Nehemya 10:1-39

10  Antlaşmayı mühürleyenler+ şunlardı: Hakalya oğlu+ Vali+ Nehemya,+Tsedekiya,  Seraya,+ Azarya, Yeremya,  Paşhur, Amarya, Malkiya,  Hattuş, Şebanya, Malluk,  Harim,+ Meremot, Obadya,  Daniel,+ Ginneton, Baruk,  Meşullam, Abiya, Miyamin,  Maazya, Bilgay ve Şemaya. Bunlar kâhinlerdi.  Levioğulları: Azanya oğlu Yeşua,+ Henadadoğullarından+ Binnuy, Kadmiel 10  ve kardeşleri Şebanya,+ Hodiya, Kelita, Pelaya, Hanan, 11  Mika, Rehob, Haşabya, 12  Zakkur, Şerebya,+ Şebanya, 13  Hodiya, Bani ve Beninu. 14  Halkın önderleri: Paroş, Pahat-moab,+ Elam, Zattu, Bani, 15  Bunni, Azgad, Bebay, 16  Adoniya, Bigvay, Adin, 17  Ater, Hizkiya, Azzur, 18  Hodiya, Haşum, Betsay, 19  Harif, Anatot, Nebay, 20  Magpiaş, Meşullam, Hezir, 21  Meşezabel, Tsadok, Yaddua, 22  Pelatya, Hanan, Anaya, 23  Hoşea, Hananya, Haşşub, 24  Halloheş, Pilha, Şobek, 25  Rehum, Haşabna, Maaseya, 26  Ahiya, Hanan, Anan, 27  Malluk, Harim ve Baanah. 28  Halkın geri kalanı, kâhinler,+ Levioğulları,+ kapı görevlileri,+ ilahiciler,+ Netinim,+ çevredeki halklardan ayrılıp+ gerçek Tanrı’nın kanununa+ uyan herkes, karıları, oğulları, kızları, bilgi ve anlayış sahibi+ herkes, 29  Tanrı’nın kanununa uyacaklarına dair lanet+ andı içerek,+ ileri gelen+ kardeşlerine katılıyorlardı.+ Bu kanun, Rabbimiz Yehova’nın tüm emirlerini dinlememiz,+ hükümlerine ve kurallarına+ uymamız+ için O’nun kulu Musa’nın eliyle verilmişti.+ 30  Biz de bu kanuna uyarak çevredeki halklara kız vermeyeceğiz ve onların kızlarını oğullarımıza almayacağız.+ 31  Memleketin halkları,+ Sebt gününde satmak için mallar ve çeşitli tahıllar getirdiğinde, onlardan ne Sebt gününde+ ne de başka bir kutsal günde+ bir şey alacağız. Yedinci yılda ekip biçmeyeceğiz,+ alacaklarımızı bağışlayacağız.+ 32  Ayrıca, emirlere göre her yıl Tanrımızın evindeki hizmetler için üçte bir şekel* vermeyi üstlendik.+ 33  Bunu, Sebt günleri+ ve Yeni Aylarda+ sunulan, ekmek,+ günlük tahıl sunusu+ ve yakılan günlük sunu için, bayram günleri,+ kutsal+ eşyalar, İsrail’e kefaret eden günah sunuları+ için ve Tanrımızın evindeki tüm hizmetler+ için vereceğiz. 34  Ayrıca, kanunda yazılana göre,+ Tanrımız Yehova’nın sunağında yakılacak+ odunun+ her yıl belirli vakitlerde aşiretlerimizden karşılanması amacıyla, Tanrımızın evine odun getirmeleri için kâhinler, Levioğulları ve halk arasında kura+ çektik. 35  Topraklarımızın ilk ürününü+ ve tüm meyve ağaçlarının ilk ürününü+ her yıl Yehova’nın evine getirmeyi, 36  Kanunda yazılana uygun olarak+ ilk oğullarımızı+ ve hayvanlarımızın ilk doğanlarını,+ sığırlarımızın ve davarlarımızın ilk doğanlarını+ Tanrımızın evine, orada hizmet eden kâhinlere getirmeyi+ kabul ettik. 37  Ayrıca, öğütülmüş tahılımızın,+ bağışlarımızın,+ her tür ağacın,+ yeni şarabın+ ve zeytinyağının+ ilk ürününü Tanrımızın evindeki yemek salonlarına,+ kâhinlere getirmeyi ve toprağımızın ondalığını Levioğullarına vermeyi+ de üstlendik. Çünkü tarım yapılan tüm şehirlerimizde ondalığı alanlar Levioğullarıdır. 38  Levioğulları ondalık aldıkları zaman Harunoğullarından olan kâhin yanlarında olmalıdır; Levioğulları da ondalığın ondalığını Tanrımızın evindeki yemek salonlarının+ erzak odalarına koymalıdırlar.+ 39  İsrailoğulları ve Levioğulları, tahıl, yeni şarap+ ve yağ bağışlarını+ yemek salonlarına getirmelidirler; çünkü kutsal mekânın tüm kapları oradadır; kâhinler, kapı görevlileri+ ve ilahiciler+ de orada hizmet etmektedir.+ Evet, artık Tanrımızın evini ihmal etmeyeceğiz.+

Dipnotlar

Ne 10:32 Bir şekel 11,4 gramdır. Ek 5’e bakın.