Markos 16:1-20

16  Sebt günü+ geçtiğinde Mecdelli Meryem,+ Yakup’un annesi Meryem ve Salome, götürüp İsa’nın bedenine sürmek için hoş kokulu otlar satın aldılar.+  Haftanın ilk günü+ erkenden, gün doğunca mezara geldiler.+  “Bizim için mezarın girişinden taşı kim yuvarlayacak?” diye aralarında konuşuyorlardı.  Başlarını kaldırıp baktıklarında taşın yuvarlanmış olduğunu gördüler; koskoca bir taştı.+  Mezarın içine girdiklerinde, sağ tarafta beyaz kaftanlı bir gencin oturmakta olduğunu görüp çok şaşırdılar.+  Genç onlara “Şaşırmayın” dedi. “Siz direğe gerilmiş olan Nasıralı İsa’yı arıyorsunuz.+ O diriltildi,+ burada değil. İşte, onu yatırdıkları yer şurası.+  Siz gidin, Petrus’a ve diğer öğrencilerine şöyle deyin: ‘O daha önce söylediği gibi,+ sizin önünüzden Celile’ye gidiyor, kendisini orada göreceksiniz.’”+  Kadınlar mezardan dışarı çıkıp kaçtılar; çok heyecanlıydılar, titriyorlardı. Kimseye bir şey anlatmadılar, çünkü içlerini korku sarmıştı.*+ UZUN KAPANIŞ  İsa haftanın ilk günü erkenden diriltildi. Önce, kendisinden yedi cin çıkarmış olduğu Mecdelli Meryem’e göründü. 10  O da gidip İsa’yla beraber bulunmuş kişilere haber verdi; onlar yas tutup ağlamaktaydılar. 11  Ancak, İsa’nın hayata döndüğünü ve Meryem’in onu gördüğünü duyunca inanmadılar. 12  Bundan sonra, aralarından ikisi kırlık bölgeye doğru yürürlerken onlara farklı biri şeklinde göründü. 13  Bunlar geri dönüp olanları diğerlerine anlattılar. Fakat onlar yine inanmadı. 14  Sonra Onbirlere de sofrada otururlarken göründü; imansızlıkları ve yüreklerinin duyarsızlığı yüzünden onları kınadı, çünkü kendisini dirilmiş olarak görenlere inanmamışlardı. 15  Sonra onlara şöyle dedi: “Tüm dünyaya gidin ve iyi haberi bütün âleme duyurun. 16  İman edip vaftiz edilen kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek. 17  İman edenler şu alametlerle tanınacak: Benim adımla cinler çıkaracaklar, başka diller konuşacaklar, 18  elleriyle yılanlar tutup kaldıracaklar, öldürücü bir şey içseler bile kendilerine hiç zarar gelmeyecek. Hastaların üzerine ellerini koyacaklar ve onlar iyileşecek.” 19  Efendimiz İsa, onlarla konuştuktan sonra göğe alındı ve Tanrı’nın sağında oturdu. 20  Onlar da gidip haberi her yerde duyurdular; Efendimiz onlarla birlikte çalıştı ve mesajı alametlerle destekledi.

Dipnotlar

Mr 16:8 MS 4. yüzyılda yaşamış Hieronymus ve Eusebios adlı bilginler, asıl metnin ‘içlerini korku sarmıştı’ sözleriyle bittiği görüşündedirler. Bazı elyazmalarında bu ayetten sonra yukarıdaki uzun kapanış, bazılarında da kısa kapanış yer alır. Ancak bu iki kapanış da ilham edilmiş kutsal yazıların bir kısmı olarak görülmez.