İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Yehova Toplumuna Yaşam Yolunda Rehber Olur

Yehova Toplumuna Yaşam Yolunda Rehber Olur

“Yol budur. Bu yoldan gidin” (İŞA. 30:21).

İLAHİLER: 65, 48

1, 2. (a) Hangi uyarı birçok insanın hayatını kurtardı? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Tanrı’nın toplumu hayatlarını kurtarabilecek hangi rehberliğe sahip?

“DUR, BAK, DİNLE.” Bu sözler sayısız insanın hayatını kurtardı. 100 yıldan uzun süre önce Kuzey Amerika’daki demiryolu geçitlerine bu sözlerin yer aldığı büyük tabelalar kondu. Neden? Araçların yanlış bir anda demiryolundan geçmesini ve hızla gelen bir trenin altında kalmasını engellemek için. Evet, bu uyarıya kulak vermek pek çok insanın hayatını kurtardı.

2 Yehova uyarı levhaları koymaktan daha iyisini yapar. O adeta toplumunun önünde durarak onları tehlikelerden uzağa, sonsuz yaşama yönlendirir. Hatta sevgi dolu bir çoban gibi koyunlarına seslenerek, tehlikeli yollardan uzak durmaları için onlara uygun rehberlik sağlar ve uyarılarda bulunur (İşaya 30:20, 21’i okuyun).

YEHOVA UZUN ZAMANDIR KULLARINA REHBERLİK EDİYOR

3. İnsan ailesi nasıl ölüme giden bir yola girdi?

3 Yehova insanlık tarihinin başından beri kullarına belirgin  talimatlar vermiştir. Örneğin Aden bahçesinde insan ailesinin sonsuz yaşama ve mutluluğa sahip olmasını sağlayacak net talimatlar verdi (Başl. 2:15-17). Âdem ile Havva bu talimatları dinleseydi acı dolu bir hayat sürmeyecek ve hiçbir ümitleri olmadan ölmeyeceklerdi. Fakat onlar itaat etmedi. Havva bir hayvandan duyduğu tavsiyeye uydu; Âdem de karısının, yani ölümlü bir insanın sözünü dinledi. Her ikisi de sevgi dolu Babalarının rehberliğine sırt çevirdi. Bunun sonucunda, tüm insan ailesi ölümcül bir yola girdi.

4. (a) Tufandan sonra hangi yeni talimatlara ihtiyaç doğdu? (b) Yeni koşullar Tanrı’nın görüşünü nasıl ortaya koydu?

4 Tanrı Nuh’un zamanında hayat kurtaran talimatlar verdi. Ayrıca Tufandan sonra toplumunun kan yemesini ve içmesini yasakladı. Neden? Çünkü koşullar değişmişti. Yehova artık insanların hayvan eti yemesine izin verecekti. Dolayısıyla şunun gibi yeni talimatlara ihtiyaç vardı: “Eti, onun canı olan kanıyla yemeyeceksiniz” (Başl. 9:1-4). Değişen koşullar Tanrı’nın hayat hakkındaki görüşünü net şekilde ortaya koydu. Yehova Yaratıcımız ve hayatın kaynağı olduğundan hayat hakkında kurallar koyma hakkına sahiptir. Örneğin insanların birbirlerinin canını almasını yasaklamıştır. Tanrı hayatı ve kanı kutsal görür ve bunları yanlış kullanan herkesten hesap soracaktır (Başl. 9:5, 6).

5. Şimdi neyi ele alacağız, neden?

5 Şimdi Tanrı’nın yüzyıllar boyunca toplumuna yol göstermeye nasıl devam ettiğine dair birkaç örneğe bakalım. Bu inceleme, Yehova bize yeni dünyaya doğru rehberlik ederken O’nu dinleme kararlılığımızı güçlendirecek.

YENİ BİR MİLLET, YENİ TALİMATLAR

6. (a) Tanrı’nın İsrailoğullarına neden kanunlar vermesi gerekti? (b) İsrailoğulları hangi tutuma sahip olmalıydı?

