Sayılar 31:1-54

31  Sonra Yehova Musa’ya şöyle dedi:  “Midyanlılardan+ İsrailoğullarının öcünü al.+ Ondan sonra ölüp atalarına katılacaksın.”+  Bunun üzerine Musa halkla konuştu; şunları söyledi: “Aranızdan ordu için adamlar silahlandırın, Midyanlılarla savaşıp Yehova’nın Midyan’dan öcünü alsınlar.+  İsrail’in tüm kabilelerinden her biri orduya bin kişi gönderecek.”  Bunun üzerine İsrail boylarından, kabile başına bin+ kişi toplandı; ordu için on iki bin kişi silahlandırıldı.+  Sonra Musa her kabileden gelen biner kişiyi ve kâhin Eleazar’ın oğlu Finehas’ı+ orduya gönderdi; kutsal takımlardan ve çağrı borazanlarından+ Finehas sorumluydu.  Onlar, Yehova’nın Musa’ya emrettiği gibi, Midyan’la savaştılar ve tüm erkekleri öldürdüler.+  Öldürülenler arasında Midyan kralları da vardı; bunlar Midyan’ın beş kralı,+ Evi, Rekem, Tsur, Hur ve Reba’ydı. Ve Beor oğlu Balam’ı+ da kılıçla öldürdüler.  Fakat İsrailoğulları Midyanlı kadınları ve çocuklarını tutsak aldılar;+ tüm hayvanlarını, sürülerini ve mallarını yağmaladılar. 10  Onların yaşadıkları tüm şehirleri ve obaları ateşe verdiler.+ 11  İnsan olsun hayvan olsun her şeyi yağmalayıp ganimet olarak+ götürdüler. 12  Tutsakları ve ganimeti, Moab düzlüklerinde,+ Ürdün Irmağı kıyısında Eriha karşısındaki konaklama yerine; Musa’ya, kâhin Eleazar’a ve İsrail topluluğuna getirdiler. 13  Musa, kâhin Eleazar ve topluluğun tüm beyleri onları karşılamak için konaklama yerinden çıktılar. 14  Musa seferden dönen ordu komutanlarına,+ yüzbaşılara ve binbaşılara çok öfkelendi. 15  Onlara “Tüm kadınları sağ mı bıraktınız?”+ dedi. 16  “Peor olayında,+ Balam’ın sözüne uyarak İsrailoğullarını kandırıp Yehova’ya ihanet etmelerine+ yol açanlar bu kadınlardı; Yehova’nın halkının başına bu yüzden felaket geldi.+ 17  Şimdi tüm erkek çocukları ve bir erkekle birlikte olmuş tüm kadınları öldürün.+ 18  Erkekle yatmamış tüm kızları sağ bırakın.+ 19  Sizler de yedi gün konaklama yerinin dışında kalın. Sizden ya da tutsaklarınızdan, bir can öldürmüş+ veya öldürülmüş birine dokunmuş herkes,+ üçüncü gün ve yedinci gün kendini arındıracak.+ 20  Tüm giysileri, deri eşyayı, keçi kılından yapılmış her şeyi ve tüm ahşap eşyayı arındıracaksınız.”+ 21  Sonra kâhin Eleazar savaşa katılan askerlere “Yehova’nın Musa’ya verdiği kanunun hükümleri şunlardır” dedi, 22  “Altın, gümüş, bakır, demir, kalay ve kurşundan olan, 23  ateşe dayanıklı+ her şeyi ateşten geçireceksiniz, o zaman temiz sayılacaklar. Ayrıca arınma suyuyla da arındıracaksınız.+ Ateşe dayanıklı olmayan eşyayı sudan geçireceksiniz.+ 24  Yedinci gün giysilerinizi yıkayacaksınız, böylece temiz sayılacaksınız; konaklama yerine bundan sonra girebilirsiniz.”+ 25  Ve Yehova Musa’ya şunu söyledi: 26  “Sen, kâhin Eleazar ve aşiret reisleri ganimetin, tutsak alınan insanların ve ele geçirilen hayvanların sayımını yapın. 27  Ganimeti, sefere çıkıp savaşa katılanlar ile topluluğun geri kalanı arasında yarı yarıya paylaştıracaksınız.