İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Nuh, Daniel ve Eyüp’ün İmanını ve İtaatini Örnek Alın

Nuh, Daniel ve Eyüp’ün İmanını ve İtaatini Örnek Alın

“Nuh, Daniel ve Eyüp . . . . doğrulukları sayesinde ancak kendi canlarını kurtarırlardı” (HEZ. 14:14).

İLAHİLER: 89, 119

1, 2. (a) Nuh, Daniel ve Eyüp’ün yaşadıkları bize nasıl cesaret verebilir? (b) Hezekiel 14:14’teki sözler hangi koşullarda yazıldı?

SAĞLIK sorunları, maddi sorunlar ya da zulüm gibi sıkıntılarla mı boğuşuyorsunuz? Yehova’ya hizmet ederken sevincinizi korumakta zorlandığınız oluyor mu? Öyleyse Nuh, Daniel ve Eyüp’ün yaşadıkları size cesaret verebilir. Onlar kusurlu insanlardı ve bugün bizim yaşadıklarımıza benzer, hatta bazen yaşamlarını tehdit eden sıkıntılar yaşadılar. Yine de sadakatlerini korudular ve Yehova onları iman ve itaat konusunda örnek gösterdi (Hezekiel 14:12-14’ü okuyun).

2 Hezekiel, tema ayetimizdeki sözleri MÖ 612’de Babil’de yazdı * (Hez. 1:1; 8:1). Yeruşalim sadece 5 yıl sonra, MÖ 607’de yerle bir olacaktı. Nuh, Daniel ve Eyüp’ünki gibi nitelikler sergileyip kurtulacağına dair işaret alan az kişi vardı (Hez. 9:1-5). Onlardan bazıları Yeremya, Baruk, Ebed-melek ve Rekaboğullarıydı.

3. Bu makalede hangi konuyu ele alacağız?

 3 Bugün de benzer bir durum söz konusu. Bu ortamın sonu geldiğinde yalnızca Nuh, Daniel ve Eyüp gibi, Yehova’nın lekesiz gördüğü kişiler kurtulacaklarına dair işaret alacak (Vah. 7:9, 14). Dolayısıyla bu makalede Yehova’nın, bu üç imanlı adamı neden doğruluk konusunda örnek gösterdiğini inceleyeceğiz. (1) Her birinin hangi sınavlarla karşılaştığını ve (2) onların imanını ve itaatini nasıl örnek alabileceğimizi göreceğiz.

NUH, 900 YIL BOYUNCA İMANLI VE İTAATLİYDİ

4, 5. Nuh hangi sınavlarla karşılaştı ve onun tahammülü neden dikkate değer?

4 Nuh’un yaşadığı sınavlar. Nuh’un büyük dedesi Hanok’un zamanında bile insanlarda Tanrı korkusu yoktu. Hatta onlar Tanrı’ya karşı “ağır sözler” söylüyordu (Yahd. 14, 15). Şiddet giderek yaygınlaşıyordu. Nuh’un yaşadığı dönemde dünya artık “zorbalıkla dolmuştu.” Kötü melekler insan bedeni almış, kadınlarla evlenmiş ve son derece acımasız bir melez soy meydana getirmişlerdi (Başl. 6:2-4, 11, 12). Fakat Nuh farklılığıyla dikkat çekiyordu. O, “Yehova’nın onayını kazanmıştı. . . . . Yaşadığı dönemin insanları arasında lekesiz biriydi. Nuh Tanrı’nın yolunda yürüdü” (Başl. 6:8, 9).

