Sayılar 3:1-51

3  Yehova Musa’yla Sina Dağında+ konuştuğu zaman Harun’la Musa’nın aile kaydı şöyleydi:  Harun’un oğullarının isimleri: İlk oğul Nadab; Abihu,+ Eleazar+ ve İtamar.+  Bunlar Harun’un oğullarıydı; kâhinlik hizmeti için yetkilendirilen meshedilmiş kâhinlerdi.+  Ancak, Nadab ve Abihu Sina Çölünde Yehova’nın huzurunda kurallara aykırı bir ateş sunduklarında+ Yehova’nın önünde öldüler; oğulları yoktu. Eleazar+ ve İtamar+ ise babaları Harun’la birlikte kâhinlik hizmetine devam ettiler.  Ve Yehova Musa’ya şunları söyledi:  “Levi kabilesini+ çağır; kâhin Harun’un önüne getir. Onlar Harun’a hizmet edecek.+  Toplanma Çadırının önünde kutsal mekâna ait hizmetleri yaparak Harun’a ve tüm topluluğa karşı yükümlülüklerini yerine getirecekler.  Toplanma Çadırının tüm takımlarına bakacaklar;+ kutsal mekânla ilgili hizmetleri yaparak İsrailoğullarının yükümlülüğünü yerine getirecekler.+  Levioğullarını Harun’a ve onun oğullarına vereceksin. Onlar verilmiş olanlardır;* İsrailoğullarından Harun’a verilmişlerdir.+ 10  Harun’u ve oğullarını görevlendireceksin; kâhinlik hizmetlerini yerine getirecekler.+ Onların dışında kutsal mekâna kim yaklaşırsa öldürülecek.”+ 11  Ve sonra Yehova Musa’ya şunları söyledi: 12  “Ben İsrailoğullarının tüm ilk oğullarının+ yerine onların arasından Levioğullarını alacağım. Levioğulları Benim olacak. 13  Çünkü her ilk doğan Benimdir.+ Mısır diyarında+ her ilk doğanı vurduğum gün İsrail’de insandan hayvana her ilk doğanı+ Kendim için kutsal olarak ayırdım. Onlar Benim olacak. Ben Yehova’yım.” 14  Ve Yehova Sina Çölünde+ Musa’ya şöyle dedi: 15  “Levioğullarını aşiretlerine ve ailelerine göre sayıp kaydet. Bir aylık ve daha yukarı yaştaki her erkeği kaydedeceksin.”+ 16  Böylece Musa Yehova’nın buyruğu üzerine, kendisine emredildiği gibi, onları sayıp kaydetti. 17  Levi’nin oğullarının+ isimleri şunlardı: Gerşon, Kohat ve Merari.+ 18  Gerşon’un oğullarının isimleri Libni ve Şimei’ydi;+ aileleri onların adıyla anıldı. 19  Kohat’ın oğulları+ Amram, Yitshar,+ Hebron ve Uzziel’di; aileleri onların adıyla anıldı. 20  Merari’nin oğulları+ Mahli+ ve Muşi’ydi;+ aileleri onların adıyla anıldı. Levioğullarının aşiretlerine göre aileleri bunlardı. 21  Gerşon’un soyundan Libnioğulları+ ailesi ile Şimeioğulları+ ailesi geliyordu. Bunlar Gerşonoğulları aileleriydi. 22  Onlardan bir aylık ve daha yukarı yaştaki tüm erkekler sayılarak kaydedildi.+ Kaydedilenlerin sayısı yedi bin beş yüzdü.+ 23  Gerşonoğulları aileleri Kutsal Çadırın arkasındaydı.+ Batı yönünde konaklıyorlardı. 24  Gerşonoğullarının aşiret beyi Lael oğlu Elyasaf’tı. 25  Gerşonoğulları+ kutsal mekânda, çadır, çadırın bezi,+ örtüsü,+ girişindeki perde;+ 26  avlunun perdeleri;+ çadırı ve sunağı çevreleyen avlunun girişinde bulunan perde+ ve iplerinden+ sorumluydular; hizmetleri tüm bunlarla ilgiliydi. 27  Kohat’ın soyundan Amramoğulları ailesi, Yitsharoğulları ailesi, Hebronoğulları ailesi ve Uzzieloğulları ailesi geliyordu. Bunlar Kohatoğulları aileleriydi.+ 28  Bir aylık ve daha yukarı yaştaki tüm erkeklerin sayısı sekiz bin altı* yüzdü; bunlar kutsal mekânın sorumluluğunu üstlenmişti.+ 29  Kohatoğulları aileleri Kutsal Çadırın güney yönünde konaklıyorlardı.+ 30  Kohatoğulları ailelerinin başında aşiret beyi Uzziel+ oğlu Elitsafan vardı. 