İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 45. İNCELEME MAKALESİ

Kutsal Ruh Bize Nasıl Yardım Eder?

Kutsal Ruh Bize Nasıl Yardım Eder?

“Beni kuvvetlendirenin sayesinde her şeyi yapabilirim” (FİLİP. 4:13).

İLAHİ 104 Kutsal Ruh Armağanı

GİRİŞ *

1-2. (a) Her gün sıkıntıların üstesinden gelmemize ne yardım eder? Açıklayın. (b) Bu makalede hangi konuyu ele alacağız?

YAŞADIĞINIZ bir sıkıntıyı düşününce, “Asla kendi başıma bunun üstesinden gelemezdim” dediğiniz oldu mu? Birçoğumuzun olmuştur. Belki ciddi bir hastalık geçirdiniz ya da sevdiğiniz birini kaybettiniz. Geriye dönüp bakınca, her gün sıkıntıların üstesinden gelmenizi sağlayan tek şeyin, kutsal ruhun verdiği ‘normalin ötesindeki güç’ olduğunu anlıyorsunuz (2. Kor. 4:7-9).

2 Bu kötü dünyanın etkisine karşı koymak için de kutsal ruha ihtiyacımız var (1. Yuhn. 5:19). Ayrıca “kötü ruhlardan oluşan kuvvetlerle” mücadele etmemiz gerekiyor (Efes. 6:12). Şimdi kutsal ruhun tüm bu zorluklarla baş etmemize hangi iki yolla yardım ettiğini göreceğiz. Ardından kutsal ruhtan mümkün olduğunca çok yararlanmak için neler yapabileceğimizi ele alacağız.

KUTSAL RUH BİZE GÜÇ VERİR

3. Yehova’nın zorluklarla baş etmemiz için bize yardım ettiği yollardan biri nedir?

3 Yehova’nın kutsal ruhu bize zorluklara rağmen sorumluluklarımızı yerine getirme gücü verir. Pavlus şunu fark etti ki, sıkıntılar yaşasa da Yehova’ya hizmetini sürdürebilmesinin nedeni ‘Mesih’in gücüne’ güvenmesiydi (2. Kor. 12:9). İkinci vaizlik turu sırasında, iyi haberi duyurmak için olduğu kadar maddi ihtiyaçlarını karşılamak için de çok çalıştı. Korintos’ta Akuila ve Priskilla’nın evinde kaldı. Onlar çadırcıydı. Pavlus da onlarla aynı meslekten olduğundan bazı günler onlarla birlikte çalıştı (Elçi. 18:1-4). Kutsal ruh Pavlus’a hem geçimini sağlayabilmesi hem de  hizmetini yerine getirebilmesi için gereken gücü verdi.

4. 2. Korintoslular 12:7b-9’a göre, Pavlus neyle mücadele ediyordu?

4 2. Korintoslular 12:7b-9’u okuyun. Pavlus ‘bedeninde bir diken’ olduğunu söylerken ne demek istedi? Bir yerinize diken batarsa canınız çok yanar. Pavlus bu benzetmeyle, acı veren kişisel bir sıkıntıyla mücadele ettiğini anlatıyordu. Bu sıkıntıyı kendisini sürekli ‘tokatlayan’ bir “Şeytan meleği” olarak adlandırdı. Pavlus’un yaşadığı sıkıntıya Şeytan ve cinleri doğrudan sebep olmamış olabilir, yani belki dikeni onlar batırmadı. Fakat bu ‘dikeni’ fark ettiklerinde Pavlus’un çektiği acıyı artırmak için dikeni adeta daha derine itmiş olabilirler. Peki Pavlus ne yaptı?

5. Yehova Pavlus’un dualarını nasıl cevapladı?

5 Pavlus ilk başta bu ‘dikenden’ kurtulmak istedi. Şöyle diyor: “Bundan kurtulmak için Rabbe [Yehova’ya] üç kez yalvardım.” Ancak Pavlus’un yalvarışlarına rağmen bedenindeki diken ortadan kalkmadı. Bu durum Yehova’nın Pavlus’un dualarını cevaplamadığı anlamına mı geliyordu? Hayır. Yehova onun dualarını cevapladı. Sorunu ortadan kaldırmadı, ama Pavlus’a dayanması için güç verdi. Ona şöyle dedi: “Gücüm zayıflıkta tam olur” (2. Kor. 12:8, 9). Pavlus Tanrı’nın yardımıyla sevincini ve huzurunu koruyabildi (Filip. 4:4-7).

6. (a) Yehova dualarımızı nasıl cevaplayabilir? (b) Paragrafta geçen ayetlerdeki hangi vaatler size güç veriyor?