6 Musa’nın zamanında doğru davranış tarzı ve ibadet hakkında net talimatlara ihtiyaç doğdu. Neden? Çünkü yine koşullar değişmişti. Yakup’un soyu 200 yıldan uzun bir süredir Mısır’da yaşıyordu. Etraflarındaki herkes ölülere tapıyor ve putlar kullanıyordu, ayrıca Tanrı’nın onaylamadığı başka pek çok inancı ve uygulamayı benimsemişti. Tanrı’nın toplumu Mısır’ın boyunduruğundan kurtulduğunda yeni talimatlara ihtiyaç duyuldu. Onlar artık tutsak bir toplum olarak değil, yalnızca Yehova’nın Kanununa bağlı özgür bir millet olarak yaşayacaklardı. Bazı başvuru kaynakları, “kanun” için kullanılan İbranice sözcüğün “yönlendirmek, rehberlik etmek, talimat vermek” anlamındaki bir kökten geldiğini söylüyor. Musa Kanunu diğer milletlerin ahlaksızlığına ve sahte dine karşı koruyucu bir duvar görevi gördü. İsrailoğulları Tanrı’yı dinlediklerinde O’ndan nimetler aldılar. O’nu göz ardı ettiklerinde ise çok acı sonuçlar yaşadılar (Tekrar 28:1, 2, 15’i okuyun).

7. (a) Yehova’nın başka hangi nedenle halkına talimatlar verdiğini açıklayın. (b) Kanun İsrailoğulları için nasıl eğitici görevi gördü?

7 Talimatlara başka bir nedenle daha ihtiyaç vardı. Kanun Yehova’nın isteğiyle ilgili önemli bir gelişmeye işaret ediyordu. Bu İsa Mesih’in gelişiydi. Kanun İsrailoğullarının kusurlu olduğunu daha önce hiç olmadığı kadar açık şekilde ortaya koydu. Ayrıca bir fidyeye, yani günahı tamamen örtecek kusursuz bir kurbana ihtiyaçları olduğunu anlamalarını sağladı (Gal. 3:19; İbr. 10:1-10). Dahası Mesih’in geleceği soyun korunmasına ve  Mesih ortaya çıktığında İsrailoğullarının onu tanımasına yardım etti. Evet, Kanun onları Mesih’e götüren geçici bir “eğitici” görevi gördü (Gal. 3:23, 24).

8. Musa Kanunundaki ilkeleri neden rehber almalıyız?

8 Kanunda İsrailoğullarına verilen talimatlardan Hıristiyanlar olarak biz de yararlanabiliriz. Nasıl? Bunun için Kanunun ardındaki ilkelere bakmalıyız. O kanunlara uymakla yükümlü olmasak da, onlardan birçoğunu günlük yaşamımızda ve kutsal Tanrımız Yehova’ya ibadetimizde rehber alabiliriz. Yehova o kanunları biz onlardan ders çıkaralım, dayandıkları ilkeleri rehber alalım ve Hıristiyanların uyması gereken yüksek ahlak standartlarını takdir edelim diye Kutsal Kitaba kaydettirdi. Örneğin İsa’nın şu sözlerine kulak verelim: “‘Zina yapmayacaksın’ dendiğini duydunuz. Fakat ben size diyorum ki, bir kadına ısrarla bakarak şehvete kapılan her adam yüreğinde zaten onunla zina yapmıştır.” Dolayısıyla sadece zina yapmaktan kaçınmakla kalmamalı, ahlaksız düşünce ve arzuları da reddetmeliyiz (Mat. 5:27, 28).

9. Hangi yeni koşullar nedeniyle Yehova yeni talimatlar verdi?

9 İsa’nın Mesih olarak gelmesinden sonra Yehova’nın yeni talimatlar vermesi ve amacıyla ilgili daha fazla ayrıntı açıklaması gerekti. Neden? Çünkü koşullar yine değişti. MS 33’te Yehova İsrailoğullarını reddetti ve toplumu olarak Hıristiyan cemaatini seçti.

