İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Ne Tür Bir Sevgi Sizi Gerçekten Mutlu Edebilir?

Ne Tür Bir Sevgi Sizi Gerçekten Mutlu Edebilir?

“Tanrısı Yehova olan halka ne mutlu!” (MEZM. 144:15).

İLAHİLER: 111, 109

1. İçinde yaşadığımız dönem ne yönden eşsizdir?

İNSANLIK tarihinin eşsiz bir döneminde yaşıyoruz. Kutsal Kitapta bildirildiği gibi Yehova “her milletten, her kabileden, her halktan ve her dilden . . . . bir büyük kalabalık” topluyor. 8 milyonu aşkın mutlu insandan oluşan bu ‘güçlü millet’, Tanrı’ya “gece gündüz kutsal hizmet sunuyor” (Vah. 7:9, 15; İşa. 60:22). Tanrı’yı ve insanları seven bu kadar büyük bir toplum daha önce hiç olmamıştı.

2. Tanrı’ya yabancılaşmış insanlarda ne tür bir sevgi görülüyor? (Makalenin başındaki resme bakın.)

2 Kutsal Yazılar ayrıca, Tanrı’ya yabancılaşmış insanlarda çarpık ve bencil bir sevginin görüleceğini bildirdi. Elçi Pavlus son günlerde insanların, “kendini seven, parayı seven, . . . . Tanrı yerine zevki seven” kişiler olacağını söyledi (2. Tim. 3:1-5). Böyle bir sevgi Tanrı sevgisine tamamen zıttır. Bencil hedefler peşinde koşmak insanların aradığı mutluluğu bulmasını sağlayamaz. Tersine bencil, “çetin ve bunalımlı” bir dünya yaratır.

3. Bu makalede neyi ele alacağız, neden?

3 Pavlus yaygın olarak görülen bencil sevginin Hıristiyanlar  için tehlike oluşturacağını biliyordu. Dolayısıyla bu tür bir sevgi gösterenlerden ‘sakınmamızı’ söyledi (2. Tim. 3:5). Elbette böyle insanlarla ilişkimizi tamamen kesmemiz mümkün değil. Öyleyse çevremizdeki insanların tutumlarından sakınıp sevgi Tanrısı Yehova’yı memnun etmeyi nasıl başarabiliriz? Şimdi Tanrı sevgisi ile 2. Timoteos 3:2-4’te tarif edilen sevgiyi karşılaştıralım. Böylece kendimizi değerlendirebileceğiz ve bize gerçek doyum ve mutluluk verecek sevgiyi göstermeyi öğreneceğiz.

TANRI’YI MI YOKSA KENDİMİZİ Mİ SEVİYORUZ?

4. Kendimizi bir ölçüde sevmemiz neden yanlış değildir?

4 Pavlus insanların “kendini seven” kişiler olacağını söylemişti. Peki kendimizi sevmemiz yanlış mı? Hayır, kendimize karşı sağlıklı bir sevgi duymamız normal, hatta gereklidir. Yehova bizi bu şekilde tasarladı. İsa “Komşunu kendin gibi seveceksin” dedi (Mar. 12:31). Kendimizi sevmezsek komşumuzu da sevemeyiz. Ayrıca Kutsal Kitapta şunları okuyoruz: “Kocalar karılarını her zaman kendi bedenleri gibi sevmelidirler. Karısını seven kendisini sever. Aslında kimse kendi bedeninden nefret etmez, tersine, onu besler ve ona çok değer verir” (Efes. 5:28, 29). Sonuç olarak kendimizi bir ölçüde sevmemiz gerektiği açıktır.

5. Kendini fazla seven insanlar nasıl tarif edilebilir?

5 2. Timoteos 3:2’deki “kendini seven” ifadesi sağlıklı bir sevgiye atfetmez. Bu, çarpık ve bencil bir sevgidir. Kendini çok seven insanlar kendileri hakkında gereğinden fazla düşünür (Romalılar 12:3’ü okuyun). Onlar için hayattaki en önemli şey kendileridir. Başkalarıyla pek ilgilenmezler. İşler ters gittiğinde sorumluluk üstlenmek yerine suçu başkalarına atarlar. Kutsal Kitapla ilgili bir başvuru kaynağı, kendini aşırı seven insanları ‘yumuşak tüylerini kendine saklayıp dışarıya sadece dikenlerini gösteren top gibi kıvrılmış bir kirpiye’ benzetir. Böyle bencil insanlar aslında mutlu değildir.

