İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Tüm Kaygılarınızı Yehova’ya Bırakın

Tüm Kaygılarınızı Yehova’ya Bırakın

Tüm kaygılarınızı . . . . [Yehova’ya] bırakın, çünkü O sizinle ilgileniyor” (1. PET. 5:7).

İLAHİLER: 60, 23

1, 2. (a) Kaygılanmamız neden doğaldır? (Makalenin başındaki resme bakın.) (b) Bu makalede neyi ele alacağız?

ÇOK stresli bir dönemde yaşıyoruz. İblis Şeytan son derece öfkeli. O, “kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için dolanıyor” (1. Pet. 5:8; Vah. 12:17). Bu nedenle Tanrı’nın kullarının bile zaman zaman kaygı duyması şaşırtıcı değildir. Yehova’nın geçmişte yaşamış kullarının da kaygılandığı zamanlar olmuştu. Örneğin Kral Davut ‘kaygıdan yüreğinin rahat bulmadığını’ söyledi (Mezm. 55:2). Elçi Pavlus da ‘tüm cemaatlerin kaygısını’ çekti (2. Kor. 11:28). Peki kaygılar altında ezildiğimizi hissettiğimizde ne yapabiliriz?

2 Gökteki sevgi dolu Babamız geçmişte kullarının kaygılarla başa çıkmasına yardım etti ve bugün bize de yardım etmek istiyor. Kutsal Kitap şöyle öğütler: “Tüm kaygılarınızı . . . . O’na bırakın, çünkü O sizinle ilgileniyor” (1. Pet. 5:7). Bunu nasıl yapabilirsiniz? Şimdi kaygıyla baş etmenin dört yolunu ele alalım. Bunlar içtenlikle dua etmek, Tanrı’nın Sözünü okuyup üzerinde derin düşünmek, Yehova’nın kutsal ruhundan yararlanmak ve duygularınızı güvendiğiniz biriyle  paylaşmaktır. Bu dört yolu ele alırken, hangi alanlarda gelişebileceğinizi görmeye çalışın.

“YÜKÜNÜ YEHOVA’YA BIRAK”

3. Yükünüzü nasıl Yehova’ya bırakabilirsiniz?

3 Atabileceğimiz ilk adım Yehova’ya içtenlikle dua etmektir. Kaygılanmanıza ve korkmanıza yol açan durumlarla karşılaştığınızda gökteki sevgi dolu Babanıza yüreğinizi dökün. Mezmur yazarı Davut, Yehova’ya “Duama kulak ver ey Tanrım” diye yalvardı. Ardından şu öğüdü verdi: “Yükünü Yehova’ya bırak, O sana destek olur” (Mezm. 55:1, 22). Bir sorunu çözmek için elinizden geleni yaptıktan sonra, kaygılanmak yerine içtenlikle dua etmeniz çok daha iyi sonuç verecektir. Peki dua ‘huzursuz düşüncelerin içinizi sarmasına’ nasıl engel olabilir? (Mezm. 94:18, 19).

4. Kaygı çekiyorsak dua etmemiz neden çok önemlidir?

4 Filipililer 4:6, 7’yi okuyun. Yehova ısrarla yaptığımız içten dualara nasıl cevap verir? Bize olumsuz duygu ve düşüncelerden sıyrılmamıza yardım edecek bir iç huzuru vererek. Birçok kişi bunu bizzat yaşadı. Onlar gelecekle ilgili kaygı ya da korku duymak yerine Tanrı’nın yardımıyla, insan düşünüşünün çok üstünde olan bir huzur ve sakinlik hissettiler. Bunu siz de yaşayabilirsiniz. Bu huzur duygusu, yani ‘Tanrı’nın barışı’ karşınıza çıkabilecek her zorluğu yenmenize yardım edebilir. Şefkatli Tanrımız Yehova’nın şu vaadine tamamen güvenebilirsiniz: “Korkma, çünkü Ben seninle beraberim. Etrafına bakınıp durma, çünkü Ben senin Tanrınım. Sana güç vereceğim. Sana yardım edeceğim” (İşa. 41:10).

