Tekrar 33:1-29

33  Tanrı adamı Musa’nın+ ölmeden önce İsrailoğullarına hayırduası.+  Musa şöyle dedi:“Yehova Sina’dan geldi,+Onların üzerine ışığını Seir’den saçtı.+Paran dağlarından+ parladı,Yanında on binlerce kutsal meleği,+Sağ yanında savaşçıları vardı.+  O halkını gerçekten bağrına bastı.+Onların kutsalları Senin elinde+ Tanrım;Hepsi ayaklarının dibine oturdu;+Ve sözlerini dinlemeye başladılar.+  (Musa bize bir kanun verdi,+O kanun Yakup cemaatine aittir.)+  İsrail kabilelerinin tamamı+Ve halkın önderleri+ toplandığındaTanrı Yeşurun’da+ kral oldu.  Ruben yaşasın, ölmesin,+Adamlarının sayısı azalmasın.”+  Yahuda için olan hayırduası+ şöyleydi:“Yahuda’nın+ sesini işit, ey Yehova,Onu halkına getir.Kendisine ait olan için, kolunun gücüyle mücadele etti;Düşmanları karşısında Sen ona yardımcı ol.”+  Levi için şunları söyledi:+“Tummim ve Urim’in+ Sana sadık olan adamdadır,+Sen onu Massa’da sınadın.+Meriba suları yanında onunla çekiştin,+  O adam ki, babası ve annesi için ‘Onları görmedim’ dedi.Kardeşlerini de kabul etmedi,+Ve oğullarını tanımadı.Çünkü Senin sözünü tutuyor,+Ahdine bağlı kalıyor.+ 10  Yakup’a Senin hükümlerini,+İsrail’e kanununu o öğretsin.+Önünde* buhur,+Sunağında yakılan sunu sunsun.+ 11  Onun gücünü kuvvetini artır,+ ey Yehova,Elinden çıkan işten hoşnut olduğunu göster,+Ona karşı ayaklananların,+ ondan nefret edenlerinBel kemiğini kır, bir daha doğrulamasınlar.”+ 12  Benyamin için şöyle dedi:+“Yehova’nın sevdiği,+ yanında güvenlik içinde yaşasın,+Ona sığınıp gün boyu+Omuzlarında otursun.”+ 13  Yusuf için şöyle dedi:+“Onun topraklarında her zaman Yehova’nın bereketi olsun;+Gökten gelen değerli nimetlerle, çiyle,+Aşağıda yatan derin sularla,+ 14  Güneşin büyüttüğü+ ürünlerle, değerli şeylerle,Yılın her ayının ürünüyle,+ değerli şeylerle, 15  Doğudaki dağlardan gelen en değerli şeylerle,+Ebedi tepelerden gelen değerli şeylerle, 16  Yeryüzünün değerli şeyleriyle, tüm zenginliğiyle,+Ve çalıyı Kendi mekânı yapanın+ onayıyla bereket görsün.O bereket kardeşlerinin arasından seçilip ayrılanın,+Yusuf’un başı üzerinde olsun.+ 17  Boğanın ilk yavrusu gibi görkemli o,+Boynuzları yaban sığırınınki gibi.+Onlarla halkları yerlerinden sürecek,+Hepsini birden yeryüzünün uçlarına gönderecek;Onlar Efraim’in on binleri,+Ve Manasse’nin binleridir.” 18  Zebulun için şöyle dedi:+“Ey Zebulun, her dışarı gidişinde+ sevinç duy,İssakar, sen de kendi çadırlarında sevin.+ 19  Onlar halkları dağa çağıracak.Orada doğruluğa yaraşan kurbanlar kesecekler.+Çünkü denizlerin zenginliğiyle,+Kumlardaki gizli hazinelerle beslenecekler.” 20  Gad için şöyle dedi:+“Gad’ın sınırlarını genişleten kutludur.+O yurdunda bir aslan gibi oturacak,+Kolu da, başı da parçalayacak.+ 21  İlk parçayı kendine alacak,+Çünkü kanun koyucunun ayırdığı pay ondadır.+Halkın önderleri bir araya gelecek.O, İsrail için Yehova’nın adaletiniVe hükümlerini uygulayacak.” 22  Dan için şöyle dedi:+“Dan bir aslan yavrusudur.+Başan’dan fırlayıp çıkacak.”+ 23  Naftali için şöyle dedi:+“Naftali Yehova’nın bereketiyle dolmuş,Onayıyla doymuştur.Batıyı ve güneyi kendine mülk edin.”+ 24  Aşer için şöyle dedi:+“Aşer, oğullardan yana bereket görsün.+Kardeşlerinin onayını kazansın,+Ayağını zeytinyağına daldırsın.+ 25  Senin kapılarının sürgüleri demir ve bakırdır,+Ömrün boyunca rahat rahat dolaşacaksın. 26  Yüce katında sana yardım etmek için+Bulutlar üzerine oturup gökleri aşan+Yeşurun’un+ Tanrısının eşi benzeri yoktur.+ 27  Devirlerin Tanrısı sana sığınaktır,+Tükenmeyen gücüyle kolları sana destek olur,+Senin önünden düşmanı kovar,+‘Yok et, bitir onları!’+ der. 28  İsrail güvenlik içinde yaşayacak,+Yakup’un pınarından olanlar,+ kimse karışmadanTahıl ve yeni şarap memleketinde yaşayacaklar.+Gökler de çiy damlatacak.+ 29  Ne mutlu sana ey İsrail!+Yehova’nın sağladığı kurtuluşu yaşamış+Senin gibi bir halk var mı?+O senin yardımına koşan kalkanın+Ve haşmetli kılıcındır.+Bu yüzden karşında düşmanların korkup çekilecek,+Ve sen onların yüksek yerlerini çiğneyeceksin.”+

Dipnotlar

Tkr 33:10 Ya da “burnuna”