Sayılar 26:1-65

26  Felaket bittikten sonra+ Yehova Musa’ya ve kâhin Harun oğlu Eleazar’a şunu söyledi:  “Tüm İsrail topluluğunun; İsrail’de orduya katılabilecek olan yirmi ve daha yukarı yaştaki herkesin aşiretlerine göre sayımını yapın.”+  Musa ve kâhin Eleazar,+ Moab düzlüklerinde,+ Ürdün Irmağı kıyısında Eriha+ karşısında İsrailoğullarıyla konuştular;  onlara “Yehova’nın Musa’ya emrettiği gibi, yirmi ve daha yukarı yaştaki erkeklerin sayımını yapın”+ dediler. Mısır diyarından çıkan İsrailoğulları şunlardı:  İsrail’in ilk oğlu Ruben;+ Ruben’in oğulları: Hanok’un+ soyundan Hanokoğulları ailesi; Pallu’nun+ soyundan Palluoğulları ailesi;  Hetsron’un+ soyundan Hetsronoğulları ailesi; Karmi’nin+ soyundan Karmioğulları ailesi.  Rubenoğullarının aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler kırk üç bin yedi yüz otuz kişiydi.+  Pallu’nun oğlu Eliab’dı.  Eliab’ın oğulları: Nemuel, Datan+ ve Abiram’dı.+ Toplantılara çağrılan, Korah’ın+ yanındaki topluluğun içinde Musa ve Harun’a karşı ayaklanarak Yehova’ya başkaldıran Datan ve Abiram bunlardı. 10  O zaman yer ağzını açmış ve onları yutmuştu.+ Ateş iki yüz elli adamı yakıp yok ettiğinde+ Korah da topluluktakilerle birlikte ölmüştü. Onlar herkese ibret oldular.+ 11  Fakat Korah’ın oğulları ölmedi.+ 12  Şimeonoğulları+ aileleri: Nemuel’in*+ soyundan Nemueloğulları ailesi; Yamin’in+ soyundan Yaminoğulları ailesi; Yakin’in+ soyundan Yakinoğulları ailesi; 13  Zerah’ın* soyundan Zerahoğulları ailesi; Şaul’un+ soyundan Şauloğulları ailesi. 14  Şimeonoğulları aileleri bunlardı; yirmi iki bin iki yüz kişiydiler.+ 15  Gadoğullarının+ aileleri: Tsefon’un soyundan Tsefonoğulları ailesi; Haggi’nin soyundan Haggioğulları ailesi; Şuni’nin soyundan Şunioğulları ailesi; 16  Ozni’nin* soyundan Oznioğulları ailesi; Eri’nin soyundan Erioğulları ailesi; 17  Arod’un soyundan Arodoğulları ailesi; Areli’nin+ soyundan Arelioğulları ailesi. 18  Gadoğulları aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler kırk bin beş yüz kişiydi.+ 19  Yahuda’nın+ oğulları Er+ ve Onan’dı.+ Fakat Er ve Onan Kenan diyarında öldüler.+ 20  Ailelerine göre Yahudaoğulları: Şela’nın+ soyundan Şelaoğulları ailesi; Perets’in+ soyundan Peretsoğulları ailesi; Zerah’ın+ soyundan Zerahoğulları ailesi. 21  Perets’in oğulları: Hetsron’un+ soyundan Hetsronoğulları ailesi; Hamul’un+ soyundan Hamuloğulları ailesi. 22  Bunlar Yahuda aileleriydi;+ onlardan sayılıp kaydedilenler yetmiş altı bin beş yüz kişiydi.+ 23  Ailelerine göre İssakaroğulları:+ Tola’nın+ soyundan Tolaoğulları ailesi; Puva’nın soyundan Puniler ailesi; 24  Yaşub’un* soyundan Yaşuboğulları ailesi; Şimron’un+ soyundan Şimronoğulları ailesi. 25  İssakar aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler altmış dört bin üç yüz kişiydi.+ 26  Ailelerine göre Zebulunoğulları:+ Sered’in soyundan Seredoğulları ailesi; Elon’un soyundan Elonoğulları ailesi; Yahleel’in+ soyundan Yahleeloğulları ailesi. 27  Zebulun aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler altmış bin beş yüz kişiydi.+ 28  Ailelerine göre Yusufoğulları:+ Manasse ve Efraim.+ 29  Manasseoğulları:+ Makir’in+ soyundan Makiroğulları ailesi. Makir Gilead’ın+ babasıydı. Gilead’ın soyundan Gileadoğulları ailesi. 30  Gilead’ın oğulları şunlardı: İezer’in+ soyundan İezeroğulları ailesi; Helek’in soyundan Helekoğulları ailesi; 31  Asriel’in soyundan Asrieloğulları ailesi; Şekem’in soyundan Şekemoğulları ailesi; 32  Şemida’nın+ soyundan Şemidaoğulları ailesi; Hefer’in+ soyundan Heferoğulları ailesi. 33  Hefer oğlu Tselofhad’ın oğlu olmadı, kızları oldu;+ kızlarının isimleri Mahla, Noa, Hogla, Milka ve Tirtsa’ydı.+ 34  Manasse aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler elli iki bin yedi yüz kişiydi.