İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Tanrı’nın İsmi Nedir?

Tanrı’nın İsmi Nedir?

Birini tanımak istediğinizde herhalde ilk yapacağınız şey adını sormak olur. Eğer Tanrı’ya adını sorsaydınız size ne cevap verirdi?

“Ben Yehova’yım. İsmim budur” (İşaya 42:8).

Belki şöyle diyorsunuz: “Allah’ın 99 ismi var. Yehova’yı hiç duymamıştım.” Oysa Tanrı’nın ismi, Kutsal Kitabın orijinal metninde yaklaşık 7.000 kez geçer. Bu isim YHVH harflerine karşılık gelen dört İbranice sessiz harften oluşur ve Türkçeye genellikle Yehova olarak çevrilmiştir.

Tanrı’nın ismi Kutsal Kitabın İbranice metninde binlerce kez geçer ve birçok tercümede kullanılmıştır

Lût Gölü Ruloları, Mezmurlar MS 1. yüzyıl, İBRANİCE

Tyndale’ın çevirisi 1530, İNGİLİZCE

Reina-Valera çevirisi 1602, İSPANYOLCA

Union Version 1919, ÇİNCE

TANRI’NIN İSMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Bizzat Tanrı için önemli. Yehova, herhangi birinin Tanrı’ya verdiği bir isim değil, bizzat O’nun seçtiği bir isimdir. Kutsal Yazılarda Yehova’nın şu sözlerini okuyoruz: “Devirler boyu ismim budur ve nesiller boyu bu isimle anılacağım” (Çıkış 3:15). Yaratıcımızın özel ismi Kutsal Kitapta Mutlak Güce Sahip, Rab veya Tanrı gibi unvanlardan daha sık geçer. Ayrıca bu isim İbrahim, Musa, Davut veya İsa gibi başka özel isimlerden de daha sık kullanılmıştır. Ve en önemlisi Yehova bu ismin bilinmesini istiyor. Kutsal Kitap şöyle der: “İnsanlar bilsin ki, adı Yehova olan Sen, bütün yeryüzü üzerinde yalnız Sen Yücesin” (Mezmur 83:18).

İsa peygamber bu ismin önemli olduğunu belirtti. İsa öğrencilerine dua etmeyi öğretirken şu dilekte bulunmalarını söyledi: “İsmin kutsal kılınsın” (Matta 6:9). Kendisi de Tanrı’ya dua ederken “Adını yücelt” dedi (Yuhanna 12:28). Hayatındaki en önemli şey Tanrı’nın ismini yüceltmek olduğundan duasında şunları söylemesi yerindeydi: ‘Senin adını bildirdim ve bildireceğim’ (Yuhanna 17:26).

Tanrı’yı tanıyanlar ismine önem verir. Geçmişte yaşamış imanlı kişiler, korunmalarının ve kurtulmalarının Tanrı’nın ismini bilmelerine ve bu ismi yüceltmelerine bağlı olduğunu anlamışlardı. Kutsal Kitapta şöyle okuyoruz: “Yehova ismi güçlü kuledir; doğru insan onun içine koşar ve korunur”  (Özdeyişler 18:10). “Yehova’ya adıyla yakaran herkes kurtulacak” (Yoel 2:32). Tanrı’nın ismi O’na kulluk edenleri diğer insanlardan farklı kılacaktı. Kutsal Kitaptaki şu sözler bunu gösteriyor: “Bütün halklar, her biri kendi tanrısının ismini taşır; biz de devirlerce ve sonsuza dek Tanrımız Yehova’nın ismini taşırız” (Mika 4:5; Elçiler 15:14).

BU İSMİN BİZE ÖĞRETTİKLERİ

Tanrı’yı tanımamızı sağlar. Birçok bilgin Yehova isminin “O Olmasını Sağlar” anlamına geldiğini düşünüyor. Yehova Tanrı, Musa peygambere söylediği şu sözlerle isminin anlamına ışık tuttu: “Ne Olmayı İstersem Ben O Olurum” (Çıkış 3:14). Bu isim Tanrı’nın evrendeki her şeyi var eden Yaratıcı olduğunu ifade etmekle kalmaz. Şuna da dikkat çeker: Tanrı, amacının gerçekleşmesi için ne olması gerekiyorsa o olur. Ayrıca yarattığı şeylerin de ne olması gerekiyorsa o olmasını sağlar. Tanrı’nın unvanları O’nun yüceliğini, yetkisini ya da gücünü tarif eder. Ama yalnızca Yehova ismi, bir bütün olarak O’nun kim olduğuna ve ne olmayı isterse o olabileceğine dikkat çeker.

Tanrı’nın bizimle ilgilendiğini gösterir. Tanrı’nın isminin anlamı biz de dahil yarattığı şeylerle her zaman ilgilendiğini gösterir. Ayrıca Tanrı’nın bize ismini bildirmesi O’nu tanımamızı istediği anlamına gelir. Çünkü biz daha sormadan bize ismini söyledi. Şunu açıkça görüyoruz ki, Tanrı Kendisini yaklaşılmaz ve soğuk bir varlık olarak değil, yaklaşabileceğimiz gerçek bir kişi olarak görmemizi istiyor (Mezmur 73:28).

Tanrı’nın ismini kullanmamız O’na yaklaşmak istediğimizi gösterir. Diyelim ki arkadaş olmak istediğiniz birinden size adınızla hitap etmesini istiyorsunuz. Buna rağmen kişi size isminizle hitap etmemekte diretirse ne hissedersiniz? Bir süre sonra onun sizinle arkadaş olmak istemediğini düşünebilirsiniz. Aynı şey Tanrı’yla ilişkimiz için de geçerli. Yehova biz insanlara ismini açıkladı ve bu ismi kullanmamızı istiyor. “Yehova” ismini kullanarak O’na yaklaşmak istediğimizi göstermiş oluruz. Hatta ‘ismini düşünmemiz’ bile O’nun dikkatinden kaçmaz (Malaki 3:16).

Evet, Tanrı’yı tanımak için atmamız gereken ilk adım ismini öğrenmektir. Ama bununla kalmamalı, bu ismin ardındaki yüce Kişiyi tanımalıyız. Peki Tanrı nasıl bir kişiliğe sahip?

TANRI’NIN İSMİ NEDİR? Tanrı’nın ismi Yehova’dır. Bu isim O’nu tanımamızı sağlar ve amacını mutlaka gerçekleştireceğini gösterir