UZUN bir süre kuzey sumrularının Kuzey Kutup Bölgesi’den Antarktika’ya, gidiş dönüş yaklaşık 35.200 kilometre yol katettikleri düşünüldü. Fakat son araştırmalar uçtukları mesafenin aslında çok daha uzun olduğunu gösteriyor.

Resimde görüldüğü gibi kuzey sumruları göçleri sırasında düz bir rota izlemezler

Bazı kuşlara coğrafi konumlama cihazı adı verilen çok küçük bir cihaz takıldı. Yaklaşık bir ataş ağırlığında olan bu teknoloji harikası cihazlar, bazı kuzey sumrularının gidiş dönüş ortalama 90.000 kilometre uçtuğunu ortaya çıkardı. Bu, hayvanlar âleminin bilinen en uzun göçüdür. Hatta kuşlardan biri neredeyse 96.000 kilometre uçmuştu! Peki bu yeni bulgular neden hâlâ net değil?

Kuzey sumrusu göçüne nereden başlarsa başlasın düz bir rota izlemez. Resimde görüldüğü gibi Atlas Okyanusu’nu geçerken yaygın olarak izledikleri rota S şeklindedir. Neden böyle yaparlar? Hâkim rüzgârlardan faydalanmak için.

Yaklaşık 30 yıllık ömürleri boyunca kuzey sumruları 2,4 milyon kilometrenin üzerinde yol katedebilirler. Bu üç ya da dört kez aya gidip dönmek demektir! Bir araştırmacı bununla ilgili şu yorumda bulundu: “Topu topu 100 gramlık bir kuş için bu, akıllara durgunluk veren bir başarı.” Ayrıca, bir kitabın belirttiği gibi, kuzey sumruları iki kutupta da yazı geçirdikleri için “tüm canlılardan daha çok gün ışığı” görüyorlar (Life on Earth: A Natural History).