Mezmur 89:1-52

Ezrahoğlu Etan’ın+ Maskili.* 89  Ey Yehova! Senin vefalı işlerini devirler boyu ilahilerle öveceğim.+Nesiller boyu ağzım sadakatini bildirecek.+  “Vefalı sevgin devirler boyu silinmez”+ dedim,“Sadakatini de göklerde pekiştirirsin.”+  Sen dedin ki, “Seçtiğim kulumla bir ahit yaptım;+Kulum Davut’a yemin ettim:+  Senin soyunu devirler boyu sürdüreceğim,+Tahtını nesiller boyu pekiştireceğim.”+ (Selah)  Gökler Senin harikalarını över ey Yehova,+Evet, kutsallar cemaati sadakatini yüceltir.  Göklerde Yehova gibi kim var?+Tanrı oğulları* arasında kim Yehova’ya benzer?+  Etrafındaki kutsallar topluluğunda Tanrı derin saygı uyandırır,+Çevresine toplananlar arasında O yüce ve dehşetlidir.+  Ey göklerin hâkimi Yehova Tanrı,+Ey Yah, kim Senin gibi kuvvetli?+Sadakatin çevreni kuşatmış.+  Yükselen deniz üzerinde saltanat sürersin,+Kabaran dalgaları Sen dindirirsin.+ 10  Sen Rahab’ı*+ bir ceset gibi ezip geçtin,+Kolunun gücüyle düşmanlarını dağıttın.+ 11  Gökler Senindir;+ yer de Senin,+Yeryüzünü ve üzerindeki+ her şeyi Sen kurdun.+ 12  Kuzeyi ve güneyi Sen var ettin,+Tabor+ ve Hermon+ sevinçle yüceltir Senin adını.+ 13  Senin kolun güçlüdür,+Elin kudretli,+Sağ elin yücelerdedir.+ 14  Doğruluk ve adalet tahtının temelidir;+Vefalı sevgi ve sadakat hep önünde durur.+ 15  Ne mutlu sevinç bağırışlarına katılan halka!+Yüzünün ışığında yürür onlar, ey Yehova.+ 16  Senin adın gün boyu onların sevincidir,+Doğruluğunla coşarlar.+ 17  Çünkü Sen onların kuvvetinin tacısın;+Senin lütfun başımızı* dik tutar.+ 18  Kalkanımız Yehova’nın,+Kralımız İsrail’in Kutsalınındır.+ 19  Sen o zaman,Vefalı kullarınla bir görüntüde konuştun,+“Bir yiğide yardım ettim”+ dedin,“Halk arasından seçtiğim birini yükselttim.+ 20  Kulum Davut’u buldum,+Onu kutsal yağımla meshettim,+ 21  Sağ elim onu ayakta tutacak,+Kolum da güçlendirecek.+ 22  Düşman onu haraca kesemeyecek,+Kötülük çocukları ona eziyet edemeyecek.+ 23  Onun önünde düşmanlarını paramparça ettim,+Ona nefret besleyenleri hep bozguna uğrattım.+ 24  Sadakatim, vefalı sevgim onunla,+Benim adımdan ötürü başı dik durur.+ 25  Onun elini denizlere,+Sağ elini ırmaklar üzerine koydum.+ 26  ‘Sen benim Babamsın’+ diye seslenir Bana,‘Tanrım,+ kurtarıcı kayam!’+ 27  Ben de onu ilk oğlum yapacağım,+Yeryüzündeki kralların en yücesi kılacağım.+ 28  Devirler boyu vefamı ondan esirgemeyeceğim,+Ve onunla ahdim hiç bozulmayacak.+ 29  Onun soyunu sonsuza dek sürdüreceğim,+Tahtı da gökler gibi uzun ömürlü olacak.+ 30  Eğer oğulları Kanunumu bırakır,+Hükümlerimin gösterdiği yoldan ayrılırlarsa,+ 31  Yasalarımı çiğnerlerse,Emirlerime uymazlarsa, 32  Suçlarının karşılığını değnekle,+Kabahatlerinin karşılığını dayakla vereceğim.+ 33  Fakat vefalı sevgimi ondan ayırmam,+Sadakatimi boşa çıkarmam.+ 34  Ahdimi çiğnemem,+Ağzımdan çıkan sözü değiştirmem.+ 35  Kutsallığım üstüne bir kez yemin ettim,+Davut’a yalan söylemem.+ 36  Onun soyu devirler boyu sürecek,+Tahtı önümde güneş gibi parlayacak.+ 37  Ay gibi duracak,Gökyüzündeki sadık şahit gibi, devirler boyu yerinde kalacak.” (Selah) 38  Fakat Sen, mesihini reddettin, hor gördün,+Ona karşı hiddetlendin.+ 39  Kulunla yaptığın ahde sırt çevirdin,Onun tacını yere çalıp kirlettin.+ 40  Taş duvarlı ağıllarını yıktın,+Hisarlarını harabeye çevirdin.+ 41  Yoldan gelip geçen onu yağmaladı,+Komşularına yüzkarası oldu.+ 42  Düşmanın sağ elini tepesine bindirdin,+Bütün düşmanlarını sevindirdin.+ 43  Onun kılıcını da kendisine düşman ettin,+Savaşı kazansın diye ona destek olmadın.+ 44  Onun parıltısını söndürdün,+Tahtını yere çaldın.+ 45  Gençlik günlerini kısalttın,Onu utanca boğdun.+ (Selah) 46  Ey Yehova, daha ne kadar yüz çevireceksin? Sonsuza dek mi?+Öfken daha ne kadar alev alev yanacak?+ 47  Ömrüm ne kadar kısa, hatırla.+Bunca insanoğlunu boşuna mı yarattın?+ 48  Yaşayıp da ölümü görmeyen,+Ölüler diyarının elinden canını kurtaran yiğit var mı?+ (Selah) 49  Ey Yehova, nerede eski vefalı işlerin?Sen ki Davut’a sadakatin üstüne yemin etmiştin.+ 50  Hatırla ey Yehova, kullarının uğradığı hakareti,+Halkların ettiği hakareti nasıl bağrıma gömdüğümü,+ 51  Ey Yehova, düşmanların nasıl hakaret etti,+Mesihinin ayak izlerine nasıl hakaret yağdırdı, hatırla.+ 52  Yehova’ya devirler boyu şükrolsun. Amin, amin!+

Dipnotlar

Me 89:Üst. 32. Mezmurun başındaki dipnot açıklamasına bakın.
Me 89:6 Ya da “melekler”
Me 89:10 Muhtemelen Mısır’a veya Firavuna atfeder.
Me 89:17 Sözcük anlamıyla “boynuz”; güç ve itibarı simgeler. 24. ayet için de geçerli.