İçeriğe geç

İçindekiler kısmına geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

Kutsal Kitaba Güvenebilirsiniz: 7. Bölüm

Yedinci Dünya Gücü

Kutsal Kitaba Güvenebilirsiniz: 7. Bölüm

Bu makale, Kutsal Kitap kayıtlarındaki yedi dünya gücünü tek tek ele alan makale dizisinin sonuncusudur. Peki bu makalelerin yazılma amacı nedir? Kutsal Kitabın güvenilir ve Tanrı ilhamı olduğunu, ayrıca insanın insana acımasızca egemen olmasının yol açtığı acıların biteceğiyle ilgili bir ümit mesajı içerdiğini göstermek.

ÇOK özel ve önemli bir dönemde, Kutsal Kitapta sözü edilen yedinci dünya gücünün ortaya çıktığı bir zamanda yaşıyoruz! Yedinci güç diğer altısından farklı olarak Kutsal Kitabın kaleme alındığı dönemde henüz ortaya çıkmamıştı. Bu dünya güçleri hakkında Kutsal Kitap şunu bildirmiştir: “Yedi kral vardır: Beşi düştü, biri duruyor, diğeri henüz gelmedi, fakat geldiği zaman kısa bir süre kalmalıdır” * (Vahiy 17:10).

1.900 yıldan uzun zaman önce, bu sözlerin yazıldığı sırada yedi ‘kralın’ ya da imparatorluğun beşi ‘düşmüştü.’ Bunlar Mısır, Asur, Babil, Med-Pers ve Yunan’dı. “Biri duruyor” ifadesiyle Roma İmparatorluğu kastedilir. Ancak Roma sonsuza dek hüküm sürmeyecekti; bir imparatorluk daha ‘gelecekti.’ Ayet, o sırada ‘henüz gelmediğini’ söyler. Fakat Kutsal Kitabın bildirdiği yedinci ‘kral’ dünya sahnesine artık çıkmıştır. Peki bu dünya gücü hangi ülkedir? Yönetimi sonsuza dek sürecek mi? Sürmeyecekse, dünya sahnesinden nasıl çekilecek? Kutsal Kitap bu sorulara net cevaplar verir.

Geleceğe Dair Güvenilir Sözler

İngiltere güç kazandıkça yedinci dünya gücünün kimliği ortaya çıkmaya başladı. 1760’lara gelindiğinde, Roma İmparatorluğu’nun eski topraklarının kuzeybatı ucunda bulunan bu ada ülkesi güçlü Büyük Britanya İmparatorluğu haline gelmişti. 19. yüzyılda bu imparatorluk artık dünyanın en zengin ve en güçlü ulusuydu. Bir başvuru kaynağına göre “Büyük Britanya İmparatorluğu dünyanın gelmiş geçmiş en büyük imparatorluğuydu. . . . . 372 milyonluk bir nüfusu vardı ve 28 milyon metrekarelik bir alana yayılmıştı.”

Bununla birlikte I. Dünya Savaşı (1914-1918) nedeniyle Britanya, bir zamanlar kolonisi olan Amerika Birleşik Devletleri’yle özel bir ilişki kurdu. Bunun sonucu olarak Büyük Britanya İmparatorluğu yerini, aynı dili konuşan ikili bir dünya gücüne, Anglo-Amerikan ittifakına bıraktı. Bu dünya gücü günümüzde hâlâ hüküm sürüyor. ( “Önemli Bir İttifak” başlıklı çerçeveye bakın.)

Daniel kitabında anlatılanlar Vahiy 17:10’daki sözleri daha iyi anlamamıza yardım eder. O, bu kayıtlarda Tanrı’nın Babil kralı Nabukadnezar’a bir görüntüde gösterdiği “dev bir heykel”den söz eder (Daniel 2:28, 31-43). Daniel peygamber krala, gördüğü heykelin her kısmının, art arda gelecek farklı imparatorlukları temsil ettiğini açıkladı. Bunlardan ilki o sırada hüküm süren Babil’di. (Mısır ve Asur’un hükümdarlıkları çoktan sona ermişti.) Tarihten de şunlar görülüyor:

Altından baş, Babil İmparatorluğu’nu temsil eder.

Gümüşten göğüs ve kollar, Med-Pers İmparatorluğu’nu simgeler.

Bakırdan karın ve kalça, Yunan İmparatorluğu’nu betimler.

Demirden bacaklar, Roma İmparatorluğu’nu temsil eder.

