Tekrar 34:1-12

34  Sonra Musa Moab düzlüklerinden Nebo Dağına,+ Eriha’ya bakan+ Pisga tepesine+ çıktı. Yehova oradan kendisine tüm diyarı; Dan’a+ kadar uzanan Gilead’ı,  tüm Naftali’yi, Efraim ve Manasse topraklarını, batıdaki denize+ kadar uzanan tüm Yahuda topraklarını,  Necef’i,+ hurma ağaçları şehrinin,+ Eriha’nın bulunduğu ovayı, Tsoar’a+ dek tüm Ürdün Havzasını*+ gösterdi.  Ve Yehova ona, “İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a, ‘Senin soyuna vereceğim’ diye yemin ettiğim diyar bu”+ dedi. “Gözlerinle gör diye sana gösterdim, çünkü oraya geçmeyeceksin.”+  Sonra Yehova’nın söylediği gibi, Yehova’nın kulu Musa+ orada, Moab diyarında öldü.+  Onu Moab diyarında, Beyt-peor+ karşısındaki vadide gömdü, bugüne dek kimse onun mezarının yerini bilmez.+  Musa öldüğünde yüz yirmi yaşındaydı,+ gözleri zayıflamamış,+ gücü kuvveti tükenmemişti.+  İsrailoğulları Moab düzlüklerinde Musa’nın arkasından otuz gün ağladılar.+ Sonunda Musa için ağlayıp yas tuttukları günler sona erdi.  Nun oğlu Yeşu ruhun verdiği hikmetle doluydu,+ çünkü Musa onun üzerine elini koymuştu.+ İsrailoğulları onu dinliyor ve Yehova’nın Musa’ya verdiği emirlere göre davranıyorlardı.+ 10  Fakat İsrail’de bugüne dek Yehova’nın Musa gibi+ yakından* tanıdığı+ başka bir peygamber çıkmadı. 11  Yehova’nın onu gönderip Mısır’da Firavunun, onun tüm hizmetkârlarının önünde ve ülkesinde yaptırdığı tüm işaretler, mucizeler+ 12  ve de bütün İsrail’in gözü önünde gerçekleştirdiği tüm güçlü ve görkemli işler+ bakımından Musa gibisi yoktu.

Dipnotlar

Tkr 34:3 Başlangıç 13:10’daki dipnota bakın.
Tkr 34:10 Sözcük anlamıyla, “yüz yüze”