Mezmur 78:1-72

Maskil. Asaf’ın+ mezmuru. 78  Kanunuma kulak ver ey halkım;+Ağzımdan çıkan sözlere kulağını aç.+  Ağzımı özdeyişlerle açacağım,+Dilimden eski zaman bilmeceleri dökülecek.+  Duyduğumuz, bildiğimiz sözler,+Babalarımızın bize anlattığı şeyler.+  Biz de onların torunlarından gizlemedik,+Hepsini gelecek nesillere anlattık,+Yehova’nın övülecek işlerini, gücünü,+Ve yaptığı harikaları.+  O Yakup’a bir hatırlatıcı verdi,+İsrail’e bir kanun koydu,+Çocuklarına öğretsinler diye,+Atalarımıza emirler verdi.+  Öyle ki gelecek nesil, doğacak çocuklar bunları bilsin,+Onlar da kalkıp kendi çocuklarına anlatsın.+  Tanrı’ya güven duysunlar,+Tanrı’nın yaptıklarını unutmasın,+ emirlerine uysunlar.+  Ataları gibi olmasınlar;+Onlar gibi inatçı ve isyankâr bir nesil,+Tanrı’ya sadakatsiz bir halk,+Yüreğini hazırlamamış bir nesil olmasınlar.+  Oklarını kuşanmış, nişancı Efraimoğulları,+Savaş gününde geri çekildiler.+ 10  Tanrı’nın ahdine uymadılar,+Kanununun gösterdiği yolda yürümeyi reddettiler.+ 11  O’nun yaptıklarını,+Gösterdiği harikaları da unutmaya başladılar.+ 12  Oysa O, Mısır diyarında,+ Tsoan topraklarında,+Atalarının gözü önünde olağanüstü işler yaptı.+ 13  Geçsinler diye denizi yardı,+Suları bir bent gibi tuttu.+ 14  Onlara gündüzün bulutla,+Ve bütün gece ateş ışığıyla yol gösterdi.+ 15  Bol bol su içsinler diye çölde kayaları yardı,+Onlara içirdiği sular, coşkun kaynaklar gibiydi.+ 16  Sarp kayadan akarsular çıkardı,+Suları ırmak gibi akıttı.+ 17  Fakat çorak topraklarda Yüceler Yücesine isyan edip,+O’na karşı daha çok günah işlediler,+ 18  Canlarının çektiği yiyeceği isteyerek+Yüreklerinde Tanrı’yı sınadılar.+ 19  Tanrı’ya karşı söylenmeye başladılar,+“Tanrı çölde sofra kurabilir mi?”+ dediler. 20  Sular aksın, dereler taşsın diye,+Kayaya vurdu,+Ve onlar “Ekmek de verebilir mi?+Halkına yiyecek sağlayabilir mi?”+ dediler. 21  Yehova bunu duydu ve hiddetlendi,+Ve Yakup’a ateş püskürdü,+İsrail’e öfkesi kabardı.+ 22  Çünkü Tanrı’ya iman etmiyorlardı,+Kendilerini kurtaracağına güvenmiyorlardı.+ 23  O da yukarıda bulutlu göklere emretti,Ve göğün kapılarını açtı.+ 24  Onlar yesin diye man yağdırdı,+Göklerin tahılını verdi onlara.+ 25  İnsan, kudretlilerin*+ ekmeğini yedi;Doysunlar diye Tanrı yiyecek gönderdi.+ 26  Göklerde bir doğu rüzgârı estirdi,+Ve gücüyle bir güney rüzgârı üfledi.+ 27  Üzerlerine toz gibi yiyecek yağdırdı,+Kuşlar denizlerin kumu gibiydi.+ 28  Onları konak yerinin ortasına,+Çadırlarının etrafına indirdi.+ 29  Tıka basa yediler, doydular,+Onlara istediklerini verdi.+ 30  Yedikleri daha ağızlarındayken,+Daha da çok yiyecek istediler. 31  Ve Tanrı’nın gazabı onlara karşı kabardı,+Güçlü kuvvetli olanları öldürmeye başladı;+İsrail’in genç yiğitlerini yere serdi. 32  Bütün bunlara rağmen daha da çok günah işlediler,+O’nun harika işlerine iman etmediler.+ 33  Bu yüzden onların günlerini bir soluk gibi bitirdi,+Yıllarını bir felaketle sona erdirdi. 34  Tanrı ne zaman onları öldürse, o zaman O’nu aradılar,+O zaman O’na yöneldiler ve danıştılar.+ 35  Tanrı’nın kendi kayaları+ olduğunu ancak o zaman hatırladılar,Yüceler Yücesi Tanrı’nın onlar için öç aldığını o zaman anladılar.+ 36  Dilleriyle O’nu aldatmaya çalıştılar,+Ağızlarıyla yalanlar düzmeye uğraştılar.+ 37  O’na bağlı kalmaya yürekten kararlı değillerdi,+O’nun ahdine sadık kalmadılar.