İçeriğe geç

Yehova’nın Şahitleri

Dil seçin Türkçe

 Mukaddes Kitabın Görüşü

Şeytan Kim? Gerçek Bir Kişi mi?

Şeytan Kim? Gerçek Bir Kişi mi?

GÜNÜMÜZDEKİ bazı bilginler, Şeytan’ın gerçek bir kişi olmadığını söylüyor. Onun sadece bir hayal ürünü olduğunu iddia ediyorlar. Bu yeni bir tartışma konusu değildir. 19. yüzyıl şairi Charles-Pierre Baudelaire şunları yazdı: “Şeytan’ın en eski kandırmacası, bizi kendisinin var olmadığına ikna etmesidir.”

Şeytan gerçek bir kişi mi? Eğer gerçekse nasıl ortaya çıktı? O, dünyamızın başına bela olan sorunların arkasındaki görünmez güç mü? Eğer öyleyse onun kötü etkisinden nasıl kaçınabilirsiniz?

Şeytan, dünyamızın başına bela olan sorunların arkasındaki görünmez güç mü?

Mukaddes Kitabın Söyledikleri

Mukaddes Kitap Şeytan’ı, görünmez ruhi diyarda yaşayan gerçek bir kişi olarak tarif eder (Eyub 1:6). Bize onun tehlikeli ve acımasız niteliklerini ve haince işlerini anlatır (Eyub 1:13-19; 2:7, 8; 2. Timoteos 2:26). Hatta bu kitapta Şeytan’ın, hem Tanrı’yla hem de İsa’yla yaptığı konuşmalar da kayıtlıdır (Eyub 1:7-12; Matta 4:1-11).

Peki o nasıl oldu da böyle kötü bir varlık haline geldi? Tanrı insanı yaratmadan çok önce, daha sonra İsa olarak tanınacak olan “ilk” Oğlunu yarattı (Koloseliler 1:15). Sonra, melek diye adlandırılan diğer ‘Tanrı oğulları’ yaratıldı (Eyub 38:4-7). Hepsi hem kusursuz hem de doğru niteliklerle yaratıldı. Fakat bu meleklerden biri daha sonra Şeytan haline geldi.

 Yaratıldığı zaman ona verilen isim Şeytan değildi. Bu, “Düşman, Suçlayan” anlamlarına gelen tanımlayıcı bir isimdir. Tanrı’ya karşı gelen bir yaşam tarzı seçtiğinden, Şeytan olarak adlandırılmaya başlandı.

Bu ruhi varlık Tanrı’ya karşı rekabet duygusu ve gurur geliştirdi. Başkalarının kendisine tapınmasını istedi. Şeytan, Tanrı’nın ilk Oğlu olan İsa yeryüzündeyken, kendisine “bir tapınma hareketi” yapması için İsa’yla bile uğraştı (Matta 4:9).

Şeytan “hakikat yolunda kalmadı” (Yuhanna 8:44). Tanrı’nın yalancı olduğunu ima etti, fakat asıl yalancı olan kendisiydi. Havva’ya Tanrı gibi olabileceğini söyledi, oysa Tanrı gibi olmak isteyen oydu. Hileli yollarla bencil arzusunu gerçekleştirdi; Havva’nın gözünde kendisini Yehova Tanrı’dan daha yüksek bir konuma getirdi. Havva, Şeytan’a itaat ederek tanrısının Şeytan olduğunu kabul etmiş oldu (Tekvin 3:1-7).

Bir zamanlar güvenilir olan bu melek, isyanı teşvik ederek, kendisini Şeytan, yani Tanrı’nın ve insanın düşmanı haline getirdi. Bu kötü varlığı tanımlamak için ona, orijinal dilde “İftiracı” anlamına gelen “İblis” ismi de verildi. Günahın elebaşı olan bu kişi, daha sonra Tanrı’ya itaatsizlik etmeleri ve kendi isyanına katılmaları için diğer melekleri de etkiledi (Tekvin 6:1, 2; 1. Petrus 3:19, 20). Bu melekler insanlığın durumunu daha iyi hale getirmedi. Şeytan’ın bencil yollarını örnek aldıklarından “yeryüzü zorbalıkla dolmuştu” (Tekvin 6:11; Matta 12:24).

Şeytan Ne Kadar Etkili?

Bir suçlu, suç işlenen yerde kimliğiyle ilgili bir iz bırakmamak için parmak izlerini silebilir. Fakat polis geldiğinde bir şeyin farkındadır: Eğer bir suç işlenmişse, suçlu da olmalıdır. Asıl “katil” olan Şeytan da kimliğiyle ilgili iz bırakmamaya çalışıyor (Yuhanna 8:44; İbraniler 2:14). Şeytan, Havva’yla konuşurken kimliğini belli etmemek için bir yılanın arkasına gizlendi. Bugün hâlâ gizlenmeye çalışıyor. O, ‘iman etmeyenlerin zihinlerini köreltmek’ için güçlü etkisini gizliyor (2. Korintoslular 4:4).

Fakat İsa, içinde yaşadığımız yozlaşmış dünyanın perde arkasındaki elebaşıyı Şeytan olarak tanıttı. Onu “bu dünyanın hükümdarı” diye adlandırdı (Yuhanna 12:31; 16:11). Elçi Yuhanna “bütün dünya kötü olanın elinde bulunuyor” diye yazdı (1. Yuhanna 5:19). Şeytan, ‘bedenin arzusunu, gözlerin arzusunu ve gösteriş merakını’, ‘bütün dünyayı saptırmak’ için etkili şekilde kullanıyor (1. Yuhanna 2:16; Vahiy 12:9). Genel olarak insanlığın itaat ettiği kişi odur.

Havva’nın durumunda olduğu gibi, Şeytan’a itaat edenler aslında onu tanrıları yaparlar. Bu nedenle, “bu ortamın tanrısı” Şeytan’dır (2. Korintoslular 4:4). Onun yönetiminin sonuçları arasında şunlar vardır: ikiyüzlülük ve yalanlar; savaş, işkence ve yıkım; suç, açgözlülük ve yolsuzluk.

Onun Etkisinden Nasıl Kaçınabilirsiniz?

Mukaddes Kitap şöyle uyarır: “Aklı başında ve uyanık olun.” Çünkü “düşmanınız İblis, kükreyen bir aslan gibi, yutacak birini bulmak için dolanıyor” (1. Petrus 5:8). Bu ayet düşündürücü olsa da, sadece aklı başında ve uyanık olmayanların “Şeytan’ın oyununa” geleceğini bilmek teselli edicidir (2. Korintoslular 2:11).

Şeytan’ın gerçekten var olduğunu kabul etmek ve Tanrı’nın bizi ‘pekiştirmesine’ ve ‘güçlendirmesine’ izin vermek yaşamsaldır. Bu yolla “[Şeytan’a] karşı tavır” alabilir ve Tanrı’nın tarafında olabiliriz (1. Petrus 5:9, 10).