Mezmur 105:1-45

105  Yehova’ya şükürler sunun, O’na adıyla yakarın,+Yaptıklarını halklar arasında bildirin.+  O’nu ilahilerle, ezgilerle anın,+Harika işlerini aklınızdan çıkarmayın.+  O’nun kutsal adı övüncünüz olsun.+Yehova’ya yönelenlerin yüreği sevinçle dolsun.+  Yehova’nın rehberliğini arayın, O’nun gücünü dileyin.+Her zaman O’ndan yardım bekleyin.*+  Yaptığı harika işleri hatırlayın,+Mucizelerini, ağzından çıkan hükümleri unutmayın.+  Ey siz, kulu İbrahim’in soyu,+Siz Yakup’un oğulları, seçtiği kulları!+  O, Tanrımız Yehova’dır,+Hükümleri tüm yeryüzünde geçerlidir.+  Devirler geçse yaptığı ahdi,Binlerce nesil geçse verdiği emri hatırlar.+  İbrahim’le yaptığı ahdi,+İshak’a ettiği yemini unutmaz.+ 10  Bunu Yakup için bir kural,İsrail için devirlerce geçerli bir ahit kıldı,+ 11  Ve “Sana miras olarak+Kenan diyarını vereceğim” dedi.+ 12  O sırada henüz birkaç kişiydiler,+Evet, gurbette bir avuç yabancıydı onlar.+ 13  Bir milletten öbürüne dolaşıp durdular,+Bir krallıktan çıkıp başka memlekete girdiler.+ 14  Onları mağdur ettirmedi,+Onlar uğruna kralları azarladı,+ 15  “Meshettiklerime dokunmayın,+Peygamberlerime kötülük etmeyin” dedi.+ 16  Ve memleket üzerine bir kıtlık getirdi,+Bütün ekmek teknelerini* kırdı.+ 17  Onların önü sıra bir adam gönderdi,Bu, köle olarak satılan Yusuf’tu.+ 18  Ayaklarını prangalarla yaraladılar,+Onu demir zincirlere vurdular.+ 19  Dedikleri yerine gelene dek,+Yehova’nın sözü onu arıttı.+ 20  Kral onu serbest bırakmak için,Halkların hükümdarı onu salıvermek için adam gönderdi.+ 21  Onu ev halkının efendisi yaptı,+Bütün varlığını onun yönetimine bıraktı.+ 22  Adamlarına canının istediği gibi hükmetsin,+İhtiyarlarına da hikmet öğretsin diye.+ 23  Ve İsrail Mısır’a geldi,+Yakup, Ham’ın topraklarında yabancı olarak yaşadı.+ 24  Tanrı halkını orada çoğalttı,+Düşmanları karşısında gitgide güçlendirdi.+ 25  Yüreklerinin değişmesine izin verdi ki, halkından nefret etsinler,+Kullarına kurnazca davransınlar.+ 26  Kulu Musa’yı,+Seçtiği Harun’u+ gönderdi. 27  Kulları O’nun alametlerini gözler önüne serdiler,+Ham’ın topraklarında mucizeler gösterdiler.+ 28  Karanlığı gönderip her tarafı kararttı,+Musa’yla Harun sözüne karşı gelmedi.+ 29  Sularını kana döndürdü+Ve balıklarını öldürdü.+ 30  Tüm memleket kurbağalarla dolup taştı,+Krallarının odalarına kadar girdiler. 31  Atsineklerinin gelmesini emretti;+Ve bütün topraklarına tatarcıklar üşüştü.+ 32  Yağmur yerine dolu yağdırdı,+Topraklarına ateş püskürttü.+ 33  Üzüm bağlarını, incir ağaçlarını vurdu,Ülkelerindeki bütün ağaçları kırdı.+ 34  Çekirgelerin gelmesini emretti,+Ve sayısız yavru çekirge akın etti.+ 35  Memleketteki bütün bitkileri,Ve toprağın tüm ürününü yediler.+ 36  Ve diyardaki bütün ilk çocukları,+Kudretlerinin ilk meyvesini vurdu.+ 37  Halkını altın ve gümüşle oradan çıkardı,+Kabileleri arasında tökezleyen yoktu. 38  Gittiklerinde Mısırlılar sevindi,Çünkü üzerlerine onların korkusu çökmüştü.+ 39  Tanrı bulutu bir perde gibi gerdi,+Geceyi aydınlatsın diye ateş verdi.+ 40  İstediklerinde bıldırcın gönderdi,+Onları göklerin ekmeğiyle doyurdu.+ 41  Kayayı yardı, sular fışkırdı,+Çorak topraklarda sular ırmak gibi aktı.+ 42  Çünkü kulu İbrahim’e verdiği kutsal sözü hatırladı.+ 43  Halkını coşkun bir sevinçle,+Seçtiklerini sevinç nidalarıyla oradan çıkardı.+ 44  Milletlerin topraklarını onlara verdi,+Kavimlerin emeğinin ürününü onlar edindi ki,+ 45  O’nun kurallarına uysunlar,+Kanunlarına+ bağlı kalsınlar.Yah’ı yüceltin!+

Dipnotlar

Me 105:4 Sözcük anlamıyla, “yüzünü arayın”
Me 105:16 Sözcük anlamıyla, “halka şeklindeki ekmeklerin geçirildiği sırıklar”