6. Tanrı sevgisi ne gibi nitelikler meydana getirir?

6 Pavlus 2. Timoteos 3:2-4’te ilk olarak kendini sevenlerden söz eder. Bazı Kutsal Kitap bilginlerine göre bunun nedeni diğer olumsuz niteliklerin temelinde bu özelliğin yatmasıdır. Oysa Tanrı’yı seven insanlar çok farklı nitelikler ortaya koyar. Kutsal Kitap Tanrı sevgisiyle sevinç, barış, tahammül, iyilikseverlik, iyilik, iman, yumuşak başlılık ve özdenetim arasında bağlantı olduğunu gösterir (Gal. 5:22, 23). Mezmur yazarı “Tanrısı Yehova olan halka ne mutlu!” demişti (Mezm. 144:15). Yehova mutlu bir Tanrıdır, O’nun halkı da bu niteliği yansıtır. Ayrıca, kendini seven ve hep çıkarlarına odaklanan insanların tersine Yehova’ya hizmet edenler başkaları için özveride bulunmaktan mutluluk duyar (Elçi. 20:35).

Kendini seven biri olmaktan nasıl kaçınabiliriz? (7. paragrafa bakın)

7. Tanrı’ya duyduğumuz sevgiyi değerlendirmek için hangi soruları sorabiliriz?

7 Kendimizi mi yoksa Tanrı’yı mı daha çok seviyoruz? Acaba bunu nasıl tespit edebiliriz? Filipililer 2:3, 4’teki şu öğüdü düşünün: “Hiçbir şeyi birbirinizle çekişerek veya kendini beğenmiş bir tutumla yapmayın; tersine, başkalarını kendinizden üstün tutarak alçakgönüllü davranın. Sadece kendinizle ilgilenmeyin, başkalarıyla da ilgilenmeye dikkat edin.” Şu sorular üzerinde düşünebiliriz: “Bu  öğüdü uyguluyor muyum? Tanrı’nın isteğini yapmak için içtenlikle çaba gösteriyor muyum? Hem cemaatte hem de hizmette başkalarına yardım etmenin yollarını arıyor muyum?” Kendimizden vermek her zaman kolay değildir. Çaba ve fedakârlık ister. Ama Evrenin Egemenini memnun ettiğimizi bilmekten daha büyük bir mutluluk yoktur!

8. Bazıları Tanrı sevgisi nedeniyle nasıl bir karar veriyor?

8 Bazıları Tanrı’yı sevdiği için O’na daha fazla hizmet etmek istedi ve kendilerini zengin edebilecek bir kariyeri bıraktı. Örneğin, ABD’de yaşayan Ericka’nın yaşamını düşünelim. O bir doktor, ancak tıp alanında yükselmeye çalışmak yerine daimi öncü oldu ve kocasıyla birlikte birkaç ülkede hizmet etti. Geriye dönüp baktığında şunları söylüyor: “Yabancı dil konuşulan bir sahada yaşadığımız tecrübeler ve kurduğumuz dostluklar hayatımızı gerçekten zenginleştirdi. Hâlâ doktorluk yapıyorum ama zamanımın ve enerjimin büyük kısmını insanların ruhen iyileşmesine yardım etmeye ve cemaatin ihtiyaçlarıyla ilgilenmeye ayırabiliyorum. Bu bana büyük bir sevinç ve doyum veriyor.”

HAZİNEMİZ GÖKTE Mİ YOKSA YERDE Mİ?

9. Para sevgisi neden mutluluk getirmez?

9 Pavlus insanların “parayı seven” kişiler olacağını söylemişti. Birkaç yıl önce, İrlanda’da yaşayan bir öncü bir adamla Tanrı hakkında konuşuyordu. Adam cüzdanından para çıkarıp sallayarak kibirli bir tavırla şöyle dedi: “İşte benim tanrım bu!” Herkes bunu bu kadar açık şekilde dile getirmese de dünya, parayı ve paranın satın alabileceği şeyleri seven insanlarla dolu. Fakat Kutsal Kitapta şu uyarı yer alıyor: “Gümüşe düşkün olan gümüşe, servete düşkün olan da kazanca doymaz” (Vaiz 5:10). Böyle insanların gözü asla doymaz ve daha fazla para kazanmak uğruna “büyük acılar” çekerler (1. Tim. 6:9, 10).