+ 38  O yine de merhametliydi;+ suçlarını örttü,+ onları mahvetmedi,+Birçok kez öfkelenmekten vazgeçti,+Bütün gazabını ortaya sermedi. 39  Onların etten kemikten olduğunu,+Ruhun çıkınca geri dönmediğini unutmadı.+ 40  Çölde kaç kez O’na isyan ettiler,+Issız topraklarda O’nu incittiler.+ 41  Tanrı’yı tekrar tekrar sınadılar,+İsrail’in Kutsalına acı verdiler.+ 42  O’nun güçlü elini hatırlamadılar,+Onları düşmandan kurtardığı günü unuttular.+ 43  Mısır’da alametlerini nasıl gösterdiğini,+Ve Tsoan topraklarındaki mucizelerini;+ 44  Kendi akarsularından içemesinler diye,+Nil kanallarını nasıl kana çevirdiğini unuttular.+ 45  Onları yiyip bitirsin diye atsinekleri,+Mahvolsunlar diye kurbağalar gönderdi.+ 46  Ekinlerini hamamböceklerine verdi,Emeklerinin ürününü de çekirgelere.+ 47  Asmalarını doluyla,+Firavunincirlerini* iri dolu taneleriyle yok etti.+ 48  Yük hayvanlarını doluya,+Sürülerini şiddetli ateşe teslim etti. 49  Yakıcı öfkesini üzerlerine gönderdi,+Hiddet, gazap ve sıkıntı yağdırdı,+Bölük bölük melekler felaket getirdi.+ 50  Öfkesine yol verdi,+Canlarını ölümden esirgemedi,Yaşamlarını salgın hastalığın pençesine verdi.+ 51  Ve sonunda Mısır’ın ilk çocuklarını,+Kudretlerinin ilk meyvesini Ham’ın çadırlarında vurdu.+ 52  Ve halkını oradan koyunlar gibi çıkardı,+Onları çölde bir sürü gibi güttü.+ 53  Onlara güvenlik içinde yol gösterdi ve dehşete kapılmadılar;+Düşmanları ise denize gömüldü.+ 54  Onları Kendi kutsal topraklarına,+Sağ eliyle edindiği bu dağlık bölgeye getirdi.+ 55  Onlar uğrunda milletleri tek tek kovdu,+O toprakları onlara ölçü ipiyle bölüştürdü,+Ve İsrail kabilelerini kendi evlerinde oturttu.+ 56  Onlar ise Tanrı’yı sınamaya, Yüceler Yücesine başkaldırmaya başladılar,+O’nun hatırlatmalarına uymadılar.+ 57  Onlar da ataları gibi döneklik ettiler, haince davrandılar,+Gevşek bir yay gibi hedeften saptılar.+ 58  Yaptıkları yüksek yerlerle* O’nu öfkelendirdiler,+Oyma putlarıyla O’nu kıskandırdılar.+ 59  Tanrı bunları duydu,+ çok öfkelendi,+Ve İsrail O’nun gözünden büsbütün düştü.+ 60  Sonunda Şilo’daki mekânını bıraktı,+İnsanoğulları arasında oturduğu çadırdan ayrıldı.+ 61  Kuvvetini esarete gönderdi,+Güzelliğini düşmanın eline verdi.+ 62  Ve halkını kılıca teslim etti,+Mirasına karşı gazaplandı.+ 63  Gençlerini ateş yuttu,Kızlarına düğün türküsü yakılmaz oldu.+ 64  Kâhinleri kılıçla yere serildi,+Dulları gözyaşı dökmedi.+ 65  O zaman Yehova, uykudan uyanan biri gibi,+Şarabın ardından ayılan bir yiğit gibi kalktı.+ 66  Önünden kaçan düşmanlarını vurdu,+Onları devirler boyu yüzkarası etti.+ 67  Ve Yusuf’un çadırını reddetti,+Efraim kabilesini de seçmedi.+ 68  Fakat Yahuda kabilesini,+Sevdiği Sion Dağını seçti.+ 69  Ve mabedini dağların dorukları gibi inşa etti,+Sonsuza dek dursun diye kurduğu yeryüzü gibi.+ 70  Ve kulu Davut’u seçti,+Onu koyun ağıllarından çıkardı.+ 71  Sürüdeki emzikli koyunların peşinden aldı,+Halkı Yakup’a çobanlık etsin,+Mirası İsrail’i gütsün diye başa geçirdi.+ 72  O da sadık* bir yürekle onlara çobanlık etti,+Becerikli elleriyle halka yol gösterdi.+

Dipnotlar

Me 78:25 “Kudretliler”, İbranice abbirim, insanüstü varlıklar, melekler.
Me 78:47 Duta benzer yaprakları olan bir tür incir ağacı, Ficus sycomorus.
Me 78:58 İbranice bama, tapınma amacıyla kurulan özel yerler.
Me 78:72 İbranice tom; mükemmellik, ahlaksal sağlamlık ifade eder.