Sayılar 7:1-89

7  Musa Kutsal Çadırı+ kurmayı bitirdikten sonra çadırı, tüm eşyalarını ve tüm takımlarıyla birlikte sunağı meshedip+ kutsadı. Böylece hepsini meshedip kutsamış oldu.+  Sonra kabile beyleri,+ kaydedilenlerden sorumlu kişiler olarak İsrail beyleri, yani aşiret reisleri sunular+ getirdiler.  Onları Yehova’nın önünde sundular; üstü kapalı altı araba ve on iki sığır getirdiler. Her iki bey bir araba ve her biri bir sığır getirmişti. Bunları Kutsal Çadırın önünde sundular.  Bunun üzerine Yehova Musa’ya şöyle dedi:  “Getirilenleri kabul et; onlar Toplanma Çadırının hizmetinde kullanılacak; her birini yaptıkları işe göre Levioğullarına vereceksin.”  Böylece Musa arabaları ve sığırları kabul etti ve onları Levioğullarına verdi.  Yerine getirdikleri hizmete göre Gerşonoğullarına iki araba, dört sığır verdi;+  Yerine getirdikleri hizmete göre+ Merarioğullarına dört araba, sekiz sığır verdi. Bunlar kâhin Harun’un oğlu İtamar’ın gözetimi altındaydı.+  Fakat Kohatoğullarına bir şey vermedi, çünkü onlar kutsal yerin hizmetinden sorumluydular;+ oraya ait eşyaları omuzlarında taşıyorlardı.+ 10  İsrail beyleri sunağın meshedildiği gün, hizmete açılışı+ nedeniyle sunularını getirdiler; onları sunağın önünde sunmaya başladılar. 11  Bunun üzerine Yehova Musa’ya “Her gün bir bey sunağın açılışı için getirdiği sunuyu sunsun”+ dedi. 12  İlk gün sunusunu getiren, Yahuda kabilesinden Amminadab oğlu Nahşon’du.+ 13  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle,+ yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 14  Buhurla dolu,+ on şekel ağırlığında altın bir tas. 15  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç, bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 16  Günah sunusu için bir oğlak.+ 17  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Amminadab oğlu Nahşon’un+ sunusu bunlardı. 18  İkinci gün İssakar kabilesi beyi, Tsuar oğlu Netanel+ sunusunu getirdi. 19  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 20  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 21  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç, bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 22  Günah sunusu için bir oğlak.+ 23  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Tsuar oğlu Netanel’in sunusu bunlardı. 24  Üçüncü gün Zebulunoğullarının beyi, Helon oğlu Eliab+ geldi. 25  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu. 26  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 27  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 28  Günah sunusu için bir oğlak.+ 29  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Helon oğlu Eliab’ın+ sunusu bunlardı. 30  Dördüncü gün Rubenoğullarının beyi, Şedeur oğlu Elitsur+ geldi. 31  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 32  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 33  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 34  Günah sunusu için bir oğlak.+ 35  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Şedeur oğlu Elitsur’un+ sunusu bunlardı. 36  Beşinci gün Şimeonoğullarının beyi, Tsurişadday oğlu Şelumiel+ geldi. 37  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 38  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 39  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 40  Günah sunusu için bir oğlak.+ 41  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Tsurişadday oğlu Şelumiel’in+ sunusu bunlardı. 42  Altıncı gün Gadoğullarının beyi, Deuel oğlu Elyasaf+ geldi. 43  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 44  Buhurla dolu,+ on şekel ağırlığında altın bir tas. 45  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 46  Günah sunusu için bir oğlak.+ 47  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Deuel oğlu Elyasaf’ın+ sunusu bunlardı. 48  Yedinci gün Efraimoğullarının beyi, Ammihud oğlu Elişama+ geldi. 49  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 50  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 51  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 52  Günah sunusu için bir oğlak.+ 53  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Ammihud oğlu Elişama’nın+ sunusu bunlardı. 54  Sekizinci gün Manasseoğullarının beyi, Pedatsur oğlu Gamaliel+ geldi. 55  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 56  Buhurla dolu,+ on şekel ağırlığında altın bir tas. 57  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 58  Günah sunusu için bir oğlak.+ 59  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Pedatsur oğlu Gamaliel’in+ sunusu bunlardı. 60  Dokuzuncu gün Benyaminoğullarının beyi,+ Gideoni oğlu Abidan+ geldi. 61  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 62  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 63  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 64  Günah sunusu için bir oğlak.+ 65  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Gideoni oğlu Abidan’ın+ sunusu bunlardı. 66  Onuncu gün Danoğullarının beyi, Ammişadday oğlu Ahiezer+ geldi. 67  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 68  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas. 69  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 70  Günah sunusu için bir oğlak.+ 71  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Ammişadday oğlu Ahiezer’in+ sunusu bunlardı. 72  On birinci gün Aşeroğullarının beyi, Okran oğlu Pagiel+ geldi. 73  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 74  Buhurla dolu,+ on şekel ağırlığında altın bir tas. 75  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 76  Günah sunusu için bir oğlak.+ 77  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Okran oğlu Pagiel’in+ sunusu bunlardı. 78  On ikinci gün Naftalioğullarının beyi, Enan oğlu Ahira+ geldi. 79  Sunusu şunlardı: Kutsal mekân şekeliyle, yüz otuz şekel ağırlığında gümüş bir sahan ve yetmiş şekel ağırlığında gümüş bir kâse; her ikisi de tahıl sunusu için yağla yoğrulmuş ince unla doluydu.+ 80  Buhurla dolu, on şekel ağırlığında altın bir tas.+ 81  Yakılan sunu+ için bir genç boğa, bir koç ve bir yaşının içinde bir erkek kuzu. 82  Günah sunusu için bir oğlak.+ 83  Ve paylaşma kurbanı+ için iki sığır, beş koç, beş teke ve her biri bir yaşında beş erkek kuzu. Enan oğlu Ahira’nın+ sunusu bunlardı. 84  Sunağın meshedildiği gün, hizmete açılışı nedeniyle İsrail beyleri+ tarafından getirilen sunuların+ toplamı şuydu: On iki gümüş sahan, on iki gümüş kâse+ ve on iki altın tas. 85  Her bir gümüş sahan yüz otuz şekel ve her bir kâse yetmiş şekeldi; bu gümüş kapların tümü kutsal mekân şekeliyle+ iki bin dört yüz şekel ağırlığındaydı. 86  Buhurla dolu on iki altın tas;+ her bir tas kutsal mekân şekeliyle on şekel ağırlığındaydı; tasların altınının toplam ağırlığı yüz yirmi şekeldi. 87  Yakılan sunu için,+ tahıl sunularıyla+ getirilen tüm hayvanlar on iki boğa, on iki koç, her biri bir yaşında on iki erkek kuzuydu; günah sunusu için de on iki oğlaktı.+ 88  Paylaşma kurbanı+ için getirilen tüm hayvanlar ise, yirmi dört boğa, altmış koç, altmış teke, her biri bir yaşında altmış erkek kuzuydu. Sunağın meshedilmesinden+ sonra hizmete açılışında+ getirilen sunular bunlardı. 89  Musa Tanrı’yla konuşmak+ için ne zaman Toplanma Çadırına girse, Hatırlatma Sandığının kapağının üstünden,+ iki kerubi arasından+ gelen sesi duyardı; Tanrı onunla konuşurdu.

Dipnotlar