10. Kutsal Kitap zenginlik ve yoksulluk hakkında ne der?

10 Elbette hepimizin paraya ihtiyacı var. Para bir ölçüde korunaktır (Vaiz 7:12). Peki sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar parası olan biri gerçekten mutlu olabilir mi? Kesinlikle evet! (Vaiz 5:12’yi okuyun). Yake oğlu Agur Tanrı’ya şöyle dua etti: “Ne yoksulluk ne de zenginlik ver. Payıma düşeni yiyebileyim.” Onun neden çok yoksul olmak istemediği gayet açık. Kendisinin de dediği gibi yoksulluk onu hırsızlığa itebilirdi ve bu Tanrı’ya leke getirirdi. Peki ya zengin olmayı neden istemedi? Bunun sebebini şöyle açıkladı: “Tokluk içinde ‘Yehova da kim?’ diyerek seni inkâr etmeyeyim” (Özd. 30:8, 9). Herhalde siz de Tanrı yerine servetine güvenen insanlar tanıyorsunuzdur.

11. İsa parayla ilgili hangi öğüdü verdi?

11 Parayı sevenler Tanrı’yı hoşnut edemez. İsa şöyle dedi: “Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Çünkü ya birinden nefret edip diğerini sevecek ya da birine bağlanıp diğerini hor görecektir. Siz hem Tanrı’ya hem de paraya kulluk edemezsiniz.” İsa bu sözlerinin öncesinde şunları demişti: “Kendinize yeryüzünde hazineler biriktirmeyi bırakın. Burada onları güve ve pas yiyip bitirir ve hırsızlar içeri girip çalarlar. Bunun yerine, kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada onları ne güve ne pas yiyip bitirir, ne de hırsızlar içeri girip çalabilir” (Mat. 6:19, 20, 24).

12. Sade bir yaşam sürmek Tanrı’ya hizmet etmemizi nasıl kolaylaştırabilir? Bir örnek verin.

 12 Birçok kardeş yaşamını sadeleştirdiğinde hem daha mutlu olduğunu hem de Yehova’ya hizmet etmeye daha fazla zaman ayırabildiğini fark etti. Örneğin, ABD’de yaşayan Jack’in büyük bir evi vardı. Eşiyle birlikte öncülük yapabilmek için evini sattı ve işini devretti. Şunları anlatıyor: “Şehir dışındaki güzel evimizden ve arazimizden vazgeçmek zor oldu. Aslında yıllardır işteki sorunlar yüzünden eve hep gergin geliyordum. Daimi öncülük yapan eşim ise her zaman çok mutluydu. ‘Ben dünyadaki en iyi patron için çalışıyorum’ derdi. Şimdi ben de öncülük yapıyorum ve birlikte en iyi patron olan Yehova için çalışıyoruz.”

Parayı seven biri olmaktan nasıl kaçınabiliriz? (13. paragrafa bakın)

13. Parayla ilgili görüşümüzü nasıl sınayabiliriz?

13 Parayla ilgili görüşümüzü sınamak için şu sorulara dürüstçe cevap vermeliyiz: “Kutsal Kitabın para hakkında söylediklerine gerçekten inanıyor ve bununla uyumlu yaşıyor muyum? Hayatımdaki en önemli şey para kazanmak mı? Maddi şeyler benim için Yehova’yla ve insanlarla ilişkimden daha mı önemli? Yehova’nın ihtiyaçlarımla ilgileneceğine gerçekten güveniyor muyum?” Yehova’nın Kendisine ümit bağlayanları asla hayal kırıklığına uğratmayacağından emin olabiliriz (Mat. 6:33).

YEHOVA’YI MI YOKSA ZEVKİ Mİ SEVİYORUZ?

14. Hayattan zevk almak hakkında görüşümüz ne olmalı?

14 Kutsal Kitabın bildirdiği gibi bugün dünya “zevki seven” insanlarla dolu. Kendimiz ve para hakkında olduğu gibi, hayattan zevk almak konusunda da dengeli bir görüşe sahip olmalıyız. Yehova hayatın zevklerinden ve eğlenceden elimizi eteğimizi çekmemizi beklemez. Kutsal Kitap imanlı kişilere şöyle der: “Git, yemeğini sevinçle ye, şarabını neşeyle iç” (Vaiz 9:7).

15. 2. Timoteos 3:4’teki “zevki seven” ifadesi ne anlama gelir?

