Sayılar 1:1-54

1  Ve İsrailoğullarının Mısır diyarından çıkışlarının ikinci yılında,+ ikinci ayın birinci gününde, Sina Çölünde,+ Toplanma Çadırında+ Yehova Musa’ya şunları söyledi:  “İsrail topluluğundaki tüm erkekleri sayın;+ aşiretlerine, ailelerine göre isimlerini tek tek kaydedin;  bunlar İsrail’de orduya katılabilecek+ olan yirmi ve daha yukarı yaştaki+ erkekler olmalı. Sen ve Harun, onları bölüklere ayırıp kaydedeceksiniz.  Yanınızda her kabileden aşiret reisi olan bir adam bulunacak.+  Size yardım edecek adamların isimleri şunlardır: Ruben+ kabilesinden Şedeur oğlu Elitsur;+  Şimeon+ kabilesinden Tsurişadday oğlu Şelumiel;+  Yahuda+ kabilesinden Amminadab oğlu Nahşon;+  İssakar+ kabilesinden Tsuar oğlu Netanel;+  Zebulun+ kabilesinden Helon oğlu Eliab;+ 10  Yusufoğulları:+ Efraim+ kabilesinden Ammihud oğlu Elişama; Manasse+ kabilesinden Pedatsur oğlu Gamaliel; 11  Benyamin+ kabilesinden Gideoni oğlu Abidan;+ 12  Dan+ kabilesinden Ammişadday oğlu Ahiezer;+ 13  Aşer+ kabilesinden Okran oğlu Pagiel;+ 14  Gad+ kabilesinden Deuel+ oğlu Elyasaf;+ 15  Naftali+ kabilesinden Enan oğlu Ahira.+ 16  Bunlar İsrail topluluğundan çağrılan aşiret reisleridir;+ İsrail boylarının önderleridir.”+ 17  Böylece Musa ve Harun, isimleri bildirilen bu kişileri yanlarına aldılar. 18  Ve ikinci ayın birinci günü tüm halkı topladılar. Yirmi ve daha yukarı yaştakiler,+ aşiretlerine ve ailelerine göre isimlerini tek tek soy kaydına+ yazdırdılar. 19  Musa, Yehova’nın emrettiği gibi Sina Çölünde halkın sayımını yaptı.+ 20  İsrail’in ilk oğlu+ Ruben’in oğullarından, onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştaki her erkeğin ismi, aşiretine ve ailesine göre tek tek yazıldı. 21  Ruben kabilesinden kaydedilenlerin sayısı kırk altı bin beş yüzdü.+ 22  Şimeon’un oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştaki her erkeğin ismi aşiretine ve ailesine göre tek tek yazıldı. 23  Şimeon kabilesinden kaydedilenlerin sayısı elli dokuz bin üç yüzdü.+ 24  Gad’ın oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 25  isimleri kaydedilenler kırk beş bin altı yüz elli kişiydi;+ Gad kabilesinden sayılanlar bunlardı.+ 26  Yahuda’nın oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 27  isimleri kaydedilenler yetmiş dört bin altı yüz kişiydi;+ Yahuda kabilesinden sayılanlar bunlardı. 28  İssakar’ın oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 29  isimleri kaydedilenler elli dört bin dört yüz kişiydi;+ İssakar kabilesinden sayılanlar bunlardı. 30  Zebulun’un oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 31  isimleri kaydedilenler elli yedi bin dört yüz kişiydi;+ Zebulun kabilesinden sayılanlar bunlardı. 32  Yusufoğulları: Efraim’in oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 33  isimleri kaydedilenler kırk bin beş yüz kişiydi;+ Efraim kabilesinden sayılanlar bunlardı.+ 34  Manasse’nin oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 35  isimleri kaydedilenler otuz iki bin iki yüz kişiydi;+ Manasse kabilesinden sayılanlar bunlardı. 36  Benyamin’in oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 37  isimleri kaydedilenler otuz beş bin dört yüz kişiydi;+ Benyamin kabilesinden sayılanlar bunlardı. 38  Dan’ın oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 39  isimleri kaydedilenler altmış iki bin yedi yüz kişiydi;+ Dan kabilesinden sayılanlar bunlardı. 40  Aşer’in oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 41  isimleri kaydedilenler kırk bir bin beş yüz kişiydi;+ Aşer kabilesinden sayılanlar bunlardı. 42  Naftali’nin oğullarından,+ onun soyundan orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştakiler, aşiretine ve ailesine göre 43  isimleri kaydedilenler elli üç bin dört yüz kişiydi;+ Naftali kabilesinden sayılanlar bunlardı. 44  Musa’nın Harun’la ve İsrail’den on iki beyle birlikte sayıp kaydettiği kişiler bunlardır. Her bey atasının evini temsil ediyordu. 45  Ve İsrailoğullarından orduya katılabilecek yirmi ve daha yukarı yaştaki erkeklerden aşiretlerine göre kaydedildiler. 46  Sayılıp kayda geçirilenler altı yüz üç bin beş yüz elli kişiydi.+ 47  Fakat Levioğulları+ onlarla birlikte aşiretlerine göre sayılıp kaydedilmedi.+ 48  Çünkü Yehova Musa’ya şunları söylemişti: 49  “Sadece Levioğullarını kaydetmeyeceksin; onların sayısını İsrailoğullarınınkine dahil etmeyeceksin.+ 50  Hatırlatma Sandığının+ bulunduğu Kutsal Çadırın, onun takımlarının ve çadıra ait her şeyin sorumluluğunu Levioğullarına vereceksin.+ Çadırı ve tüm takımlarını onlar taşıyacak.+ Çadırda onlar hizmet edecek+ ve çevresinde onlar çadır kuracak.+ 51  Çadır taşınacağı zaman onu Levioğulları toplayacak.+ Kurulacağı zaman Levioğulları kuracak. Onların dışında çadıra kim yaklaşırsa öldürülecek.+ 52  İsrailoğullarından herkes çadırını kendi konaklama yerinde, üçer kabile için ayrılan bölümlerdeki+ yerinde kuracak. 53  İsrail topluluğunun gazaba uğramaması için,+ Hatırlatma Sandığının bulunduğu Kutsal Çadırın etrafında Levioğulları çadır kuracak. Ve Kutsal Çadırın hizmetini Levioğulları yerine getirecek.”+ 54  İsrailoğulları Yehova’nın Musa’ya verdiği tüm bu emirleri yerine getirdiler. Söylendiği gibi yaptılar.+

Dipnotlar