Sayılar 32:1-42

32  Rubenoğullarıyla+ Gadoğullarının+ çok sayıda hayvanı olmuştu. Yazer+ ve Gilead topraklarını gördüler, sürüleri için elverişli yerlerdi.  Bu nedenle Gadoğullarıyla Rubenoğulları Musa’ya, kâhin Eleazar’a ve topluluğun beylerine gelip şöyle dediler:  “Atarot,+ Dibon,+ Yazer, Nimra,+ Heşbon,+ Eleale,+ Sebam, Nebo+ ve Beon’u+ gördük;  Yehova’nın İsrail topluluğu önünde yenilgiye uğrattığı+ halkların yaşadığı bu topraklar hayvanlar için çok elverişli; bu kullarının da hayvanları var.”+  Ve “Eğer uygun görürsen” dediler, “Bu topraklar kullarına mülk olarak verilsin. Bizi Ürdün Irmağının karşı tarafına geçirme.”+  Bunun üzerine Musa Gadoğullarıyla Rubenoğullarına “Kardeşleriniz savaşmaya giderken siz burada oturacak mısınız?”+ dedi,  “Yehova’nın vereceği diyara geçecek olan İsrailoğullarının cesaretini neden kırıyorsunuz?  Kadeş-barnea’dayken+ babalarınızı diyarı görmeye gönderdiğimde onlar da böyle yaptı.+  Eşkol Vadisine+ gidip diyarı gördüklerinde İsrailoğullarının cesaretini kırdılar, Yehova’nın kendilerine vereceği diyara girmekten onları alıkoydular.+ 10  O gün Yehova çok öfkelenip şöyle ant etti:+ 11  ‘Mısır’dan çıkan, yirmi ve daha yukarı yaştaki adamlar,+ İbrahim’e, İshak’a ve Yakup’a yeminle vaat ettiğim toprakları görmeyecekler,+ çünkü onlar bütün yürekle Benim yolumdan gitmediler. 12  Yalnızca Kenizzi Yefunne oğlu Kaleb+ ile Nun oğlu Yeşu+ görecek, çünkü onlar bütün yürekle Yehova’nın yolundan gittiler.’ 13  Bu nedenle Yehova İsrailoğullarına çok öfkelendi ve gözünde kötü olanı yapan o nesil yok oluncaya dek+ Yehova onları kırk yıl çölde dolaştırdı.+ 14  Ey günahkârlar soyu, şimdi babalarınızın yerine siz geçtiniz ve Yehova’nın İsrailoğullarına olan öfkesini+ daha da artırıyorsunuz. 15  O’nun yolunda gitmekten vazgeçerseniz,+ bu halkı yine çölde dolaştıracaktır;+ siz de onlara kötülük yapmış olacaksınız.”+ 16  Rubenoğullarıyla Gadoğulları Musa’ya yaklaşıp şöyle söylediler: “İzin ver, burada hayvanlarımız için taş duvarlı ağıllar yapalım, çocuklarımız için şehirler kuralım. 17  Biz silahlanıp savaş düzeninde+ İsrailoğullarını yerlerine götürene dek önlerinden gideceğiz. Bu arada çoluk çocuğumuz da memleket halkının gözlerinden uzak, surlu şehirlerde oturacak. 18  İsrailoğullarının hepsi kendi mülkünü, kendi mirasını elde edinceye dek evlerimize dönmeyeceğiz.+ 19  Biz Ürdün Irmağının öte yakasında onlarla birlikte miras almayacağız, çünkü bizim mirasımız gündoğusuna doğru, ırmağın bu yakasına düştü.”+ 20  Bunun üzerine Musa onlara şu karşılığı verdi: “Böyle yaparsanız, Yehova’nın önünde silahlarınızı kuşanırsanız+ 21  ve her biriniz böyle hazırlıklı durumda, Yehova düşmanlarını önünden kovuncaya dek+ O’nun önünde Ürdün Irmağını geçerseniz, 22  diyar Yehova’nın önünde fethedildiğinde+ geri dönebilirsiniz;+ böylece, Yehova’ya ve İsrailoğullarına karşı suçsuzluğunuzu kanıtlamış olursunuz. Ve bu topraklar Yehova’nın önünde sizin mülkünüz olur.+ 23  Fakat eğer böyle yapmazsanız, Yehova’ya karşı günah işlemiş olursunuz+ ve emin olun günahınız yakanıza yapışacaktır.+ 24  Çoluk çocuğunuz için şehirler kurun ve davarlarınız için taş duvarlı ağıllar yapın; ağzınızdan çıkan sözü yerine getirin.”+ 25  O zaman Gadoğullarıyla Rubenoğulları Musa’ya “Kulların, efendimizin emrettiği gibi yapacak”+ dediler. 26  “Çocuklarımız, karılarımız, sürülerimiz ve tüm hayvanlarımız Gilead şehirlerinde kalacak;+ 27  fakat, efendimizin söylediği gibi, kulların Yehova’nın önünde savaşmak üzere silahlanmış olarak karşı tarafa geçecek.”+ 28  Ve Musa kâhin Eleazar’a, Nun oğlu Yeşu’ya ve İsrailoğullarının aşiret reislerine onlar hakkında emir verdi. 29  Şunları söyledi: “Eğer Gadoğullarıyla Rubenoğulları, hepsi savaşmak üzere silahlanmış+ olarak Yehova’nın önünde Ürdün Irmağını sizinle birlikte geçerse, tüm diyarı fethettiğinizde onlara mülk olarak Gilead topraklarını vereceksiniz.+ 30  Fakat sizinle birlikte geçmezlerse, Kenan diyarında sizin yanınıza yerleşecekler.”+ 31  Bunun üzerine Gadoğullarıyla Rubenoğulları şu karşılığı verdiler: “Yehova bu kullarına ne söylediyse öyle yapacağız.+ 32  Yehova’nın önünde silahlanmış olarak Kenan diyarına geçeceğiz+ ve mirasımız Ürdün Irmağının bu tarafında olacak.”+ 33  Böylece Musa onlara, yani Gadoğulları,+ Rubenoğulları+ ve Yusuf oğlu Manasse kabilesinin yarısına+ Amorilerin kralı Sihon’un+ ve Başan kralı Og’un+ ülkesini, şehirleri, onlara ait toprakları ve çevredeki şehirleriyle birlikte tüm memleketi verdi. 34  Ve Gadoğulları şu surlu şehirleri+ kurdular: Dibon,+ Atarot,+ Aroer,+ 35  Atrot-şofan, Yazer,+ Yogbeha,+ 36  Beyt-nimra,+ Beyt-harran;+ ayrıca taş duvarlı ağıllar+ da yaptılar. 37  Rubenoğulları Heşbon,+ Eleale,+ Kiryataim’i;+ 38  Nebo+ ve Baal-meon+ şehirleriyle (bunların isimlerini değiştirdiler) Sibma şehrini kurdular. İnşa ettikleri şehirlere yeni isimler verdiler. 39  Manasse oğlu Makiroğulları+ Gilead üzerine yürüdüler ve orayı ele geçirip o bölgede yaşayan Amorileri kovdular. 40  Böylece Musa Gilead’ı Manasse soyundan Makiroğullarına verdi, oraya yerleştiler.+ 41  Manasse oğlu Yair gidip Gilead’ın obalarını ele geçirdi ve onlara Havvot-yair+ adını verdi. 42  Nobah gidip Kenat’ı+ ve çevre kentlerini ele geçirdi; oraya kendi adını vererek Nobah dedi.

Dipnotlar