Levioğulları 25:1-55

25  Yehova sonra Musa’ya Sina Dağında şunları söyledi:  “İsrailoğullarıyla konuş; onlara de ki, ‘Size vereceğim+ diyara girdiğinizde, diyar Yehova’nın onuruna bir Sebt kutlayacak.+  Tarlanı altı yıl ekeceksin, bağını altı yıl boyunca budayacaksın ve memleketin ürününü toplayacaksın.+  Fakat yedinci yıl memleket için bir Sebt, tam bir dinlenme olacak;+ Yehova’nın onuruna bir Sebt olacak. Tarlanı ekmeyeceksin ve bağını budamayacaksın.  Hasadın dökülen tanelerinden yetişmiş olanı biçmeyeceksin ve budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. Memleket için tam bir dinlenme yılı olacak.  Memlekette Sebt yılı döneminde çıkan ürün senin için, erkek ve kadın kölelerin, ücretli işçin, aranızda yaşayan göçmenler ve yabancılar için,  hayvanların ve memleketteki yaban hayvanları için yiyecek olacak. Toprağın verdiği bütün ürün yiyecek olacak.  Yedi Sebt yılı, yedi kere yedi yıl sayacaksın; yedi Sebt yılı, toplam kırk dokuz yıl geçecek.  Ve yedinci ayın onunda+ boru çalacaksınız;+ tüm memlekette Kefaret+ Gününde yüksek sesle boru çalacaksınız. 10  Ellinci yılı kutsayacaksın ve tüm memleket halkı için özgürlük ilan edeceksin.+ Sizin için Azatlık* Yılı+ olacak; herkes kendi mülküne ve ailesinin yanına geri dönecek.+ 11  Ellinci yıl sizin için Azatlık Yılı olacak.+ Tohum ekmeyeceksiniz, dökülen tanelerden yetişeni biçmeyeceksiniz ve budanmamış asmanın üzümünü toplamayacaksınız.+ 12  Çünkü Azatlık Yılıdır. Sizin için kutsal olacak. Toprağın verdiği ürünü yiyebilirsiniz.+ 13  Azatlık Yılında herkes kendi mülküne geri dönecek.+ 14  Komşuna bir şey satarsan veya ondan bir şey satın alırsan, birbirinize haksızlık yapmayacaksınız.+ 15  Komşundan bir tarla satın alırken Azatlık Yılından sonraki yıllara göre alacaksın; o da sana ürün alınacak yıl sayısına göre satacak.+ 16  Yıl sayısı arttıkça bedeli+ artıracak, yıl sayısı azaldıkça bedeli azaltacak; çünkü alacağın ürün sayısının değerini sana satmış oluyor. 17  Birbirinize haksızlık yapmayacaksınız,+ Tanrınızdan korkacaksınız,+ çünkü Ben Tanrınız Yehova’yım.+ 18  Bu nedenle kanunlarıma uyup hükümlerimi yerine getireceksiniz; onları uygulayacaksınız. O zaman diyarda güvenlik içinde yaşayacaksınız.+ 19  Memleket ürününü verecek+ ve doyasıya yiyeceksiniz; orada güvenlik içinde yaşayacaksınız.+ 20  Fakat, “Ekip biçmeyeceğimize göre yedinci yıl ne yiyeceğiz?”+ derseniz, 21  altıncı yıl üzerinize bereket yağdıracağım ve toprak üç yıllık ürün verecek.+ 22  Sekizinci yıl tohum ekeceksiniz ve dokuzuncu yıla dek eski üründen yiyeceksiniz. Dokuzuncu yıl ürün çıkıncaya dek eski ürünü yiyeceksiniz. 23  Böylece, toprağınızı temelli satmayacaksınız,+ çünkü toprak Benimdir.+ Sizler Benim gözümde yabancı ve misafirsiniz.+ 24  Mülk edindiğiniz memleketteki tüm topraklar için geri satın alma hakkı+ tanıyacaksınız. 25  Eğer kardeşin yoksul düşer ve toprağının bir kısmını satmak zorunda kalırsa, yakın bir akrabası gelecek ve kardeşinin sattığı toprağı geri satın alacak.+ 26  Eğer onun için bunu yapacak biri yoksa ve sonra kendisinin durumu düzelir, toprağını geri satın alabilecek parayı bulursa, 27  satıştan sonraki yıllarda topraktan elde edilen ürünün değerini hesaplayacak ve bu değeri düşüp, kalan miktarı toprağını sattığı kişiye ödeyecek; böylece mülküne tekrar sahip olacak.+ 28  Geri almak için yeterli parayı bulamazsa, sattığı şey Azatlık Yılına+ dek satın alanda kalacak. Azatlık Yılında, satın alanın elinden çıkacak ve böylece kişi mülküne yeniden sahip olacak.+ 29  Bir kimse duvarlı bir şehirde ev satarsa, satıştan bir yıl sonrasına dek onu geri satın alma hakkına sahiptir; geri satın alma hakkı+ bir yıl geçerli olacak. 