Acılar Tanrı’dan mı geliyor?

Ne dersiniz?

  • Evet

  • Hayır

  • Bilmiyorum

Kutsal Kitap şöyle diyor:

“Tanrı asla kötülük etmez, Mutlak Gücün Sahibi asla haksız davranmaz!” (Eyüp 34:10). Bu dünyada gördüğümüz hiçbir kötülük ve acı Tanrı’dan gelmez.

Kutsal Kitap başka neler öğretir?

  • Acıların en önemli sebebi “bu dünyanın hükümdarı” olarak adlandırılan İblis Şeytan’dır (Yuhanna 14:30).

  • Kötülüğün ve acıların başka bir sebebi de insanların yanlış kararlarıdır (Yakup 1:14, 15).

Acılar bir gün bitecek mi?

Bazı insanlar acılara insanların ortak çabalarıyla son verilebileceğine inanıyor. Öte yandan bazıları durumun ümitsiz olduğunu düşünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz?

Kutsal Kitap şöyle diyor:

Acılara Tanrı son verecek. “Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak” (Vahiy 21:3, 4).

Kutsal Kitap başka neler öğretir?

  • Tanrı Şeytan’ın sebep olduğu acılara gökte kurduğu Krallık aracılığıyla son verecek (Daniel 2:44).

  • İyi insanlar yeryüzünde sonsuza dek barış içinde yaşayacak (Mezmur 37:9-11, 29).