Tekrar 3:1-29

3  “Sonra kalkıp Başan yoluyla yukarı doğru ilerledik. O zaman Başan kralı Og,+ bizimle savaşmak için tüm halkıyla birlikte Edrei’de+ karşımıza çıktı.  Yehova bana, ‘Ondan korkma’+ dedi, ‘Onu, tüm halkını ve topraklarını senin eline vereceğim; Heşbon’da yaşayan Amorilerin kralı Sihon’a yaptığının aynısını ona da yapacaksın.’+  Gerçekten de Tanrımız Yehova Başan kralı Og’u tüm halkıyla birlikte elimize verdi, onları vurup kimseyi sağ bırakmadık.+  O dönemde onun elinde olan şehirlerin hepsini ele geçirdik. Başan’daki Og’un ülkesini; tüm Argob bölgesini,+ altmış şehri+ ele geçirdik,+ almadığımız kent kalmadı.  Şehirlerin hepsi yüksek surları, kapıları ve sürgüleri olan, savunması güçlü yerlerdi, bunların yanı sıra surları olmayan çok sayıda küçük kenti de aldık.  Ve Heşbon kralı Sihon’a yaptığımız gibi onları da yok ettik;+ erkekleri, kadınları ve çocuklarıyla birlikte her şehri tamamen yok ettik.+  Tüm hayvanlarını ve mallarını yağmalayıp ganimet olarak aldık.+  Böylece Ürdün bölgesinin iki Amori kralının topraklarını ellerinden aldık;+ Arnon Vadisinden+ Hermon Dağına+ kadar uzanan bölgeyi,  (Hermon’a Saydalılar Siryon,+ Amoriler ise Senir+ derdi) 10  yayladaki tüm şehirleri, Başan’da Og’un krallığına ait şehirler olan Saleka+ ve Edrei’ye+ kadar tüm Gilead’ı ve Başan’ı aldık. 11  Çünkü Refaoğullarından+ geriye yalnızca Başan kralı Og kalmıştı. Onun tabutunu koydukları sedye demirdendi.* O hâlâ Ammonoğullarının Rabba+ şehrindedir. Sedyenin boyu normal arşınla* dokuz arşın, eni dört arşındı. 12  O zaman ele geçirdiğimiz bu toprakları, Arnon Vadisi kenarındaki Aroer’den+ başlayarak, Gilead dağlık bölgesinin yarısını ve tüm şehirlerini Rubenoğulları ile Gadoğullarına verdim.+ 13  Gilead’ın+ geri kalanıyla Og’un ülkesi olan Başan’ı+ da Manasse kabilesinin yarısına verdim. Tüm Başan, Argob bölgesinin+ tamamı, Refaoğullarının+ ülkesi olarak bilinir. 14  Manasse oğlu Yair,+ Geşurilerin+ ve Maakatlıların+ sınırına kadar tüm Argob bölgesini+ aldı ve Başan’ın bu köylerine kendi adını verdi; orası bugün hâlâ Havvot-yair*+ diye bilinir. 15  Makir’e+ Gilead’ı verdim.+ 16  Rubenoğullarına+ ve Gadoğullarına Gilead’dan+ Arnon Vadisine (vadinin ortası sınırdı), ayrıca Ammonoğullarının sınırı olan Yabbok Vadisine kadar olan toprakları;+ 17  Araba’ya, Ürdün Irmağına ve kıyı şeridine, Kinneret’ten*+ Araba Gölüne, yani Tuz Gölüne,+ gündoğusu yönünde Pisga+ eteklerine kadar uzanan toprakları verdim. 18  O zaman size şöyle emrettim: ‘Tanrınız Yehova mülk edinmeniz için bu memleketi size verdi. Tüm yiğitleriniz donanmış olarak, kardeşleriniz İsrailoğullarının önü sıra karşıya geçecek.+ 19  Yalnızca karılarınız, çocuklarınız ve hayvanlarınız (biliyorum ki çok sayıda hayvanınız var) size verdiğim şehirlerde kalacak;+ 20  siz ise, kardeşleriniz Tanrınız Yehova’nın Ürdün Irmağının karşı yakasında kendilerine vereceği toprakları mülk edininceye, Yehova onları da sizin gibi rahata kavuşturuncaya dek dönmeyeceksiniz. Ancak ondan sonra her biriniz size verdiğim mülküne geri dönecek.’+ 21  O zaman Yeşu’ya,+ ‘Tanrınız Yehova’nın bu iki krala neler yaptığını gözlerinle gördün’, dedim. ‘Karşıya geçtiğinizde Yehova oradaki tüm krallıklara da aynısını yapacak.+ 22  Onlardan korkmayacaksınız, çünkü sizin için savaşan Tanrınız Yehova’dır.’+ 23  O zaman Yehova’ya yalvardım; 24  ‘Ulu Rab Yehova’ dedim, ‘Sen, kuluna büyüklüğünü+ ve elinin gücünü+ göstermeye başladın; çünkü göklerde ya da yerde, Senin yaptıklarını, o görkemli işleri yapabilecek hangi tanrı var?+ 25  Ne olur, izin ver geçeyim, Ürdün Irmağının karşı yakasındaki güzel diyarı,+ o güzel dağlık bölgeyi+ ve Lübnan’ı+ göreyim.’ 26  Fakat Yehova sizin yüzünüzden bana hâlâ öfkeliydi,+ beni dinlemedi. Yehova ‘Yeter artık!’ dedi, ‘Bana bir daha bundan söz etme. 27  Pisga tepesine+ çık, batıya, kuzeye, güneye ve doğuya doğru bak ve gözlerinle gör; çünkü bu Ürdün Irmağını geçmeyeceksin.+ 28  Yeşu’yu görevlendir,+ onu yüreklendir ve güçlendir, çünkü bu halkın başında karşı yakaya o geçecek,+ göreceğin diyarı onların miras almasını da o sağlayacak.’+ 29  Bütün bunlar biz Beyt-peor+ karşısındaki vadide otururken oldu.”

Dipnotlar

Tkr 3:11 Ya da “Lahdi siyah bazalt taşındandı.” Araplar bazalta hâlâ “demir” der.
Tkr 3:11 Sözcük anlamıyla, “insan arşını”; bir arşın 44,5 santimetre
Tkr 3:14 Anlamı, “Yair’in Obaları”
Tkr 3:17 Celile Gölünün eski adı.