YENİ BİR RUHİ MİLLET İÇİN REHBERLİK

10. Hıristiyan cemaatine neden yeni kanunlar verildi? Bunlar İsrailoğullarına verilenlerden nasıl farklıydı?

10 Hıristiyan cemaatinden oluşan Tanrı’nın toplumu birinci yüzyılda ibadet ve davranış tarzı konusunda yeni ya da daha kapsamlı talimatlar aldı. Tanrı’nın bu sadık kulları yeni bir ahde uymakla yükümlüydü. Musa Kanunu tek bir millete, İsrailoğullarına verilmişti. Oysa ruhi İsrail, birçok milletten ve farklı ortamlardan gelen insanlardan oluşacaktı. Gerçekten de “Tanrı taraf tutmuyor, her millette Kendisinden korkan ve doğruluktan ayrılmayan kişi O’nun gözünde makbuldür” (Elçi. 10:34, 35). Musa Kanunu, Vaat Edilmiş Topraklarda İsrailoğullarını taşa kazınmış kanunlarla yönetti. Ruhi İsrail’i yöneten “Mesih’in kanunu” ise büyük oranda ilkelere dayanıyordu ve bu ilkeler yüreklere yazılıydı. “Mesih’in kanunu” nerede yaşarlarsa yaşasınlar tüm Hıristiyanlar için geçerli olacaktı ve onlara yarar sağlayacaktı (Gal. 6:2).

11. “Mesih’in kanunu” bir Hıristiyanın yaşamının hangi iki yönünü etkiler?

11 Ruhi İsrail Yehova’nın İsa aracılığıyla sağladığı rehberlikten çok büyük yarar görecekti. İsa yeni ahit yürürlüğe girmeden kısa süre önce iki önemli emir verdi. Bunlardan bir tanesi duyuru işiyle ilgiliydi. Diğeri İsa’nın takipçilerinin hem kendi hayatlarındaki hem de iman kardeşleriyle ilişkilerindeki davranış tarzı hakkındaydı. Bu talimatlar bütün Hıristiyanlar için geçerliydi. Dolayısıyla ister gökte ister yeryüzünde yaşama ümidimiz olsun, bunlar bugün de hepimiz için geçerlidir.

12. Duyuru işiyle ilgili hangi değişiklik oldu?

12 İsa’nın yapılmasını istediği duyuru işini düşünün. İyi haberi duyurma işinin yöntemi ve kapsamı yeniydi. Geçmişte diğer milletlerden insanların Yehova’ya hizmet etmek için İsrail’e gelmesi gerekiyordu (1. Kral. 8:41-43). Fakat İsa Matta 28:19, 20’deki emri verdiğinde bu  durum değişti (Okuyun). İsa öğrencilerine bütün insanlara ‘gitmelerini’ söyledi. MS 33 yılının Pentekost gününde Yehova yöntem değiştirdiğine, yani küresel bir duyuru işi yapılmasını istediğine dair ilk işareti verdi. Kutsal ruh yeni cemaatin yaklaşık 120 ferdinin Yahudilerle ve Yahudiliği benimsemiş kişilerle mucizevi şekilde farklı dillerde konuşmasını sağladı (Elçi. 2:4-11). Sonra İsa’nın takipçilerinin iyi haberi duyuracağı sahaya Samiriyeliler de dahil oldu. Ardından MS 36’da bu saha daha da genişleyerek diğer milletlerden olan sünnetsiz kişileri kapsadı. Başka sözlerle, ilk Hıristiyanların sahası sadece Yahudilerden oluşan küçücük bir “gölden” tüm insanları kapsayan bir “okyanusa” dönüştü.

13, 14. (a) İsa’nın verdiği ‘yeni emir’ ne anlama geliyor? (b) İsa’dan ne öğreniyoruz?

13 Şimdi de iman kardeşlerimize davranış tarzımıza bakalım. İsa “yeni bir emir” verdi (Yuhanna 13:34, 35’i okuyun). Bu emre göre birbirimize sevgimizi sadece günlük hayatta göstermekle kalmamalı, kardeşimiz uğruna canımızı bile vermeye hazır olmalıyız. Bu, Musa Kanununda talep edilmeyen bir şeydi (Mat. 22:39; 1. Yuhn. 3:16).

14 İsa özverili sevgi konusunda en büyük örnektir. O öğrencilerini öyle çok sevdi ki, onlar uğruna seve seve canını verdi. İsa tüm öğrencilerinden aynı tutumu göstermelerini bekliyor. Öyleyse kardeşlerimiz uğruna sıkıntı çekmeye ve canımızı bile vermeye istekli olmalıyız (1. Sel. 2:8).

BUGÜN VE GELECEK İÇİN TALİMATLAR

15, 16. (a) Bugün Tanrı bize nasıl rehberlik sağlıyor? (b) Koşullarımız ne açıdan yenidir?