30  Eğer duvarlı şehirdeki ev bir yıl içinde geri satın alınmazsa, temelli olarak, nesilden nesle satın alanın kendi mülkü olacak. Azatlık Yılında da elinden çıkmayacak. 31  Fakat duvarsız yerleşim yerlerindeki evler, memleketin toprağının bir parçası sayılacak. Geri satın alma hakkı+ her zaman geçerli olacak ve Azatlık Yılında+ satın alanın elinden çıkacak. 32  Levioğullarının şehirlerine gelince, Levioğulları mülklerinin bulunduğu şehirlerdeki+ evleri her zaman geri satın alma hakkına sahiptir.+ 33  Eğer Levioğullarından biri, mülkünün bulunduğu şehirde sattığı evi geri satın almazsa, Azatlık Yılında onu geri alacaktır;+ çünkü Levioğullarının şehirlerindeki evler, onların İsrailoğulları arasındaki mülkleridir.+ 34  Ayrıca şehirlerinin etrafındaki otlaklar+ da satılamaz, çünkü bunlar devirden devre onların mülkü olacaktır. 35  Eğer kardeşin yoksul düşer ve muhtaç durumda yaşarsa,+ yabancıya ve göçmene+ yaptığın gibi ona da yardım edeceksin+ ki, aranızda yaşamını sürdürsün. 36  Ondan faiz ve kâr alma;+ Tanrından kork.+ Kardeşin aranızda yaşamını sürdürsün. 37  Ona faizle borç vermeyeceksin;+ verdiğin yiyecekten kâr sağlamayacaksın. 38  Ben Tanrınız Yehova’yım; size Kenan diyarını vermek ve Tanrınız+ olmak için sizi Mısır diyarından çıkaran Benim.+ 39  Aranızda yaşayan bir kardeşin yoksul düşer ve kendisini sana köle olarak satarsa,+ onu köle gibi kullanmayacaksın.+ 40  Senin için o ücretli bir işçi,+ bir göçmen gibi olacak. Azatlık Yılına dek sana hizmet edecek. 41  O zaman çocuklarıyla birlikte yanından ayrılacak, ailesine, atalarının mülküne geri dönecek.+ 42  Çünkü onlar Benim Mısır diyarından çıkardığım kullarımdır.+ Kendilerini köle olarak satmayacaklar. 43  Zalimce davranıp onu ezmeyeceksin;+ Tanrından korkacaksın.+ 44  Erkek veya kadın olsun, köleleriniz çevrenizdeki milletlerden olacak. Onlardan köle satın alabilirsiniz. 45  Aranızda yabancı olarak yaşayan göçmenlerin ailelerinden,+ onların memleketinizde doğmuş, aranızda yaşayan çocuklarından köle satın alabilirsiniz; onlar sizin malınız olabilir. 46  Onları sizden sonra çocuklarınıza miras bırakabilirsiniz; nesilden nesle miras olarak devredebilirsiniz.+ Bu kişileri işçi olarak kullanabilirsiniz; fakat birbirinizi, kardeşleriniz olan İsrailoğullarını zalimce ezmeyeceksiniz.+ 47  Eğer aranızda yaşayan yabancı veya göçmen zenginleşir, onun yanındaki kardeşin de yoksullaşır ve kendisini o yabancıya veya göçmene ya da o yabancının ailesinden birine satarsa, 48  satıldıktan sonra+ geri alınma hakkı her zaman geçerlidir.+ Kardeşlerinden biri onu geri satın alabilir.+ 49  Amcası, amcasının oğlu veya ailesinden, kan bağı olan herhangi bir akrabası+ da onu geri satın alabilir. Eğer kendisi zenginleşirse, özgürlüğünü kendisi geri satın alabilir.+ 50  Satın alındığı yıldan Azatlık Yılına+ dek olan yılları sayarak, kendisini satın alanla hesap görecek; satış bedeli o yılların karşılığı olacak.+ Ücretli bir işçinin hizmet günleri gibi hesaplanacak.+ 51  Eğer Azatlık Yılına çok yıl varsa, kendisine ödenen ücretin bu yıllara ait kısmını geri satın alma ücreti olarak geri verecek. 52  Ve eğer Azatlık Yılına+ dek olan yılların sayısı çok azsa, satın alma bedelinin bu kalan yıllara ait olan kısmını hesaplayıp geri verecek. 53  Efendisi ona ücretli yıllık işçi+ gibi davranacak. Sen de onun zalimce ezilmediğinden+ emin olacaksın. 54  Eğer kendisi için kurtulma bedelini bu şartlarla ödeyemezse, o zaman Azatlık Yılında+ çocuklarıyla birlikte özgür kalacak. 55  Çünkü İsrailoğulları Benim kulumdur. Onlar Benim Mısır diyarından çıkardığım+ kullarımdır.+ Ben Tanrınız Yehova’yım.’”+

Dipnotlar

Le 25:10 Ya da “Yubil”, İbranice yobel. Anlamı, “koç boynuzu”