Levioğulları 11:1-47

11  Sonra Yehova, Musa’yla Harun’a,  “İsrailoğullarıyla konuşun” dedi, “Onlara şunu deyin: Karada yaşayan tüm hayvanlar arasında etini yiyebileceğiniz+ canlılar şunlardır:  Çift toynaklı olan ve geviş getiren her hayvanı yiyebilirsiniz.+  Ancak, geviş getirenler ya da çift toynaklı olanlar arasında şu hayvanları yemeyeceksiniz: Deve, geviş getirir fakat çift toynaklı değildir. Sizin için temiz değildir.+  Kaya damanı;*+ bu da geviş getirir, fakat çift toynaklı değildir. Sizin için temiz değildir.  Tavşan+ da geviş getirir fakat çift toynaklı değildir. Sizin için temiz değildir.  Domuz+ ise çift toynaklıdır, fakat geviş getirmez. Sizin için temiz değildir.  Bunların etini yemeyeceksiniz ve ölüsüne+ dokunmayacaksınız. Bunlar sizin için temiz değildir.+  Suda yaşayan canlılardan şunları yiyebilirsiniz:+ Sularda, denizlerde, ırmaklarda yaşayan; yüzgeçli ve pullu+ olan her hayvanı yiyebilirsiniz. 10  Denizlerde veya ırmaklarda sürü halinde yaşayan ufak hayvanlardan ve sulardaki diğer canlılardan yüzgeçsiz ve pulsuz bütün hayvanlar sizin için iğrenç sayılacak. 11  Evet, bunlar sizin için iğrenç sayılacak. Onların etini yemeyeceksiniz+ ve ölüsünden tiksineceksiniz. 12  Suda yaşayan, yüzgeçsiz ve pulsuz her hayvan sizin için iğrenç sayılacak. 13  Kanatlılar arasında, iğrenç sayıp etini yemeyeceğiniz hayvanlar şunlardır:+ Bunlar sizin için iğrenç sayılacak: Kartal,+ balıkkartalı, kara akbaba, 14  kızıl çaylak, kara çaylak+ ve tüm türleri, 15  bütün karga*+ türleri, 16  devekuşu,+ baykuş, martı, bütün türleriyle doğan, 17  kukumav, karabatak, orman baykuşu,+ 18  kuğu, pelikan, akbaba,+ 19  leylek, bütün türleriyle balıkçıl, ibibik ve yarasa.+ 20  Kanatlı ve dört ayaklı tüm ufak canlılar da sizin için iğrenç sayılacak.+ 21  Kanatlı ve dört ayaklı tüm ufak canlılardan sadece şunları yiyebilirsiniz: Diğer bacaklarının yanı sıra sıçramak için de bacakları olanlar. 22  Bunlardan yiyebilecekleriniz: Her tür göçmen çekirge,+ yenilebilir diğer çekirge türleri,+ her tür cırcırböceği, her tür uçmayan çekirge.+ 23  Kanatlı ve dört ayaklı diğer tüm ufak canlılar sizin için iğrenç+ sayılacak. 24  Bunlarla kendinizi kirli duruma getirirsiniz. Bunların ölüsüne dokunan akşama dek kirli sayılacak.+ 25  Ölü hayvanı taşıyan, giysilerini yıkayacak+ ve akşama dek kirli sayılacak. 26  Toynakları yarık olup, çift toynaklı olmayan ve geviş getirmeyen her hayvan sizin için kirlidir. Onlara dokunan da kirli sayılacak.+ 27  Dört ayaklı olup pençeleri üzerinde yürüyen her hayvan sizin için kirlidir. Onların ölüsüne dokunan da akşama dek kirli sayılacak. 28  Onların ölüsünü+ taşıyan, giysilerini yıkayacak+ ve akşama dek kirli sayılacak. Bu hayvanlar sizin için temiz değildir. 29  Küçük kara hayvanlarından sizin için kirli olanlar şunlardır:+ Köstebek sıçanı, araptavşanı+ ve bütün türleriyle kertenkele; 30  sakangur, varan, semender, düz keler ve bukalemun. 31  Küçük kara hayvanları arasından bunlar sizin için temiz değildir.+ Onlara dokunan akşama dek kirli sayılacak.+ 32  Bu hayvanların ölüsü neyin üzerine düşerse, ister ağaç bir kap,+ ister giysi, ister deri+ veya çul+ olsun kirli sayılacak. Kullanılan kap suya konacak ve akşama dek kirli sayılacak; akşam temiz olacak. 33  Bunlardan biri bir toprak kabın+ içine düşerse, kabın içindeki her şey kirlenmiş olacak; kabı da parçalayacaksınız.+ 34  Böyle bir kaptan herhangi bir yiyeceğin üzerine su dökülürse, yiyecek kirli sayılacak ve herhangi bir kabın içindeki bir içeceğe bu kaptan su dökülürse, içecek kirli sayılacak. 35  Bunların ölüsü neyin üzerine düşerse, o kirlenmiş olacak. İster ocak olsun, ister küp altlığı olsun parçalanacak. Bunlar kirlidir ve sizin için kirli olacak. 36  Yalnız su pınarı ve sarnıç temiz sayılacak; fakat ölü hayvana dokunan kişi kirli sayılacak. 37  Bu hayvanların ölüsü, ekilecek bir bitki tohumunun üzerine düşerse, tohum temiz sayılacak. 38  Ancak tohum ıslatılmışsa ve üzerine bu hayvanların ölüsünden bir şey düşerse, tohum sizin için kirli sayılacak. 39  Etini yemenize izin verilen hayvanlardan biri öldüğünde, ölü hayvana dokunan kişi akşama dek kirli sayılacak.+ 40  Ölmüş hayvanın etinden yiyen+ kişi giysilerini yıkayacak ve akşama dek kirli sayılacak. Ölü hayvanı taşıyan kişi giysisini yıkayacak ve akşama dek kirli sayılacak. 41  Toprakta yaşayan ufak hayvanlar sizin için iğrenç sayılacak.+ Bunlar yenilmeyecek. 42  Toprakta yaşayan ufak canlılardan karnı+ üzerinde giden, dört veya daha fazla ayağı olan hiçbir hayvanı yemeyeceksiniz; onlar sizin için iğrenç sayılacak.+ 43  Kendinizi bu hayvanların hiçbiriyle kirletmeyin, iğrenç bir duruma getirmeyin ve kirlenmiş olmayın.+ 44  Çünkü Ben Tanrınız Yehova’yım.+ Kendinizi arındırıp kutsal olacaksınız,+ çünkü Ben kutsalım.+ Toprakta yaşayan ufak hayvanların hiçbiriyle kendinizi kirletmeyeceksiniz. 45  Çünkü Ben Yehova’yım; Tanrınız olduğumu göstermek için, sizi Mısır diyarından çıkaran Benim.+ Kutsal olacaksınız,+ çünkü Ben kutsalım.+ 46  Kara hayvanlarıyla, kanatlılarla, suda+ hareket eden tüm hayvanlarla ve toprakta yaşayan tüm küçük canlılarla ilgili kanun budur. 47  Böylece, temiz olanla olmayanı, yenilecek olanla yenilmeyecek hayvanı ayırt edebileceksiniz.”+

Dipnotlar

Le 11:5 Kayalık yerlerde yaşayan, tavşana benzer bir hayvan.
Le 11:15 Ya da “kuzgun”