5 Bu sözler bize Nuh hakkında ne gösteriyor? Öncelikle, Nuh Tufandan önceki o kötü ortama sadece 70-80 yıl, yani bugünkü bir insanın ömrü kadar değil, neredeyse 600 yıl katlandı! (Başl. 7:11). Ayrıca bugün biz cemaatimizden güç alabiliyoruz, fakat Nuh’un böyle bir imkânı yoktu. Anlaşılan kardeşleri bile ona destek olmadı. *

6. Nuh hangi konularda büyük cesaret gösterdi?

6 Nuh iyi bir insan olmakla yetinmedi. Yehova’ya imanını cesurca ve açıkça dile getirdi. Kutsal Kitap ondan “doğruluk habercisi” olarak bahseder (2. Pet. 2:5). Elçi Pavlus Nuh hakkında “imanıyla dünyayı mahkûm etti” diye yazdı (İbr. 11:7). Nuh bu nedenle şüphesiz alay ve muhalefetle karşılaştı, hatta bazıları onu tehdit etmiş bile olabilir. Fakat onda “insan korkusu” yoktu (Özd. 29:25). Tersine, Yehova’nın imanlı kullarına verdiği cesarete sahipti.

7. Nuh gemiyi yaparken hangi zorluklarla karşılaştı?

7 Nuh beş yüz yılı aşkın bir süre boyunca Tanrı’nın yolunda yürüdü, ardından Tanrı ona insanların ve hayvanların Tufanda hayatta kalması için bir gemi yapmasını söyledi (Başl. 5:32; 6:14). Nuh bu projenin çok zor olacağını biliyor olmalıydı. Tabii tek zorluk gemiyi yapmak değildi. Herhalde Nuh, inşa işine başlayınca daha fazla alay ve zulümle karşılaşacağının farkındaydı. Yine de imanla Yehova’ya itaat etti. “Tam söylendiği gibi yaptı” (Başl. 6:22).

8. Nuh Yehova’nın ihtiyaçlarını karşılayacağına güvendiğini nasıl gösterdi?

8 Nuh’un aşması gereken başka bir zorluk da eşinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamaktı. Tufandan önce insanlar ürün yetiştirmek için çok fazla emek sarf etmeliydi ve elbette Nuh da bundan muaf değildi (Başl. 5:28, 29). Yine de onun için hayattaki en önemli şey maddi kaygıları değil Tanrı’yla ilişkisiydi. Nuh belki 40-50 yıl boyunca gemi inşasıyla uğraşsa da ruhi şeyleri ön plana koymaya devam etti. Tufandan sonraki 350 yıllık ömrü boyunca da bunu sürdürdü (Başl. 9:28). İman ve itaat konusunda ne güzel bir örnek!

9, 10. (a) Nuh’un imanını ve itaatini nasıl örnek alabiliriz? (b) Tanrı’nın kanunlarına kararlılıkla itaat ederseniz hangi güvenceye sahip olursunuz?

 9 Nuh’un imanını ve itaatini nasıl örnek alabiliriz? Yehova’nın doğruluk standartlarını savunarak, Şeytan’ın dünyasının bir kısmı olmayarak ve Krallığa hayatımızda ilk yeri vererek onu örnek alabiliriz (Mat. 6:33; Yuhn. 15:19). Elbette yaşam tarzımız bize dünyanın onayını kazandırmaz. Örneğin, Tanrı’nın cinsellik ve evlilik gibi konulardaki kanunlarına bağlı kaldığımız için, bazı ülkelerde medyada bizimle ilgili olumsuz yorumlar yer alıyor (Malaki 3:17, 18’i okuyun). Fakat Nuh gibi biz de insanlardan değil Yehova’dan korkuyoruz. Sadece O’nun sonsuz yaşam verebileceğini biliyoruz (Luka 12:4, 5).

10 Peki kişisel olarak sizin için ne denebilir? İnsanlar sizinle alay ettiği veya sizi eleştirdiği zaman bile ‘Tanrı’nın yolunda yürümeye’ devam edecek misiniz? Ekonomik zorluklarla karşılaştığınızda, Yehova’nın ailenizin ihtiyaçlarını karşılayacağına güvenecek misiniz? Nuh’un imanını ve itaatini örnek alırsanız, Yehova’nın sizinle ilgileneceğinden emin olabilirsiniz (Filip. 4:6, 7).

