İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

İyilik: Bu Niteliği Nasıl Geliştirebilirsiniz?

İyilik: Bu Niteliği Nasıl Geliştirebilirsiniz?

HEPİMİZ iyi bir insan olarak tanınmak isteriz. Ancak iyi biri olmak günümüzde çok zor. Bunun bir nedeni birçok insanın “iyilik düşmanı” olması (2. Tim. 3:3). Onlar Yehova’nın standartlarını reddediyor; O’nun iyi dediği şeylere “kötü”, kötü dediği şeylere “iyi” diyorlar (İşa. 5:20). Ayrıca kusurlu bir yapıya sahibiz ve yetişme tarzımız bizi olumsuz etkileyebilir. Bir kardeşimiz Yehova’ya uzun yıllardır hizmet etmesine rağmen “İyi biri olabileceğime inanmakta zorlanıyorum” diyor. Biz de bazen böyle hissedebiliriz.

Fakat hepimiz bu niteliği geliştirebiliriz. Çünkü iyilik kutsal ruhun meyvesi olan niteliklerden biridir ve kutsal ruh iyi olmamızı zorlaştıran iç ve dış etkenlerden çok daha güçlüdür. Şimdi iyiliğin ne olduğunu inceleyelim ve bu konuda nasıl gelişebileceğimize bakalım.

İYİLİK NEDİR?

Basitçe söylemek gerekirse “iyilik” iyi olma niteliği ya da durumudur. Ancak Kutsal Kitapta kullanıldığı anlamıyla, ahlaksal açıdan kusursuz olmayı ve her zaman doğru olanı yapmayı da içerir. İyilik, içinde kötülük barındırmaz. İyi bir insan her zaman başkalarına yardım etmenin yollarını arar ve onlar için iyi şeyler yapar.

Ailesi ve arkadaşları için iyilik yapmaya hazır insanlar görmüşsünüzdür. Peki iyilik bundan mı ibarettir? Kabul etmeliyiz ki, hiç birimiz bu niteliği tam olarak sergileyemiyoruz. Kutsal Kitabın da dediği gibi “yeryüzünde hep iyilik yapan ve hiç günah işlemeyen doğru bir kişi yoktur” (Vaiz 7:20). Elçi Pavlus da dürüstçe şunu kabul etti: “İçimde, yani bedenimde iyi bir şey barınmaz, biliyorum” (Rom. 7:18). O halde iyilik niteliğini geliştirmek istiyorsak, mantıken bu niteliğin kaynağı olan Yehova’ya bakmalıyız.

YEHOVA İYİDİR

Neyin iyi olduğu konusunda standardı Yehova Tanrı koyar. Kutsal Kitap O’nun hakkında şunu söyler: “Sen iyisin, iyilik edersin. Kurallarını öğret bana” (Mezm. 119:68). Şimdi Yehova’nın iyiliğinin bu ayette geçen iki yönünü inceleyelim.

Yehova iyidir. İyilik Yehova’nın kişiliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Şunu düşünün: Yehova Musa’ya “Sana bütün iyiliğimi göstereceğim” demişti. Ardından iyiliği de dahil bütün ihtişamını gösterdiğinde Musa şu sözleri duydu: “Yehova, Yehova; merhametli, lütufkâr, çabuk öfkelenmeyen, vefalı sevgisi ve hakikati engin olan Tanrı. Vefalı sevgisini binlerce nesle dek sürdürür; kabahati, suçu ve günahı bağışlar. Fakat suçluyu asla cezasız bırakmaz” (Çık. 33:19; 34:6, 7). Bu sözlerden şunu anlıyoruz ki, Yehova her açıdan ve tam anlamıyla iyidir. İyilik konusunda insanlar içinde en mükemmel örnek olan İsa bile şöyle demişti: “Biri dışında kimse iyi değildir, O da Tanrı’dır” (Luka 18:19).