6 Pavlus gibi sizin de bir sorundan kurtulmak için Yehova’ya yalvardığınız oldu mu? İçten yakarışlarınıza rağmen sorun ortadan kalkmadıysa, hatta daha da kötüleştiyse “Acaba Yehova benden memnun değil mi?” diye düşünmüş olabilirsiniz. Öyleyse, Pavlus’un yaşadıklarını hatırlayın. Yehova onun dualarını cevapladığı gibi sizin dualarınızı da mutlaka cevaplayacak! Sorunu ortadan kaldırmayabilir. Fakat sıkıntıya dayanmanız için kutsal ruhu aracılığıyla size gereken gücü verecektir (Mezm. 61:3, 4). “Yere vurulmuş” olabilirsiniz, ama Yehova sizi yüzüstü bırakmayacak! (2. Kor. 4:8, 9; Filip. 4:13)

KUTSAL RUH YOLA DEVAM ETMEMİZİ SAĞLAR

7-8. (a) Kutsal ruh ne açıdan rüzgâra benzer? (b) Petrus kutsal ruhun işleyişini nasıl tarif etti?

7 Kutsal ruh bize başka hangi şekilde yardım eder? Kutsal ruhu rüzgâra benzetebiliriz. Bir yelkenli denizde fırtına bile olsa, elverişli bir rüzgârın yardımıyla yoluna devam edip gitmek istediği yere varabilir. Biz de sıkıntılar yaşasak bile, kutsal ruhun yardımıyla Yehova’ya hizmet etmeye devam edip O’nun yeni dünyasına varabiliriz.

8 Bir balıkçı olan Elçi Petrus denizcilik hakkında çok şey biliyordu. Belki de bu nedenle, kutsal ruhun işleyişini tarif ederken denizcilikle bağlantılı olduğu anlaşılan bir terim kullandı. Şöyle yazdı: “Peygamberlik sözü hiçbir zaman insan iradesiyle ortaya çıkmamıştır; insanlar kutsal ruhun yönlendirmesiyle, Tanrı’dan aldıklarını aktarmışlardır” (2. Pet. 1:21). Burada “yönlendirmesiyle” olarak çevrilen Yunanca kelime, sözcük anlamıyla “taşınarak, götürülerek” anlamına gelir.

9. Petrus “yönlendirmesiyle” ifadesini kullanarak nasıl bir benzetme yaptı?

9 Petrus’un, “yönlendirmesiyle” ifadesini kullanması neden dikkate değer? Elçilerin İşleri kitabının yazarı Luka, rüzgârla ‘sürüklenen’ bir gemiyi tarif ederken aynı Yunanca kelimeyi farklı bir yapıda kullandı  (Elçi. 27:15). Benzer şekilde Petrus da Kutsal Kitap yazarlarının ruhla ‘yönlendirildiğini’ söylerken, bir Kutsal Kitap bilgininin deyişiyle “denizcilikle ilgili etkileyici bir benzetme” yaptı. Yani Petrus şunu demek istiyordu: Nasıl ki bir rüzgâr bir tekneyi hedefine doğru götürürse, kutsal ruh da peygamberlerin ve Kutsal Kitap yazarlarının görevlerini yerine getirmesini sağladı. Aynı bilgin şöyle dedi: “Peygamberler, deyim yerindeyse yelkenlerini açtılar.” Yehova üzerine düşeni yaparak “rüzgârı”, yani kutsal ruhu sağladı. Kutsal Kitap yazarları da ruhun yönlendirmesine uyarak kendilerine verilen işi yaptılar.

1. ADIM: Ruhi faaliyetlere düzenli olarak katılın

2. ADIM: Ruhi faaliyetlere elinizden gelen en iyi şekilde katılın (11. paragrafa bakın) *

10-11. Kutsal ruhtan yararlanmak için hangi iki adımı atmalıyız? Örnek verin.

10 Tabii Yehova’nın, kutsal ruhunu sözlerini kaleme aldırmak için kullandığı dönem artık geride kaldı. Ancak O ruhuyla hâlâ toplumunu yönlendiriyor. Yehova hâlâ üzerine düşeni yapıyor. O’nun kutsal ruhundan yararlanmak için biz de kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Peki nasıl?