Kısmen demir, kısmen kilden ayaklar ise, Anglo-Amerikan dünya gücü hüküm sürdüğü sırada yaşanan siyasal ve toplumsal uyuşmazlıkları simgeler.

Vahiy 17:10 ayetine göre yedinci dünya gücü “kısa bir süre kalmalıdır.” Peki bu süre ne kadar olacak? Son kral dünya sahnesinden nasıl çekilecek? Ve bundan sonra ne olacak? Daniel peygamber bu konulara ışık tutar.

Kutsal Kitaptaki Ümide Güvenebilirsiniz

Daniel yukarıda sözü edilen heykeli tarif ettikten sonra şunları yazdı: “Bir taş el değmeden [dağdan] kesildi ve o taş, heykeli demir ve kil ayaklarından vurup parçaladı” (Daniel 2:34). Bu heyecan verici görüntü ne anlama gelir?

Daniel sözlerine şöyle devam eder: “[Son günlerdeki] kralların zamanında, göklerin Tanrısı asla yıkılmayacak bir krallık kuracak. O krallık başka bir halkın eline geçmeyecek. [Yeryüzündeki] bütün bu krallıkları ezip sona erdirecek ve kendisi sonsuza dek duracak” * (Daniel 2:44, 45). Şu önemli noktalara dikkat edin:

  1. Büyük bir taşla simgelenen bu krallık, insan ‘eliyle’ değil, Tanrı tarafından kurulacaktı. Bu nedenle yerinde olarak Tanrı’nın Krallığı diye adlandırılır.
  2. Tanrı’nın Krallığı, yedinci dünya gücü de dahil tüm insani yönetimleri ‘ezecek.’ Çünkü yönetimler konumlarından vazgeçmek istemeyecek ve Armagedon adı verilen mecazi bir yerde yapılacak büyük bir savaşta Tanrı’yla karşı karşıya gelecek. Kutsal Kitap ‘yeryüzünün bütün krallarının’ bu savaşa dahil olduğunu açıkça belirtir (Vahiy 16:13, 14, 16).
  3.   Yedi dünya gücü de dahil tüm insani yönetimlerden farklı olarak Tanrı’nın Krallığı “asla yıkılmayacak.” Ayrıca bu krallık tüm yeryüzüne hükmedecek (Daniel 2:35, 44).

Yehova Tanrı düşmanlarını yok ettiğinde, bu dizinin ilk makalesinde değinilen Başlangıç 3:15 ayetindeki sözler yerine gelmiş olacak. Bu ayette bahsedilen ‘kadının soyu’ olan İsa Mesih sembolik yılanı, yani Şeytan’ı ve onun soyunu ezecekti (Galatyalılar 3:16). Şeytan’ın soyu onun kötü yollarını benimseyen ve Tanrı ile Mesih’in yönetimini reddederek insanlığın kendi kendini yönetmesinden yana olanlardan oluşur (Mezmur 2:7-12).

Tüm bunlar akla çok önemli bir soruyu getiriyor: İnsani yönetimler ne zaman yok edilecek? Başka sözlerle, “taş” yani Tanrı’nın Krallığı yeryüzündeki yönetimlerin tüm izlerini ne zaman ortadan kaldıracak? Kutsal Kitap bu sorunun cevabını bir “alamet” vererek açıklar (Matta 24:3).

“Alameti” Fark Edin!

Kutsal Kitap, sonun yaklaştığını gösteren alametin içinde küresel çapta savaşların, ‘büyük depremlerin’, ‘salgın hastalıkların’ ve büyük ‘kıtlıkların’ olacağını bildirmişti (Luka 21:10, 11; Matta 24:7, 8; Markos 13:8). Ayrıca “son günlerde” ciddi bir ahlaksal ve dinsel yozlaşma olacaktı (2. Timoteos 3:1-5). Peki “tüm bunlar” gerçekleşti mi? (Matta 24:8). Evet, hatta bu olaylar öyle bir noktaya geldi ki insanlar gelecekten korkar oldu. The Globe and Mail gazetesinde şu sözler yer aldı: “Bilimsel ve toplumsal alanlardaki en saygın düşünürlerin birçoğu insanlığın yok olmasıyla ilgili dehşet verici yorumlarda bulunuyor.”

Ancak bu düşünürler çok önemli bir konuda yanılıyorlar: İnsanlık yok olmayacak. Çünkü Tanrı’nın Krallığı çok yakında harekete geçecek. İsa Mesih sonla ilgili alameti açıklarken şöyle dedi: “Krallığın bu iyi haberi, dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve son o zaman gelecek” (Matta 24:14). Acaba alametin bu kısmı nasıl gerçekleşiyor?