TANRI’NIN SÖZÜNÜN VERDİĞİ HUZUR

5. Tanrı’nın Sözü bize nasıl huzur verir?

5 Huzur bulmamızın ikinci bir yolu Kutsal Kitabı okumak ve okuduğumuz ayetler üzerinde derin düşünmektir. Bu neden önemlidir? Kutsal Kitap kaygı duymaktan kaçınmanıza, yaşadığınız kaygıları azaltmanıza ya da bunlarla başa çıkmanıza yardım edebilecek yararlı öğütler verir. Şunu unutmayın, Tanrı’nın Sözü yararlıdır ve bizi rahatlatır çünkü Yaratıcımızın sözlerini içerir. Ne zaman kaygı duyarsanız duyun, Tanrı’nın düşünceleri ve Kutsal Kitaptaki öğütler üzerinde düşünmek size büyük güç verecektir. Yehova, Sözünü okumak ile ‘cesur ve güçlü olmak, korkmamak, dehşete kapılmamak’ arasında bağlantı kurar (Yeşu 1:7-9).

6. İsa’nın sözleri size nasıl yarar sağlar?

6 Tanrı’nın Sözünde İsa’nın bizi rahatlatan sözleri yer alır. Birçok insan İsa’yı dinlemekten zevk aldı, çünkü o kaygılı yürekleri rahatlattı, zayıflara destek oldu ve morali bozuk olanları cesaretlendirdi (Matta 11:28-30’u okuyun). O başkalarının ruhi, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarıyla sevgiyle ilgilendi (Mar. 6:30-32). İsa, birlikte yolculuk ettiği öğrencilerine destek olacağını söyledi. Bugün sizin için de geçerli olan bu yardım vaadinden yararlanabilmek için fiziksel olarak İsa’nın yanında olmanıza gerek yok. İsa gökteki kralımız olarak bize duygudaşlık göstermeye devam ediyor. Kaygılandığınızda o merhametle ‘yardımınıza koşar’ ve bunu tam doğru zamanda yapar. Evet, İsa size ümit ve cesaret vererek sıkıntılarla başa çıkmanıza yardım edecektir (İbr. 2:17, 18; 4:16).

 TANRI’NIN RUHUNUN OLUŞTURDUĞU NİTELİKLER

7. Tanrı size kutsal ruhu verdiğinde bundan nasıl yarar görürsünüz?

7 İsa, gökteki Babamızın Kendisinden isteyenlere kutsal ruhu mutlaka vereceğini söyledi (Luka 11:10-13). Kutsal ruh, yani Tanrı’nın etkin kuvveti kaygılarınızı dindirmenize yardım edecek üçüncü araçtır. Bu ruh bizde Mutlak Güce Sahip Tanrımızın niteliklerini oluşturur (Kol. 3:10). Kutsal Kitapta bunlar “ruhun meyvesi” olarak adlandırılır (Galatyalılar 5:22, 23’ü okuyun). Bu nitelikleri geliştirdikçe başkalarıyla ilişkileriniz giderek daha iyi duruma gelecek. Böylece kaygıya yol açan birçok durumun önüne geçebileceksiniz. Şimdi, ruhun meyvesi olan niteliklerin size nasıl yardım edeceğini kısaca görelim.

8-12. Kutsal ruhun meyvesi olan nitelikler size nasıl yardım edebilir?

8 “Sevgi, sevinç, barış.” İnsanlara saygılı davrandığınızda daha az kaygı çektiğinizi fark edeceksiniz. Neden? Başkalarına kardeş sevgisi, şefkat ve saygı gösterdiğinizde öfke, hayal kırıklığı ve stres gibi olumsuz duygulara yol açan durumlardan kaçınacaksınız. Bu da başkalarıyla aranızdaki barışı korumanızı kolaylaştıracak (Rom. 12:10).

9 “Tahammül, iyilikseverlik, iyilik.” Kutsal Kitabın “Birbirinize karşı iyi ve şefkatli davranın; . . . . birbirinizi gönülden bağışlayın” öğüdünü uyguladığınızda başkalarıyla barış içinde olacaksınız (Efes. 4:32). Böylece kaygıya yol açabilecek durumların ortaya çıkmasını önleyeceksiniz. Ayrıca kusurluluktan kaynaklanan durumlarla daha iyi baş edebileceksiniz.

10 “İman.” Bugün insanlar genelde para ve maddi şeyler yüzünden kaygı çekiyor (Özd. 18:11). Fakat Yehova’ya güçlü bir iman duymak, böyle kaygılarla mücadele etmenize ya da bunlardan tamamen kaçınmanıza yardım eder. Nasıl? Elçi Pavlus’un ‘Elinizdekiyle yetinin’ öğüdüne uyarak bu tür kaygıları büyük oranda önleyebilirsiniz. Pavlus sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü Tanrı şöyle diyor: ‘Seni asla yüzüstü bırakmam, seni asla terk etmem.’ Böylece biz de tam bir cesaretle şöyle diyebiliyoruz: ‘Bana yardım eden Yehova’dır, ben korkmam. İnsan bana ne yapabilir?’” (İbr. 13:5, 6).

