Melekleri kitaplarda, tablolarda ve filmlerde görmeye alışığız. Peki onlar nasıl varlıklar, görevleri nedir?

Melekler nasıl varlıklardır?

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

 

Tanrı maddi evreni ve ilk insanları yaratmadan önce daha üstün olan zekâ sahibi varlıklar yaratmıştı. Melekler insanlardan daha güçlüdür ve Tanrı gibi onlar da ruhi âlemde bulunurlar. Burası insanların ulaşamayacağı ve göremeyeceği bir yerdir (Eyüp 38:4, 7). Kutsal Kitap bu üstün varlıklardan “ruhlar” ve “melekler” olarak bahseder (Mezmur 104:4, dipnot). *

Kaç melek var? Çok fazla. Tanrı’nın tahtının etrafındaki meleklerin sayısının “binlerce binler, on binlerce on binler” olduğu yazılıdır (Vahiy 5:11). Bu, yüz milyonlarca melek olduğu anlamına gelir!

“Tahtın . . . . etrafındaki birçok meleğin sesini duydum. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi” (Vahiy 5:11).

Melekler Geçmişte Neler Yaparlardı?

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

 

Melekler birçok kez Tanrı’nın sözcüsü ya da habercisi olarak hizmet etmişti. * Kutsal Kitaba göre Tanrı onları mucizelerini gerçekleştirmek için de kullanıyordu. Tanrı İbrahim peygamberin, oğlu İshak’ı kurban etmesini önlemek ve ona vereceği nimetleri anlatmak için meleğini gönderdi (Başlangıç 22:11-18). Bir melek de yanan bir çalının ortasında Musa peygambere göründü ve ona çok önemli bir mesaj iletti (Çıkış 3:1, 2). Daniel peygamber aslanlar çukuruna atıldığında Tanrı “meleğini gönderip aslanların ağzını kapattı” (Daniel 6:22).

“Yehova’nın meleği, bir çalının ortasından yükselen alevlerin içinde [Musa’ya] göründü” (Çıkış 3:2).

 Melekler şimdi ne yapıyor?

KUTSAL KİTAP NE DİYOR?

 

Bugün meleklerin yaptığı tüm işleri bilemeyiz. Ancak Kutsal Kitaba göre onlar samimi yürekli insanların Tanrı’yı daha yakından tanımasına yardım ediyor (Elçiler 8:26-35; 10:1-22; Vahiy 14:6, 7).

Yehova Tanrı’nın imanlı bir adam olan Yakup’a gösterdiği bir rüyada yerden göğe uzanan bir ‘merdivenden’ melekler inip çıkıyordu (Başlangıç 28:10-12). Bu rüyadan şunu anlıyoruz: Yehova Tanrı imanlı insanlara yardım etmeleri için meleklerini görevlendirerek yeryüzüne gönderir (Başlangıç 24:40; Çıkış 14:19; Mezmur 34:7).

“Yerde, başı göklere erişen bir merdiven dikiliydi. Üzerinde Tanrı’nın melekleri inip çıkıyordu” (Başlangıç 28:12).

^ p. 6 Kutsal Kitap bazı ruhların Tanrı’ya isyan ettiğini söyler ve bu kötü melekleri “cinler” olarak adlandırır (Luka 10:17-20).

^ p. 11 Kutsal Kitapta “melek” için kullanılan hem İbranice hem de Yunanca sözcük “haberci” anlamına gelir.