İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Hatırlıyor musunuz?

Hatırlıyor musunuz?

Gözcü Kulesi’nin son sayılarını dikkatle okudunuz mu? Öyleyse aşağıdaki sorulara cevap vermeye çalışın:

Göçmen anne babalar çocuklarına ruhen yardım etmek için dil konusunu neden düşünmeli?

Çocuklar yerel dili muhtemelen okulda ve bulundukları çevre sayesinde öğrenir. Birden fazla dil bilmek çocuğun yararına olabilir. Anne babalar dikkatle şunu düşünmelidir: Çocukların hakikati tam olarak kavrayabilmesi ve ruhen gelişebilmesi için, yerel dilin konuşulduğu bir cemaate mi, yoksa kendi dillerinin konuşulduğu bir cemaate mi katılacaklar? İsa’nın takipçisi anne babalar kendi tercihleri yerine çocuklarının ruhi sağlığına öncelik verir (w17.05, s. 9-11).

İsa Petrus’a “Beni bunlardan çok seviyor musun?” diye sorduğunda ne kastediyordu? (Yuhn. 21:15).

Anlaşılan İsa, önlerindeki balıkları veya balıkçılık işini kastediyordu. Petrus İsa’nın ölümünün ardından balıkçılık mesleğine geri dönmüştü. Hıristiyanlar işle ilgili görüşlerini gözden geçirmeli (w17.05, s. 22-23).

İbrahim neden Sara’ya “Kız kardeşim olduğunu söyle” dedi? (Başl. 12:10-13).

Sara aslında İbrahim’in üvey kardeşiydi. Eğer o İbrahim’in karısı olduğunu söyleseydi, İbrahim öldürülebilirdi. Bu durumda Tanrı’nın ona vaat ettiği soy ortaya çıkamazdı (wp17.3, s. 14-15).

Elias Hutter İbranice öğrenmek isteyenlere yardımcı olmak için nasıl bir yöntem kullandı?

O, öğrencilerin Kutsal Kitaptaki İbranice kelimelerin kökünü ve köke gelen ekleri tespit etmesini kolaylaştırmak istedi. Bu yüzden her kelimenin kökü için içi dolu harfler, ekleri için ise içi boş harfler kullandı. Kutsal Kitap – Yeni Dünya Çevirisi’nin İngilizce yayımlanmış olan göndermeli baskısındaki (New World Translation of the Holy Scriptures—With References) dipnotlarda buna benzer bir yöntem kullanıldı (wp17.4 s. 11-12).

Bir Hıristiyanın kendini başkalarından korumak için silah bulundurmakla ilgili görüşünü hangi etkenler belirlemeli?

Bunlardan bazıları şunlardır: Tanrı’nın gözünde hayat kutsaldır. İsa öğrencilerinden yanlarına kılıç almalarını isterken, amacı onların kendilerini koruması değildi (Luka 22:36, 38). Bizler kılıçlarımızı saban demiri yapmalıyız. Hayat maddi şeylerden daha değerlidir. Başkalarının vicdanına saygı duyarız ve örnek kişiler olmak isteriz (2. Kor. 4:2; w17.07 s. 31-32).

Matta ve Luka’nın, İsa’nın yaşamının ilk yıllarıyla ilgili kayıtları neden birbirinden farklıdır?

Matta’nın kaydı Yusuf’a odaklanır. Örneğin Yusuf’un Meryem’in hamile olduğunu öğrendiğinde verdiği tepkiyi, ayrıca rüyasında bir meleğin ona Mısır’a kaçmasını ve ardından geri dönmesini söylediğini anlatır. Luka’nın kaydı ise Meryem’e odaklanır. Örneğin akrabası Elizabet’in yanına gittiğini ve İsa küçükken mabette kaldığında gösterdiği tepkiyi anlatır (w17.08, s. 32).

Kutsal Kitap ne gibi engellere rağmen varlığını sürdürdü?

Kutsal Kitapta geçen kelimelerin ve ifadelerin anlamı zamanla değişime uğradı. Siyasi gelişmeler halkların kullandığı ortak dili etkiledi. Kutsal Kitabı halkın anlayabileceği dile tercüme edenlere muhalefet edildi (w17.09, s. 19-21).

Koruyucu bir meleğimiz var mı?

Hayır. İsa öğrencilerinden bahsederek ‘onların melekleri Babamın yüzünü görürler’ demişti (Mat. 18:10). O, meleklerin öğrencileri mucizevi olarak koruduğunu değil, her biriyle yakından ilgilendiğini kastediyordu (wp17.5, s. 5).

En üstün sevgi türü hangisidir?

Doğru ilkelere dayanan agape en üstün sevgi türüdür. Bu sevgide şefkat ve sıcaklık olabilir ancak onu göstermenin asıl yolu başkaları için çıkar gözetmeden yapılan iyiliklerdir (w17.10, s. 7).