11 “Yumuşak başlılık, özdenetim.” Bu nitelikleri sergilemenin ne kadar güzel sonuçlar vereceğini bir düşünün. Kaygılanmanıza yol açabilecek durumlardan kaçınacaksınız ve “kindarlık, öfke, gazap, bağırıp çağırma ve sövme” sizden tümüyle uzak olacak (Efes. 4:31).

12 Tabii, kendinizi “Tanrı’nın güçlü ellerine” teslim etmek ve ‘tüm kaygılarınızı O’na bırakmak’ alçakgönüllülük gerektirir (1. Pet. 5:6, 7). Alçakgönüllü ve haddini bilir olduğunuzda Tanrı sizi destekler ve sizinle ilgilenir (Mika 6:8). Fiziksel, zihinsel ve duygusal sınırlarınızın farkında olduğunuzda kendinize güvenmezsiniz. Tanrı’ya güvendiğiniz için kaygılar altında ezilme olasılığınız azalır.

‘ASLA KAYGI ÇEKMEYİN’

13. ‘Asla kaygı çekmeyin’ öğüdü ne anlama gelir?

13 Matta 6:34’te İsa’nın şu hikmetli öğüdü bulunur: ‘Asla kaygı çekmeyin’ (Okuyun). Fakat bu öğüdü uygulamak bize imkânsız görünebilir. Acaba İsa bu öğütle ne demek istedi? Makalenin başında gördüğümüz gibi, Davut ve  Pavlus kaygı çekmişti. Dolayısıyla İsa, Tanrı’nın kullarının hiçbir zaman kaygı çekmeyeceğini kastetmiş olamaz. O, öğrencilerinin şu gerçeği anlamasına yardım ediyordu: Gereksiz ya da aşırı kaygı sorunları çözmez. Her gün çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz, dolayısıyla geçmişte yaşadığımız ya da gelecekte yaşayabileceğimiz sorunları düşünerek kaygımıza kaygı katmamalıyız. Peki nasıl İsa’nın öğüdünü uygulayabilir ve aşırı kaygıdan kurtulabilirsiniz?

14. Geçmişinizle ilgili kaygılarınızla nasıl mücadele edebilirsiniz?

14 Bazen kaygımızın nedeni geçmişteki davranışlarımız ya da hatalarımız olabilir. Geçmişte, hatta uzun yıllar önce yaptığımız bir şey yüzünden aşırı suçluluk duygusuyla boğuşuyor olabiliriz. Kral Davut zaman zaman ‘suçlarının başından aştığını’ hissetti. O şöyle dedi: “Günahım yüzünden kaygı içindeydim” (Mezm. 38:3, 4, 8, 18). Davut bu durum karşısında hikmetle davrandı. Yehova’nın merhametine ve bağışlayıcılığına güvendi. Şöyle söyledi: “İsyanı affedilen, günahı örtülen insana ne mutlu!” (Mezmur 32:1-3, 5’i okuyun).

15. (a) Davut’tan ne öğrenebiliriz? (b) Kaygınızı azaltmak için hangi adımları atabilirsiniz? (“ Kaygıyı Azaltmanın Bazı Yolları” başlıklı çerçeveye bakın.)

15 Bazen de bugün için kaygı çekebiliriz. Örneğin Davut 55. Mezmuru yazdığı dönemde öldürülmekten korkuyordu (Mezm. 55:2-5). O yine de çektiği kaygının Yehova’ya duyduğu güveni yok etmesine izin vermedi. Davut sorunları hakkında hararetle dua etti. Bunun yanı sıra kendisini kaygılandıran durumla mücadele etmek için somut adımlar atması gerektiğinin de farkındaydı (2. Sam. 15:30-34). Davut’tan alabileceğiniz bir ders var. Kaygının sizi boğmasına izin vermektense içinde bulunduğunuz durumla baş etmek için elinizden geleni yapın ve ardından meseleyi Yehova’nın eline bırakın.

