Tekrar 2:1-37

2  “Sonra Yehova’nın bana dediği gibi yaptık; dönüp Kızıldeniz yolundan çöle doğru çıktık,+ uzun süre Seir Dağı civarında dolandık.  Sonunda Yehova bana,  ‘Bu dağın civarında dolandığınız yeter’+ dedi. ‘Artık kuzeye yönelin.  Şu emirleri halka bildir: Seir’de yaşayan+ kardeşlerinizin,+ Esavoğullarının+ sınırı boyunca ilerleyeceksiniz; sizin yüzünüzden korkuya kapılacaklar,+ çok dikkatli davranın.  Onlarla sürtüşmeye girmeyin, çünkü size onların ülkesinden ayak basacak kadar bir toprak bile vermeyeceğim; Seir Dağını mülk olarak Esav’a verdim.+  Onlardan ücretle aldığınızı yiyeceksiniz, satın aldığınız suyu içeceksiniz.+  Çünkü Tanrın Yehova elini attığın her işte sana bereket verdi.+ Sen bu büyük çölde dolaşırken attığın her adımın farkındaydı. Bu kırk+ yıl boyunca Tanrın Yehova seninleydi. Hiçbir şeyin eksikliğini duymadın.’+  Böylece kardeşlerimizin, Seir’de yaşayan Esavoğullarının yanından geçtik,+ Araba+ yolundan, Elat ve Etsyon-geber’e+ giden yoldan saparak onlardan uzaklaştık. Sonra yolumuzu değiştirip Moab Çölü+ yolundan gittik.  O zaman Yehova bana ‘Moab’a sataşma, onunla savaşa girişme; onun topraklarından sana mülk vermeyeceğim, çünkü Ar diyarını+ mülk olarak Lûtoğullarına+ verdim’ dedi. 10  (Eskiden orada Emler+ yaşıyordu; Anaklar+ gibi uzun boylu, kalabalık ve güçlü bir halktı. 11  Refaoğulları+ da Anaklar gibi görülürdü,+ Moablılar onlara Emler derdi. 12  Seir’de ise eskiden Horiler+ yaşıyordu, sonra Esavoğulları+ orayı ele geçirdi. Tıpkı İsrail’in, Yehova’nın kendilerine vereceği, mülk edinecekleri topraklarda yapacağı gibi, Esavoğulları da Horileri yok edip onların topraklarına yerleşti.)+ 13  Sonra Tanrı, ‘Haydi kalk, Zered Vadisinden geçerek yoluna devam et’ dedi. Biz de oradan geçtik.+ 14  Zered Vadisiden geçtiğimizde Kadeş-barnea’dan yola çıkalı otuz sekiz yıl olmuştu ve Yehova’nın yemin ettiği gibi o neslin tüm savaşçıları konaklama yerinin içinde ölüp gitmişti.+ 15  Yehova elini+ onlara karşı kaldırmış ve hepsi yok olana kadar, konaklama yerinin içinde onları sıkıntıya sokmuştu.+ 16  Ve halkın içindeki tüm savaşçılar ölüp gidince+ 17  Yehova bana şunları söyledi: 18  ‘Bugün Moab topraklarından, Ar+ yakınlarından geçiyorsun; 19  Ammonoğullarının topraklarına da yaklaşacaksın. Onlara sataşma, onlarla sürtüşmeye girme; Ammonoğullarının ülkesinden sana mülk vermeyeceğim, onu mülk olarak Lûtoğullarına verdim.+ 20  Orası bir zamanlar Refaoğullarının+ memleketi sayılırdı.’ (Eskiden orada Refaoğulları yaşardı ve Ammonlular onlara Zamzumlar derdi. 21  Onlar da Anaklar gibi uzun boylu, kalabalık ve güçlü bir halktı.+ Ammonlular o toprakları ele geçirip orada yaşasın diye Yehova o halkı Ammonluların karşısında yok etti;+ 22  tıpkı Seir’de yaşayan Esavoğullarının+ karşısında Horileri+ yok edip Esavoğullarının orayı ele geçirmelerini ve bugüne dek orada yaşamalarını sağladığı gibi. 23  Gazze’ye+ dek uzanan yerleşim yerlerinde yaşayan Avvalıları+ da Kaftor’dan+ gelen Kaftorlular+ yok etti ve onların yurdunda yaşamaya başladılar.) 24  Sonra Tanrı, ‘Kalkın, yola çıkın, Arnon Vadisinden+ geçin’ dedi. ‘Bak, Heşbon kralı Amori Sihon’u+ senin eline verdim. Onunla savaşıp topraklarını mülk edinmeye başla. 25  Bugünden itibaren, senin haberini alan gök altındaki tüm halkları karşında korkuya ve dehşete düşüreceğim; telaşa kapılacaklar, senin yüzünden onları doğum sancıları tutacak.’+ 26  O zaman Kedemot+ Çölünden Heşbon kralı Sihon’a ulaklar gönderip+ barışçı+ bir şekilde şu sözleri ilettim: 27  ‘İzin ver topraklarından geçeyim. Yalnızca anayoldan yürüyeceğim, sağa sola sapmayacağım.+ 28  Bana sattığın yiyeceği yiyip senden ücretle aldığım suyu içeceğim, yeter ki yürüyüp geçmeme izin ver;+ 29  Tanrımız Yehova’nın bize verdiği diyara+ gitmek üzere Ürdün’den geçene dek, Seir’de yaşayan Esavoğullarının+ ve Ar’da yaşayan Moablıların+ bana yaptığını sen de yap.’ 30  Heşbon kralı Sihon bizi topraklarından geçirtmedi, çünkü Tanrınız Yehova onun ruhundaki inadın ve yüreğindeki duyarsızlığın sürmesine izin vermişti,+ amacı onu sizin elinize vermekti; nitekim o bugün sizin elinizde.+ 31  Ve Yehova bana, ‘Bak, Sihon’u ve topraklarını senin eline teslim ediyorum, ülkeyi mülk edinmeye başla’+ dedi. 32  Sihon, halkıyla birlikte gelip savaşmak üzere Yahats’ta karşımıza çıktı;+ 33  o zaman Tanrımız Yehova onu elimize teslim etti,+ böylece kendisini, oğullarını ve tüm halkını yenilgiye uğrattık.+ 34  Ve tüm şehirlerini ele geçirdik; hepsini tümüyle, erkekleri, kadınları ve çocuklarıyla yok ettik.+ Kimseyi sağ bırakmadık. 35  Ganimet olarak yalnızca hayvanlarını ve ele geçirdiğimiz şehirlerdeki mallarını aldık.+ 36  Arnon Vadisi kenarındaki Aroer’den+ ve vadideki şehirden Gilead’a dek, surlarını aşamadığımız bir şehir kalmadı.+ Tanrımız Yehova hepsini elimize teslim etti. 37  Ancak, Ammonoğullarının ülkesine,+ Yabbok Vadisi+ boylarına ve dağlık bölgedeki şehirlere, Tanrımız Yehova’nın yasakladığı hiçbir yere yaklaşmadınız.”

Dipnotlar