İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Vaftiz: Hıristiyanlar İçin Bir Talep

Vaftiz: Hıristiyanlar İçin Bir Talep

“Şimdi de vaftiz . . . . sizi kurtarıyor” (1. PET. 3:21).

İLAHİLER: 52, 41

1, 2. (a) Bazı anne babalar çocukları vaftiz edilmek istediğinde neler düşünüyor? (b) Neden vaftiz adaylarına kendilerini Yehova’ya adayıp adamadıkları sorulur? (Makalenin başındaki resme bakın.)

DOKUZ yaşındaki Maria * diğer vaftiz adaylarıyla birlikte ayakta dururken anne babası ona bakıyordu. Maria konuşmacının sorduğu iki soruya yüksek sesle cevap verdi. Ardından da vaftiz edildi.

2 Maria’nın anne babası, kendini Yehova’ya kayıtsız şartsız adayan ve vaftiz edilen kızlarıyla gurur duyuyorlardı. Ancak daha önce Maria’nın annesi biraz kaygılıydı. Şöyle düşünüyordu: “Acaba Maria vaftiz edilmek için çok mu genç? Verdiği kararın ciddiyetini gerçekten anladı mı? Vaftiz edilmeden önce biraz beklemesi daha mı iyi olurdu?” Çocuğu vaftiz edilmek istediğini söyleyen birçok anne babanın aklından bu sorular geçiyor (Vaiz 5:5). Sonuçta bir insanın kendini Tanrı’ya adaması ve vaftiz edilmesi hayatta vereceği en önemli  karardır. (“ Kendinizi Yehova’ya Adadınız mı?” başlıklı çerçeveye bakın.)

3, 4. (a) Elçi Petrus hangi örnekle vaftizin önemini gösterdi? (b) Vaftiz neden Nuh’un zamanındaki geminin inşasına benzetilebilir?

3 Elçi Petrus vaftiz konusunu ele alırken, Nuh’un gemiyi inşa etmesine değinerek şöyle dedi: “Bunun karşılığı olarak şimdi de vaftiz . . . . sizi kurtarıyor” (1. Petrus 3:20, 21’i okuyun). Gemi, Nuh’un tüm yüreğiyle Tanrı’nın isteğini yapmayı arzuladığını gösteren, inkâr edilemez bir kanıt oluşturdu. Nuh Yehova’nın ona verdiği görevi sadakatle yerine getirdi. Evet, onun imanını gösteren davranışları ailesiyle birlikte Tufanda sağ kalmasını sağladı. Acaba Petrus bu örnekle ne anlatmak istiyordu?

4 Gemi Nuh’un imanını gösteren bir kanıttı. İzleyenlerin önünde yapılan vaftiz de bir kanıttır. Peki neyin kanıtıdır? Kişinin, diriltilen Mesih’e iman ettiği için yaşamını Yehova’ya adadığının kanıtıdır. Nuh gibi, kendini Tanrı’ya adamış kişiler de O’nun verdiği görevi itaatle yerine getirir. Yehova Nuh’u Tufanda koruduğu gibi, vaftiz edilmiş vefalı kullarını da bu kötü dünya yok olurken koruyacak (Mar. 13:10; Vah. 7:9, 10). Dolayısıyla kendimizi Tanrı’ya adamamız ve vaftiz edilmemiz çok önemlidir. Vaftizi gereksiz yere erteleyen biri sonsuz yaşam ümidini tehlikeye sokar.

5. Bu makalede hangi soruları cevaplayacağız?

5 Vaftizin ciddiyetini düşündüğümüzde şu üç soruyu cevaplamamız gerekir: Kutsal Kitap vaftiz hakkında ne der? Bir kişi vaftizden önce hangi adımları atmalıdır? Çocuğumuzla ya da başka biriyle Kutsal Kitabı incelerken neden vaftizin önemini aklımızdan hiç çıkarmamalıyız?

 KUTSAL KİTAP VAFTİZ HAKKINDA NE DER?

6, 7. (a) Yahya’nın yaptığı vaftiz ne anlama geliyordu? (b) Yahya hangi büyük onura sahip oldu?

