İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 KAPAK KONUSU | RUHİ VARLIKLARLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Ruhi Varlıklarla İlgili Görüntüler

Ruhi Varlıklarla İlgili Görüntüler

Kutsal Kitapta gökler, yani ruhi âlem hakkında fikir edinmemizi sağlayacak etkileyici görüntüler kayıtlıdır. Bu görüntülerdeki bazı şeyler simgeseldir; ama bunları dikkatle incelemek ruhi varlıkları gözünüzde canlandırmanıza ve sizi nasıl etkileyebileceklerini öğrenmenize yardım edebilir.

YÜCELER YÜCESİ YEHOVA TANRI

“Gökte duran bir taht ve bu tahtta oturan birini gördüm. Oturanın görünüşü jasp taşı gibi ve değerli bir kırmızı taş gibiydi. Tahtın etrafında zümrüt görünümünde bir gökkuşağı vardı” (Vahiy 4:2, 3).

“Her tarafı parlıyordu. Ayrıca sağanak yağmur gününde bulutlar arasından çıkan gökkuşağına benzer bir şey vardı. Çevresini saran parlaklığın görünümü böyleydi. Yehova’nın ihtişamlı görünümüne benziyordu” (Hezekiel 1:27, 28).

Elçi Yuhanna’nın ve Hezekiel peygamberin gördüğü bu görüntülerde Yüceler Yücesi Yehova Tanrı’nın ihtişamı göz kamaştıran değerli taşlar, gökkuşağı ve görkemli bir taht gibi gözümüzde kolaylıkla canlandırabileceğimiz şeylerle anlatılır. Bu görüntüler Yehova’nın huzuruna, hayranlık uyandıran eşsiz bir güzelliğin ve müthiş bir dinginliğin hâkim olduğunu gösterir.

Bu betimlemeler Kutsal Kitaptaki şu sözlerle de uyumludur: “Yehova büyüktür, tüm övgülere layıktır, diğer tanrılardan değil O’ndan korkulur. Çünkü halkların bütün tanrıları, değersiz ilahlardır; fakat gökleri yaratan Yehova’dır. İtibar ve görkem O’nun huzurunda, kudret ve güzellik kutsal mekânındadır” (Mezmur 96:4-6).

Yehova en yüce varlık olmasına rağmen duayla Kendisine yaklaşmamızı ve dualarımızı dinleyeceğinden emin olmamızı ister (Mezmur 65:2). Tanrı bizimle ilgileniyor ve bizi o kadar çok seviyor ki elçi Yuhanna O’nunla ilgili şöyle dedi “Tanrı sevgidir” (1. Yuhanna 4:8).

İSA TANRI’NIN YANINDADIR

“Kutsal ruhla dolu olan İstefanos [İsa’nın bir öğrencisi] başını göğe kaldırıp Tanrı’nın ihtişamını ve O’nun sağında duran İsa’yı gördü. ‘İşte! Gökleri açılmış ve İnsanoğlunu da Tanrı’nın sağında durmakta görüyorum’ dedi” (Elçiler 7:55, 56).

İstefanos bu sözleri Yahudi din adamlarına söylüyordu. İsa, İstefanos’un bu görüntüyü görmesinden kısa zaman önce onların kışkırtmasıyla öldürülmüştü. Ancak bu görüntü İsa’nın yaşadığını kanıtlıyordu; o diriltilmişti ve gökte yüksek bir konuma  getirilmişti. Bu konuyla ilgili elçi Pavlus şöyle yazdı: “[Yehova, İsa’yı] ölüyken diriltti ve göklerde sağına oturtarak, yalnız bu ortamda değil gelecekteki ortamda da her yönetimin, otoritenin, iktidarın, hâkimiyetin ve her ismin çok üstünde olan bir konuma getirdi” (Efesoslular 1:20, 21).

Kutsal Kitap İsa’nın sahip olduğu yüksek konumu anlatmanın yanı sıra, Yehova Tanrı gibi onun da insanlarla yakından ilgilendiğini gösterir. Yeryüzündeki hizmeti sırasında İsa hastaları ve sakatları iyileştirdi ve ölüleri diriltti. Tüm insanlar için canını vererek Tanrı’ya ve insanlara duyduğu derin sevgiyi gösterdi (Efesoslular 2:4, 5). İsa çok yakında Tanrı’nın ona verdiği yetkiyi kullanarak tüm dünyadaki itaatli insanların harika nimetler tatmasını sağlayacak.

MELEKLER TANRI’YA HİZMET EDER

“Ben [Daniel peygamber] bakarken tahtlar kuruldu ve Devirlerin Efendisi [Yehova] oturdu. . . . . Binlerce binler hizmetindeydiler. On binlerce on binler hemen önünde ayakta duruyorlardı” (Daniel 7:9, 10).

Göklerle ilgili bu görüntüde Daniel peygamber sadece bir değil, binlerce melek görmüştü. Bu mutlaka çok etkileyici bir sahneydi. Melekler hayranlık uyandıran güçlü ve zeki ruhi varlıklardır. Aralarında seraf ve kerubi olarak adlandırılan farklı görevlere sahip melekler de vardır. Melek sözcüğü Kutsal Kitapta 250’den fazla kez geçer.

Bazıları insanların öldükten sonra melek olarak göğe gittiğine inanır. Ancak bu doğru değildir. Tanrı melekleri insanlardan çok daha önce yaratmıştır. Melekler Tanrı yeryüzünü yaratırken buna şahit olmuş ve büyük bir sevinç duymuşlardı (Eyüp 38:4-7).

