İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Görüntünün günümüzdeki gerçekleşmesinde, belinde kâtip hokkası bulunan adam kurtulacak kişileri işaretleyecek olan İsa Mesih’i temsil eder

Okuyucuların Soruları

Okuyucuların Soruları

Hezekiel’in gördüğü görüntüde, belinde kâtip hokkası bulunan adam ve ellerinde topuz bulunan altı adam kimleri temsil eder?

Onlar daha önce Yeruşalim’in yıkımında görev alan ve Armagedon’da Şeytan’ın kötü ortamının yıkımında görev alacak olan gökteki kuvvetleri temsil eder. Bu yeni anlayışı nasıl açıklayabiliriz?

Yeruşalim MÖ 607’de harap edilmeden önce, Hezekiel bir görüntüde orada yapılan iğrenç şeyleri gördü. O ayrıca her birinin elinde topuz bulunan altı adam gördü. Onların arasında “ketenler giymiş ve belinde kâtip hokkası bulunan” bir adam da vardı (Hez. 8:6-12; 9:2, 3). Bu adama ‘şehrin içinden geçmesi ve orada yapılan iğrenç şeyler yüzünden ah edip inleyen insanların alınlarına işaret koyması’ söylendi. Daha sonra ellerinde topuz bulunan adamlara alınlarında işaret olmayan herkesi öldürmeleri emredildi (Hez. 9:4-7). Bu görüntüden neler öğreniyoruz? Belinde kâtip hokkası bulunan adam kimdir?

Hezekiel bu görüntüyü MÖ 612’de gördü ve bunun ilk gerçekleşmesi 5 yıl sonra Babil ordusunun Yeruşalim’i harap etmesiyle oldu. Yehova putperest Babillilerin Yeruşalim’i yıkmasına izin vererek onlar aracılığıyla hükmünü infaz etti. Böylece isyankâr halkını cezalandırmış oldu (Yer. 25:9, 15-18). Ancak bu yıkımda doğru insanlar kötü insanlarla birlikte yok edilmedi. Yehova şehirde yapılan iğrenç şeyleri onaylamayan Yahudilerin kurtulması için sevgisini yansıtan bir düzenleme yaptı.

Bu görüntü bir anlamda bize olayların perde arkasını, yani gökte yaşananları gösterir. Hezekiel işaretleme ya da yıkım işine katılmadı. Hükmün infazı meleklerin kontrolündeydi. Yehova meleklere yok edilecek kötüler ile hayatta kalacak iyileri ayırma görevi de vermişti. *

Daha önce, bu görüntünün günümüzdeki gerçekleşmesinde belinde kâtip hokkası bulunan adamın meshedilmiş artakalanı temsil ettiğini söylüyorduk. İyi habere olumlu karşılık verenlerin hayatta kalmak için şu anda işaretlendiğini düşünüyorduk. Ancak geçtiğimiz yıllarda bu açıklamada bir düzeltme yapmamız gerektiğini fark ettik. Matta 25:31-33’teki kayda göre insanları yargılayan İsa’dır. O, son hükmü büyük sıkıntı sırasında vererek hayatta kalacak koyun benzeri insanlar ile yok edilecek keçi benzeri insanları ayıracak.

Bu yeni anlayış ışığında Hezekiel’in gördüğü görüntüden neler öğreniyoruz? Beş noktaya bakalım:

  1.  Hezekiel Yeruşalim’in yıkımından önce Yeremya’yla birlikte gözcü olarak hizmet etti, daha önce İşaya da aynı görevi yapmıştı. Benzer şekilde Yehova bugün meshedilmiş sadık kişilerden oluşan küçük bir grup aracılığıyla halkını besliyor ve büyük sıkıntı başlamadan önce diğer insanları uyarıyor. Bu uyarı işine evin tüm hizmetkârları katılıyor (Mat. 24:45-47).

  2.  Hezekiel hayatta kalacak kişileri işaretleme işine katılmamıştı, bugün Tanrı’nın toplumu da bu işe katılmaz. Onlar yalnızca, meleklerin yönlendirdiği duyuru faaliyetine katılarak Yehova’nın mesajını insanlara iletirler (Vah. 14:6).

  3.    Hezekiel’in günlerinde hiç kimsenin alnına görünür bir işaret konmamıştı. Bugün de durum aynıdır. Peki insanlar hayatta kalacaklarını gösteren simgesel işareti almak için ne yapmalı? Duyurduğumuz iyi habere olumlu karşılık vermeli, Mesih’i örnek almalı, yaşamlarını Yehova’ya adamalı ve Mesih’in kardeşlerini vefayla desteklemeliler (Mat. 25:35-40). Bunları yapanlar yaklaşan büyük sıkıntıda işaret alacak ve hayatta kalacaklar.

  4.  Görüntünün günümüzdeki gerçekleşmesinde, belinde kâtip hokkası bulunan adam İsa Mesih’i temsil eder. O, büyük kalabalığı oluşturanların koyun olduğuna büyük sıkıntı sırasında karar verip onları kurtulmaları için işaretleyecek. Bu sayede onlar yeryüzünde sonsuza dek yaşama fırsatına sahip olacaklar (Mat. 25:34, 46). *

  5.  Görüntünün günümüzdeki gerçekleşmesinde, ellerinde topuz bulunan altı adam İsa’nın önderliğindeki gökteki orduları temsil eder. Onlar yakında milletleri ve tüm kötülüğü ortadan kaldıracak (Hez. 9:2, 6, 7; Vah. 19:11-21).

Bu önemli noktaları anlamak Yehova’nın kötülerle birlikte iyileri de yok etmeyeceğine duyduğumuz güveni pekiştiriyor (2. Pet. 2:9; 3:9). Ayrıca bize duyuru faaliyetimizin önemini de hatırlatıyor. Son gelmeden önce herkes uyarı mesajını duymalı! (Mat. 24:14).

^ p. 6 Yıkımda hayatta kalan Baruk (Yeremya’nın yazmanı), Habeş Ebed-melek ve Rekaboğulları gibi kişiler alınlarına görünür bir işaret almamıştı (Yer. 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Dolayısıyla kimin kurtulacağını gösteren işaret simgeseldi.

^ p. 12 Meshedilmiş olanların kurtulmak için bu işareti almalarına gerek yoktur. Onlar son mührü ya ölmeden önce alıyorlar ya da büyük sıkıntı başlamadan önce alacaklar (Vah. 7:1, 3).