6 Kutsal Kitapta ilk olarak Vaftizci Yahya’nın insanları vaftiz ettiğini okuruz (Mat. 3:1-6). Vaftiz edilenler, Musa Kanununa karşı işledikleri günahlardan tövbe ettiklerini göstermek için bunu yaptı. Ancak Yahya’nın yaptığı en önemli vaftizin tövbeyle ilgisi yoktu. O, Tanrı’nın kusursuz oğlu İsa’yı vaftiz etme onuruna sahip oldu (Mat. 3:13-17). İsa günahsızdı, dolayısıyla tövbe etmesine gerek yoktu (1. Pet. 2:22). Onun vaftizi, Tanrı’nın isteğini yapmaya hazır olduğunu gösteren bir simgeydi (İbr. 10:7).

7 İsa’nın yeryüzündeki hizmeti sırasında onun öğrencileri de insanları vaftiz etti (Yuhn. 3:22; 4:1, 2). Yahya’nın yaptığı vaftizler gibi, bu vaftizler de kişilerin Musa Kanununa karşı işledikleri günahlardan tövbe ettiklerini gösteriyordu. Ancak vaftiz, İsa’nın ölüp diriltilmesinden sonra onun takipçileri için bambaşka bir anlam kazandı.

8. (a) İsa diriltildikten sonra takipçilerine hangi emri verdi? (b) Hıristiyanların vaftizi ne anlama gelir?

8 MS 33’te İsa diriltildikten sonra 500’den fazla kişiye göründü. O grubun içinde erkekler, kadınlar ve muhtemelen çocuklar da vardı. İsa şu sözleri o zaman söylemiş olabilir: “Siz gidin bütün milletlerden insanları öğrencim olarak yetiştirin; onları Babanın, Oğlun ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size emrettiğim her şeye uymalarını onlara öğretin” (Mat. 28:19, 20; 1. Kor. 15:6). Evet, İsa takipçilerine öğrenci yetiştirmelerini emretti ve öğrencisi olmak isteyen, yani bu “boyunduruğu” kabul eden herkesin mutlaka vaftiz edilmesi gerektiğini söyledi (Mat. 11:29, 30). Yehova’ya, O’nu memnun edecek şekilde hizmet etmek isteyen biri İsa’nın O’nun amacındaki rolünü kabul etmelidir. Kişi bundan sonra vaftiz edilebilir. Tanrı’nın onayladığı tek vaftiz budur. Kutsal Kitap İsa’nın ilk takipçilerinin vaftizin önemini kavradığını gösteren pek çok kanıt sunar. Onlar vaftizi gereksiz yere ertelemediler (Elçi. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33).

ERTELEMEYİN

9, 10. Habeşli adamın ve elçi Pavlus’un vaftizinden ne öğrenebiliriz?

9 Elçiler 8:35, 36’yı okuyun. Yahudiliği benimsemiş Habeşli bir adam Yeruşalim’e ibadet etmeye gitmişti ve evine dönüyordu. Yehova’nın meleği, Filipus’u Habeşli adamın yanına gönderdi ve Filipus ona ‘İsa hakkındaki iyi haberi bildirdi.’ Adam buna nasıl karşılık verdi? O, öğrendiği hakikatleri çok takdir etti ve Yehova’nın yaptığı düzenlemeye uygun davranmak istedi. Böylece hiç vakit kaybetmeden vaftiz edildi.

10 Başka bir örnek, Yahudi bir adamla ilgili. Yahudiler kendilerini Yehova’ya adamış bir milletti, ancak itaatsizlikleri nedeniyle O’nunla aralarındaki özel ilişkiyi kaybetmişlerdi. Bu adam Yahudilerin hâlâ Tanrı’ya doğru şekilde hizmet ettiğine inandığı için Hıristiyanlara zulmediyordu. Fakat bir gün, diriltilen İsa gökten onunla bizzat konuştu. Adam buna nasıl karşılık verdi? Hananya adında bir Hıristiyandan memnuniyetle yardım kabul etti. Kutsal Kitap adamın ‘ayağa kalktığını ve vaftiz edildiğini’ söyler (Elçi. 9:17, 18; Gal. 1:14). Tahmin  ettiğiniz gibi, bu Yahudi adam sonradan elçi Pavlus olarak tanındı. Dikkat ederseniz, o İsa’nın Tanrı’nın amacındaki rolünü kavrar kavramaz harekete geçti. Hiç ertelemeden vaftiz edildi (Elçiler 22:12-16’yı okuyun).