11 Şöyle düşünelim: Bir denizci rüzgârdan faydalanmak için iki şey yapmalı. İlk olarak, teknesini rüzgârın estiği yere götürmeli. Sonuçta rüzgârın olmadığı bir yerde, bir limanda kalırsa teknesi ilerlemez. İkinci olarak, yelkenlerini mümkün olduğunca çok açmalı. Çünkü rüzgâr esse bile, ancak yelkenler rüzgârla dolarsa tekne ilerler. Benzer şekilde, biz de ancak kutsal ruhun yardımına sahipsek Yehova’ya hizmetimize devam edebiliriz. Kutsal ruhtan yararlanmak için iki şey yapmalıyız. İlk olarak, rüzgârın estiği yere gitmeliyiz, yani kutsal ruhun etkisini gösterdiği faaliyetlere katılmalıyız. İkinci olarak, yelkenlerimizi mümkün olduğunca çok açmalıyız, yani bu faaliyetlere elimizden gelen en iyi şekilde katılmalıyız (Mezm. 119:32). Bahsettiğimiz adımları atan bir denizci, rüzgârdan güç  alarak dalgalara rağmen hedefine doğru ilerleyebilir. Biz de kutsal ruhun verdiği güçle, zorluklara ve muhalefete rağmen Tanrı’nın yeni dünyasına giden yolda kalmayı başarabiliriz.

12. Şimdi neyi ele alacağız?

12 Şu ana kadar kutsal ruhun bize hangi iki yolla yardım ettiğini gördük. Birincisi, bize güç verir ve sıkıntılarla karşılaştığımızda sadık kalmamıza yardım eder. İkincisi, Yehova’ya hizmet etmeye devam etmemizi ve sonsuz yaşama giden yolda kalmamızı sağlar. Şimdi, kutsal ruhtan olabildiğince çok yararlanmak için yapmamız gereken dört şeye bakalım.

KUTSAL RUHTAN OLABİLDİĞİNCE ÇOK YARARLANIN

13. 2. Timoteos 3:16, 17’ye göre, Tanrı’nın Sözü bizi nasıl etkiler? Fakat ne yapmalıyız?

13 Birincisi, Tanrı’nın Sözünü inceleyin (2. Timoteos 3:16, 17’yi okuyun). “Tanrı ilhamı” olarak çevrilen Yunanca ifade, sözcük anlamıyla “Tanrı tarafından üflenmiş” anlamına gelir. Tanrı kutsal ruhunu kullanarak Kendi düşüncelerini Kutsal Kitap yazarlarının zihinlerine “üflemiştir.” Kutsal Kitabı okuyup üzerinde derin düşündüğümüzde Tanrı’nın öğütleri zihnimize ve yüreğimize girer. Tanrı ilhamı olan bu düşünceler, hayatımızda O’nun istediği değişiklikleri yapmak üzere bizi harekete geçirir (İbr. 4:12). Fakat kutsal ruhtan olabildiğince çok yararlanmak için, Kutsal Kitabı düzenli olarak incelemeye ve üzerinde derin düşünmeye zaman ayırmalıyız. O zaman Tanrı’nın Sözü tüm sözlerimizi ve davranışlarımızı etkileyecek.

14. (a) İbadetlerimiz neden “rüzgârın estiği” yerlerdir? (b) İbadetlere nasıl “yelkenlerimiz açık” şekilde katılabiliriz?

14 İkincisi, Tanrı’ya iman kardeşlerinizle birlikte ibadet edin (Mezm. 22:22). İbadetlerimiz “rüzgârın estiği”, yani kutsal ruhun etkisini gösterdiği yerlerdir (Vah. 2:29). Neden? Çünkü ibadet etmek için bir araya geldiğimizde kutsal ruh için dua ediyoruz, Tanrı’nın Sözüne dayanan ilahiler söylüyoruz ve kutsal ruhla tayin edilmiş biraderlerden Kutsal Kitaba dayanan bir eğitim alıyoruz. Kutsal ruh hemşirelerin de ibadetteki görevlerini hazırlamasına ve sunmasına yardım ediyor. Ancak kutsal ruhtan mümkün olduğunca çok yararlanmak için ibadetlere hazırlıklı gelmeliyiz. Bunu yaparsak ibadetlere “yelkenlerimiz açık” şekilde katılmış olacağız.

15. Kutsal ruhun hizmetimizde rol oynaması için ne yapmalıyız?

15 Üçüncüsü, duyuru işine katılın. Duyuru ve öğretim işini yaparken Kutsal Kitabı kullandığımızda kutsal ruhun hizmetimizde rol oynamasına izin vermiş oluruz (Rom. 15:18, 19). Ancak Tanrı’nın ruhundan olabildiğince çok yararlanmak için duyuru işine düzenli olarak katılmalı ve her fırsatta Kutsal Kitabı kullanmalısınız. Hizmetinizi daha etkili hale getirmek için yapabileceğiniz şeylerden biri, Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı’ndaki örnek sohbetleri kullanmaktır.