+ 28  İnsandan, sığırdan, davardan ve eşeklerden, her beş yüz candan birini, sefere çıkan askerlerden Yehova için vergi+ olarak alacaksın. 29  Bu vergiyi askerlere düşen yarım paydan alacaksınız ve Yehova için bağış olarak+ kâhin Eleazar’a vereceksiniz. 30  İsrailoğullarına düşen yarım paydan; insanlardan, sığırdan, davardan, eşeklerden, tüm evcil hayvanlardan, her elli taneden birini alacaksın ve Yehova’nın Kutsal Çadırındaki yükümlülükleri+ yerine getiren Levioğullarına vereceksin.”+ 31  Musa, kâhin Eleazar’la birlikte Yehova’nın kendisine emrettiği gibi yaptı. 32  Sefere katılanların yağmaladığından geri kalan ganimet şunlardı: Altı yüz yetmiş beş bin davar, 33  yetmiş iki bin sığır, 34  altmış bir bin eşek. 35  İnsanlara*+ gelince, erkekle birlikte olmamış tüm kızlar+ otuz iki bin candı. 36  Ve sefere çıkanlara düşen yarım pay şuydu: Üç yüz otuz yedi bin beş yüz davar. 37  Bunların altı yüz yetmiş beşi Yehova için vergi+ olarak verildi. 38  Otuz altı bin sığır. Bunların yetmiş ikisi Yehova için vergi olarak verildi. 39  Otuz bin beş yüz eşek; bunların altmış biri Yehova için vergi olarak verildi. 40  İnsanların sayısı on altı bindi; bunlardan otuz iki can Yehova için vergi olarak verildi. 41  Ve Musa, Yehova’nın kendisine emrettiği gibi,+ Yehova için bağış olarak verilen bu vergiyi kâhin Eleazar’a+ verdi. 42  Musa’nın, savaşa katılanlarla diğer İsrailoğulları arasında paylaştırdığı ganimetten İsrailoğullarına düşen yarım pay şuydu: 43  Topluluğa düşen yarım pay, üç yüz otuz yedi bin beş yüz davar; 44  otuz altı bin sığır; 45  otuz bin beş yüz eşek; 46  ve insanlar on altı bin can. 47  Musa, Yehova’nın kendisine emrettiği gibi, İsrailoğullarına ait olan bu yarım paydan, insan olsun hayvan olsun, ellide birini alarak, Yehova’nın Kutsal Çadırındaki yükümlülükleri+ yerine getiren Levioğullarına+ verdi. 48  Ve ordu birliklerinin* başındaki adamlar,+ binbaşılar, yüzbaşılar+ Musa’ya geldiler 49  ve ona şunları söylediler: “Biz hizmetkârların, sorumluluğumuz altındaki askerlerin sayımını yaptık; bizden hiçbir kayıp bildirilmedi.+ 50  Hepimiz bulduğumuz altın eşyaları, halhal zincirlerini, bilezikleri, mühür yüzüklerini,+ küpeleri ve kadın takılarını,+ Yehova’nın önünde canlarımızın kefareti olması için sunu olarak Yehova’ya getirdik.”+ 51  Bunun üzerine Musa ve kâhin Eleazar altınları, tüm mücevheratı onlardan aldı.+ 52  Binbaşılardan ve yüzbaşılardan alıp Yehova için bağış olarak sundukları altın, on altı bin yedi yüz elli şekeldi. 53  Ordudaki tüm askerler ganimetten kendisi için pay almıştı.+ 54  Musa ve kâhin Eleazar altınları binbaşılardan ve yüzbaşılardan aldılar, Yehova’nın önünde İsrailoğulları adına bir hatırlatıcı+ olması için Toplanma Çadırına getirdiler.

Dipnotlar

Sy 31:35 Sözcük anlamıyla, “insan canlar”; 40. ayet için de geçerli.
Sy 31:48 Sözcük anlamıyla, “binlerinin”