Levioğulları 27:1-34

27  Yehova sonra Musa’ya şunları söyledi:  “İsrailoğullarıyla konuş, onlara de ki, ‘Bir kimse özel bir adakta+ bulunup Yehova’ya bir can adarsa, bunu belirlenmiş değere göre yerine getirecek.  Eğer kişi yirmi ile altmış yaş arasında bir erkekse, o zaman bedel kutsal mekân şekeliyle elli şekel* gümüş olacak.  Eğer kadınsa bedel otuz şekel olacak.  Beş yaşından yirmi yaşına kadar olan erkekler için bedel yirmi şekel olacak; kızlar için on şekel olacak.  Bir aylıktan beş yaşına dek olan erkek çocuklar için, bedel beş+ şekel gümüş olacak; kız çocuk için üç şekel gümüş olacak.  Altmış ve daha yukarı yaşta olanlar için bedel, eğer kişi erkekse on beş şekel, kadınsa on şekel olacak.  Fakat adakta bulunan kişi belirlenen bedeli ödeyemeyecek kadar yoksulsa,+ o zaman adadığı kişiyi kâhinin önüne getirecek, kâhin onun için bir bedel belirleyecek.+ Adağı adayanın gücüne göre+ bir bedel söyleyecek.  Eğer kişinin adağı, Yehova’ya sunulan türden bir hayvansa, Yehova’ya verdiği şey kutsal olarak ayrılacaktır.+ 10  Onu başkasıyla değiştiremeyecek ve daha kötüsüyle veya daha iyisiyle değiş tokuş yapamayacak. Bir hayvanı başka bir hayvanla değiştirecek olursa her iki hayvan da Tanrı’ya ayrılacak. 11  Eğer adanan hayvan, Yehova’ya sunulamayacak,+ temiz olmayan+ hayvanlardan ise, adağın sahibi hayvanı kâhinin önüne getirecek.+ 12  Kâhin hayvanın durumunun iyi veya kötü oluşuna göre bir bedel belirleyecek. Kâhin tarafından belirlenen değer+ hayvanın bedeli olacak. 13  Eğer adak sahibi hayvanı geri satın almak isterse, belirlenen değerin üzerine beşte birini+ koyarak onu geri satın alacak. 14  Bir kimse evini Yehova için ayırırsa, kâhin evin durumunun iyi veya kötü oluşuna göre bir değer biçecek.+ Kâhinin biçtiği değer evin bedeli olacak. 15  Eğer kişi evini geri satın almak isterse, belirlenen değerin üzerine beşte birini ekleyip verecek+ ve ev onun olacak. 16  Bir kimse sahip olduğu tarlanın+ bir kısmını Yehova için ayırırsa, değer ekilecek tohumun miktarına göre belirlenecek; bir homer+ arpa tohumu ekilebilen tarlanın değeri elli şekel gümüş olacak. 17  Eğer tarlasını Azatlık Yılından+ itibaren verirse, bedeli belirlenmiş değere göre olacak. 18  Eğer tarlasını Azatlık Yılından sonra verirse, kâhin gelecek Azatlık Yılına kadar geçecek yılların sayısına göre bedeli hesaplayacak; tarlanın değeri belirlenmiş bedelden düşük olacaktır.+ 19  Kişi tarlayı geri satın almak isterse, belirlenmiş değerin üzerine beşte bir ekleyip bu miktarı ödeyecek ve tarla tekrar onun olacak.+ 20  Eğer kişi tarlayı geri satın almaz ve tarla başka birine satılırsa, o artık geri satın alınamaz. 21  Tarla Azatlık Yılında elden çıktığında Yehova’ya ayrılmış, adanmış bir mülk olacak.+ Kâhinin mülkiyetine geçecek.+ 22  Eğer kişi, aile mirası olan+ tarlayı değil de satın aldığı bir tarlayı Yehova için ayırırsa, 23  kâhin Azatlık Yılına kadar geçecek yılların sayısına göre bedeli hesaplayacak. Kişi belirlenen bedeli o gün ödeyecek;+ bu Yehova için ayrılmış olacak.+ 24  Azatlık Yılında, tarla kimden satın alındıysa ona, mülkün asıl sahibine geri dönecektir.+ 25  Tüm bedeller kutsal mekân şekeliyle belirlenecek. Bir şekel yirmi gera’ya*+ eşit olacak. 26  Ancak hiç kimse hayvanın ilk yavrusunu adayamaz, çünkü ilk doğanlar zaten Yehova’nındır.+ Sığır olsun davar olsun, ilk yavrular Yehova’ya aittir.+ 27  Fakat kirli sayılan hayvanlardansa,+ sahibi, belirlenen bedelin üzerine beşte birini ekleyerek geri satın alabilir.+ Eğer hayvanın sahibi onu geri satın almazsa, kâhin belirlenen bedele göre onu satacak. 28  Ancak bir kimse, insan olsun hayvan olsun veya mülkiyetindeki tarla olsun, sahip olduğu bir şeyi Yehova için temelli* adarsa,+ bunlar satılamaz ve böyle adanmış hiçbir şey geri satın alınamaz.+ Bunlar Yehova’ya aittir ve çok kutsaldır. 29  Yok edilmesi kararlaştırılmış bir insan fidye karşılığında kurtarılamayacak;+ mutlaka öldürülecek.+ 30  Toprağın ürünü olsun, ağacın meyvesi olsun, toprakta yetişen her şeyin onda biri+ Yehova’ya aittir. Bu Yehova için ayrılmıştır. 31  Bir kimse ondalığını geri satın almak isterse, onun bedelinin üzerine beşte birini ekleyip verecek.+ 32  Sığırlardan ve davarlardan, sayılıp değnek altından geçen+ her onuncu hayvan Yehova’ya ayrılacak. 33  İyi veya kötü olup olmadığına bakılmayacak ve başka bir hayvanla değiştirilmeyecek. Eğer değiştirilirse, her iki hayvan da Tanrı’ya ayrılacak;+ geri satın alınamayacak.’” 34  Yehova’nın Musa’ya Sina Dağında+ İsrailoğulları için verdiği emirler+ bunlardır.

Dipnotlar

Le 27:3 Ek 5’e bakın.
Le 27:25 Ek 5’e bakın.
Le 27:28 Ya da “yok edilmek üzere”