Hâkimler 10:1-18

10  Abimelek’in ölümünden sonra İsrail’i kurtarmak üzere+ İssakar kabilesinden Dodo oğlu, Pua oğlu Tola çıktı. O, Efraim’in dağlık bölgesindeki+ Şamir’de oturuyordu.  İsrail’de yirmi üç yıl hâkimlik yaptıktan sonra öldü ve Şamir’de gömüldü.  Onun ardından Gileadlı+ Yair çıktı ve İsrail’de yirmi iki yıl hâkimlik yaptı.  Otuz oğlu vardı; oğulları otuz eşeğe biner,+ otuz şehri yönetirlerdi. Gilead bölgesindeki bu şehirlere bugün hâlâ Havvot-yair*+ denir.  Sonra Yair öldü ve Kamon’da gömüldü.  Derken İsrailoğulları yine Yehova’nın gözünde kötü işler yapmaya başladılar.+ Baallere,+ Aştoret putlarına,+ Aramilerin,+ Saydalıların,+ Moablıların,+ Ammonoğullarının+ ve Filistîlerin+ tanrılarına tapınmaya başladılar. Yehova’yı bıraktılar, artık O’na tapınmadılar.+  Bunun üzerine Yehova İsrail’e çok öfkelendi;+ onları Filistîlerin+ ve Ammonoğullarının+ eline verdi.+  Onlar da o yıldan itibaren on sekiz yıl boyunca, Ürdün Irmağının öte tarafında, Gilead’da Amorilerin memleketinde yaşayan İsrailoğullarını ezdiler ve ağır baskı altında tuttular.  Ammonoğulları Ürdün Irmağının diğer tarafına geçerek Yahuda’yla, Benyamin’le ve Efraim eviyle de savaşıyordu. İsrail büyük bir sıkıntı içindeydi.+ 10  İsrailoğulları, “Sana karşı günah işledik;+ kendi Tanrımızı bırakıp Baallere tapındık”+ diyerek yardım için Yehova’ya yakarmaya başladılar.+ 11  Buna karşılık Yehova İsrailoğullarına “Mısırlılar,+ Amoriler,+ Ammonoğulları,+ Filistîler,+ 12  Saydalılar,+ Amalekoğulları+ ve Midyanlılar+ sizi ezdiğinde+ Bana yakardınız; o zaman onların elinden sizi Ben kurtarmadım mı?” dedi. 13  “Siz ise Beni terk ettiniz+ ve başka tanrılara tapındınız.+ Bu yüzden sizi bir daha kurtarmayacağım.+ 14  Gidin, seçtiğiniz tanrılardan+ yardım dileyin.+ Sıkıntıya düştüğünüzde sizi onlar kurtarsın.” 15  Fakat İsrailoğulları Yehova’ya “Evet, günah işledik.+ Bize dilediğini yap,+ ama ne olur bizi şimdi kurtar”+ dediler. 16  Ve yabancı tanrıların putlarını atıp+ Yehova’ya tapınmaya başladılar.+ Bunun üzerine Tanrı İsrail’in sıkıntı çekmesine daha fazla dayanamadı.+ 17  Bir süre sonra Ammonoğulları+ bir araya toplanıp Gilead’da+ ordugâh kurdular. İsrailoğulları da bir araya gelip Mitspa’da+ ordugâh kurdular. 18  Gilead halkı ve ileri gelenleri birbirlerine “Ammonoğullarıyla yapılacak savaşta kim önderlik edecek?+ O kişi kimse, tüm Gilead halkının başına geçsin” diyorlardı.+

Dipnotlar

Hk 10:4 Anlamı, “Yair’in Obaları”