Pavlus meshedilmişlerin Tanrı’dan “teminat” ve “mühür” aldığını söylerken ne kastetti? (2. Kor. 1:21, 22).

Geçmişte bir belgenin güvenilirliğini kanıtlamak için kil ya da balmumu üzerine mühür basılırdı

Teminat: Bir başvuru kaynağına göre 2. Korintoslular 1:22’de “teminat” olarak çevrilen Yunanca sözcük, “söz konusu malın yasal olarak güvence altına alınması ya da bir sözleşmenin geçerlilik kazanması için önceden ödenen ilk taksit, depozito, peşinat, kaparo” anlamlarına gelen “hukuki ve ticari bir ifadedir.” Bir Hıristiyan kutsal ruhla meshedildiğinde bu teminatı almış olur, fakat onun için tam ödeme ya da ödül, 2. Korintoslular 5:1-5 ayetlerinde belirtildiği gibi gökte çürümez bir bedenle yaşamaktır. Bu ödül ayrıca ölümsüzlük armağanını almayı da içerir (1. Kor. 15:48-54).

Çağdaş Yunancada benzer bir ifade nişan yüzüğü için kullanılır. Bu, Mesih’in mecazi eşinin bir kısmı olacak kişiler için uygun bir benzetmedir (2. Kor. 11:2; Vah. 21:2, 9).

Mühür: Geçmişte mühür, bir şeyin kime ait olduğunu göstermek, sahte olmadığını kanıtlamak ya da bir anlaşmayı onaylamak için, imza olarak kullanılırdı. Meshedilmişler de Tanrı’ya ait olanlar olarak O’nun kutsal ruhuyla ‘mühürlenmiş’ ya da damgalanmışlardır (Efes. 1:13, 14). Bu mühür ancak kişi sadık şekilde ölmeden bir süre önce ya da büyük sıkıntı başlamadan bir süre önce kalıcı hale gelecektir (Efes. 4:30; Vah. 7:2-4).