GÖZCÜ KULESİ (İNCELEME BASKISI) Eylül 2019

Bu sayıda 28 Ekim–1 Aralık 2019 tarihlerinde incelenecek makaleler yer alıyor.

Yehova Alçakgönüllü Kullarına Değer Verir

Alçakgönüllülük geliştirmemiz gereken en önemli niteliklerden biridir. Koşullarımızın değişmesi alçakgönüllülüğümüzü nasıl sınayabilir?

Armagedon: İyi Bir Haber!

Armagedon’dan önce hangi olaylar olacak? Armagedon yaklaşırken sadakatimizi nasıl koruyabiliriz?

Yehova’ya İstekle Boyun Eğin: Neden ve Nasıl?

İhtiyarlar, babalar ve anneler Vali Nehemya, Kral Davut ve İsa’nın annesi Meryem’den Yehova’ya boyun eğmek konusunda çok şey öğrenebilir.

‘Bana Gelin, Ben Sizi Ferahlatırım’

İsa’nın davetini kabul ettiğimizi nasıl gösterebiliriz? Üç noktaya dikkat edersek İsa’nın boyunduruğu altında ferahlamaya devam ederiz.

“Büyük Kalabalık” Kimdir?

Yehova Yuhanna’ya büyük sıkıntıda sağ kalıp yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak ‘büyük kalabalığın’ kimliğini, büyüklüğünü ve onu oluşturan milletlerin çeşitliliğini açıkladı.