Yehova’nın Şahitleri dünya çapında 230’dan fazla yerde Tanrı’nın Krallığını duyuruyorlar. Başlıca yayınlarının tam adı şudur: Gözcü Kulesi Yehova’nın Gökteki Krallığını Duyurur. Yehova, Kutsal Yazılara göre Tanrı’nın özel ismidir (Mezmur 83:18). Şahitlerin Kutsal Kitaptan verdiği eğitim sayesinde çok sayıda birey ve aile, kötü alışkanlıklarını bırakıp Tanrı’nın standartlarına uyan, ahlaken temiz ve barışçıl insanlar haline geliyor (1. Korintoslular 6:9-11). Bunun sonucu olarak dünya çapında milyonlarca insan, Tanrı’nın Krallığı insanlığın sorunlarını çözmek üzere müdahale ettiğinde Tanrı’nın onları koruyacağına güveniyor.

Onlar, Rabbin Duası olarak bilinen İsa Mesih’in örnek duasındaki şu sözlerin  gerçekleşmesine bizzat tanık olacaklar: “Krallığın gelsin. Gökte olduğu gibi yerde de Senin isteğin gerçekleşsin” (Matta 6:10). Yeryüzündeki tüm insanlar Tanrı’yı sevdiğinde ve O’na itaat ettiğinde yaşamın nasıl olacağını hiç düşündünüz mü? Kutsal Yazılardaki şu ayetler “iyi haber” ifadesinin ne kadar yerinde olduğunu ortaya koyar:

Tanrı’nın İsteği Yeryüzünde Gerçekleştiğinde . . .

Kutsal Kitap, Tanrı’nın Krallığının yeryüzüne gerçek barışı getireceğini vaat eder

  • Sadece savaşlar bitmeyecek, gerçek barış da sağlanacak. “Yehova . . . yerin bir ucundan öbür ucuna savaşları bitirir, yayları kırar, mızrakları parçalar; savaş arabalarını ateşte yakar” (Mezmur 46:8, 9). “Yumuşak başlılar yeryüzünü mülk edinecek, barış bolluğunda mutluluk bulacaklar” (Mezmur 37:11).
  • Gıda bolluğu olacak. “Yeryüzünde tahıl bolluğu olacak, dağların tepesi ekinlerle dolup taşacak” (Mezmur 72:16).
  • Herkes kusursuz bir sağlığa sahip olacak. “Orada oturan hiç kimse “Hastayım” demeyecek” (İşaya 33:24).
  • Herkesin konforlu bir evi olacak. “Evler yapacaklar, içinde oturacaklar; bağlar kuracaklar, meyvesini yiyecekler. Yaptıkları evde başkası oturmayacak; kurdukları bağın meyvesini başkası yemeyecek” (İşaya 65:21, 22).
  • İnsanların tüm sıkıntıları son bulacak. “Tanrı’nın çadırı insanlarladır. . . . Gözlerinden bütün gözyaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak, artık matem, feryat ve acı da olmayacak. Önceki şeyler geçti” (Vahiy 21:3, 4).

Bu vaatler size de çekici geliyor mu? Eğer öyleyse, Yehova’nın Şahitleri sizi Kutsal Kitabı daha detaylı incelemeye davet ediyor. Bunu yaparsanız, insanların acımasız yönetiminin yakında biteceğiyle ilgili daha fazla kanıt göreceksiniz. Ayrıca Kutsal Kitabın gerçekten Tanrı tarafından ilham edildiğini ve bu kitaba tam anlamıyla güvenebileceğinizi de göreceksiniz (2. Timoteos 3:16). *

^ p. 4 Kutsal Kitapta adı geçen dünya güçleri genellikle bir kral tarafından yönetildiğinden, bu imparatorluklara atfen çoğu kez “kral”, “krallık” ya da her iki ifade de kullanılır (Daniel 8:20-22).

^ p. 18 Tanrı’nın gökteki Krallığı hakkında daha fazla bilgi için Yehova’nın Şahitleri tarafından yayımlanan Mukaddes Kitap Aslında Ne Öğretiyor? kitabının 8 ve 9. bölümlerine bakın.

^ p. 35 Kutsal Kitap hakkında bilgi almak için yörenizdeki Yehova’nın Şahitleriyle temasa geçebilir, bu derginin 4 ve 5. sayfasındaki adreslerden sizin için uygun olanına yazabilir veya web sitemizi ziyaret edebilirsiniz: www.watchtower.org/​tk