Sadık melekler birçok şekilde Tanrı’ya hizmet ediyorlar. Onlar bugün yeryüzünde yerine getirilen en önemli işe, yani Tanrı’nın Krallığı hakkındaki iyi haberin duyurulmasına yardım ediyorlar (Matta 24:14). Meleklerin bu işteki payı, elçi Yuhanna’ya bir görüntüde açıklanmıştı. O şöyle yazdı: “Göğün ortasında uçan başka bir melek gördüm. Kendisinde ebedi iyi haber vardı; bu haberi yeryüzünde yaşayanlara, her millete, her kabileye, her dile ve her halka müjdeliyordu” (Vahiy 14:6).  Bugün melekler geçmişte olduğu gibi insanlarla konuşmuyor, ancak iyi haberi duyuranların samimi insanları bulmalarına yardım ediyorlar.

ŞEYTAN DÜNYAYI SAPTIRIYOR

“O zaman gökte bir savaş koptu. Mikael [İsa Mesih] ve melekleri ejdere karşı savaştı. Ejder de kendi melekleriyle birlikte onlara karşı savaştı, fakat yenildi. Artık gökte onlara yer yoktu. Böylece, bütün dünyayı saptıran eski yılan, İblis ve Şeytan denilen büyük ejder aşağı atıldı. Evet, yeryüzüne atıldı ve melekleri de onunla birlikte atıldılar” (Vahiy 12:7-9).

Gökler her zaman barış dolu bir yer değildi. İnsanlık tarihinin başında bir melek kendisine tapınılmasını o kadar çok istedi ki Yehova’ya isyan etti ve kendisini Şeytan (anlamı “Karşı Gelen”) haline getirdi. Daha sonra başka melekler de bu isyana katıldı; onlar cinler olarak adlandırılır. Gerçekten kötü olan bu ruhi varlıklar, Tanrı’ya karşı çıkarak birçok insanın Yehova’nın sevgi dolu rehberliğiyle uyuşmayan bir yaşam sürmesine neden oluyor.

Şeytan ve cinleri yoldan çıkmış ve acımasızdır. Onlar insanların düşmanıdır ve dünyadaki acıların büyük bir kısmının sorumlusudur. Örneğin Şeytan, Eyüp peygamberin hayvanlarını ve hizmetkârlarını öldürdü. Daha sonra ‘şiddetli bir rüzgârla’ Eyüp’ün çocuklarının içinde bulunduğu evi yıkarak on çocuğunun hepsinin ölümüne neden oldu. Ardından Şeytan “Eyüp’ü vurdu, tepeden tırnağa tüm vücudunda acı veren çıbanlar çıkardı” (Eyüp 1:7-19; 2:7).

Ancak çok yakında Şeytan yok edilecek. O yeryüzü dolaylarına atıldığından beri ‘zamanının az olduğunu biliyor’ (Vahiy 12:12). Şeytan yok olmaya mahkûmdur ve bu iyi haberi bilmek bizi rahatlatır.

GÖKTE YAŞAYACAK OLANLAR

‘[İsa] her kabileden, dilden, halktan ve milletten insanı, kendi kanıyla Tanrı için satın aldı. Onlardan Tanrımız için bir krallık oluşturdu ve onları kâhinler yaptı; yeryüzü üzerinde krallar olarak hüküm sürecekler’ (Vahiy 5:9, 10).

İsa nasıl öldükten sonra gökte diriltildiyse, başkaları da gökte yaşamak üzere diriltilecek. O, sadık elçilerine şöyle demişti: “Ben size yer hazırlamaya gidiyorum. . . . . Tekrar geleceğim ve siz de benimle aynı yerde olun diye sizi yanıma alacağım” (Yuhanna 14:2, 3).

Gökte yaşamak üzere diriltilenlerin göğe gitmesinin  bir amacı vardır. Onlar İsa’yla birlikte tüm yeryüzü üzerinde hüküm sürecekler ve tüm insanlara nimetler getirecek bir Krallık yönetiminde yer alacaklar. İsa örnek duasında takipçilerine bu Krallığın gelmesi için Tanrı’ya şöyle dua etmelerini öğretmişti: “Göklerdeki Babamız, ismin kutsal kılınsın. Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:9, 10).

GÖKTE YAŞAYACAK OLANLAR NELER YAPACAK?

“O sırada tahttan güçlü bir ses duydum: ‘İşte, Tanrı’nın çadırı insanlarladır. . . . . Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti’” (Vahiy 21:3, 4).

Elçi Yuhanna’nın gördüğü bu görüntü gelecekte gerçekleşecek olayları anlatıyor. İsa ve gökte yaşamak üzere diriltilenlerin oluşturacağı Tanrı’nın Krallığı, Şeytan’ın yönetimini sona erdirecek ve yeryüzünü bir cennet haline getirecek. İnsanların bu kadar çok sıkıntı ve acı çekmesine neden olan şeyler tamamen ortadan kalkacak. Artık ölüm bile olmayacak.

Peki ölmüş ve gökte diriltilmeyecek olan milyarlarca kişiye ne olacak? Onlar gelecekte, yeryüzündeki cennette sonsuza dek yaşama ümidiyle diriltilecekler (Matta 5:5).

Tüm bu görüntüler Yehova Tanrı’nın, İsa Mesih’in, sadık meleklerin ve gökte diriltilecek olanların bizimle yakından ilgilendiğini ve iyiliğimizi istediklerini gösterir. Onların neler yapacağıyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz Yehova’nın Şahitleriyle iletişime geçebilir ya da www.jw.org web sitesini ziyaret edip Kutsal Kitap Aslında Ne Öğretiyor? başlıklı yayını indirebilirsiniz.