15 2. Timoteos 3:4, zevki seven ve yaşamlarında Tanrı’ya hiç yer vermeyen  insanlardan söz eder. Dikkat ederseniz ayette “Tanrı’dan çok zevki seven” değil “Tanrı yerine zevki seven” ifadesi geçiyor. Bir bilgin şunları yazdı: “Bu [ayet] onların Tanrı’yı da bir ölçüde sevdiğini kesinlikle söylemiyor. Tanrı’yı hiç sevmediklerini gösteriyor.” Zevk düşkünü kişiler bu sözleri çok ciddiye almalı! “Zevki seven” ifadesi ‘bu hayatın zevkleri içinde sürüklenen’ insanları çok iyi tarif ediyor (Luka 8:14).

16, 17. İsa hayattan zevk almak konusunda nasıl bir örnek bıraktı?

16 İsa hayattan zevk almak konusunda çok dengeliydi. Bir keresinde ‘düğün ziyafetine’ başka bir sefer de ‘büyük bir ziyafete’ katıldı (Yuhn. 2:1-10; Luka 5:29). Katıldığı düğünde şarap bitince bir mucize yaparak suyu şaraba çevirdi. Başka bir defasında insanlar onu yiyip içtiği için kınadığında, onların bakış açısının dengeli olmadığını açıkça ortaya koydu (Luka 7:33-36).

17 Bununla birlikte İsa kendini hayatın zevklerine kaptırmadı. O, yaşamında ilk yeri Yehova’ya verdi ve başkalarına yardım etmek için canla başla çalıştı. İnsanların kurtulabilmesi için kendi rızasıyla işkence direğinde acı çekerek öldü. Kendisini takip etmek isteyenlere şunları söyledi: “Benim yüzümden insanlar sizi kınadıkları, size zulmettikleri ve aleyhinizde her türlü yalanı söyledikleri zaman ne mutlu sizlere! Sevinin ve sevinçten sıçrayın, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Onlar sizden önce peygamberlere de böyle zulmettiler” (Mat. 5:11, 12).

Zevki seven biri olmaktan nasıl kaçınabiliriz? (18. paragrafa bakın)

18. Hayattan zevk almak konusunda dengeli olup olmadığımızı hangi sorularla sınayabiliriz?

18 Hayattan zevk almak konusunda dengeli olup olmadığımızı nasıl sınayabiliriz? Şu gibi sorular üzerinde düşünebiliriz: “Eğlence, benim için ibadetlerden ve tarla hizmetinden önce mi geliyor? Zevk aldığım bazı şeyleri Tanrı’ya hizmet etmek için feda etmeye hazır mıyım? Bir eğlence seçerken Yehova’nın ne düşüneceğini dikkate alıyor muyum?” Tanrı’yı gerçekten seviyorsak, sadece O’nu üzeceğini bildiğimiz şeylerden değil, O’nu üzeceğinden şüphelendiğimiz şeylerden de titizlikle kaçınacağız (Matta 22:37, 38’i okuyun).

MUTLULUĞUN ANAHTARI

19. Ne tür insanlar gerçek mutluluğu bulamaz?

19 Şeytan’ın yönetimi yaklaşık 6.000 yıldır insanlara acı veriyor. Artık bu ortamın son günlerindeyiz ve dünya kendini, parayı ve zevki taparcasına seven insanlarla dolu. Onların hayatının merkezinde kendileri ve çıkarları var. Böyle insanlar asla gerçek mutluluğu bulamaz. Oysa Kutsal Kitap şöyle der: “Yakup’un Tanrısından yardım bekleyene, Tanrısı Yehova’ya ümit bağlayana ne mutlu!” (Mezm. 146:5).

20. Tanrı’yı sevmek sizi neden mutlu ediyor?

20 Tanrı’nın toplumu olarak O’nu çok seviyoruz ve aramıza katılan kişilerin sayısı her yıl artıyor. Bu, Tanrı’nın Krallığının hüküm sürdüğünü ve yakında dünyaya hayallerimizin ötesinde nimetler getireceğini kanıtlıyor. Gerçek ve kalıcı sevinç, yüce Tanrımızın isteğini yapmaktan ve O’nu memnun ettiğimizi bilmekten kaynaklanır. Yehova’yı sevenler sonsuza dek sevinç içinde olacak! Sonraki makalede bencil sevgiden kaynaklanan bazı nitelikleri ve bunların Yehova’nın kullarının sergilediği niteliklerden ne kadar farklı olduğunu göreceğiz.