Markos 3:1-35

3  İsa yine bir havraya girdi, orada eli sakat bir adam vardı.+  Ferisiler İsa’yı suçlayabilmek amacıyla, adamı Sebt günü iyi edip etmeyeceğini görmek için onu dikkatle izliyorlardı.+  İsa eli körelmiş adama, “Ayağa kalk, ortaya gel” dedi.  Sonra onlara, “Sebt günü iyilik yapmak mı kanuna uygundur, yoksa kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı, yoksa öldürmek mi?”+ diye sordu. Onlar ise sustular.  Yüreklerinin duyarsızlığı nedeniyle derin bir keder içindeydi;+ etrafındakilere kızgınlıkla baktıktan sonra adama, “Elini uzat” dedi. O da uzattı ve eli iyileşti.+  Bunun üzerine Ferisiler dışarı çıktılar ve vakit geçirmeden Herodes yanlılarıyla+ bir araya gelip İsa’yı nasıl ortadan kaldıracaklarını görüşmeye başladılar.+  Fakat İsa öğrencileriyle birlikte oradan ayrılıp göl kıyısına gitti; Celile’den ve Yahudiye’den büyük bir insan kitlesi de peşinden gitti.+  Yeruşalim’den, İdumea’dan, Ürdün Irmağının öte yakasından, Sur+ ve Sayda çevrelerinden de büyük bir topluluk onun neler yaptığını duyarak geldi.  İsa öğrencilerine, kalabalığın arasında sıkışıp kalmamak için küçük bir tekneyi hazır bulundurmalarını söyledi. 10  Çünkü pek çok kişiyi iyi etmişti, bu yüzden de ciddi hastalıkları olanların hepsi ona dokunmak için üzerine üşüşüyorlardı.+ 11  Kötü ruhlar bile,+ onu nerede görseler ayaklarına kapanıyor, “Sen Tanrı’nın Oğlusun!” diye bağırıyorlardı.+ 12  Fakat o çoğu kez, kim olduğunu açıklamamalarını onlara sıkıca tembihliyordu.+ 13  İsa bir dağa çıktı ve istediği kişileri yanına çağırdı,+ onlar da gittiler.+ 14  On iki kişi seçti; “elçiler” diye de adlandırdığı bu kişiler kendisiyle birlikte hizmeti sürdürecek, haberi duyurmak üzere onun tarafından gönderilecek+ ve 15  cinleri çıkarma yetkisine sahip olacaklardı.+ 16  Seçtiği bu onikiler şunlardı: Simun, ki ona Petrus adını da vermişti,+ 17  Zebedi’nin oğlu Yakup ve onun kardeşi Yuhanna+ (onlara “gök gürültüsü oğulları” anlamında Boanerces adını vermişti), 18  Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matta, Tomas, Alfeos oğlu Yakup, Taddeus, Gayretli Simun 19  ve sonradan kendisine ihanet eden+ Yahuda İskariyot. Sonra İsa bir eve girdi. 20  Kalabalık yine toplandı, öyle ki yemek bile yiyemiyorlardı.+ 21  Ailesi+ bunu duyunca onu tutup götürmek üzere geldi, çünkü “Aklını kaçırmış” diyorlardı.+ 22  Yeruşalim’den inen yazıcılar da şöyle diyorlardı: “Onda Beelzebub* var, cinler hükümdarının yardımıyla cinleri çıkarıyor.”+ 23  Bunun üzerine kendilerini yanına çağırıp örneklerle konuşmaya başladı: “Şeytan Şeytan’ı nasıl çıkarabilir? 24  Kendi içinde ayrılık olan bir krallık ayakta kalamaz;+ 25  kendi içinde ayrılık olan bir ev de ayakta kalamaz.+ 26  Yine, Şeytan da kendi kendisiyle çatışarak kendi içinde ayrılık yarattıysa ayakta kalamaz, sonu yakın demektir.+ 27  Kimse güçlü bir adamın evine öylece girip malını yağmalayamaz;+ ancak önce onu bağlarsa evini yağmalayabilir.+ 28  Şuna emin olun ki, insanoğullarının küfür niteliğindeki her günahı ve sözü bağışlanacaktır.+ 29  Ancak, kutsal ruha küfreden sonsuza dek bağışlanmayacaktır, ebedi günahtan suçludur.”+ 30  Bunları söylemesinin nedeni, “Onda kötü ruh var”+ demeleriydi. 31  O sırada annesi ve kardeşleri+ geldiler, dışarıda durup kendisini çağırttılar.+ 32  Ancak insanlar İsa’nın etrafını sarmış oturuyordu; bu yüzden ona “Bak, annen ve kardeşlerin dışarıda, seni istiyorlar” dediler.+ 33  Buna karşılık İsa, “Benim annem kim, kardeşlerim kim, biliyor musunuz?”+ diye sordu. 34  Sonra, çevresine toplanmış oturanlara bakarak, “İşte benim annem ve kardeşlerim!”+ dedi. 35  “Tanrı’nın isteğini kim yerine getirirse, benim kardeşim, kız kardeşim ve annem odur.”+

Dipnotlar

Mr 3:22 Matta 12:24’teki dipnota bakın.