16. Kutsal ruhu elde etmenin en temel yolu nedir?

16 Dördüncüsü, Yehova’ya dua edin (Mat. 7:7-11; Luka 11:13). Kutsal ruhu elde etmenin en temel yolu onu duayla Yehova’dan istemektir. Hiçbir şey dualarımızın Yehova’ya ulaşmasını ya da kutsal ruh armağanının bize erişmesini önleyemez. Hapishane duvarları, hatta Şeytan bile buna engel olamaz (Yak. 1:17). Acaba kutsal ruhtan mümkün olduğunca çok yararlanmak için nasıl dua etmeliyiz? Bunun cevabını öğrenmek için, sadece Luka  İncili’nde bulunan bir örneği ele alarak dua konusunu daha detaylı inceleyelim. *

ISRARLA DUA EDİN

17. İsa’nın Luka 11:5-9 ve 13’te verdiği örnekten dua hakkında ne öğreniyoruz?

17 Luka 11:5-9, 13’ü okuyun. İsa’nın verdiği örnek, kutsal ruhu almak için nasıl dua etmemiz gerektiğini gösterir. Örnekteki adam ihtiyacı olan şeyi “cüretkâr ısrarcılığı” sayesinde aldı. Gece yarısı olsa da arkadaşından yardım istemekten çekinmedi. * İsa bu örnek ile dua arasında nasıl bir bağlantı kurdu? Şöyle dedi: “İstemeye devam edin, size verilecektir. Aramaya devam edin, bulacaksınız; kapıyı çalmaya devam edin, açılacaktır.” Bundan ne ders çıkarabiliriz? Kutsal ruhun yardımını almak için ısrarla dua etmeliyiz.

18. İsa’nın anlattığı örneği düşündüğümüzde, Yehova’nın bize kutsal ruhu vereceğinden neden emin olabiliriz?

18 İsa’nın anlattığı örnek, Yehova’nın bize kutsal ruhu neden vereceğini anlamamıza da yardım eder. Örnekteki adam iyi bir ev sahibi olmak istedi. Misafiri gece geç saatte gelmiş olsa da kendini ona yiyecek bir şeyler vermek zorunda hissetti, ama evde hiçbir şeyi yoktu. İsa, adamın komşusunun ona cüretkâr ısrarcılığı nedeniyle ekmek verdiğini söyledi. İsa şunu anlatmak istiyordu: Kusurlu bir insan bile ısrarcı komşusuna yardım ediyorsa, gökteki iyiliksever Babamız Kendisinden ısrarla isteyenlere kutsal ruhu daha çok vermez mi? Öyleyse, kutsal ruhu almak için hararetle yalvardığımızda Yehova’nın dualarımızı cevaplayacağından emin olabiliriz (Mezm. 10:17; 66:19).

19. Şeytan’ın bizi alt edemeyeceğinden neden emin olabiliriz?

19 Şundan emin olabiliriz ki, Şeytan bizi alt etmek için ne kadar uğraşırsa uğraşsın başarılı olamayacak. Neden? Çünkü kutsal ruh bize iki yolla yardım eder. İlk olarak, bize sıkıntılara dayanmak için ihtiyacımız olan gücü verir. İkinci olarak, Tanrı’nın yeni dünyasına varana dek O’na hizmet etmeye devam etmemizi sağlar. Öyleyse kutsal ruhtan olabildiğince çok yararlanmaya kararlı olalım!

İLAHİ 41 Lütfen Duamı Dinle

^ p. 5 Bu makale Tanrı’nın kutsal ruhunun sıkıntılara dayanmamıza nasıl yardım edebileceğini açıklıyor. Ayrıca kutsal ruhtan mümkün olduğunca çok yararlanmak için neler yapabileceğimizi ele alıyor.

^ p. 16 Luka, duanın İsa’nın yaşamında çok önemli bir yeri olduğunu diğer İncil yazarlarından daha çok vurgular (Luka 3:21; 5:16; 6:12; 9:18, 28, 29; 18:1; 22:41, 44).

^ p. 17 Temmuz 2018 tarihli Hayatımız ve Hizmetimiz İbadeti Kitapçığı İçin Kaynaklar, sayfa 3’teki “cüretkâr ısrarcılığı” başlıklı inceleme notuna bakın.

^ p. 60 RESİMLER: 1. RESİM: Bir birader ve hemşire İbadet Salonuna geliyor. İman kardeşleriyle birlikte ibadet ederek, Yehova’nın ruhunun etkisini gösterdiği bir faaliyete katılmış oluyorlar. 2. RESİM: Bu çift ibadette cevap vermek için önceden hazırlık yapmış. Resim yazısında bahsedilen iki adım makaledeki diğer faaliyetler, yani Tanrı’nın Sözünü incelemek, duyuru işine katılmak ve Yehova’ya dua etmek için de geçerlidir.