15 Özellikle ‘sadık ve sağgörülü hizmetkârın’ atanmasından itibaren İsa toplumuna vaktinde ruhi gıda sağlıyor (Mat. 24:45-47). Bu gıda, yeni koşullar doğrultusunda verilen çok önemli talimatları da kapsar. Peki bugün koşullarımız ne açıdan yenidir?

16 Kutsal Kitabın “son günler” diye adlandırdığı dönemde yaşıyoruz ve hemen önümüzde eşi görülmemiş bir sıkıntı var (2. Tim. 3:1; Mar. 13:19). Ayrıca Şeytan ile cinleri gökten atılarak yeryüzü dolaylarına hapsedildi ve bu durum insanların büyük acılar çekmesine yol açıyor (Vah. 12:9, 12). Bunun yanı sıra, tüm dünyada daha önce hiç olmadığı kadar çok kişiye ulaşan ve hiç olmadığı kadar çok dilde yapılan tarihi bir duyuru faaliyetini yerine getirmekle görevliyiz.

17, 18. Aldığımız talimatlara nasıl karşılık vermeliyiz?

17 Tanrı’nın teşkilatının duyuru işi için sağladığı araçları kullanmalıyız. Bunu yapıyor musunuz? İbadetlerimizde bu araçları nasıl etkili şekilde kullanacağımız konusunda verilen talimatların önemini fark ediyor musunuz? Bunları Tanrı’dan gelen bir rehberlik olarak görüyor musunuz?

18 Tanrı’dan nimetler almaya devam etmek istiyorsak Hıristiyan cemaati aracılığıyla verilen tüm talimatlara dikkat etmeliyiz. Şimdiden itaatli bir tutuma sahip olmak, Şeytan’ın kötü ortamının tamamen yok olacağı “büyük sıkıntı” sırasında verilecek talimatlara uymamızı kolaylaştıracak (Mat. 24:21). Ardından, Şeytan’ın etkisinden tamamen kurtulmuş yeni bir yeryüzünde yaşamak için yeni talimatlara ihtiyaç duyacağız.

Cennet yeryüzünde, yeni dünyadaki hayatla ilgili talimatlar veren kitaplar açılacak (19, 20. paragraflara bakın)

19, 20. Hangi kitaplar açılacak? Bunun nasıl bir sonucu olacak?

19 Hem Musa’nın önderliğindeki İsrail ulusunun hem de ‘Mesih’in kanununa’  uymakla yükümlü olan Hıristiyan cemaatinin yeni talimatlara ihtiyacı oldu. Benzer şekilde, Kutsal Kitap yeni dünyada da o zamanki hayatla ilgili talimatlar veren kitapların açılacağını söyler (Vahiy 20:12’yi okuyun). Muhtemelen bu kitaplar Yehova’nın o dönemde insanlıktan neler talep ettiğini açıklayacak. Diriltilenler de dahil bütün insanlar bu kitapları inceleyerek Tanrı’nın kendileriyle ilgili isteğinin ne olduğunu öğrenebilecekler. Bu kitaplar bize Yehova’nın düşünüş tarzıyla ilgili kesinlikle daha derin bir anlayış kazandıracak. Bunun yanı sıra Kutsal Kitabı gittikçe daha iyi anlayacağız. Tüm bunların sonucunda, cennet yeryüzünde yaşayan herkes birbirine sevgiyle ve saygıyla davranacak (İşa. 26:9). Kral İsa Mesih’in ne büyük bir eğitim kampanyası yürüteceğini bir düşünün!

20 “Kitaplarda yazılanları” uygulayanları sonsuz yaşam bekliyor. Yehova son sınavda sadakatini koruyanların adını kalıcı şekilde ‘hayat kitabına’ yazacak. O kitapta bizim de adımız yazabilir! Öyleyse Tanrı’nın Sözünü düşünmek için DURMALI, bizim için ne anlama geldiğini kavramak amacıyla BAKMALI ve Tanrı’nın rehberliğine şimdiden itaat ederek DİNLEMELİYİZ. Bunları yaparsak büyük sıkıntı sırasında hayatta kalabilir, böylece hikmetli ve sevgi dolu Tanrımız Yehova hakkında bilgi almaya sonsuza dek devam edebiliriz (Vaiz 3:11; Rom. 11:33).