DANİEL, KÖTÜ BİR ŞEHİRDE YAŞARKEN İMANLI VE İTAATLİYDİ

11. Daniel ve üç arkadaşı Babil’de hangi sınavlarla karşılaştı? (Makalenin başındaki resme bakın.)

11 Daniel’in yaşadığı sınavlar. Daniel putperestliğin ve ruhçuluğun hâkim olduğu Babil’de sürgündeydi. Üstelik Babilliler Yahudilere tepeden bakıyor, hem onlarla hem de Tanrıları Yehova’yla alay ediyorlardı (Mezm. 137:1, 3). Bu durum Daniel gibi imanlı Yahudilere çok ağır gelmiş olmalı! Ayrıca herkesin gözü Daniel ve arkadaşları Hananya, Mişael ve Azarya’nın üzerindeydi. Çünkü onlar kralın hizmetinde çalışmak için eğitim görecekti. Onların ne yiyip ne içeceği bile belirlenmişti. Ancak bu durum bir sorun oluşturdu, çünkü ‘Daniel, kralın güzel yiyecekleriyle kendini kirletmek’ istemiyordu (Dan. 1:5-8, 14-17).

12. (a) Daniel hangi güzel nitelikleri sergiledi? (b) Yehova onun hakkında ne düşünüyordu?

12 Daniel ilk bakışta belli olmayan bir zorluk daha yaşamış olabilir. Onun, özel ayrıcalıklar almasını sağlayan üstün yetenekleri vardı (Dan. 1:19, 20). Fakat o kibirlenmedi ve kendi görüşlerinin her zaman doğru olduğunu düşünmedi. Tersine alçakgönüllü ve haddini bilir biri olarak kaldı, başarıları için her zaman Yehova’yı yüceltti (Dan. 2:29, 30). Yehova Daniel’i Nuh ve Eyüp’le birlikte doğruluk konusunda örnek gösterdiğinde o genç biriydi. Peki Yehova’nın güveni boşa mı çıktı? Kesinlikle hayır! Daniel son nefesine kadar imanlı ve itaatliydi. Bir melek ona “çok sevilen adam” dediğinde Daniel neredeyse 100 yaşındaydı! (Dan. 10:11).

13. Yehova’nın, Daniel’in önemli bir konuma gelmesine yardım etmesinin bir sebebi ne olabilir?

13 Daniel, Tanrı’nın desteğiyle hem Babil hem de Med-Pers yönetiminde önemli bir konuma geldi (Dan. 1:21; 6:1, 2). Belki Yehova’nın olayları bu şekilde yönlendirmesinin sebebi, Mısır’da Yusuf’un ve Pers İmparatorluğu’nda Ester’le Mordekay’ın yaptığı gibi, Daniel’in de halkına yardım etmesini sağlamaktı * (Dan. 2:48). Yehova’nın olaylara böyle müdahale ettiğini görmek, Hezekiel gibi Yahudi sürgünleri çok teselli etmiş olmalı!

Sadakatimizi koruduğumuzda Yehova’nın gözünde çok değerli oluruz (14, 15. paragraflara bakın)

14, 15. (a) İçinde yaşadığımız koşullar hangi yönlerden Daniel’in koşullarına benziyor? (b) Anne babalar Daniel’in anne babasından neler öğrenebilir?

 14 Daniel’in imanını ve itaatini nasıl örnek alabiliriz? İçinde yaşadığımız sistem, sahte din dünya imparatorluğu ve “cinlerin mekânı” olan Büyük Babil’in etkisi altında (Vah. 18:2). Daniel gibi bizler de ahlaken ve ruhen yozlaşmış olan bu dünyada yabancılar gibiyiz. Bu nedenle insanlar bizim farklı olduğumuzu görüyor, hatta bazen bizimle alay ediyorlar (Mar. 13:13). O halde Daniel gibi biz de Yehova Tanrımıza yaklaşalım. Alçakgönüllü olur, Yehova’ya güvenir ve itaat edersek biz de O’nun gözünde çok sevilen ve değerli kişiler olacağız (Hag. 2:7).