16. Tanrı’nın isminin anlamı imanınızı nasıl güçlendirebilir?

16 İsa’nın bir takipçisi gelecekte karşılaşabileceği sorunları düşünüp durursa, bu gereksiz yere kaygı çekmesine yol açar. Fakat henüz olmamış şeyler için endişelenmeniz gerekmez. Çünkü genelde olaylar korktuğumuz kadar kötü gelişmez. Ayrıca Tanrı’nın kontrol edemeyeceği hiçbir durum yoktur. O’nun ismi de bize bu konuda güvence verir. “Yehova” isminin “O Olmasını Sağlar” anlamına geldiği anlaşılıyor (Çık. 3:14). Tanrı’nın isminin derin anlamı, kulları için amaçladığı her şeyi gerçekleştirme gücüne kesinlikle sahip olduğunu gösterir. Tanrı’nın Kendisine sadık kişileri hem ödüllendireceğine hem de onların geçmiş, bugün ve gelecekle ilgili kaygılarıyla başa çıkmalarına yardım edeceğine güvenebilirsiniz.

 GÜVENDİĞİNİZ BİRİYLE KONUŞUN

17, 18. Açık ve dürüst bir iletişim kaygıyla mücadele etmenize nasıl yardım edebilir?

17 Kaygıyla başa çıkmanın dördüncü yolu, duygularınızı güvendiğiniz biriyle paylaşmaktır. Eşiniz, bir dostunuz ya da bir ihtiyar kaygı çektiğiniz konuyla ilgili doğru bir bakış açısı edinmenize yardım edebilir. “İçindeki kaygı insanın yüreğini karartır; iyi söz ise yüreği sevindirir” (Özd. 12:25). Açık ve dürüst bir iletişim, kaygılarınızın ardındaki nedenleri anlamanıza ve kaygıyla başa çıkmanıza çok yardım edebilir. Kutsal Kitap şöyle der: “Baş başa verilip konuşulmazsa tasarılar boşa çıkar; çok kişiye danışılması da başarı getirir” (Özd. 15:22).

18 Haftalık cemaat ibadetleri de kaygılarla başa çıkmanıza yardım eder. İbadetlerde, sizinle ilgilenen ve sizi teşvik etmek isteyen iman kardeşlerinizle bir arada olursunuz (İbr. 10:24, 25). Böyle bir “teşvik alışverişi” ruhen güç kazanmanıza yardım eder ve kaygılarla mücadele etmenizi kolaylaştırır (Rom. 1:12).

EN BÜYÜK YARDIM KAYNAĞI: TANRI’YLA İLİŞKİNİZ

19. Tanrı’yla ilişkinizin size yardım edeceğine neden güvenebilirsiniz?

19 Kanada’da ihtiyar olarak hizmet eden bir birader kaygılarını Yehova’ya bırakmanın ne kadar önemli olduğunu fark etti. Bu biraderin stresli bir işi var. O bir okulda hem öğretmenlik yapıyor hem de öğrencilere rehberlik sağlıyor. Aynı zamanda bir kaygı bozukluğuyla mücadele ediyor. O tüm bunlarla nasıl başa çıkıyor? Şöyle anlatıyor: “Yaşadığım duygularla mücadele ederken bana en çok yardım eden şey Yehova’yla ilişkimi güçlendirmek için çaba harcamak. Dostlarımın ve iman kardeşlerimin desteği de sıkıntılı zamanlarda beni ayakta tutuyor. Duygularımı eşimle açıkça paylaşıyorum. İhtiyarlar ve çevre gözetmenimiz olaylara doğru açıdan bakmama çok yardım ettiler. Bunun yanı sıra tıbbi yardım aldım, zamanımı kullanma şeklimde değişiklikler yaptım, ayrıca dinlenmeye ve egzersize vakit ayırmaya başladım. Zamanla hayatımın ve duygularımın kontrolünü yeniden kazandım. Kontrolüm dışında şeyler olduğunda da durumu Yehova’nın ellerine bırakıyorum.”

20. (a) Kaygımızı Tanrı’ya bırakmak için neler yapabiliriz? (b) Sonraki makalede neyi ele alacağız?

20 Bu makalede, içtenlikle dua ederek ve Kutsal Kitabı okuyup üzerinde derin düşünerek kaygılarımızı Tanrı’ya bırakmanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Ayrıca ruhun meyvesi olan nitelikleri geliştirmenin, duygularımızı güvendiğimiz biriyle paylaşmanın ve ibadetlere katılarak güç bulmanın da önemini ele aldık. Sonraki makalede Yehova’nın, vaat ettiği ödüllerle bizi nasıl güçlendirdiğini göreceğiz (İbr. 11:6).