Ester 1:1-22

1  Ahaşveroş’un* dönemiydi. Kral Ahaşveroş+ Hint ülkesinden Habeş ülkesine, yüz yirmi yedi vilayet+ üzerinde hüküm sürüyordu.  O dönemde, Kral Ahaşveroş Susa*+ kalesindeki+ kraliyet tahtında otururken,+  saltanatının üçüncü yılında, tüm yöneticileri, hizmetkârları, Pers+ ve Med+ ordusunun subayları, soylular+ ve vilayet yöneticileri için huzurunda+ bir şölen düzenledi.+  Şölen günlerce sürdü, kral yüz seksen gün boyunca onlara tüm itibarı+ ve ihtişamıyla büyüklüğünü, görkemli krallığının zenginliğini gösterdi.+  Bunun ardından kral, Susa kalesinde bulunanlar için, önemli ya da sıradan tüm insanlar için sarayın bahçesindeki avluda yedi gün süren bir şölen verdi.  Avluda, beyaz keten, has pamuklu ve mavi+ kumaşlardan perdeler vardı; bunlar kaliteli ipler ve erguvani+ yün bağlarla asılmış, gümüş halkalarla mermer sütunlara takılmıştı. Somaki taşı, beyaz mermer, sedef ve siyah mermerden yapılmış döşeme üzerinde ise altından ve gümüşten divanlar+ bulunuyordu.  Şarap çeşit çeşit altın kâselerde sunuluyordu;+ kraliyet şarabı+ kralın zenginliğine yaraşır şekilde boldu.  Şölene katılanlar içki içme kurallarına uymaya zorlanmadı. Çünkü kral saraydaki tüm yetkililere, herkesin isteğini yerine getirmeleri talimatını vermişti.  Ayrıca, Kraliçe Vaşti+ de kadınlar için, Kral Ahaşveroş’a ait kraliyet evinde bir şölen düzenledi. 10  Yedinci gün, kral şarabın etkisiyle keyifliyken+ özel hizmetinde olan+ yedi saray memuruna, Mehuman, Bizta, Harbona,+ Bigta, Abagta, Zetar ve Karkas’a emir vererek, 11  Kraliçe Vaşti’yi başında kraliyet başlığıyla huzuruna getirmelerini söyledi; çok hoş bir kadın olduğundan onun güzelliğini halklara ve yöneticilere göstermek istiyordu.+ 12  Ancak Kraliçe Vaşti, huzura gelmesi için kralın saray memurları aracılığıyla ilettiği çağrıya uymayı reddediyordu.+ Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkeden deliye döndü.+ 13  Böylece kral zamanın örf ve âdetlerini bilen+ danışmanlarıyla görüştü+ (çünkü işin usulü böyleydi; kralın meselesi hukuk ve adli davalar konusunda bilgili kişilerin önüne gelirdi. 14  Ona en yakın olanlar da, Pers ve Med ülkesinin yedi+ yöneticisi, Karşena, Şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan’dı. Bunlar krallıkta en üst konumda bulunan ve kralın huzuruna çıkabilen kişilerdi).+ 15  Kral onlara “Kraliçe Vaşti Kral Ahaşveroş’un saray memurları aracılığıyla ilettiği çağrıya uymadı. Kanunlara göre ona ne yapılması gerek?” diye sordu. 16  Bunun üzerine Memukan,+ kralın ve yöneticilerin huzurunda şunu söyledi: “Kraliçe Vaşti sadece krala karşı değil, Kral Ahaşveroş’un tüm vilayetlerindeki halklara ve yöneticilere karşı da suç işlemiş oldu.+ 17  Çünkü kraliçenin bu davranışı tüm kadınların kulağına gidecek ve onlar, ‘Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaşti’nin huzura getirilmesini söyledi, fakat o gelmedi’ diyecekler. Böylece kocaları+ gözlerinde küçük düşecek.+ 18  Bugün Pers ve Med ülkesinde kralın emrindeki tüm yöneticilerin hanımları, kraliçenin yaptığını duyunca kocalarıyla aynı şekilde konuşacaklar; onları küçük görecekler ve bu da büyük bir öfkeye yol açacak.+ 19  Eğer krala uygun görünürse,+ Vaşti artık Kral Ahaşveroş’un huzuruna gelmesin diye senin tarafından bir ferman çıkarılsın. Sonra da bu, Perslerin ve Medlerin kanunlarına+ eklensin ki, değiştirilmesin.+ Ayrıca kral, onun kraliçeliğini daha değerli olan başka bir kadına versin. 20  Kralın çıkaracağı ferman, ülkesinin tüm topraklarında duyurulsun (onun ülkesi çok geniştir). Böylece tüm kadınlar, önemli ya da sıradan olsun kocalarına+ saygı gösterecektir.”+ 21  Kral ve yöneticiler öneriyi beğendiler.+ Kral, Memukan’ın önerisine göre harekete geçti. 22  Tüm vilayetlerine,+ her birinin kendi yazısıyla ve her halkın kendi diliyle belgeler gönderdi.+ Her kocanın evinin efendisi+ olması ve o evde kendi halkının dilinin konuşulması gerektiği belirtildi.

Dipnotlar

Es 1:1 Septuagint’te Artakserkses. Büyük Darius’un (Dareios Hystaspes) oğlu I. Kserkses olduğu anlaşılıyor.
Es 1:2 Ya da “Şuşan”