Sayılar 10:1-36

10  Yehova Musa’yla konuşup şunları söyledi:  “Kendine iki gümüş borazan+ yap. Onları dövme işi yapacaksın; cemaati toplamak+ ve kafileleri yola çıkarmak için kullanılacaklar.  İki borazan birden çalındığında, bütün cemaat yapılan düzenlemeye uyarak Toplanma Çadırının önünde toplanacak.+  Sadece biri çalınınca İsrail boylarının önderleri olan beyler yapılan düzenlemeye uyarak toplanacak.+  Borazanı yükselip alçalan tonda çaldığınızda, doğu+ tarafında konaklayan kafile yola çıkacak.  Borazanı ikinci defa yükselip alçalan tonda çaldığınızda, güney+ tarafında konaklayan kafile yola çıkacak. Borazanın yükselip alçalan tonda çalındığı her defasında bir kafile yola çıkacak.  Cemaati toplayacağınız zaman da borazan çalacaksınız,+ fakat yükselip alçalan tonda değil.  Borazanları Harun’un oğulları, kâhinler çalacak;+ borazanların çalınması sizin için, devirden devre, tüm nesiller boyu bir kanun olacak.  Memleketinizde sizi sıkıştıran düşmana+ karşı savaşa girerseniz borazanlarla savaş çağrısı yapacaksınız;+ Tanrınız Yehova’nın önünde mutlaka anılacak ve düşmanlarınızın elinden kurtarılacaksınız.+ 10  Sevinçli günlerinizde,+ bayramlarınızda,+ her ayın başında,+ sunduğunuz yakılan sunuların,+ paylaşma kurbanlarının+ başında borazanları çalacaksınız. Bu, sizin adınıza Tanrınızın önünde bir hatırlatıcı olacak; Ben Tanrınız Yehova’yım.”+ 11  Ve ikinci yılın ikinci ayında, ayın yirminci günü+ bulut Hatırlatma Sandığının bulunduğu Kutsal Çadırın üzerinden kalktı.+ 12  İsrailoğulları yola çıkma düzenine göre Sina Çölünden ayrıldılar;+ bulut Paran Çölünde+ durdu. 13  Bu, Yehova’nın Musa aracılığıyla verdiği emre göre ilk yola çıkışlarıydı.+ 14  İlk olarak üç kabilelik Yahudaoğulları kafilesi bölükler halinde yola çıktı;+ Yahudaoğulları bölüğünün başı Amminadab oğlu Nahşon’du.+ 15  İssakaroğulları kabilesi bölüğünün başında Tsuar oğlu Netanel+ vardı. 16  Zebulunoğulları kabilesi bölüğünün başında Helon oğlu Eliab+ vardı. 17  Kutsal Çadır toplandı;+ çadırı taşımakla görevli Gerşonoğulları+ ve Merarioğulları+ yola çıktılar. 18  Ve üç kabilelik Ruben kafilesi+ bölükler halinde yola çıktı; Rubenoğulları bölüğünün başında Şedeur oğlu Elitsur+ vardı. 19  Şimeonoğulları+ kabilesi bölüğünün başında Tsurişadday oğlu Şelumiel+ vardı. 20  Gadoğulları kabilesi bölüğünün başında Deuel oğlu Elyasaf+ vardı. 21  Kutsal mekânın eşyalarını taşımakla görevli Kohatoğulları+ yola çıktılar. Onlar gidecekleri yere varana dek Kutsal Çadır kurulmuş olurdu. 22  Üç kabilelik Efraimoğulları kafilesi+ bölükler halinde yola çıktı. Efraimoğulları bölüğünün başında Ammihud oğlu Elişama+ vardı. 23  Manasseoğulları+ kabilesi bölüğünün başında Pedatsur oğlu Gamaliel+ vardı. 24  Benyaminoğulları+ kabilesi bölüğünün başında Gideoni oğlu Abidan+ vardı. 25  Üç kabilelik Danoğulları kafilesi+ bölükler halinde yola çıktı; bunlar tüm bölükler için artçı olarak hizmet+ ediyordu. Danoğulları bölüğünün başında Ammişadday oğlu Ahiezer+ vardı. 26  Aşeroğulları+ kabilesi bölüğünün başında Okran oğlu Pagiel+ vardı. 27  Naftalioğulları+ kabilesi bölüğünün başında Enan oğlu Ahira+ vardı. 28  İsrailoğulları konaklama yerinden ayrılırken bölükler halinde bu düzene göre yola çıkarlardı.+ 29  Musa kayınbabası Midyanlı Reuel’in+ oğlu Hobab’a “Yehova’nın ‘Size vereceğim’ dediği+ memlekete gitmek üzere yola çıkıyoruz” dedi, “Sen de bizimle gel, bizden iyilik görürsün,+ çünkü Yehova İsrail için iyi şeyler vaat etti.”+ 30  Fakat o “Gelmem” dedi, “Kendi memleketime, akrabalarımın yanına gideceğim.”+ 31  Bunun üzerine Musa “Lütfen bizi bırakma” dedi, “Çünkü çölde konaklayabileceğimiz yerleri sen iyi bilirsin, bizim için göz olursun. 32  Eğer bizimle gelirsen,+ Yehova’nın bize yapacağı tüm iyilikleri biz de sana yaparız.” 33  Böylece Yehova’nın dağından+ ayrılıp üç gün yol gittiler; konaklayacakları bir yer bulmak üzere,+ Yehova’nın ahit sandığı+ üç gün boyunca önleri sıra gitti. 34  Konakladıkları yerden ayrılışlarından beri de Yehova’nın bulutu+ gün boyu üzerlerindeydi. 35  Sandık yola çıkacağı zaman Musa “Kalk ey Yehova”+ derdi, “Düşmanların dağılsın ve Senden nefret edenler önünden kaçıp gitsin.”+ 36  Sandık konaklama yerine gelince de şöyle söylerdi: “Dön ey Yehova, İsrail’in binlerce on binlerine geri dön.”+

Dipnotlar