Yaratılışa baktığımızda Yehova’nın iyiliğinin kanıtlarını görürüz

Yehova iyilik eder. Tanrı’nın yaptığı her şey  O’nun iyiliğini gösterir. “Yehova herkese iyilik eder, ve bütün işleri merhametini yansıtır” (Mezm. 145:9). O iyilik yaparken taraf tutmaz; bütün insanlara hayat vermiş ve hayatın sürmesi için gereken şeyleri sağlamıştır (Elçi. 14:17). Ayrıca bizi bağışlaması da iyi olduğunu gösterir. Davut şöyle dedi: “Sen iyisin ey Yehova, bağışlamaya hazırsın” (Mezm. 86:5). Şundan emin olabiliriz ki, “Yehova, temiz bir yaşam sürenlerden hiçbir iyiliği esirgemez” (Mezm. 84:11).

“İYİLİK YAPMAYI ÖĞRENİN”

Tanrı’nın benzeri olarak yaratıldığımız için iyi olma ve iyi şeyler yapma potansiyeline sahibiz (Başl. 1:27). Fakat bir insan otomatik olarak iyi biri olmaz. Yehova bizi ‘iyilik yapmayı öğrenmeye’ teşvik eder (İşa. 1:17). Peki bu güzel niteliği nasıl geliştirebiliriz? Şu üç yolla:

Birincisi, kutsal ruhu almak için dua edebiliriz. Kutsal ruh Tanrı’nın gözünde iyi kişiler olmamıza yardım eder (Gal. 5:22). Evet, Tanrı’nın ruhunun yardımıyla iyi olanı sevebilir ve kötü olandan nefret edebiliriz (Rom. 12:9). Gerçekten de Kutsal Kitap Yehova’nın bizi ‘her iyi işte ve sözde kararlı kılabileceğini’ söyler (2. Sel. 2:16, 17).

İkincisi, Tanrı’nın Sözünü okumalıyız. Bunu yaptığımızda Yehova bize “erdem yolunu” öğretir ve bizi “her iyi iş için” hazırlıklı kılar (Özd. 2:9; 2. Tim. 3:17). Yüreğimiz bir hazine sandığına benzer. Kutsal Kitabı okuduğumuzda ve okuduklarımız üzerinde derin düşündüğümüzde bu sandığı iyi şeylerle doldurmuş oluruz. İhtiyacımız olduğunda bunlar bize yardım eder (Luka 6:45; Efes. 5:9).

Üçüncüsü, ‘iyiyi örnek almalıyız’ (3. Yuhn. 11). Kutsal Kitapta örnek alabileceğimiz pek çok kişi var. Elbette bizim için en iyi örnek Yehova ve İsa’dır. Fakat iyi kişiler olarak tanınan başkaları da var. Mesela aklımıza Tabita ve Barnabas gelebilir (Elçi. 9:36; 11:22-24). Kutsal Kitabın bu iki kişi hakkında söylediklerini incelerseniz onların bıraktığı harika örnekten yarar görebilirsiniz. Bu incelemeyi yaparken onların başkalarına nasıl yardım ettiğine dikkat edin. Ailenizdeki ya da cemaatinizdeki kişilere yardım etmek için neler yapabileceğinizi düşünün. Ayrıca Tabita ve Barnabas’ın iyilik yaptıkları için hangi güzel şeyleri yaşadığını görmeye çalışın. Siz de benzer şeyler yaşayabilirsiniz.

Günümüzde de iyi davranışlarıyla örnek olan birçok kişi var. Örneğin, cemaatiniz için çok çalışan “iyiliksever” ihtiyarları ve hem  sözleriyle hem de davranışlarıyla “iyi olanı öğreten” sadık hemşireleri düşünün (Tit. 1:8; 2:3). Roslyn ismindeki bir hemşiremiz şunları söylüyor: “Bir arkadaşım cemaatteki kardeşlere yardım etmek ve onları güçlendirmek için özel bir çaba gösteriyor. Ne durumda olduklarını düşünüyor ve onlara sık sık küçük hediyeler veriyor ya da başka yollarla yardım ediyor. Onun gerçekten iyi bir insan olduğunu düşünüyorum.”