15 Peki anne babalar Daniel’in anne babasından ne öğrenebilir? Daniel’in çocukluğunda Yahuda’da berbat bir ortam olmasına rağmen, o Tanrı sevgisi geliştirdi. Elbette bu tesadüfen olmadı. Anne babası ona Yehova hakkında eğitim vermiş olmalı (Özd. 22:6). Daniel’in isminin “Tanrı Hâkimim” anlamına gelmesi bile anne babasının Tanrı’dan korkan kişiler olduğunu gösterir. Siz anne babalar, çocuklarınıza Yehova hakkında eğitim vermeye sabırla devam edin. Pes etmeyin (Efes. 6:4). Ayrıca onlarla birlikte ve onlar için dua edin. Kutsal Kitaptaki hakikati onlara aşılamak için var gücünüzle uğraşırsanız Yehova’dan bol bol nimet göreceksiniz (Mezm. 37:5).

EYÜP, ZENGİNKEN DE YOKSULKEN DE İMANLI VE İTAATLİYDİ

16, 17. Eyüp hayatının farklı dönemlerinde hangi sınavlarla karşılaştı?

16 Eyüp’ün yaşadığı sınavlar. Eyüp’ün hayatında büyük değişiklikler oldu. O, başta “Doğulular içinde en itibarlı kişiydi” (Eyüp 1:3). Zengin, tanınmış ve çok saygın biriydi (Eyüp 29:7-16). Fakat tüm bunlara rağmen kendini başkalarından üstün görmedi ya da Tanrı’ya ihtiyacı olmadığını düşünmedi. Bunu, Yehova’nın Eyüp’ten “kulum” diye bahsetmesinden ve onun hakkında söylediği şu sözlerden anlıyoruz: “Temiz ve dürüst bir adam, Tanrı’dan korkar, kötülükten sakınır” (Eyüp 1:8).

17 Fakat Eyüp’ün hayatı bir anda altüst oldu. Her şeyini kaybetti ve derin bir çaresizliğe gömüldü. Bugün, Eyüp’ün yaşadıklarının arkasında Şeytan’ın olduğunu biliyoruz. Bu iftiracı, Eyüp’ün Tanrı’ya  bencil nedenlerle hizmet ettiğini öne sürdü (Eyüp 1:9, 10’u okuyun). Yehova bu suçlamayı görmezden gelmedi. Sadakatini kanıtlaması ve bencil sebeplerle değil temiz bir yürekle ibadet ettiğini göstermesi için Eyüp’e fırsat tanıdı.

18. (a) Eyüp’ün yaşadıklarını düşününce sizi ne etkiliyor? (b) Yehova’nın Eyüp’e davranış tarzı O’nun hakkında ne gösteriyor?

18 Şeytan Eyüp’e arka arkaya acımasızca saldırdı ve bu felaketlerin Tanrı’dan geldiğini düşünmesine sebep oldu (Eyüp 1:13-21). Sonra üç sahte dostu gelip Eyüp’e ağır sözler söyledi. Yaptığı kötü şeyler nedeniyle Tanrı’nın onu cezalandırdığını iddia ettiler (Eyüp 2:11; 22:1, 5-10). Yine de Eyüp sadakatini korudu. Evet, düşünmeden konuştuğu zamanlar oldu (Eyüp 6:1-3). Ama Yehova onun ne kadar acı çektiğini biliyordu. Eyüp’e baktığında, Şeytan’ın saldırılarına ve iftiralarına rağmen Kendisine asla sırt çevirmeyen, bunalıma girmiş bir adam görüyordu. O korkunç durum sona erince, Yehova Eyüp’e kaybettiklerinin iki katını verdi ve 140 yıl daha yaşamasını sağladı (Yak. 5:11). Eyüp bu süre içinde Yehova’ya tam bağlılık göstermeye devam etti. Bundan nasıl emin olabiliyoruz? Çünkü tema ayetimiz olan Hezekiel 14:14’teki sözler Eyüp’ün ölümünden yüzlerce yıl sonra yazıldı.

