Akıllıca davranan ana babalar çocuklarına Kutsal Kitaptaki doğru değerleri aşılar

“Daha önce Kutsal Kitaptaki standartlara göre yaşamıyordum ve çocuklarımı eğitmek bana zor geliyordu. Ancak şimdi bunu yapmak daha kolay, çünkü Tanrı’nın Sözünden yardım alıyorum” (ELIZABETH, GÜNEY AFRİKA).

Zorluk:

Okuldaki arkadaş baskısı ve dünyadaki ahlaksal değerlerin yozlaşması aileleri önemli ölçüde etkiliyor. Buna direnebilmek için çocukların ahlaksal açıdan doğru değerlere sahip olması gerekir. Aksi takdirde terbiyeli, sorumluluk ve prensip sahibi yetişkinler olmaları zor olacaktır.

Öneriler:

Bu makale dizisinde ismi geçenler de dahil, çocuklarını tek başına yetiştiren birçok anne ya da baba Tanrı’nın Sözü olan Kutsal Kitaba başvuruyor. Onlar bu kitapta Yaratıcının eşsiz hikmetinin bulunduğuna inanıyor. Şimdi bununla ilgili bir örnek görmek için insan hayatındaki en önemli ilkeye, yani başkalarına nasıl gerçek sevgi gösterebileceğimize bakalım.

“Sevgi tahammül eder ve iyilikle davranır. Sevgi kıskanç değildir, övünmez, kibirlenmez, çirkin davranışlarda bulunmaz, kendi çıkarını düşünmez, kolayca kızmaz. Yapılan kötülüğün hesabını tutmaz. Haksızlığa sevinmez, onun sevinci hakikatle birliktedir. Her şeye katlanır, . . . . her şeyi ümit eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz” (1. Korintoslular 13:4-8).

Ebeveynler bu tarz bir sevgi gösterirlerse, çocukları iyi bireyler olarak yetişir. Daha önce adı geçen Colette şöyle yazdı: “Çocuklarıma sık sık onları sevdiğimi söylerdim. Ayrıca, kendilerinin bana Tanrı’dan birer hediye olduklarını ve bu nedenle onlara çok iyi bakmam gerektiğini anlatırdım. Onların da bana ve [velayet hakkı olmayan] babalarına karşı nazik ve saygılı davranmaları gerekiyordu. Bu ilkeler sayesinde evimizde saygı ve güven ortamı oluştu” (Mezmur 127:3).

Polonya’da yaşayan Anna şunları yazdı: “Çocuklarım aralarında anlaşmazlıklar yaşadığında onlara İsa peygamberin şu sözlerini hatırlatıyorum: ‘İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın’” (Matta 7:12). Önceden bahsettiğimiz Roberto, çocuklarını tek başına yetiştiren birçok ebeveynle aynı sorunu yaşadı. Şöyle diyor: “Çocuklar sizin ve diğer ebeveynin standartları arasında kalıyor. Kutsal Kitaptaki ilkeleri uyguladığım zamanlarda çocuklarım annelerini daha çok seviyor.” Buna ek olarak şunları söylüyor: “Diğer ebeveyn çocuklar kendisini sizden daha çok sevsin diye onlara hediyeler verebilir. Çocukların böyle bir baskıya direnmesi çok zor. Fakat çocuğunuzla aranızda iyi bir iletişim olursa, onun maddi değil manevi şeylerin daha değerli olduğunu anlamasına yardım edebilirsiniz.”

Kutsal Kitap standartlarına göre yaşamak her zaman kolay değildir, ancak alacağınız karşılık gösterdiğiniz her çabaya değer. Güney Afrika’da yaşayan ve çocuklarını tek başına yetiştiren Sarah adlı bir anne şunları söyledi: “Çocuklarım Yehova Tanrı’nın standartlarına göre yetiştiği için çok mutluyum. Evet, belki birçok zorluk yaşadık, ancak her seferinde Tanrı’nın yardımını hissettik.”