Yehova toplumunu ‘iyiye yönelmeye’ teşvik eder (Amos 5:14). İyiye yöneldiğimizde Yehova’nın standartlarını sevmekle kalmayız, aynı zamanda iyi olanı yapma kararlılığımızı da güçlendiririz.

İyi biri olmak ve iyilik yapmak için çabalarız

İyilik yapmak için etkileyici şeyler yapmamıza veya pahalı hediyeler vermemize gerek yok. Şöyle bir örnek düşünelim: Bir ressam sadece bir iki büyük fırça darbesiyle mi bir portre çizer? Hayır, birçok küçük fırça darbesiyle tablosunu oluşturur. Benzer şekilde, bizim de iyi biri olduğumuz başkaları için yaptığımız birçok küçük iyilikten belli olur.

Kutsal Kitap bizi iyilik yapmak için ‘hazır olmaya’ teşvik eder (Tit. 3:1; 2. Tim. 2:21). Başkalarının neler yaşadığına dikkat edersek, onları “yapıcı etkisi olan şeylerle” mutlu etmenin yollarını bulabiliriz (Rom. 15:2). Bu, sahip olduğumuz bazı şeyleri onlarla paylaşmayı içerir (Özd. 3:27). Örneğin, birini sade bir yemek ya da yapıcı bir sohbet için evimize davet edebiliriz. Birinin hasta olduğunu biliyorsak ona bir kart yazabilir, ziyaret edebilir ya da telefon açabiliriz. Evet, ‘ihtiyaca göre yapıcı sözler söylemenin’ birçok yolunu bulabiliriz. ‘Böylece işitenler yarar görebilir’ (Efes. 4:29).

Yehova’yı örnek alarak biz de herkese iyilik yapmak isteriz. Dolayısıyla insan ayırmayız. Bunu göstermenin en iyi yollarından biri Krallığın iyi haberini her insana duyurmaktır. İsa’nın emrine uyarak, bizden nefret edenlere bile iyilik yapmaya çalışırız (Luka 6:27). İyiliksever olmak ve başkalarına iyilik yapmak hiçbir zaman yanlış değildir. Kutsal Kitabın dediği gibi “bunlara karşı olan bir kanun yoktur” (Gal. 5:22, 23). Muhalefetle ya da sıkıntılarla karşılaştığımızda bile iyi davranışlarımızı sürdürürsek insanların hakikate ilgi duymasını sağlayabilir ve Tanrı’yı yüceltebiliriz (1. Pet. 3:16, 17).

İYİLİK YAPMANIN ÖDÜLLERİ

‘İyi insan yaptıklarının karşılığını bol bol görür’ (Özd. 14:14). Nasıl? Başkalarına iyi davrandığımızda muhtemelen onlar da bize iyi davranır (Özd. 14:22). Davranmasalar bile iyi davranışlarımızı sürdürmemiz onların tutumunu değiştirebilir ve yüreklerini yumuşatabilir (Rom. 12:20).

İyilik yaptığımızda ve kötülüğü bıraktığımızda bundan biz de yarar görürüz. Birçok kardeş bunu bizzat yaşadı. Nancy adlı bir kardeşimiz şunları söylüyor: “Gençken umursamaz ve saygısız biriydim. Ahlaksız bir yaşamım vardı. Ancak Tanrı’nın iyilik konusundaki standardını öğrendikçe ve benimsedikçe daha mutlu biri oldum. Artık kendime saygım var.”

İyilik niteliğini geliştirmemizin en büyük nedeni, bunun Yehova’yı mutlu etmesidir. Birçok kişi yaptığımız iyilikleri bilmese bile Yehova bilir. O, her iyi davranışımızın ve düşüncemizin farkındadır (Efes. 6:7, 8). Peki bizi nasıl ödüllendirir? “İyi insan Yehova’nın onayını kazanır” (Özd. 12:2). Öyleyse iyilik niteliğini geliştirmeye devam edelim. Yehova şu vaatte bulunuyor: ‘İyi işler yapan herkesin karşılığı yücelik, onur ve barış olacak’ (Rom. 2:10).