Sayılar 21:1-35

21  Necef’te+ yaşayan Kenanlı Arad kralı+ İsrailoğullarının Atarim yolundan geldiğini duydu ve onlarla savaşıp bazılarını tutsak aldı.  Bunun üzerine İsrailoğulları Yehova’ya “Eğer bu halkı elimize verirsen, biz de onların şehirlerini yok edeceğiz”+ diyerek adakta bulundular.+  Yehova İsrailoğullarının sesini işitti ve Kenanlıları onlara teslim etti. İsrailoğulları onları ve şehirlerini yok etti. Bu nedenle o yere Horma* adını verdiler.+  Hor Dağından ayrılıp+ Kızıldeniz yolundan ilerleyerek Edom topraklarının etrafından dolaştılar;+ halk yol yüzünden bitkin düştü.  Tanrı’ya+ ve Musa’ya+ söylenip durdular; “Niçin bizi Mısır’dan çıkardınız, çölde ölelim diye mi?”+ diyorlardı, “Çünkü ne ekmek var ne de su.+ Artık bu iğrenç ekmekten de tiksiniyoruz.”+  Bunun üzerine Yehova halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi+ ve İsrailoğullarından birçoğu yılanlar tarafından ısırıldığı için öldü.+  Halk sonunda Musa’ya geldi ve “Günah işledik” dedi,+ “Çünkü Yehova’ya ve sana karşı söylendik. Yehova ile aramızda aracılık et de yılanları üzerimizden alsın.”+ Musa onlar için aracılık etti.+  Ve Yehova Musa’ya “Zehirli bir yılan yap ve onu bir işaret direğinin üzerine koy” dedi. “Isırılan kişi ona bakacak ve yaşayacak.”+  Musa hemen bakırdan bir yılan yaptı+ ve onu işaret direğinin üzerine koydu;+ yılan tarafından ısırılıp da bakır yılana bakan+ kişiler sağ kaldı.+ 10  Sonra İsrailoğulları yola çıktı ve Obot’a gelip+ orada konakladı. 11  Ardından Obot’tan ayrılıp gündoğusu yönünde, Moab’a bakan çölde bulunan İye-abarim’de*+ konakladılar. 12  Oradan da yola devam edip Zered Vadisi kenarında çadır kurdular.+ 13  Sonra oradan ayrılıp Amorilerin sınırına dek uzanan çölde, Arnon+ bölgesinde konak yeri kurdular; Arnon, Moab’ın sınırıdır, Amoriler ile Moab arasındadır. 14  Bu nedenle, Yehova’nın Savaşları kitabında şöyle denir: “Sufa’daki Vaheb ve Arnon vadileri; 15  kolları Ar+ şehrine doğru kıvrılan, Moab sınırına dayanan ırmakların vadileri.” 16  Sonra Beer’e*+ gittiler. Yehova’nın Musa’ya “Halkı topla, onlara su vereyim”+ dediği kuyu buydu. 17  O zaman İsrailoğulları şu ezgiyi söyledi:+“Fışkır, ey kuyu! Siz de ezgilerle ona karşılık verin! 18  Bir kuyu ki, soylular kazdı. Halkın ileri gelenleri kazıp ortaya çıkardı,Asalarla, evet kendi önderlik değnekleriyle.”+ Sonra çölden Mattana’ya, 19  Mattana’dan Nahaliel’e, Nahaliel’den Bamot’a,+ 20  Bamot’tan Moab kırındaki vadiye,+ Yeşimon’a*+ yukarıdan bakan Pisga tepesine+ gittiler. 21  İsrailoğulları Amorilerin kralı Sihon’a+ ulaklar gönderip 22  “İzin ver, topraklarından geçelim. Tarlaya, bağa girmeyeceğiz. Hiçbir kuyudan su içmeyeceğiz. Topraklarından çıkıncaya dek Kral Yolundan gideceğiz”+ dediler. 23  Sihon İsrailoğullarının topraklarından geçmesine izin vermedi;+ çölde İsrailoğullarının karşısına çıkmak için halkını toplayıp Yahats’a geldi+ ve İsrailoğullarıyla savaştı. 24  İsrailoğulları onu kılıçtan geçirdi+ ve Arnon’dan+ Yabbok’a,+ Ammonoğullarının yakınlarına dek olan topraklarını ele geçirdiler;+ Yazer+ şehri Ammonoğullarının sınırıydı.+ 25  Böylece İsrailoğulları tüm bu şehirleri alıp Amorilerin+ şehirlerinde, Heşbon’da+ ve çevre kentlerinde* oturdular. 26  Heşbon Sihon’un+ şehriydi. Sihon Amorilerin kralıydı.+ O, Moab kralıyla savaşmış ve Arnon’a+ dek onun tüm topraklarını elinden almıştı. 27  Bu nedenle ozanlar şu taşlamayı söyler:“Heşbon’a gelin.Sihon’un şehri inşa edilip sağlamca kurulsun. 28  Çünkü Heşbon’da yangın çıktı,+ Sihon’un şehrinden alevler yükseldi.Moab’ın Ar+ şehrini, Arnon’daki yüksek yerlerin* efendilerini yakıp yok etti. 29  Vay haline Moab! Yok olup gideceksin, ey Kemoş’un+ halkı!Oğulların kaçak, kızların tutsak olarak Amorilerin kralı Sihon’un eline verilecek. 30  Haydi onlara saldıralım.Heşbon Dibon’a+ dek harap olacak,Kadınlar Nofa’ya, erkekler de Medeba’ya+ dek her yerde yok edilecek.” 31  Böylece İsrailoğulları Amorilerin topraklarında oturmaya başladı.+ 32  Sonra Musa keşifte bulunmaları için Yazer+ şehrine adamlar gönderdi. İsrailoğulları onun çevre kentlerini ele geçirip buralarda yaşayan Amorileri kovdular.+ 33  Ve kalkıp Başan yoluyla yukarı doğru ilerlediler.+ O zaman Başan kralı Og,+ savaşmak üzere tüm halkıyla birlikte Edrei’de+ karşılarına çıktı. 34  Bunun üzerine Yehova Musa’ya “Ondan korkma”+ dedi, “Çünkü onu, tüm halkını ve tüm topraklarını senin eline vereceğim.+ Heşbon’da yaşayan Amorilerin kralı Sihon’a yaptığının aynısını ona yapacaksın.”+ 35  Böylece İsrailoğulları Og’a, oğullarına ve tüm halkına büyük bir darbe indirdi, hiç kimseyi sağ bırakmadı.+ Ve İsrailoğulları onun memleketini ele geçirdi.+

Dipnotlar

Sy 21:3 Anlamı, “Yok Edilmek Üzere Adanmış”
Sy 21:11 Anlamı, “Geçit Harabeleri; Sınır Harabeleri”
Sy 21:16 Anlamı, “Kuyu; Çukur”
Sy 21:20 Ya da “çöl”
Sy 21:25 Ya da “yavru kentlerinde”, sözcük anlamıyla “kızlarında”
Sy 21:28 İbranice bama, tapınma amacıyla kurulan özel yerler.