Sayılar 13:1-33

13  Yehova Musa’ya şunu söyledi:  “İsrailoğullarına vereceğim Kenan diyarına keşif için adamlar gönder.+ Atasının kabilesini temsil etmek üzere her kabileden bir kişi göndereceksin; bunlar beyler+ olacak.”  Musa, Yehova’nın emri üzerine onları Paran Çölünden+ gönderdi. Seçilen tüm adamlar İsrailoğullarının önderleriydi.  İsimleri şöyleydi: Ruben kabilesinden Zakkur oğlu Şammua;  Şimeon kabilesinden Hori oğlu Şafat;  Yahuda kabilesinden Yefunne oğlu Kaleb;+  İssakar kabilesinden Yusuf oğlu İgal;  Efraim kabilesinden Nun oğlu Hoşea;*+  Benyamin kabilesinden Rafu oğlu Palti; 10  Zebulun kabilesinden Sodi oğlu Gaddiel; 11  Yusuf+ kabilesinden, Manasse+ kabilesi adına Susi oğlu Gaddi; 12  Dan kabilesinden Gemalli oğlu Ammiel; 13  Aşer kabilesinden Mikael oğlu Setur; 14  Naftali kabilesinden Vofsi oğlu Nahbi; 15  Gad kabilesinden Maki oğlu Geuel. 16  Musa’nın diyarı keşfe gönderdiği adamların isimleri bunlardı. Musa Nun oğlu Hoşea’ya Yeşu*+ adını vermişti. 17  Musa onları Kenan diyarına keşif için gönderirken “Buradan Necef’e+ çıkın ve sonra dağlık bölgeye gidin”+ dedi. 18  “Bakın, diyar nasıl bir yer,+ orada yaşayanlar nasıl insanlar, güçlü mü zayıf mı, sayıları az mı çok mu? 19  Oturdukları memleket iyi mi kötü mü? Yaşadıkları şehirler nasıl, surlarla mı çevrili yoksa değil mi? 20  Toprak nasıl, verimli mi verimsiz mi?+ Ağaçlık mı değil mi? Cesur olun+ ve memleketin ürünlerinden getirin.” Mevsim, asmanın+ ilk ürününün alındığı zamandı. 21  Böylece adamlar çıkıp gittiler; Tsin Çölünden+ Hamat+ sınırına doğru Rehob’a+ dek, diyarda keşifte bulundular. 22  Necef’e çıkıp+ sonra Hebron’a+ geçtiler. Anak+ soyundan olan Ahiman, Şeşay ve Talmay+ oradaydılar. Hebron+ Mısır’ın Tsoan+ şehrinden yedi yıl önce kurulmuştu. 23  Eşkol Vadisine+ geldiklerinde üzerinde bir salkım üzüm olan bir asma dalı kestiler+ ve iki kişi onu sırığa asıp taşıdı. Ayrıca narlardan+ ve incirlerden de aldılar. 24  İsrailoğullarının oradan kesip getirdiği salkımdan dolayı o yere Eşkol* Vadisi+ adı verildi. 25  Adamlar kırk gün+ sonra keşiften döndü. 26  Paran Çölüne, Kadeş’e+ geldiler, Musa’nın, Harun’un ve tüm İsrail topluluğunun önüne çıktılar. Onlara ve tüm topluluğa bilgi verip memleketin meyvelerini gösterdiler. 27  Ve Musa’ya şunları anlattılar: “Bizi gönderdiğin memlekete gittik; orası gerçekten süt ve bal akan bir diyar,+ işte bunlar da meyvesi.+ 28  Ancak, diyarda yaşayan halk çok güçlü ve surlu şehirleri çok büyük.+ Ayrıca orada Anak soyundan olanları da gördük.+ 29  Necef+ topraklarında Amalekoğulları;+ dağlık bölgede Hititler, Yebusiler+ ve Amoriler;+ deniz kenarında ve Ürdün Irmağı boyunca Kenanlılar+ yaşıyor.” 30  O zaman Kaleb+ Musa’nın önünde halkı susturmaya çalıştı ve “Hemen gidelim, orayı kesinlikle ele geçiririz, onlara üstün geliriz”+ dedi. 31  Fakat onunla gitmiş olan adamlar “Biz o halkın karşısına çıkamayız, onlar bizden güçlü” dediler.+ 32  Ve keşifte bulundukları diyar hakkında İsrailoğulları önünde olumsuz konuşmaya+ devam ettiler. “Keşif için dolaştığımız memleket, halkını yiyip yok eden bir memleket” diyorlardı, “Diyarda gördüğümüz herkes olağanüstü iri adamlar.+ 33  Evet, orada Nefilim’i, Nefilim soyundan olan Anakoğullarını+ gördük, yanlarında kendimizi çekirge gibi hissettik, onların gözünde de öyleydik.”+

Dipnotlar

Sy 13:8 Anlamı, “Kurtuluş”
Sy 13:16 Ya da, “Yehoşua.” Anlamı, “Yehova Kurtuluştur”
Sy 13:24 Anlamı, “Salkım”