Sayılar 34:1-29

34  Yehova Musa’ya ayrıca şunları söyledi:  “İsrailoğullarına emredip de ki, ‘Kenan diyarına+ girdiğinizde, miras olarak size düşecek+ Kenan toprakları ve sınırları şöyle olacak:+  Güney tarafınız Edom’un+ yanındaki Tsin Çölünden başlayacak ve güney sınırınız doğuda Tuz Gölünün+ ucuna uzanacak.  Sınırınız Akrabbim+ yokuşunun güneyinden kıvrılıp Tsin’e geçecek ve Kadeş-barnea’nın+ güneyine dek inecek. Sonra Hatsar-addar’a+ doğru çıkıp Atsmon’a gidecek.  Atsmon’da Mısır Vadisine+ doğru yön değiştirecek ve Denizde*+ sonlanacak.  Batı sınırı+ ise, Büyük Denizin kıyısı olacak. Bu sizin batı sınırınız olacak.  Kuzey sınırınız şudur: Büyük Denizden Hor Dağına*+ dek sınırınızı çizeceksiniz.  Sınır, Hor Dağından Hamat+ girişine dek gidecek ve ucu Tsedad’a+ varacak.  Sonra Zifron’a çıkacak ve Hatsar-enan’da+ son bulacak. Bu sizin kuzey sınırınız olacak. 10  Ve doğuda sınırınızı Hatsar-enan’dan Şefam’a dek işaretleyeceksiniz. 11  Sınır Şefam’dan, Ain’in doğusundaki Ribla’ya kadar gidecek ve inip Kinneret Gölünün*+ doğusundaki yamaçlara uzanacak. 12  Oradan Ürdün Irmağı boyunca inip Tuz Gölünde+ sonlanacak. Çepçevre sınırlarıyla burası sizin memleketiniz+ olacak.” 13  Bunun üzerine Musa İsrailoğullarına şunları söyledi: “Yehova’nın dokuz kabileyle bir kabilenin yarısına+ vermeyi emrettiği, kurayla+ paylaşacağınız diyar budur. 14  Çünkü Rubenoğulları kabilesi, Gadoğulları kabilesi ve Manasse kabilesinin yarısı aşiretlerine göre miraslarını zaten aldılar.+ 15  İki kabileyle bir kabilenin yarısı doğuda, gündoğusu tarafında, Eriha karşısında Ürdün Irmağı bölgesinden miraslarını aldılar.”+ 16  Yehova sonra Musa’ya şunları söyledi: 17  “Diyarı size mülk olarak paylaştıracak kişiler kâhin Eleazar+ ve Nun oğlu Yeşu’dur.+ 18  Ve diyarı mülk olarak paylaştırmak için her kabileden bir bey alacaksınız.+ 19  Bu kişiler şunlardır: Yahuda+ kabilesinden Yefunne oğlu Kaleb;+ 20  Şimeonoğulları+ kabilesinden Ammihud oğlu Şemuel; 21  Benyamin+ kabilesinden Kislon oğlu Elidad; 22  Danoğulları+ kabilesinden bir bey, Yogli oğlu Bukki; 23  Yusufoğullarının+ Manasseoğulları+ kabilesinden bir bey, Efod oğlu Hanniel; 24  Efraimoğulları+ kabilesinden bir bey, Şiftan oğlu Kemuel; 25  Zebulunoğulları+ kabilesinden bir bey, Parnak oğlu Elitsafan; 26  İssakaroğulları+ kabilesinden bir bey, Azzan oğlu Paltiel; 27  Aşeroğulları+ kabilesinden bir bey, Şelomi oğlu Ahihud; 28  Naftalioğulları+ kabilesinden bir bey, Ammihud oğlu Pedahel.” 29  Yehova’nın Kenan diyarını İsrailoğullarına mülk olarak paylaştırmalarını emrettiği kişiler bunlardı.+

Dipnotlar

Sy 34:5 Büyük Deniz, Akdeniz.
Sy 34:7 Hangi dağ olduğu belirsiz; Lübnan Dağlarının başlıca doruklarından biri olabilir.
Sy 34:11 Celile Gölünün eski adı.