11. (a) Bugün Kutsal Kitabı inceleyen kişilerin vaftiz edilmek istemesinin nedeni nedir? (b) Biri vaftiz edildiğinde neler hissederiz?

11 Bugün Kutsal Kitabı inceleyen genç ya da yaşlı herkes için aynı durum geçerlidir. Kutsal Kitaptaki hakikate iman eden ve bunu gerçekten takdir eden kişiler bir an önce kendilerini Tanrı’ya adamak ve vaftiz edilmek ister. Vaftiz konuşması her büyük ibadetin çok özel bir kısmıdır. Kutsal Kitabı inceleyen birinin hakikati kabul etmesi ve vaftiz edilmeyi istemesi Yehova’nın Şahitlerini çok sevindirir. İsa’nın takipçisi anne babalar, yeni vaftiz edilen kişilerin arasında çocuklarını da görmekten büyük mutluluk duyar. 2017 hizmet yılında, “doğru tutuma sahip” 284.000’den fazla kişi vaftiz edilerek hayatını Yehova’ya adadığını gösterdi (Elçi. 13:48). Açıkça görüldüğü gibi, İsa’nın bu yeni öğrencileri vaftizin Hıristiyanlar için bir talep olduğunu anladılar. Peki bir kişi vaftizden önce hangi adımları atmalıdır?

12. Kutsal Kitabı inceleyen biri vaftiz edilmeden önce hangi adımları atmalıdır?

12 Kutsal Kitabı inceleyen biri vaftiz edilmeden önce Tanrı, O’nun amacı ve insanlığın kurtulması için yaptığı düzenleme hakkında tam bilgi almalıdır (1. Tim. 2:3-6). Sonra tam bilgiye dayanarak iman geliştirmelidir. Böyle bir iman kişinin Tanrı’yı memnun etmeyen davranışları bırakmasına ve O’nun standartlarına göre yaşamasına yardım edecektir (Elçi. 3:19). Bu çok önemlidir, çünkü Yehova nefret ettiği şeyleri yapmaya devam eden birinin adağını kabul etmez (1. Kor. 6:9, 10). Fakat Yehova’nın yüksek ahlak standartlarına bağlı kalmaktan daha fazlası gerekir. Doğruluğun peşinde olan biri, cemaat ibadetlerine katılır ve hayat kurtaran duyuru ve öğrenci yetiştirme işinde anlamlı bir paya sahip olur. İsa bu işin gerçek takipçileri tarafından yerine getirileceğini söyledi (Elçi. 1:8). Biri ancak bu adımları attıktan sonra özel bir duayla kendini Yehova’ya adayabilir ve daha sonra adağının simgesi olarak izleyenlerin önünde vaftiz edilebilir.

VAFTİZ HEDEFİYLE ÖĞRETİN

İnceleme yaptığınız kişinin vaftizin önemini kavramasına yardım etmek için fırsat kolluyor musunuz? (13. paragrafa bakın)

13. Kutsal Kitabı öğreten kişiler neden vaftizin Hıristiyanlar için bir talep olduğunu unutmamalıdır?

13 Çocuklarımızın veya Kutsal Kitabı birlikte incelediğimiz başka kişilerin bu önemli adımları atmasına yardım ederken şunu unutmamalıyız: İsa’nın gerçek bir takipçisi olmak için vaftiz edilmek gerekir. Bunu net şekilde aklımızda tutarsak Kutsal Kitabı birlikte incelediğimiz kişilerle daha etkili şekilde konuşabileceğiz. Yeri geldiğinde, kendimizi Tanrı’ya adamanın ve vaftiz edilmenin önemini vurgulamaktan çekinmeyeceğiz. Evet, çocuklarımızın ve Kutsal Kitabı birlikte incelediğimiz kişilerin ruhen ilerlemesini ve vaftiz edilmesini istiyoruz.