+ 35  Ailelerine göre Efraimoğulları:+ Şutelah’ın+ soyundan Şutelahoğulları ailesi; Beker’in soyundan Bekeroğulları ailesi; Tahan’ın+ soyundan Tahanoğulları ailesi. 36  Şutelah’ın oğulları: Eran’ın soyundan Eranoğulları ailesi. 37  Efraimoğullarının+ aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler otuz iki bin beş yüz kişiydi. Ailelerine göre Yusufoğulları bunlardı.+ 38  Ailelerine göre Benyaminoğulları:+ Bela’nın+ soyundan Belaoğulları ailesi; Aşbel’in+ soyundan Aşbeloğulları ailesi; Ahiram’ın* soyundan Ahiramoğulları ailesi; 39  Şefufam’ın* soyundan Şufamoğulları ailesi; Hufam’ın*+ soyundan Hufamoğulları ailesi. 40  Bela’nın oğulları Ard ve Naaman’dı.+ Ard’ın soyundan Ardoğulları ailesi; Naaman’ın soyundan Naamanoğulları ailesi. 41  Ailelerine göre Benyaminoğulları+ bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler kırk beş bin altı yüz kişiydi.+ 42  Ailelerine göre Danoğulları+ şunlardı: Şuham’ın* soyundan Şuhamoğulları ailesi. Dan+ aileleri bunlardı. 43  Şuhamoğullarının tüm aileleri, onlardan sayılıp kaydedilenler altmış dört bin dört yüz kişiydi.+ 44  Ailelerine göre Aşeroğulları+ şunlardı: Yimna’nın+ soyundan Yimnaoğulları ailesi; Yişvi’nin+ soyundan Yişvioğulları ailesi; Beria’nın soyundan Beriaoğulları ailesi; 45  Beria’nın oğulları: Heber’in soyundan Heberoğulları ailesi; Malkiel’in+ soyundan Malkieloğulları ailesi. 46  Aşer’in kızının ismi Serah’tı.+ 47  Aşeroğullarının+ aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler elli üç bin dört yüz kişiydi.+ 48  Ailelerine göre Naftalioğulları:+ Yahtseel’in+ soyundan Yahtseeloğulları ailesi; Guni+ soyundan Gunioğulları ailesi; 49  Yetser’in+ soyundan Yetseroğulları ailesi; Şillem’in+ soyundan Şillemoğulları ailesi. 50  Naftali+ aileleri bunlardı; onlardan sayılıp kaydedilenler kırk beş bin dört yüz kişiydi.+ 51  İsrailoğullarından sayılıp kaydedilenler altı yüz bir bin yedi yüz otuz kişiydi.+ 52  Sonra Yehova Musa’ya şunları söyledi: 53  “Memleket, kaydedilmiş isimlerin sayısına göre onlara miras olarak paylaştırılacak.+ 54  Sayısı çok olanın mirasını büyütecek, sayısı az olanın mirasını küçülteceksin.+ Her birinin mirası, kaydedilenlerinin sayısına göre olacak. 55  Ancak topraklar kura+ ile paylaştırılacak. Herkes babasının kabilesi içinde bir miras alacak. 56  Nüfusu az olan için de çok olan için de, mirasları kurayla belirlenerek dağıtılacak.” 57  Ailelerine göre Levioğullarından+ sayılıp kaydedilenler şunlardı: Gerşon’un+ soyundan Gerşonoğulları ailesi; Kohat’ın+ soyundan Kohatoğulları ailesi; Merari’nin+ soyundan Merarioğulları ailesi. 58  Levioğulları aileleri: Libnioğulları+ ailesi, Hebronoğulları+ ailesi, Mahlioğulları+ ailesi, Muşioğulları+ ailesi, Korahoğulları+ ailesi. Kohat+ Amram’ın+ babasıydı. 59  Amram’ın karısı Mısır’da doğan Levi kızı Yokebed’di.+ Yokebed Amram’a Harun’u, Musa’yı ve kız kardeşleri Miryam’ı doğurdu.+ 60  Harun’un oğulları, Nadab, Abihu,+ Eleazar ve İtamar’dı.+ 61  Fakat Nadab ve Abihu, Yehova’nın huzurunda kurallara aykırı bir ateş sundukları için öldüler.+ 62  Levioğullarından sayılıp kaydedilen bir aylık ve daha yukarı yaştaki tüm erkekler yirmi üç bin kişiydi.+ Onlar İsrailoğulları arasında sayılıp kaydedilmedi,+ çünkü onlara İsrailoğulları arasında bir miras verilmeyecekti.+ 63  Musa ve kâhin Eleazar tarafından, Moab düzlüklerinde, Ürdün Irmağı kıyısında Eriha karşısında+ sayılıp kaydedilen İsrailoğulları bunlardı. 64  Bunlar arasında Musa ve kâhin Harun’un Sina Çölünde sayıp kaydettiği İsrailoğullarından kimse yoktu.+ 65  Çünkü Yehova onlar hakkında “Çölde ölecekler”+ demişti. Bu nedenle onlardan Yefunne oğlu Kaleb ve Nun oğlu Yeşu dışında kimse kalmamıştı.+

Dipnotlar

Sy 26:16 Başlangıç 46:16’da “Etsbon”
Sy 26:39 Başlangıç 46:21’de “Muppim”; 1. Tarihler 7:12’de “Şuppim”
Sy 26:39 Başlangıç 46:21’de “Huppim”
Sy 26:42 Başlangıç 46:23’te “Huşim”