Sayılar 33:1-56

33  Musa ve Harun önderliğinde+ Mısır’dan+ ordular halinde+ çıkan İsrailoğullarının sırasıyla yaptıkları yolculuklar.  Musa, Yehova’nın emriyle, yola çıktıkları yerleri kaydetti; onların bir yerden öbürüne yaptıkları yolculuklar şunlardı:+  Birinci ayda, birinci ayın on beşinci gününde+ Ramses’ten+ hareket ettiler. İsrailoğulları Fısıhtan+ hemen sonraki gün tüm Mısırlıların gözü önünde zaferle* yola çıktılar.+  Mısırlılar ise Yehova’nın vurduğu ilk doğanlarını+ gömüyorlardı. Yehova onların tanrılarına hükümlerini infaz etmişti.+  Böylece İsrailoğulları Ramses’ten+ yola çıktılar ve gelip Sukkot’ta+ konakladılar.  Sukkot’tan ayrılıp çölün sınırında bulunan Etam’da+ konakladılar.  Etam’dan ayrıldılar ve geriye, Baal-tsefon+ karşısındaki Pi-hahirot’a+ doğru dönüp Migdol+ önünde konakladılar.  Pi-hahirot’tan ayrıldılar ve denizin ortasından+ geçip çöle çıktılar;+ Etam Çölünde+ üç günlük yol gidip Mara’da+ konakladılar.  Mara’dan ayrılıp Elim’e+ geldiler. Elim’de on iki pınar ve yetmiş hurma ağacı vardı; orada konakladılar. 10  Sonra Elim’den ayrılıp Kızıldeniz kıyısında konakladılar. 11  Kızıldeniz’den ayrılıp Sin Çölünde+ konakladılar. 12  Sin Çölünden ayrılıp Dofka’da konakladılar. 13  Dofka’dan ayrılıp Aluş’ta konakladılar. 14  Aluş’tan ayrılıp Refidim’de+ konakladılar. Orada halk için içecek su yoktu. 15  Refidim’den ayrılıp Sina Çölünde+ konakladılar. 16  Sina Çölünden ayrılıp Kibrot-hattaava’da+ konakladılar. 17  Kibrot-hattaava’dan ayrılıp Hatserot’ta+ konakladılar. 18  Hatserot’tan ayrılıp Ritma’da konakladılar. 19  Ritma’dan ayrılıp Rimmon-perets’te konakladılar. 20  Rimmon-perets’ten ayrılıp Libna’da konakladılar. 21  Libna’dan ayrılıp Rissa’da konakladılar. 22  Rissa’dan ayrılıp Kehelata’da konakladılar. 23  Kehelata’dan ayrılıp Şefer Dağında konakladılar. 24  Şefer Dağından ayrılıp Harada’da konakladılar.+ 25  Harada’dan ayrılıp Makhelot’ta konakladılar. 26  Makhelot’tan ayrılıp+ Tahat’ta konakladılar. 27  Tahat’tan ayrılıp Terah’ta konakladılar. 28  Terah’tan ayrılıp Mitka’da konakladılar. 29  Mitka’dan ayrılıp Haşmona’da konakladılar. 30  Haşmona’dan ayrılıp Moserot’ta konakladılar. 31  Moserot’tan ayrılıp Bene-yaakan’da+ konakladılar. 32  Bene-yaakan’dan ayrılıp Hor-haggidgad’da konakladılar. 33  Hor-haggidgad’dan ayrılıp Yotbata’da+ konakladılar. 34  Yotbata’dan ayrılıp Abrona’da konakladılar. 35  Abrona’dan ayrılıp Etsyon-geber’de+ konakladılar. 36  Etsyon-geber’den ayrılıp Tsin Çölünde,+ Kadeş’te konakladılar. 37  Kadeş’ten ayrılıp Edom topraklarının sınırındaki Hor Dağında+ konakladılar. 38  Kâhin Harun Yehova’nın emriyle Hor Dağına çıkmış, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışlarının kırkıncı yılında beşinci ayın birinci günü orada ölmüştü.+ 39  Harun Hor Dağında öldüğünde yüz yirmi üç yaşındaydı. 40  Kenan diyarında Necef’te+ yaşayan Arad+ şehrinin Kenanlı kralı İsrailoğullarının geldiğini o sırada duydu. 41  Ve Hor Dağından+ ayrılıp Tsalmona’da konakladılar. 42  Tsalmona’dan ayrılıp Punon’da konakladılar. 43  Punon’dan ayrılıp Obot’ta+ konakladılar. 44  Obot’tan ayrılıp Moab+ sınırındaki İye-abarim’de* konakladılar. 45  İyim’den ayrılıp Dibon-gad’da+ konakladılar. 46  Dibon-gad’dan ayrılıp Almon-diblataim’de konakladılar. 47  Almon-diblataim’den+ ayrılıp Nebo+ karşısındaki Abarim+ dağlarında konakladılar. 48  Sonunda Abarim dağlarından ayrılıp Moab düzlüklerinde,+ Ürdün Irmağı kıyısında Eriha karşısında konakladılar. 49  Ürdün Irmağı kıyısındaki Moab düzlüklerinde Beyt-yeşimot’tan+ Abel-şittim’e+ dek uzanan bir alanda konakladılar. 50  Ve Yehova, Moab düzlüklerinde, Ürdün Irmağı kıyısında Eriha+ karşısında Musa’yla konuşup şunları söyledi: 51  “İsrailoğullarıyla konuş, onlara de ki, ‘Artık Ürdün Irmağını geçip Kenan diyarına giriyorsunuz.+ 52  Diyarın tüm halklarını önünüzden kovacaksınız ve taş tasvirlerinin,+ dökme putlarının+ tümünü yok edeceksiniz; kutsal tuttukları yüksek yerleri yıkacaksınız.+ 53  Ve diyarı mülk edinip orada oturacaksınız, çünkü Ben diyarı mülk edinmeniz için size veriyorum.+ 54  Diyarı kurayla+ aşiretlerinize göre mülk olarak paylaştıracaksınız.+ Kalabalık olanın mirasını artıracak, nüfusu az olanın mirasını azaltacaksınız.+ Kurada neresi çıkarsa mülkleri orası olacak.+ Babalarınızın kabilesine göre mülk edineceksiniz.+ 55  Eğer diyarda oturanları önünüzden kovmazsanız,+ onlardan bıraktıklarınız gözünüzde diken, böğrünüzde dikenli çalı gibi olacaklar; oturacağınız diyarda size sıkıntı verecekler.+ 56  Onlara yapmayı düşündüğümü, o zaman size yapacağım.’”+

Dipnotlar

Sy 33:3 Sözcük anlamıyla, “kalkmış el ile”
Sy 33:44 45. ayette “İyim”