19, 20. (a) Eyüp’ün imanını ve itaatini nasıl örnek alabiliriz? (b) Başkalarına davranışlarımızda Tanrı’nın şefkatini nasıl yansıtabiliriz?

19 Eyüp’ün imanını ve itaatini nasıl örnek alabiliriz? Hangi koşullarda olursak olalım hayatımızdaki ilk yeri daima Yehova’ya verelim, O’na tam olarak güvenelim ve tüm yüreğimizle itaat edelim. Aslında bunun için Eyüp’ten çok daha fazla nedenimiz var. Şeytan ve kullandığı yöntemler hakkında bilgimiz var (2. Kor. 2:11). Kutsal Yazılar, özellikle de Eyüp kitabı sayesinde Tanrı’nın acılara neden izin verdiğini biliyoruz. Daniel’in bildirdiği sözlerden Tanrı’nın Krallığının, İsa Mesih’in kontrolündeki gerçek bir yönetim olduğunu anlıyoruz (Dan. 7:13, 14). Ayrıca bu Krallığın yakında tüm acılara kalıcı olarak son vereceğini de biliyoruz.

20 Eyüp’ün yaşadıkları, sıkıntılar çeken iman kardeşlerimize şefkatli davranmamızın ne kadar önemli olduğunu da gösteriyor. Bazıları Eyüp gibi düşünmeden konuşabilir (Vaiz 7:7). Onları yargılamak yerine anlayışlı ve şefkatli olalım. Bu şekilde, sevgi dolu ve merhametli Babamız Yehova’yı örnek alacağız (Mezm. 103:8).

YEHOVA ‘SİZİ GÜÇLENDİRECEK’

21. 1. Petrus 5:10’daki sözler neden Nuh, Daniel ve Eyüp’ün yaşadıklarını akla getiriyor?

21 Nuh, Daniel ve Eyüp farklı dönemlerde ve çok farklı koşullarda yaşasalar da sınavlara dayandılar. Onların yaşadıkları, elçi Petrus’un şu sözlerini aklımıza getiriyor: “Her lütfun Tanrısı, siz kısa bir süre acı çektikten sonra eğitiminizi tamamlayacak, sizi kararlı kılacak ve güçlendirecektir” (1. Pet. 5:10).

22. Sonraki makalede neyi ele alacağız?

22 Petrus’un sözleri Yehova’nın, kullarını mutlaka kararlı kılacağını ve güçlendireceğini gösteriyor. Bu vaat bizim için de geçerli. Hepimizin arzusu Yehova’nın bizi güçlendirmesidir. Kararlılığımızı korumak ve O’na sadık kalmak istiyoruz. Bu nedenle Nuh, Daniel ve Eyüp’ün imanını ve itaatini örnek almamız çok önemli. Sonraki makalede de göreceğimiz gibi onların sadakatinin sırrı Yehova’yı çok iyi tanımalarıydı. Onlar Yehova’nın kendilerinden beklediği ‘her şeyi anlamıştı’ (Özd. 28:5). Bunu biz de yapabiliriz.

^ p. 2 Hezekiel MÖ 617’de sürgüne götürülmüştü. Hezekiel 8:1–19:14’teki sözleri sürgünlüğünün ‘altıncı yılında’, yani MÖ 612’de yazdı.

^ p. 5 Nuh’un babası Lamek imanlı biriydi ama Tufandan beş yıl önce ölmüştü. Eğer Tufan başladığı sırada Nuh’un annesi ve kardeşleri hayattaysa Tufanda sağ kalmadılar.

^ p. 13 Aynı şey Daniel’in önemli konumlara getirilen üç arkadaşı için de geçerli olabilir (Dan. 2:49).