14. Neden hiç kimseye vaftiz edilmesi için baskı yapmamalıyız?

14 Elbette hiç kimse çocuğuna veya Kutsal Kitabı inceleyen başka birine vaftiz edilmesi için baskı yapmamalıdır. Bu Yehova’nın yöntemi değildir (1. Yuhn. 4:8). Eğitim verirken Tanrı’yla kişisel bir ilişki geliştirmenin önemini vurgulamalıyız.  Kutsal Kitabı inceleyen kişi hakikati gerçekten takdir ediyorsa ve İsa’nın öğrencisi olma boyunduruğunu üstlenmeyi arzu ediyorsa vaftiz edilmek isteyecektir (2. Kor. 5:14, 15).

15, 16. (a) Vaftiz için belli bir yaş talebi var mı? Açıklayın. (b) Biri başka bir dinde vaftiz edilmiş olsa bile Yehova’nın Şahidi olmak için neden yeniden vaftiz edilmelidir?

15 Vaftiz için belli bir yaş talebi yoktur. Her bireyin ruhen gelişme ve olgunlaşma hızı farklıdır. Birçok kişi genç yaşta vaftiz ediliyor ve Yehova’ya sadakatle hizmet etmeye devam ediyor. Başkaları ise daha ileri bir yaşta, hatta bazıları 100 yaşından sonra Kutsal Kitaptaki hakikati öğreniyor ve vaftiz edilmenin önemini kavrıyor.

16 Kutsal Kitabı inceleyen yaşlı bir kadın birkaç farklı dinde vaftiz edilmişti. Bu nedenle, onunla inceleme yapan kardeşimize tekrar vaftiz edilmesinin gerçekten gerekip gerekmediğini sordu. Kardeşimizle birlikte konuyla ilgili ayetleri incelediler. Kadın Kutsal Kitabın talebini anladı ve bundan kısa süre sonra vaftiz edildi. Neredeyse 80 yaşında olmasına rağmen vaftiz edilmesinin gereksiz olduğunu düşünmedi. Evet, Yehova ancak O’nun isteği hakkında tam bilgimiz varsa vaftizimizi kabul edecektir. Dolayısıyla daha önce başka bir dinde vaftiz edilmiş olsak bile, Yehova’nın Şahidi olmak için yeniden vaftiz edilmeliyiz (Elçiler 19:3-5’i okuyun).

17. Bir kişi vaftiz edildiği gün hangi konuda düşünmelidir?

17 Bir kişinin vaftiz edildiği gün çok sevinçli bir gündür. Fakat bu, aynı zamanda ciddiyetle düşünme zamanıdır. Adağımıza göre yaşamak büyük çaba ister. Bu nedenle İsa, öğrencisi olmayı bir boyunduruğa benzetti. İsa’nın öğrencileri ‘artık kendileri için değil, kendileri uğruna ölen ve diriltilen için yaşamalıdır’ (2. Kor. 5:15; Mat. 16:24).

18. Gelecek makalede hangi soruları ele alacağız?

18 Gördüğümüz gibi, İsa’nın takipçisi olma kararı çok ciddi bir konudur. Maria’nın annesi işte bu nedenle makalenin başında sözünü ettiğimiz sorular üzerinde düşünüyordu. Eğer sizin de çocuğunuz varsa aklınızdan şu gibi sorular geçebilir: “Çocuğum vaftize gerçekten hazır mı? Kendini Tanrı’ya adamasına yetecek kadar bilgisi var mı? Yükseköğrenim görüp kariyer yaptıktan sonra mı vaftiz edilmeli? Ya çocuğum vaftiz edildikten sonra ciddi bir günah işlerse?” Gelecek makalede bu konuları ele alacağız ve İsa’nın takipçisi anne babaların vaftiz konusunda nasıl dengeli bir görüşe sahip olabileceğini göreceğiz.

[Dipnot]

^ p. 1 İsim değiştirilmiştir.