çoğu temelde karbondan oluşur. Bu element karbonhidratlarda, yağlarda ve aminoasitlerde bulunur.

“[Tanrı’nın] görünmez nitelikleri . . . . yaratılan şeyler yoluyla algılanabiliyor” (Romalılar 1:20)

^ p. 7 Temmuz 2007 tarihli Uyanış! dergisindeki “Kurşunkalemi Olan Var mı?” başlıklı makaleye bakın.