31  Onlar, Sandık,+ masa,+ şamdan,+ sunaklar;+ kutsal mekân hizmetinde kullandıkları takımlar+ ve bölmenin perdesinden+ sorumluydular;+ hizmetleri tüm bunlarla ilgiliydi. 32  Levioğulları beylerinin başı kâhin Harun’un oğlu Eleazar’dı;+ o, kutsal mekânla ilgili yükümlülükleri yerine getirenlerin gözetiminden sorumluydu. 33  Merari’nin soyundan Mahlioğulları ailesi+ ve Muşioğulları ailesi+ geliyordu. Bunlar Merari aileleriydi.+ 34  Onlardan bir aylık ve daha yukarı yaşta olup kaydedilen tüm erkeklerin sayısı altı bin iki yüzdü.+ 35  Merarioğulları ailelerinin başındaki aşiret beyi Abihail oğlu Tsuriel’di. Onlar Kutsal Çadırın kuzey yönünde konaklıyorlardı.+ 36  Merarioğulları şunların gözetiminden sorumluydu: Çadırın çerçeveleri,+ kirişleri,+ direkleri,+ tabanları ve bunlara ait bütün takımlar+ ve tüm bunlarla ilgili hizmetler;+ 37  avluyu çevreleyen direkler,+ bunların tabanları,+ kazıkları ve ipleri. 38  Kutsal Çadırın önünde, doğu yönünde, Toplanma Çadırının önünde, gündoğusu tarafında konaklayanlar Musa, Harun ve oğullarıydı. Onlar İsrailoğulları adına kutsal mekânla ilgili yükümlülükleri yerine getiriyorlardı.+ Onların dışında oraya kim yaklaşırsa öldürülecekti.+ 39  Musa ve Harun’un, Yehova’nın buyruğu üzerine, ailelerine göre kaydettiği, bir aylık ve daha yukarı yaştaki Levioğullarının sayısı yirmi iki bindi. 40  Sonra Yehova Musa’ya şunları söyledi: “İsrailoğullarından bir aylık ve daha yukarı yaştaki, ilk doğan tüm erkekleri sayıp isimlerini kaydet.+ 41  Benim için İsrailoğullarının tüm ilk doğanları+ yerine Levioğullarını alacaksın, Ben Yehova’yım. İsrailoğullarının evcil hayvanlarının tüm ilk yavrularının yerine Levioğullarının evcil hayvanlarını alacaksın.”+ 42  Musa İsrailoğulları içindeki tüm ilk doğanları, Yehova’nın kendisine emrettiği gibi kaydetti. 43  Kayıtlı olan bir aylık ve daha yukarı yaştaki ilk doğan tüm erkeklerin sayısı yirmi iki bin iki yüz yetmiş üçtü. 44  Yehova sonra Musa’ya şunları söyledi: 45  “İsrailoğullarının tüm ilk doğanları yerine Levioğullarını, hayvanlarının yerine de Levioğullarının hayvanlarını al; Levioğulları Benim olacak.+ Ben Yehova’yım. 46  İsrailoğullarının ilk doğanlarından Levioğullarının+ sayısını aşan iki yüz yetmiş üç kişi için fidye bedeli+ olarak, 47  adam başına beş şekel alacaksın.+ Kutsal mekân şekeline* göre alacaksın. Bir şekel yirmi gera’dır.+ 48  Parayı Levioğullarının sayısını aşanlar için fidye bedeli olarak Harun’la oğullarına vereceksin.” 49  Bunun üzerine Musa, fidyesi Levioğullarıyla karşılananlar dışında kalanlar için kurtarma bedeli olan parayı aldı. 50  İsrailoğullarının ilk doğanlarından kutsal mekân şekeliyle bin üç yüz altmış beş şekel aldı. 51  Sonra Musa, Yehova’nın buyruğu üzerine, Yehova’nın kendisine emrettiği gibi, fidye bedeli olan parayı Harun’la oğullarına verdi.

Dipnotlar

Sy 3:9 “Verilmiş olanlar”, İbranice netunim, “Netinim” ifadesiyle bağlantılıdır. Ezra 2:43’e bakın.
Sy 3:28 Bazı elyazmalarında “altı” olarak geçer. Septuagint çevirisinin bazı elyazmalarında ise “üç” olarak geçer; bu rakam esas alınır ve 22 ile 34. ayetlerdeki rakamlara eklenirse 39. ayette verilen 22.000 toplamı çıkar.
Sy 3:47 Ya da “kutsal şekel.” Toplanma Çadırında tutulan standart bir ağırlık; ölçünün tam olmasını vurgulamak için de kullanılmış olabilir. 2. Samuel 14:26’daki dipnotla karşılaştırın.